2.14. Перевірити цілість ємностей для зберігання лаків, розчинників, обтиральних матеріалів (чи немає течі), а також щільність кришок.

2.15. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.

2.16. Впевнитись в тому, що система притоково-витяжної вентиляції працює.

2.17. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.18. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.19. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на обробку, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.20. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.


3. Вимоги безпеки під час роботи


3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом. Міцно закріплювати інструмент і заготовки при їхній обробці

3.4. Виконувати укладання матеріалів та виробів на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підставок, підкладок, упорів.

3.5. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, а також відходів.

3.6. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даного технологічного процесу.

3.7. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця.

3.8. Не зупиняти вироби, що обертаються, і інструмент руками чи яким-небудь предметом.

3.9. Не вводити руки в зону обертання інструменту, не мати звисаючих кінців робочого одягу, розстебнутих курток, халатів, манжетів.

3.10. Працювати матеріалами зі скловолокна, які просочені відповідним лаком, для запобігання розпилення скляних волокон та їх вдихання.

3.11. Не користуватися свердлами зі зношеними хвостовиками при роботі з електро- і пневмодрилями. Конус вставного інструмента має відповідати розміру втулки кріплення.

3.12. Не кидати і не допускати падіння електро- і пневмоінструмента, класти його необхідно обережно на сухе і чисте місце. Не допускати переломів, заплутування повітряних шлангів і електропроводів, прокладати їх поза зоною руху транспорту і людей.

3.13. Переконатися в надійності кріплення і справності шліфувального круга при роботі пневматичною машинкою з абразивним інструментом: круг має бути збалансований, не мати тріщин і вибоїв. Між кругом і фланцем установлювати картонні прокладки. Підбір шліфувальних кругів робити в залежності від числа обертів шпинделя і типу машини. Здійснювати відключення стисненого повітря від інструмента за допомогою вентиля.

3.14. Виконувати зміну пневматичного інструмента при закритому вентилі на повітряній магістралі, електрифікованого інструмента - при виключеній штепсельній вилці.

3.15. Користуватися електроінструментом напругою 220 В, якщо він має подвійну ізоляцію. Користуватися при роботі з електрифікованим інструментом тільки електрозахисними засобами - гумовими ковриками, рукавичками, калошами, які одержані з комори. Напруга переносного електроінструмента має бути не вище 42 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних не вище 12 В.

3.16. Виконувати роботи на висоті згідно до плану організації робіт (ПОТ) і наряду-допуску.

3.17. Спускати вниз необхідні предмети по спеціальному спуску, жолобу або за допомогою мотузки.

3.18. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля має бути не більше 1 м.

3.19. Підчас виконання робіт не слід:

• працювати з незакріпленими великогабаритними деталями;

• залишати на висоті незакріплені деталі, пристосування, інструмент;

• чистити устаткування під час його роботи;

• розбирати і ремонтувати електрифікований і пневматичний інструмент;

• працювати на несправному устаткуванні, з несправним інструментом, самостійно виконувати його ремонт;

• знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;

• тримати електроінструмент за провід;

• працювати з інструментом , правила експлуатації якого невідомі;

• працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;

• передавати переносний електро- і пневмоінструмент іншим особам;

• нарощувати ключі трубами, контрключами і т.і., користуватися прокладками між зевом ключа і гранями голівки болтів і гайок, використовувати ключ як молоток;

• працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;

• користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;

• чистити робочий одяг стисненим повітрям;

• одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.

3.20. Не використовувати при вантажно-розвантажувальних, транспортних роботах і кріпленні вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари.

3.21. Не допускати у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні роботи вантажопідіймальних засобів присутності осіб, що не мають безпосереднього відношення до цих робіт.

3.22. Використовувати підіймально-транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бирки з зазначеною на них датою іспиту, вантажопідйомністю і інвентарним номером.

3.23. Впевнитись в тому, що на тарі зазначені її призначення, номер, власна вага і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.

3.24. Не завантажувати тару деталями вище бортів при транспортуванні.

3.25. Під час виконання підіймально-транспортних робіт не слід:

• перевищувати вантажопідйомність підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари;

• підіймати людей чи вантажі, для яких вантажопідіймальні засоби не призначені;

• проводити роботи при несправності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари для стропальних і такелажних робіт;

• переміщати вантажі над людьми, а також не знаходитися під піднятим вантажем.

3.26. Кріпити надійно вироби, не працювати на виробах, що знаходяться в підвішеному стані.

3.27. Закріплювати трос при транспортуванні виробів тільки за призначені для цього елементи конструкцій згідно зі схемою строповки.

3.28. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.

3.29. Зберігати інструмент, що не застосовується, в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.

3.30. Користуватися шлангом зі спеціальним наконечником, а також захисними окулярами або щитками при видаленні стружки з отворів стисненим повітрям.

3.31. Користуватися рукавицями, захисними щитками і окулярами при роботі з пневматичними шліфувальними машинками та зубилами.

3.32. Користуватися захисними окулярами при рубанні зубилом. Установлювати захисні ширми в напрямку осколків, що відлітають.

3.33. Користуватися спеціальними наколінниками або матами з матеріалу низької теплопровідності при роботі на металевих поверхнях у лежачому, сидячому положенні чи з коліна.

3.34. Користуватися запобіжним поясом, що страхує від падіння, під час виконання роботи на висоті.

3.35. Користуватися фільтруючим протигазовим респіратором та захистними окулярами під час промазування лаком шарів ізоляції.

3.36. Користуватися засобами індивідуального захисту (респіраторами, захисними окулярами, рукавицями і ті.) при виконанні робіт, що супроводжуються виділенням шкідливих газів, пилу, іскор чи осколками, що відлітають, стружкою і т.і.

3.37. Користуватися діелектричним гумовим ковриком, діелектричними калошами і рукавичками при роботі з електроінструментом.

3.38. Припинити роботу в наступних випадках:

• виявлення несправності обладнання, устаткування і інструмента;

• припинення подачі електроенергії;

• відключення загального чи місцевого освітлення;

• припинення подачі стисненого повітря;

• відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції';

• пошкодження засобів індивідуального захисту;

• погіршення самопочуття;

• одержання травми.

3.39. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

• не курити на робочому місці;

• не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;

• виконувати своєчасне прибирання горючих відходів;

• розташовувати матеріали і заготовки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння, електричних рубильників;

• закривати ємності з розчинниками та лаками під час перерви в роботі;

• не користуватися відкритими та скляними ємностями при транспортуванні, перенесенні та зберіганні розчинників та лаків;

• не виймати та не відгвинчувати пробки та кришки ємностей з розчинниками та лаками за допомогою інструментів, які викликають іскроутворення;

• не залишати без догляду включені газові пальники;

• зберігати порожню тару із-під розчинників та лаків в спеціальному приміщенні з вентиляцією;

• складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали, не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування;

• не допускати розлиття розчинників та лаків, при розлитті провести нейтралізацію та видалення;

• не мити руки розчинниками.

3.40. Повідомити безпосереднього керівника робіт (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про кожний нещасний випадок і вжити заходів долікарської допомоги. Зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до більш важких наслідків).

3.41. Повідомити безпосереднього керівника (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про раптове захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлених несправностях устаткування, пристроїв, пристосувань, інструмента, засобів індивідуального захисту і про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. Виключити устаткування, вентиляцію, пристосування, місцеве освітлення.

4.2. Перекрити вентилі мережі стисненого повітря.

4.3. Перевірити комплектність інструмента і покласти його в шафу.

4.4. Упорядкувати робоче місце.

4.5. Виконувати збирання стружки, обрізків і бруду за допомогою гачків, щіток, зміток і т.п.

4.6. Скласти відпрацьований обтиральний матеріал в металеву тару з кришкою.

4.7. Злити у спеціальні ємності або в місця централізованого збору відпрацьовані розчинники та лаки. При розлитті провести їх нейтралізацію та видалення.

4.8. Зняти засоби індивідуального захисту і прибрати їх у спеціально відведене місце.

4.9. Зняти спецодяг і укласти його в шафу.

4.10. Вимити руки теплою водою з милом. Не мити руки розчинниками.

4.11. Повідомити майстра, бригадира, змінника про несправності устаткування, інструмента, пристосувань, що мали місце під час роботи, або зробити запис у журналі.

4.12. Повідомити безпосереднього керівника про закінчення роботи.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. До аварійних ситуацій відносяться:

• порушення меж та (або) умов безпечної експлуатації устаткування;

• виникнення пожежі (загоряння устаткування, матеріалів, відходів і т. і.);

• відключення, обрив чи коротке замикання електрокомунікацій, електроустаткування.

5.2. Можливими причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

• відмова чи пошкодження технологічного обладнання;

• порушення технологічного режиму (відсутність чи недостатня кількість складських приміщень, тіснота виробничих приміщень, порушення норм питомих площ на одиницю устаткування, нагромадження на робочих місцях зайвої кількості сировини, матеріалів, які застосовуються у виробництві);

• пошкодження вантажопідіймального обладнання;

• наявність у технології виробництва пожежонебезпечних процесів;

• порушення норм і умов збереження легкозаймистих речовин;

• неправильне улаштування чи несправність електротехнічних установок, устаткування і розподільних мереж;

• необережне поводження з вогнем;

• несправність вентиляційних і освітлювальних систем і ін.

5.3. З метою запобігання аваріям необхідно:

• дотримуватися вимог технологічного процесу і правил пожежної безпеки, у тому числі при виконанні робіт із застосуванням легкозаймистих рідин;

• дотримуватися вимог технічної експлуатації устаткування і агрегатів;

• розташовувати матеріали і заготовки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації пожежогасіння;

• виконувати своєчасне прибирання горючих відходів;

• обмежувати кількість легкозаймистих матеріалів у цеху фактичною потребою, але не більш потреби на зміну, а їхнє збереження здійснювати відповідно до діючих протипожежних норм і правил;

• не укладати матеріали, які зберігаються в цеху, впритул до приладів опалення і інших нагрівальних приладів;

• не зберігати змінний запас матеріалів безпосередньо біля устаткування;

• курити тільки в спеціально відведених місцях;

• не користуватися паяльними лампами і іншими джерелами відкритого вогню для відігрівання замерзлих водопровідних труб.

5.4. Не застосовувати відкритий вогонь для освітлення.

5.5. У випадку виникнення аварійної ситуації необхідно:

• припинити роботу;

• знеструмити електроустаткування;

• негайно почати гасіння пожежи наявними засобами пожежогасіння і повідомити про загоряння пожежну охорону за телефоном 01;

• при наявності електричної сигналізації для виклику пожежної команди розбити скло, що закриває кнопку повідомлювача, натиснути кнопку до відмови і відпустити її. Незалежно від виклику пожежної команди вживати заходів до гасіння вогню з використанням вогнегасників;