Додаток 1 (обов'язковий)

Розміри санітарно-захисних зон від

тваринницьких ферм та об'єктів малих

сільськогосподарських підприємств і селянських

(фермерських) господарств до житлової забудови

Найменування  

Розміри санітарно-захисної зони, м  

РОСЛИННИЦЬКІ

 

Теплиці та парники при обігріванні електроенергією, парою або водою  

Не нормується  

Теплиці та парники на біологічному обігріванні

на гної

на смітті  

100

300

Стаціонарні зерноочисні та сушильні пункти, криті токи  

100

Садівничі та виноградарські пункти сортування та упаковки готової продукції  

100

2   Тваринницькі ферми ВРХ з поголів'ям тварин (голів)  

10

15

20

25

40

50

60

75

100

100

150

150

Свинарські (голів)  

15

25

30

50

50

75

75

100

100

150

150

300

200

400

Кролівничі (голів)  

150

25

300

50

400

75

Птахівничі (голів)  

100

25

200

50

300

100

500

150

750

200

3. По переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення, протруювання, овочів (сушка, засолка, квашення)  

100

4 Бойні невеликих тварин та птиці  

300

5. Склади зберігання сільськогосподарської продукції: зерна, овочів, фруктів, картоплі, грубих кормів (необмолоченого хліба) та рослинного волокна  

100

6. Гаражі та підприємства по ремонту, технічному обслуговуванню, зберіганню сільськогосподарських машин та автомобілів:  

при числі двигунів до 100 одиниць  

100

Примітка І. Але не менше протипожежної відстані.

Примітка 2. Першоджерелами вказаних нормативів є СанПіН N 5.02.12/Н та РСН 320-86.

 

 

Додаток 2 (обов'язковий)

Мінімальні санітарні відстані від тваринницьких ферм до об'єктів по переробці і зберіганню сільськогосподарської продукції,не пов'язаних із запроектованою тваринницькою фермою

Найменування об'єкта  

Мінімальна відстань, м  

1   По виготовленню кормів  

100

2   По переробці продукції:  

 

овочів, фруктів, зернових культур  

100

молока продуктивністю до 12 т/добу  

50

худоби та птиці до 10 т/зміну  

300

3  Склади зерна, фруктів, картоплі та овочів  

50

Примітка. Першоджерелом вказаних нормативів є ДБН Б.2.4-3-95

 

 

 

Додаток 3 (обов'язковий)

Мінімальні зооветеринарні відстані, м,

між тваринницькими, птахівничими та іншими

об'єктами

Найменування підприємств  

Ферми ВРХ  

Свиноферми  

Вівцеферми  

Конярські ферми  

Звірівницькі та кролеферми

 

Птахоферми  

Ферми ВРХ  

150

150

150

150

300

300

Свиноферми  

150

150

150

150

300

300

Вівцеферми  

150

150

150

150

300

300

Конярські ферми  

150

150

150

150

300

300

Звіроводські та кролівничі ферми  

300

300

300

300

60

300

Птахоферми  

200

300

300

300

300

500

Ветеринарні об'єкти  

Загальногосподарські  

200

200

200

200

200

500

Внутрішньофермерські  

П.Р.

П.Р.

П.Р.

П.Р.

П.Р.

П.Р.

Підприємства по виготовленню цегли  

100

150

100

100

100

300

Залізничні шляхи  

300

300

300

300

500

300

Автомобільні шляхи  

150

150

150

150

200

300

Примітка 1. П.Р. - протипожежний розрив. Примітка 2. Сховище посліду, майданчики компостування розміщуються не менше ніж за від птахівничих підприємств. Примітка 3. Першоджерелом вказаних розривів є ДБН  Б.2.4-3-95.

 

 

Додаток 4 (обов'язковий)

Відстані між будівлями та спорудами

сільськогосподарських підприємств

в залежності від ступеня вогнестійкості

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд  

Відстань, м, при ступені вогнестійкості будівель або споруд  

 

I.II

III

IIIa, IIIб,IV, IVa, V

I.II

Не нормується для будівель та споруд з виробництвом категорій ГтаД  

9

12

 

9м- для будівель та споруд з виробництвом категорій А, Б і В (див. прим.3)  

 

 

III

9

12

15

IIIa, IIIб,IV, IVa, V

12

15

18

Примітка 1. Вказані відстані між будівлями та спорудами, що наведені в додатку, приймаються між зовнішніми стінами та конструкціями. При наявності виступаючих конструкцій будівель та споруд більше ніж на та виконаних з матеріалів, що згорають, найменшою вважається відстань між цими конструкціями.

Примітка 2. Відстані між виробничими будівлями та спорудами не нормуються:

а) коли загальна площа підлог будівель і споруд І, II, III, ПІа, IV, IVaта Vступенями вогнестійкості не перевищує нормативної площі підлог однієї будівлі, що дозволяється між протипожежними стінами, при цьому нормована площа приймається по найбільш пожаронебез-печному виробництву та найменшому ступені вогнестійкості будівель та споруд;

б)  коли стіна більш високої будівлі та споруди, що входить в бік іншої будівлі, задовольняє вимоги, що ставляться до неї, як до протипожежної;

в) коли будівлі та споруди IIIступеня вогнестійкості, незалежно від пожежної небезпеки розміщених в них виробництв, мають протилежні глухі стіни або стіни з отворами, закладеними склоблоками чи армованим склом з границею вогнестійкості не менше 0,75 години.

Примітка 3. Вказані в додатку відстані для будівель і споруд IIступеня вогнестійкості з виробництвом категорій А, Б, В зменшуються з 9 до при до держані однієї із таких умов:

а) коли будівля або споруда обладнується стаціонарними автоматичними системами пожежогасіння;

б)  коли питоме навантаження горючими речовинами в будівлях менше або дорівнює на площі поверху.

Примітка 4, Відстань від будівлі та споруди підприємства (незалежно від ступеня вогнестійкості) до краю лісового масиву хвойних порід приймається рівною , листяних порід - , змішаного лісу - , а до покладів торфу - не менше 100 метрів.

При розміщенні підприємств в лісових масивах, коли будівництво їх пов'язане з вирубкою лісу, вказані відстані до лісового масиву хвойних порід дозволяється зменшувати у 2 рази.

Відстані від будівель та споруд підприємств до відкритого залягання торфу дозволяється скорочувати у 2 рази за умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі завтовшки не менше ніж в межах половини відстані, вказаної в цьому пункті.

Примітка 5. Протипожежні відстані між житловими, громадськими будинками і будівлями промислових та сільськогосподарських підприємств приймати згідно з ДБН 360-92*.

Примітка 6. Першоджерелом вказаних у додатку нормативів є ДБН Б.2.4-3-95.

 

 

 

Додаток 5 (довідковий)

ПЕРЕЛІК

нормативних документів, обов'язкових при проектуванні сільських поселень

 

ДБН 360-92*

Містобудування. Планування і забудова міських і сільских поселень

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.4-2-94

Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

ДБН Б.2.4-3-95

Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН 79-92

Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

СНиП 2.05. 11-83

Автомобильные дороги

СНиП2.05.11-83

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СН№ 245-71

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

СанПиН№5.02-12/Н

Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украины

СанПиН 42-12-4130-86

Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде, водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СанПиН № 4946-89

Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 4630-88

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения 2640/82 от 16.12.82 г.

Правила пожежної безпеки в Україні. Накази МВС України № 400 від 22.06.95 р. введені в дію.

ВБН-СГіП-46-3-94

Перелік будівель і приміщень підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства з встановленням їх категорій по вибухопо-жежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ

ВНТП СГіП 46-9-94

Система видалення, обробки, підготовки та використання гною

СН № 3077-84

Санитарные нормы допустимого уровня шума в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки

СанПиН 01. 3.003-93

Санитарные правила и нормы по планировке и застройке населенных мест Украины