Виробляється Амзінським лісохімічним заводом.

ПМЩ - підмилений луг. Суміш натрієвих солей жирних кислот, їдкого натру і соди. Рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом мила. Густина близько 1 г/см. Добавка не токсична і пожежобезпечна.

Виробляється миловарними заводами у вигляді 10-15 %-го водного розчину.

ЛХД - продукт нейтралізації смолистого кислого концентрату із відходів лісохімічного вироб­ництва розчинами NaOH, Са(ОН). В'язка рідина чорного кольору. Допускається наявність осаду. Транспортується в цистернах. Вибухо- і пожежобезпечна рідина IV класу небезпечності.

Виробляється Молонським лісохімічним заводом територіального ВО "Кіровліспром".

ВЛХК - продукт омилення лугом знефеноленої розчинної смоли із стічних вод лісохімічного виробництва. Суміш солей похідних абієтінової кислоти. Поставляється у вигляді 80 %-ї пасти у дерев'яних або металевих бочках. Сметаноподібна маса темно-вишневого кольору, легко розчи­няється у воді.

Виробляється Ветлузьким лісохімічним заводом ВО "Лісхімпром" (Горьковська область).

МН (М) - милонафт. Являє собою натрієві мила не розчинних у воді органічних кислот, що вилучаються із відходів лужної очистки гасових, газойлевих і солярових дистилатів нафти. Має вид мазеподібної речовини від солом'яно-жовтого до темно-коричневого кольору, добре розчиняється у воді. Транспортується в цистернах, металевих або дерев'яних бочках, зберігається в закритій тарі на закритих складах.

Милонафт поставляється заводом Міністерства нафтової промисловості (м. Краснодар).

2 СТАБІЛІЗУЮЧІ, ВОДОУТРИМУЮЧІ ТА ТАКІ,

ЩО ПОЛІПШУЮТЬ ПЕРЕКАЧУВАНІСТЬ

ПОЭ - високомолекулярна поверхнево-активна речовина неіоногенного типу. Являє со-бою білий порошок, обмежено розчинний у воді. Для застосування використовується 0,5 %-й розчин, який одержують інтенсивним механічним перемішуванням з підігріванням. Добавка поставляється в поліетиленових мішках. Добавка ПОЭ не токсична, пожежонебезпечна (займається), аерозоль добавки вибухонебезпечний.

Виробник - Новосибірське ВО "Карболіт".

МЦ-100 - метилцелюлоза водорозчинна. Одержується внаслідок обробки алкаліцелюлози хло­ристим метилом. Волокнисті білі або жовті пластівці, без запаху. Неіоногенний порошок. У воді розчиняється повільно, краще - в розчинах лугів. В холодній воді розчинна МЦ, яка містить 13-33 % метоксильних груп, в гарячій - низкомолекулярна форма. Зберігається МЦ-порошок в умовах, які виключають можливість зволоження.

Виробляється хімкобінатом м. Усолля-Сибірське Іркутської області.

3 СПОВІЛЬНЮЮЧІ ТУЖАВЛЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ І ТВЕРДНЕННЯ БЕТОНУ

ЛСТ - див. п. 1 додатка 3.

НТФ - нітролотриметиленфосфорна кислота. Білий кристалічний порошок, добре розчинний у воді і нерозчинний в органічних розчинниках. Випускається також у виді розчи-ну. Порошок мало­токсичний, пожежонебезпечний. Гранична концентрація у повітрі 1 мг/м. Транспортується у кар­тонних бочках або металевих місткостях.

Виробляється хімічними підприємствами.

КП - кормова цукрова патока (меляса) - відхід цукроварної промисловості. Густа в'язка рідина темно-коричневого кольору, добре розчинна у воді. Транспортується і зберігається в цистернах з-під бензину або дизельного палива в умовах, за яких залишки легких фракцій нафтових продуктів, спливаючи на поверхню, утворюють тонку плівку, що перешкоджає процесам бродіння меляси.

Виробляється цукровими заводами.

ФЭС (ФЭС-50) - фенілетоксісилоксан 113-63 – прозора рідина, нерозчинна у воді, утворює емульсії. Добавка вибухобезпечна. Поставляється у виді 50 %-ї емульсії в герметичній тарі зі скла або білої жерсті.

Виробляється добавка Усольським ВО "Хімпром" Іркутської області.

4 ПРИСКОРЮЮЧІ ТУЖАВЛЕННЯ

П - поташ (калій вуглекислий, карбонат калію КСО). Випускається у виді півтораводного гідрату. Кристалічний порошок білого кольору. Сіль із дуже вираженими лужними властивостями. Продукт повинен зберігатися в поліетиленових та паперових мішках з багатошарового паперу у місцях, які виключають його зволоження. При зберіганні у вологих умовах можливе злежування. У кислому середовищі розкладається з виділенням вуглекислого газу.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

ХК - хлорид кальцію СаСl. Випускається у виді дігідрату СаСl•2НO, а також розчинів. Являє собою кристалічний порошок білого кольору, що розпливається при тривалому знаходженні на повітрі. Тверді продукти поставляються у металевих барабанах, поліетиленових і паперових мішках, а рідкі - в місткостях, які захищені від попадання опадів. Не допускається замерзання розчинів.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

НК - нітрат кальцію Са(NО) або у вигляді тетрагідрату Са(NО)•4НО. Являє собою без­колірні кристали, добре розчинні у воді. Добавка поставляється в розфасованому виді, гігро­скопічна, повинна зберігатися в сухому закритому складі, що вентилюється. До складських примі­щень пред'являються підвищені вимоги з пожежної безпеки. Транспортується в мішках.

Виробляється Дніпродзержинським ВО "Азот" Дніпропетровської області та іншими підпри­ємствами хімічної промисловості.

ННК - суміш нітриту і нітрату кальцію у співвідношенні 1:1 Са(NО)+ Са(NО). Поставляється у виді водного розчину 25-30 %-ної концентрації або пасти, токсичний, розкладається у середовищі з pH=7 і менше. Не допускається змішувати з розчинами ЛСТ. Поставляється цистернами або в металевих бочках.

Виробляється Сіверськодонецьким ВО "Азот" Луганської області, Дніпродзержинським ВО "Азот" Дніпропетровської області.

ННХК - продукт, який одержується при змішуванні ННК з хлоридом кальцію CaCl у спів­відношенні 1:1. ННХК являє собою водний розчин жовтуватого кольору густиною 1,1-1,3 г/см, токсичний, розкладається в кислих середовищах, викликає сильне подразнення за наявності пошкод­жень шкіряного покриву. Поставляється в металевих місткостях із нелегованої сталі, а також в залізничних цистернах.

Виробник - Лисичанський содовий завод Луганської області.

ХН - хлорид натрію NaCl. Кристалічний продукт (порошок) білого кольору, розчинний у воді, повинен зберігатися в умовах, які виключають зволоження. Виробляється підприємствами харчової і хімічної промисловості. Поставляється навалом і в мішках. Видобувається з природних родовищ.

Виробляється хімічними підприємствами.

СН - сульфат натрію . Поставляється у виді декагідрату або безводної солі. Являє собою кристали білого кольору з жовтим відтінком, важкорозчинні у воді. При зберіган­ні у відкритому виді можливе вивітрювання кристалів. Добавка виготовляється підприємствами хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості. Видобувається із природних родовищ. Можливе використання сульфатомістких відходів різних виробництв.

М - карбамід (сечовина) . Являє собою безколірні, добре розчинні у воді кристали, пожежонебезпечний, повинен зберігатися в окремих складах (категорія В) з вогнетривкими стінами. Добавка поставляється в паперових і поліетиленових мішках, повинна зберігатися в приміщеннях, що виключають зволоження.

Виробляється Дніпродзержинським (Дніпропетровська область), Сіверськодонецьким (Луган­ська область), Невинномиським ВО "Азот".

ТНФ - тринатрійфосфат. Хімічно чиста плавлена або кристалічна речовина. Добре розчи­няється у воді, яка підігріта до 30-40 °С.

Виробляється хімічними підприємствами.

НН - нітрат натрію NaNO. Безколірний кристалічний порошок. Не гігроскопічний, добре розчиняється у воді, при нагріванні розкладається з виділенням кисню. Забороняється спільне зберіган­ня з горючими речовинами.

Виробляється хімічними підприємствами.

5 КОЛЬМАТУЮЧІ ПОРИ (УЩІЛЬНЮЮЧІ)

С-89 - поліамідна смола. Прозора темна однорідна рідина з зеленуватим відливом. Концентрація смоли у водному розчині 29-45 %. Стійка до розведення водою при співвідношенні 1:100. Постав­ляється у виді водного розчину в бутилях.

Виробляється Охтинским комбінатом НВО "Пластполімер" (Ленінградська область).

ДЭГ-1 - аліфатична епоксидна смола. Діетиленгліколева смола з вмістом епоксидних груп більше 25 %, гидроксильних груп - 4,5 %. Однорідна рідина жовтого кольору густиною 1,115 г/см3. Поставляється у флягах.

Виробляється НВО "Пластполімер" (Ленінградська область).

ТЭГ-1 - аліфатична епоксидна смола. Триетиленгліколева смола з вмістом епоксидних груп 21 %, гідроксильних груп - 4,5 %. Однорідна рідина жовтого кольору густиною 1,155 г/см3. Постав­ляється у флягах.

Виробляється НВО "Пластполімер" (Ленінградська область).

СА - сульфат алюмінію . Виробляється в безводному та у виді гідрату . Безколірні кристали, добре розчинні у воді. Кристалогідрат при зберіганні на відкритому повітрі легко вивітрюється, безводний продукт гігроскопічний. Порошок пожежо- і вибухобезпечний.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

СЖ - сульфат заліза . Речовина жовтого кольору, добре розчинна у воді. Негігроскопічна.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

ХЖ - хлорид заліза . Продукт червоно-коричневого кольору, добре роз­чинний у воді, сильно гігроскопічний.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

6 ГАЗОУТВОРЮВАЛЬНІ

136-41 (кол. ГКЖ-94), 136-157М (кол. ГКЖ-94М) - полігідросилоксани. Одержуються гідролізом етилдихлорсилану з утворенням полімерів етилгідросилоксану. Каламутна масляниста рідина жов­туватого кольору. Поставка у вигляді 10 % або 50 %-ї емульсії в герметичній тарі місткістю 5-20 л.

Виробляється Усольським ВО "Хімпром".

ПАК, ПАП-1 - пудра алюмінієва, порошковий алюміній. Сріблястий тонкодисперсний поро­шок. Розчинний у кислотах, розчинах лугів, нерозчинний у воді і органічних розчинниках. Порошок поставляється в мішках. Пожежо- і вибухонебезпечний.

Виробляється заводами по виробництву алюмінію.

7 ПОВІТРОУТЯГУВАЛЬНІ

КТП - клей таловий пековий. Суміш похідних смоляних і жирних кислот, яка утворюється при виділенні талового масла із сульфатного лігніну. Твердий продукт коричневого кольору, який містить близько 10 % вологи, розчинний у воді, малотоксичний, слабогорючий.

Виробляється Братським лісопромисловим комплексом і поставляється у виді брил.

ОТП - омилений таловий пек. Являє собою суміш натрієвих солей смоляних і жирних кислот з загальною лужністю 3-10 %. Порошок з температурою розм'якшення близько 70 °С. Малотоксичний. Поставляється у виді моноліт-брили.

Виробляється підприємствами целюлозно-паперової промисловості.

СДО - смола деревна омилена. Продукт на основі натрієвих солей абієтінової кислоти, який одержується омиленням деревної смоли лугом. Пастоподібний продукт. Поставка в паперових мішках. Повинен зберігатися в сухих складських приміщеннях, захищених від атмосферних опадів.

Виробляється Ветлузьким і Сявським лісохімічними комбінатами.

СНВ - смола нейтралізована Повітроутягувальна. Продукт на основі натрієвих солей абієтінової кислоти. Суха речовина темно-коричневого кольору, малотоксична, слабогорюча. Поставляється у виді моноліт-брили в паперових мішках.

Виробляється Тихвинським лісохімічним заводом і Волгодонським каніфольним заводом.

ОП - допоміжний препарат. Продукт, який одержується обробкою моно- і діалкілфенолів окисом етилену. Пастоподібний продукт білого кольору або маслоподібна рідина від світло-жовто­го до світло-коричневого кольору. Поставляється в бочках або мішках.

Виробляється ВО "Салаватнафтаоргсинтез" (Башкіркостан), Ветлузьким лісохімічним комбі­натом.

ЩСПК (ПАЩ-1); ЩСПКм; НЧК; КЧНР; ГКЖ-10, ГКЖ-11; ПФЛХ; ПМЩ; ЛХД див п. 1 цього додатка.

8 ПІНОУТВОРЮЮЧІ

С - сульфанол. Суміш натрієвих солей алкілбензолсульфонатів. Порошок білого кольору або світло-жовтого, добре розчинний у воді, нетоксичний. Поставка у виді порошку в мішках або у виді 45 %-го розчину в бочках або цистернах.

Виробляється ВО "Хімпром" (Сумгаїт), Горловка Донецької області.

9 ПРОТИМОРОЗНІ

НН - нітрит натрію NaNO. Являє собою кристали білого кольору з жовтуватим відтінком. Виготовляється у виді твердого і рідкого (25 %-й розчин) продуктів. Добавка поставляється в дерев'яних бочках або ящиках, фанерних барабанах або паперових мішках, а також в залізничних цистернах. Твердий продукт належить зберігати в упакованому виді в закритих, сухих і чистих складських приміщеннях, що вентилюються. До складів пред'являються підвищені вимоги щодо пожежної безпеки. Отруйний, при попаданні в організм людини спричиняє важкі ураження, небез­печний для життя. Поставляється у мішках, бочках або цистернах.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

ХН, П, ХК, ННК, М, ННХК, НК - див п. 4 цього додатка.

НКМ - нітрат кальцію з сечовиною. Комплексне сполучення нітрату кальцію і сечовини в молекулярному співвідношенні 1:4 (за масою 1:1,5). Продукт білого кольору, поставляється в папе­рових і поліетиленових мішках, повинен зберігатися в умовах, які виключають зволоження.