Схема відтаювання “снігової шуби”: МС - маслозбірник; ДР - дренажний ресивер; БТ -батарея; трубопроводи: 11 ж - рідкого аміаку; 11 г - газоподібного аміаку; 11 о - відтаювальний; 14 - масляний; 11 д - дренажний.


1. Вантажі, розташовані під батареями, необхідно заздалегідь укрити брезентом для запобігання попадання на них снігу.

2. Закрити вентилі 2 і 3, перекривши цим живлення рідким аміаком і відсмоктування пари аміаку з охолоджувальних пристроїв камери.

3. Приєднати дренажний ресивер до всмоктувального трубопроводу, відкривши вентиль 5, і знизивши тиск в ресивері до тиску всмоктування, після чого вентиль закрити.

Відкривати вентиль слід обережно із-за можливої наявності в ресивері рідкого аміаку.

4. Відкрити вентиль 7 і спустити рідкий аміак з охолоджуючих пристроїв камери в дренажний ресивер.

Якщо неможливо злити рідкий аміак з охолоджуючих пристроїв в ресивер самопливом, то необхідно відкрити вентиль 1 і видавити рідкий аміак в ресивер. Після цього закрити вентиль 1 і, обережно відкриваючи вентиль 5, відсмоктати з ресивера пари аміаку, знизивши цим самим тиск в ресивері до тиску всмоктування.

Після зниження тиску в ресивері вентиль 5 закрити.

5. Відключити ресивер від охолоджуючих пристроїв, закривши вентиль 7 (за відсутності поплавкового регулятора рівня високого тиску).

6. Подати гарячу пару аміаку в звільнені від рідкого аміаку охолоджуючі пристрої камери, відкривши вентиль 1.

7. За відсутності поплавкового регулятора рівня високого тиску необхідно періодично в процесі відтаювання відкривати вентиль 7 для видалення конденсату з батареї.

8. Після відтаювання “снігової шуби” з охолоджуючих пристроїв закрити вентиль 1 на лінії гарячого аміаку і відкрити вентиль 2 на всмоктуючому трубопроводі і вентиль 3 на рідинному трубопроводі.

9. Спустити масло з ресивера в маслозбірник, відкривши вентилі 8 і 9 маслозбірного горшка ресивера і маслозбірника.

Після перепуску масла закрити вентилі 8 і 9 і з метою зниження тиску в маслозбірнику відкрити вентиль 10. Знизивши тиск в маслозбірнику до тиску всмоктування на рівні атмосферного (визначити по вакуумметру), закрити вентиль 10 і, відкривши вентиль 11, вичистити масло.

10. Передавати рідкий аміак з ресивера в випарну систему, відкривши вентилі 4 і 6, а також регулюючий вентиль регулюючої станції.

11. Після звільнення ресивера від рідкого аміаку закрити вентилі 4 і 6.

12. Знизити тиск в ресивері до тиску кипіння, відкривши вентиль 5.

При досягненні тиску кипіння вентиль 5 закрити.

13. Закінчивши роботу по продуванню, всі вентилі переключити в робоче положення згідно з їх призначенням.

14. Відтаювання повітроохолоджувачів парою аміаку слід проводити аналогічно відтаюванню батарей згідно з вищенаведеною інструкцією.

15. Для прискорення процесу відтаювання батарей і виключення повного перетворювання снігу на воду слід проводити обмітання охолоджуючої поверхні. При цьому забороняється ударяти по батареях.


Порядок відтаювання “снігової шуби”

з повітроохолоджувачів, обладнаних

трубчастими електронагрівачами (ТЕН)


1. При проведенні відтаювання “снігової шуби” трубчастими електронагрівачами необхідно виконувати роботи, передбачені пп. 2, 3, 4, 5.

2. Виключити електродвигуни вентиляторів.

3. Включити трубчасті електронагрівачі.

4. За відсутності поплавкового регулятора рівня високого тиску необхідно періодично в процесі відтаювання відкривати вентиль для видалення конденсату з повітроохолоджувача, не допускаючи підвищення тиску вище 1 МПа (10 кг/см2).

5. Якщо схемою передбачено підведення до повітроохолоджувачів гарячої пари аміаку, необхідно через кожні 3-4 відтаювання проводити продування гарячою парою для видалення масла з повітроохолоджувача.

6. В схемі з нижньою подачею (чи відсутності самоспливу) рідини в повітроохолоджувачі перед включенням трубчастих електронагрівачів на відтаювання необхідно продути повітроохолоджувач гарячою парою з метою звільнення його від рідини.