НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку


(пункт 5.20.48 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5.20.49 На АЗС забороняється:

а) заправлення транспортних засобів з двигунами, що працюють;

б) проїзд автотранспорту над підземними резервуарами;

в) робота в одязі та взутті, облитих бензином;

г) заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;

ґ) заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами тощо);

д) в'їзд на територію АЗС і заправлення тракторів, не обладнаних іскрогасниками;

е) відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);

є) приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни;

ж) використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та горючими газами, а також інших трубопроводів;

з) експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його конструкцією;

и) експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухозахищеному виконанні.

(пункт 5.20.49 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5.20.50 Транспортні засоби і норми їх оснащення вогнегасниками

Найменування транспортного засобу 

Тип вогнегасника 

Мінімальна норма оснащення 

Автомобіль легковий (вітчизняного та іноземного виробництва) 

Порошковий ВП-2 

Автомобіль (автобус) для перевезення пасажирів у кількості: 

  

  

до 8 

Порошковий ВП-2 

до 30 

Порошковий ВП-2  

або ВП-5 та  

вуглекислотний ВВК-5 

понад 30, а також транспортні засоби для перевезення вахтових бригад 

Порошковий ВП-5 

та ВП-2 або 

ВП-5 та 

вуглекислотний ВВК-5 

Автоцистерна для транспортування нафтопродуктів та інші транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів 

Порошковий ВП-5 

та вуглекислотний ВВК-7 

Причіп - автоцистерна для транспортування нафтопродуктів 

Порошковий ВП-5 та 

вуглекислотний ВВК-7 

Пересувна ремонтна майстерня та лабораторія 

Порошковий ВП-2 

або ВП-2 та 

вуглекислотний ВВК-7 

Вантажний автомобіль: двовісний; 

Порошковий ВП-2 або 

багатовісний 

вуглекислотний ВВК-5  

Порошковий ВП-5 

Вагон пасажирський 

Повітряно-пінний ВПП-9 та 

вуглекислотний ВВК-7 (підрозділ 5.20 доповнено пунктом 5.20.50 згідно з наказом
 Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

6 Спеціальні вимоги пожежної безпеки

Абзац розділу 6 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)


6.1 Обчислювальні центри

6.1.1 Фальшпідлога в приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих матеріалів або мати вогнестійкість не менше 30 хв.

6.1.2 Фальшпідлога в приміщеннях ЕОМ має бути з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2 з межею вогнестійкості не менше 0,5 години. Простір під нею слід розділяти негорючими діафрагмами на відсіки площею не більше 250 м2. Діафрагми повинні мати межу вогнестійкості не менше 0,75 години. У місцях перетинання з діафрагмами комунікації слід прокладати у спеціальних обоймах, а зазори зашпаровувати негорючими матеріалами.

Звукопоглинальне облицювання стін та стель цих приміщень слід виготовляти з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2.

(пункт 6.1.2 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

6.1.3 Звукопоглинальне облицювання стін та стель цих приміщень слід виготовляти з негорючих або важкогорючих матеріалів груп Г1, Г2.

6.1.4 Для промивання деталей ЕОМ рекомендується використовувати негорючі рідини.

Промивання вічок та інших знімних пристроїв ГР повинно здійснюватися у спеціальних приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.

6.1.5 Електроживлення ЕОМ повинно мати автоматичне блокування відключення електроенергії у разі зупинки охолодження та кондиціювання.

6.1.6 Систему вентиляції слід обладнати блокувальним пристроєм, який забезпечує її відключення на випадок пожежі.

6.1.7 Агрегати, вузли та кабельні канали ЕОМ повинні очищатися від пилу щокварталу.

6.1.8 Після закінчення роботи, перед закриттям приміщення, персональні комп'ютери необхідно відключити від електромережі.

6.1.9 Власники підприємств та орендарі або уповноважені ними особи зобов'язані забезпечувати дотримання користувачами персональних ЕОМ, що встановлені на їхніх підприємствах, вимог пожежної безпеки, зазначених у технічній документації заводів-виробників ПЕОМ.

(пункт 6.1.9 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

6.1.10 Із залів площею понад 250 м2 повинно бути не менше двох виходів.

6.2 Підземні споруди

6.2.1 Усі працівники, які перебувають у підземних спорудах, повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту органів дихання від продуктів горіння. Щокварталу слід проводити практичні заняття з працівниками для роботи в індивідуальних засобах (апаратах).

6.2.2 На кожну споруду має бути складено план (картку) пожежогасіння і щорічно проводитися практичне заняття щодо гасіння імовірної пожежі.

6.2.3 Для внутрішнього оздоблення приміщень слід застосовувати негорючі та важкогорючі матеріали. Забороняється застосування синтетичних матеріалів для виготовлення та оздоблення різноманітного обладнання.

6.2.4 Із приміщень дозволяється влаштовувати один евакуаційний вихід за умови одночасного перебування в них не більше 50 осіб.

6.2.5 Місткість баків палива та масла повинна забезпечувати роботу підземних ДЕС на номінальній потужності протягом доби, але не повинна перевищувати 1 м3. Баки слід обладнати дихальними трубопроводами, виведеними з будинку ДЕС назовні. З витратних баків палива сумарною місткістю більше 0,5 м3 слід передбачити зливання палива до аварійних резервуарів.

6.2.6 Вхід у дизель-генераторну слід обладнати тамбуром з двома герметичними протипожежними дверима із межею вогнестійкості 0,6 г, які відкриваються у бік виходу з дизельної.

(пункт 6.2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

6.2.7 Дизель-генераторні та приміщення, де зберігаються запаси палива, повинні обладнуватися установками автоматичного пожежогасіння (газового, порошкового, аерозольного).

6.2.8 Баки з паливом та мастилом необхідно обладнувати пристроями для аварійного зливу у разі аварії або пожежі.

6.3 Будинки підвищеної поверховості

6.3.1 Громадські та виробничі будинки висотою 10 поверхів і вище, які мають позначку підлоги верхнього поверху більш ніж 30 м від позначки поверхні землі (будинки підвищеної поверховості) слід обладнувати системами:

а) димовидалення із коридорів;

б) підпору повітря в сходові клітки та тамбур-шлюзи;

в) внутрішнього протипожежного водопроводу;

г) автоматичної пожежної сигналізації;

ґ) сповіщення про пожежу.

6.3.2 Усі приймально-контрольні прилади автоматичних систем належить встановлювати в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу (диспетчерські, караульні приміщення охорони), у цих приміщеннях повинен бути телефонний зв'язок з пожежною частиною населеного пункту. 

6.3.3 При розташуванні на покритті обладнання електрозв'язку для гасіння імовірних пожеж необхідно для таких будинків установлювати зовнішні стояки-трубопроводи (не заповнені водою) діаметром 80 мм, обладнані з'єднувальними головками на верхньому та нижньому кінцях стояка.

6.4 Міські та сільські телефонні й телеграфні станції

6.4.1 Автоматичні телефонні станції (АТС), розміщені в житлових, адміністративних та громадських будівлях, повинні бути відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями з межею вогнестійкості не менше 0,75 години.

(пункт 6.4.1 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

6.4.2 Розміщення приміщень у будівлях АТС повинно унеможливлювати проходження через автоматичний зал. Прохід передбачається тільки на випадок пожежі.

6.4.3 Входи в приміщення АТС повинні бути ізольовані від інших входів приміщення будинку.

6.4.4 Приміщення кросу й автоматичного залу повинні бути суміжні.

6.4.5 Комутаторний зал, якщо в ньому працює 25 чоловік і більше, слід розміщувати не вище третього поверху.

6.4.6 У будівлях міських телефонних станцій (МТС), як правило, необхідно розміщувати:

а) у підвальному поверсі - приміщення для вводу кабелів, приміщення цеху електроживлення, компресорну;

б) на першому поверсі - штативний зал, крос, апаратну і студію міської, міжміської телефонної станції та міжміську оповіщувальну апаратуру, загальні промислові приміщення;

в) на другому поверсі - приміщення комутаторного цеху;

г) на третьому поверсі - приміщення лінійно-апаратного цеху (ЛАЦ) міжміських і зонових зв'язків;

ґ) на четвертому, п'ятому та шостому поверхах - приміщення автоматичного вузла комутації каналів (АВКК), ЛАЦ місцевого зв'язку, сільсько-приміський вузол.

6.4.7 Автоматична міська телефонна станція (АМТС) квазіелектронного й електронного типу ЕПУ повинна розміщуватися на одному або суміжному з цехом АВКК поверсі.

6.4.8 У вертикальних кабельних шахтах дозволяється розміщувати в одній шахті лінійні і живильні кабелі постійної напруги; суміщення лінійних і силових кабелів змінної напруги не дозволяється.

6.4.9 У комутаторних залах, студіях і радіостудіях облицювання стін та стелі для поглинання звуку повинно виконуватися неспалимими або важкоспалимими матеріалами.

6.4.10 Забороняється застосовувати спалимі матеріали для влаштування перегородок і каркасів передавачів.

6.4.11 Електроживильні установки слід розміщувати децентралізовано з максимальним наближенням до навантаження.

6.4.12 Для чищення діючого обладнання слід користуватися лише спиртом. При цьому забороняється користуватися бензином.

Для чищення приладів на робочому обладнанні необхідно застосовувати щітки з рукоятками з ізоляційного матеріалу.

6.4.13 При відсутності міського водопроводу протипожежне водозабезпечення для зовнішнього пожежогасіння будівель I і II ступенів вогнестійкості об'ємом до 5000 м3 та витратою води до 10 л/с дозволяється передбачати з пожежних водойом.

6.5 Акумуляторні установки

6.5.1 Приміщення акумуляторних категорії А дозволяється розміщувати в сухих підвальних та цокольних поверхах. При цьому не вимагається застосування легкоскидних панелей.

(пункт 6.5.1 доповнено абзацом згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

Акумуляторну слід розміщувати в окремих, спеціально призначених для цього приміщеннях. Вона повинна відокремлюватися від інших виробництв протипожежними перегородками. Вхід у приміщення повинен здійснюватись із коридору через тамбур-шлюз із підпором повітря площею не менше 1,5 м2. Двері повинні відчинятися назовні. Внутрішні двері тамбур-шлюзу повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості не менше 0,6 години.

6.5.2 Виконувати в одному приміщенні ремонт і зарядження можна тільки тоді, коли зарядження відбувається у витяжній шафі і кількість батарей не перевищує десяти.

6.5.3 Підлога в кислотних акумуляторних улаштовується з негорючих кислотостійких матеріалів. Перекриття повинно бути газонепроникним.

6.5.4 Приміщення акумуляторних слід обладнувати самостійною вентиляцією з викидом повітря назовні. Вентилятори мають бути іскробезпечними. Зарядку акумуляторів слід проводити за вентиляції, яка працює.

6.5.5 У приміщеннях акумуляторних заборонено паління, застосування відкритого вогню, проведення робіт, під час яких може виникнути іскроутворення. Проведення паяльних робіт припустиме за умов, якщо:

а) роботи виконуються за нарядом-допуском;

б) за дві години до початку робіт припинено заряд акумуляторів, але залишено вентиляцію увімкненою;

в) роботи провадяться при ввімкненій вентиляції;

г) місце паяння відгороджене від решти батарей вогнестійкими щитами;

ґ) застосування пічного опалення в акумуляторних не дозволяється.

6.5.6 Герметизовані кислотні акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення у відповідності до рекомендацій фірми-виготовлювача. Спільна постійна експлуатація герметизованих та відкритих акумуляторів забороняється.

(пункт 6.5.6 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

6.5.7 Дозволяється у відповідності до документації фірми-виготовлювача здійснювати болтове з'єднання елементів акумуляторів у батареї.