Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-452-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для водія електронавантажувача


м. Київ


Узгоджено Затверджено


Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист № 489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 р. від «19» 12 2006 р.


ПІ 1.3.1052-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для водія електронавантажувача


м. Київ


1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для водія електронавантажувача (далі - водій).

До складу робіт, які виконуються водієм, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 12, 31, 36, 53, 101, 106 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою водій, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Водій має постійне робоче місце (кабіна електронавантажувача), до складу робіт, які він повинен виконувати входять наступні:

 • керування електронавантажувачем та усіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів у штабелі і відвали;
 • здійснення технічного обслуговування електронавантажувача та поточного ремонту усіх його механізмів;
 • визначення несправностей в роботі електронавантажувача;
 • встановлення та заміна знімних вантажозахоплювальних пристроїв і механізмів;
 • участь у проведенні планово-попереджувального ремонту електронавантажувача і вантажозахоплювальних механізмів, пристроїв і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;
 • мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві; мають посвідчення на право керування електронавантажувачем, а також першу кваліфікаційну групу з електробезпеки;
 • пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку {попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;
 • пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
 1. Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз натри місяці.
 2. Перевірка знань з питань охорони праці та електробезпеки проводиться щорічно.
 3. Водій повинен:
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);
 • не допускати на своє робоче місце до керування електронавантажувачем сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи , не передбачені завданням;
 • не працювати на електронавантажувачі у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;
 • проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на водія можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • машини і механізми, що рухаються, рухомі частини підйомно-транспортного устаткування;
 • обвалювання штабелів вантажів;
 • виліт замкового кільця при накачуванні, підкачуванні шини;
 • розрив покришки при накачуванні шини;
 • підвищене значення напруги в електричній мережі електронавантажувача;
 • гострі кромки, задирки на поверхні устаткування, інструменту;
 • знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищений рівень вібрації на робочому місці;
 • підвищена рухомість повітря;
 • токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які проникають в повітря робочої зони при навантаженні (розвантаженні), що може спричинити подразнення слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • нервово-психічні перенавантаження.

1.8 Водію видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • костюм бавовняний;
 • рукавиці (комбіновані, брезентові), рукавички діелектричні;
 • черевики шкіряні, колоші діелектричні;
 • жилет сигнальний.

На постійних зовнішніх роботах узимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

В залежності від конкретних умов праці водію можуть видаватися і інші засоби індивідуального захисту (для захисту органів дихання і т.п.).

1.9 Водій зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити у спеціально відведених для цього місцях;
 • приймати їжу у відведених для цього місцях;
 • зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Отримати завдання від безпосереднього керівника. Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту, мати при собі посвідчення на право керування електронавантажувачем.
 2. Провести зовнішній огляд електронавантажувача та перевірити:

 • надійність кріплення деталей і механізмів;
 • стан гальмівної системи;
 • наявність і справність плавких запобіжників;
 • справність вантажопідіймача (відсутність пошкоджень ланцюгів, правильність їх кріплення до рами і каретки). Переконатися в роботі механізмів підіймання і нахилу під час руху без вантажу;
 • справність електричного замка;
 • роботу звукового сигналу та перемикача світла;
 • рівень електроліту в акумуляторній батареї;
 • стан шин і кріплення коліс;
 • стан робочого місця (відсутність сторонніх предметів, відсутність пошкоджень сидіння і спинки, справний стан підлоги та наявність на ній гумового килимка).

2.3 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника, і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечну роботу електронавантажувача. До таких порушень відносяться:

 • невідрегульованість і несправність гальмів;
 • несправність звукового сигналу;

- тріщини в зварювальних швах рами і каретки вантажопідіймача, вилкового захоплювача і ін.;

 • шум, тріск, скрежет в гідросистемі електронавантажувача;
 • ослаблене кріплення противаг або їх некомплектність;
 • ослаблене кріплення вантажних ланцюгів до рами і каретки вантажопідіймача;
 • теча в з'єднаннях маслопроводу, гідросистемі і акумуляторних батареях;

- знижений тиск в шинах, наявність на них наскрізних пробоїв і пошкоджень корду і ін.

3 Вимоги безпеки лід час виконання роботи

 1. Перед початком руху електронавантажувача вперед, назад, перед підійманням і опусканням вантажу, а також в ycix випадках можливого несподіваного наїзду на людину необхідно подавати попереджувальний звуковий сигнал.
 2. Слід зберігати при собі ключ від головного вимикача і коробки контролера, не передавати його стороннім особам.
 3. При в'їзді і виїзді через ворота, двері необхідно враховувати габарити їх прорізу.
 4. Необхідно постійно слідкувати за станом акумуляторних батарей, не допускати їх розрядження нижче допустимих норм, а також постійно слідкувати за станом гальмівної системи, користуватися гальмами якомога рідше, заздалегідь вимикаючи при цьому двигун.
 5. Під час перевезення вантажу без тари необхідно слідкувати за тим, щоб вантаж був надійно укладений на вилковий захоплювач і не торкався поверхні шляху, по якому рухається електронавантажувач.
 6. При роботі на Вилковому електронавантажувачі необхідно дотримуватися таких вимог:
 • вантаж розміщувати на захоплю вальній вилці таким чином, щоб не виникав перекидний момент, при цьому вантаж повинен бути притиснутий до рами електронавантажувача;
 • вантаж слід розміщувати рівномірно на обидві лапи, він може виходити у перед за межі вилки не більше ніж на 1/3 довжини лап;
 • великогабаритні вантажі допускається укладати вище захисного пристрою, але не більше одного місця, при цьому повинна бути виділена особа для керування рухом електронавантажувача.

3.7 Під'їжджати до місця навантаження (розвантаження) слід повільно на першій передачі, не гальмувати різко при слизькій дорозі.

Під'їжджати вилковим захоплювачем під тару або вантаж слід на малій швидкості, вила підводити так, щоб вантаж розміщувався відносно них рівномірно. Підводити вила під піддон необхідно обережно. Не допускається піднімати і опускати вантаж одночасно з рухом електронавантажувача.

 1. Здійснювати захоплення вантажу вилковим захоплювачем слід при нахилі рами «від себе», піднімати вантаж - при нахилі рами «на себе». Виконувати нахил вилкового захоплювача необхідно повільно, плавно переміщуючи важіль керування.
 2. Підхоплювати і залишати вантаж слід тільки при забезпеченому просвіті під вантажем, який дозволяє вільний вхід і вихід вилкового захоплювача.

3.10 Підняття і складування вантажу слід здійснювати за умов, якщо електронавантажувач стоїть на рівній горизонтально поверхні. Перед підняттям і опусканням вантажу необхідно оглянути місце звідки він піднімається і куди розміщується.

 1. Необхідно дотримуватися обережності під час транспортування вантажу у вузьких проїздах, не зачіпати штабелі вантажів при поворотах.
 2. Pyx електронавантажувача слід розпочинати, коли рама (з вантажем або без нього) відхилена «на себе» не повністю, а вантаж трохи піднятий над землею (на 0,3-0,4 м)

3.13 Транспортування тари і установлення її в штабелі слід виконувати поштучно або готовими пакетами.

3.14 Під час роботи на електронавантажувача не допускається:

- працювати з відкритою панеллю електроапаратури і знятою кришкою акумуляторної батареї;

 • вантажити та перевозити вантаж, вага якого перевищує вантажопідйомність електронавантажувача;
 • транспорту в ати вантажі, центр важкості яких розташований на великій відстані від передньої стінки вилкового захоплювача;
 • опускати вантаж на труби газо-, паропроводів, електричні кабелі, тимчасові перекриття;
 • підіймати на піддонах дрібно-штучний вантаж вище захисного пристрою, що захищає робоче місце водія від падіння на нього вантажу;
 • виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечним вантажем при виявленні невідповідності тари вимогам нормативно-технічної документації, несправності тари, відсутності маркування і попереджувальних написів на ній;
 • відривати примерзлий або затиснутий вантаж, підіймати вантаж при відсутності під ним просвіту, який необхідний для вільного проходу вилки, і укладати вантаж краном безпосередньо на захоплювальний пристрій електронавантажувача;

- піднімати і переміщувати вантаж за допомогою тільки одного захоплювача електронавантажувача;

 • доторкатися до неізольованих або пошкоджених проводів і електророзподільних пристроїв, наїжджати на електричний провід, що лежить на підлозі (землі);
 • піднімати, опускати або перевозити людей на вилковому захоплювачі;
 • присутність людей під піднятим вантажем;
 • перевозити вантажі в несправній тарі;
 • перевозити на електронавантажувачі ЛЗР, а також кислоти, якщо акумуляторна батарея розміщена під вантажною платформою;
 • працювати в приміщеннях, що мають вибухопожежонебезпечну категорію на електронавантажувачі загальнопромислового (не вибухозахисного) виконання;
 • оглядати акумуляторні батареї, застосовуючи світильники з відкритим вогнем;

- залишати електронавантажувач біля відкритого вогню або інших джерел теплового випромінювання;

- самостійно виконувати будь-який ремонт електронавантажувача, крім змащування, кріплення болтів і заміни запобіжників;

 • залишати кабіну електронавантажувача при піднятому вантажі;
 • залишати електрон авантажувач в проїздах або на шляху руху транспорту;

3.15 Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечній роботі електронавантажувача або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний нещасний випадок водій повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання долікарської допомоги потерпілому.