ДСТУ 4733:2007. Морозиво молочне, вершкове, пломбір.


Умови зберігання.

Штрих код згідно з ДСТУ 3147.

Зазначення нормативної документації .

Додаток Д

(довідковий)

Бібліографія

1 ДК 016-97

Державний класифікатор продукції і послуг

2 ДСП 4.4.4.011-98

Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств, затверджені МОЗ України від 11.09.98 № 4.4.4. 011

3 Сан ПиН 42-123-4089-86

Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах (Гранично допустимі концентрації важких металів та миш’яку у продовольчій сировині та харчових продуктах)

4 МБТ и СН №5061

от 01.08.89 г

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від01.08.09 № 5061

5 ДР – 97

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 і Sr90 у продуктах харчування та питній воді, затверджені МОЗ України від 25.06.97 № 255

6 Р 50-056-96

Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарт України від 18.07.96 № 300

7 СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування), затверджені Державним комітетом СРСР по будівництву та інвестиціям від 28.11.91 № 2.04.05

8 ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного

повітря населених місць (для забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені МОЗ України від 09.07.97 № 201

9 СанПиН 4630-88

Санитарные правила и нормы по охране поверхностей от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхонь від забруднення), затверджені МОЗ СРСР від 04.07.88. № 4630

10 СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць),затверджені МОЗ СРСР від 05.08. 88 № 4690

11 МР 4.4.4.-108-2004

Методичні рекомендації. Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені МОЗ України, наказ № 329 віж 02.07.2004

12 МВ 4082-86

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації та визначення афлотоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії),затверджені МОЗ СРСР від 20.03.86 № 4082

13 ДСанПіН 8.8.1.2.3.

4-000-2001

Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті,затверджені МОЗ України від 20.09.2001 № 137

14 МУ №3049-84

Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки з визначення залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва), затверджені МОЗ СРСР від 29.06.84 № 3049

15 МУ 5778-91

Определение в пищевых продуктах стронция –90 (Визначення в харчових продуктах стронцію-90), затверджені Міністерством охорони здоров’я СССР 04.01. 1991р.

16 МУ 5779-91

Определение в пищевых продуктах цезия-137 (Визначення в харчових продуктах цезію-137), затверджені Міністерством охорони здоров’я СССР 04.01.1991р.

ГСТУ 18.11-96

Напівфабрикат какао терте. Технічні умови

ГСТУ 18.13-96

Какао-масло. Технічні умови

ГСТУ 18.22-97

Напівфабрикат. Какао порошок вироблений. Технічні умови.

ГСТУ 18.24-97

Напівфабрикати. Шоколадна маса та шоколадна глазур. Технічні умови.

ГСТУ 46004-99

Борошно пшеничне. Технічні умови.

ОСТ 10-94-87

Какао-порошок. Технічні умови

ОСТ 13-19-83

Дерев’яні палички для морозива. Технічні умови

РСТ УРСР 1646-88

Барвник червоний з бурякового соку, консервований етиловим спиртом. Технічні умови

РСТ УРСР 2012-91

Барвник буряковий концентрований. Технічні умови

ТУ У 23918284-001-97

Стаканчики з полімерів для харчових продуктів. Технічні умови

ТУ У 13336304.001-95

Тара споживча з полімерних матеріалів для продукції. Технічні умови

ТУ У 13.0281041-224-93

Папір для пакування жировмісних харчових продуктів. Технічні умови

ТУ У 13.0281041-334-97

Пергамін пакувальний. Технічні умови

ТУ У 18.291-95

Коробка з картону для кондитерських виробів, тортів та тістечок. Технічні умови

ТУ У 18.319-95

Етикетки для пакування харчових продуктів (на плівках та комбінованих матеріалах). Технічні умови

ТУ У 18.376-96

Напівфабрикати. Кондитерська глазур;

Кондитерська маса для формування

ТУ У 18.2-0553622.002 –2003

Глазур шоколадна. Технічні умови

ТУ 21 УРСР 232-79

Решітки та прокладки картонні пакувальні. Технічні умови

ТУ У 46.39. ГО.007-94

Маслянка згущена з цукром та цикорієм. Технічні умови

ТУ У 46.39. ГО.151-96

Молоко згущене з цукром та цикорієм. Технічні умови

ТУ У 46.39.063-95

Вафлі для морозива. Технічні умови

ТУ У 46.39-110-99

Йогурт. Технічні умови

ТУ 63-102-119-90

Стаканчики з полістирола для пакування молочних продуктів. Технічні умови

ТУ 63-102-123-90

Ящики із коробочного картона для морозива. Тех.- нічні умови

ТУ У 85.02126811-004-99

Папір пакувальний каширований фольгою. Технічні умови

ТУ У 00203571-009-94

Вироби господарського призначення із пластичних мас

ТУ У 00203588.24-94

Плівка поліпропіленова пакувальна. Технічні умови

ТУ У 00204464-99

Відра поліетиленові. Технічні умови

ТУ У 00443 074.001-98

Ящики полімерні багаторазові для молочної продукції. Технічні умови

ТУ У 01553617.001-98

Папір пакувальний ламінований поліетиленом. Технічні умови

ТУ У 035622 18.004-99

Ящики полімерні багатообертові. Технічні умови

ТУ У 13914049.001-97

Стаканчики вафельні. Технічні умови

ТУ У 20050164.002-98

Етикетки для пакування продуктів харчування (на плівці, папері та комбінованих матеріалах). Технічні умови

ТУ У 22380463.001-99

Фольга алюмінієва каширована папером для пакування харчових продуктів. Технічні умови

ТУ У 22412950.001-97

Тара універсальна з термопластів. Технічні умови

ТУ У 23918284.001-97

Стаканчики з полімерів для харчових продуктів. Технічні умови

ТУ У 30205902.001-2000

Пломба полімерна. Технічні умови

ТУ У 30216301.001-98

Папір металізований пакувальний для харчових продуктів. Технічні умови

ТУ У 30406297-001-99

Напівфабрикати. Шоколадна глазур та шоколадна маса. Технічні умови

Код УКНД 67.100.40

Ключові слова: морозиво, класифікація, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, масова частка жиру, кислотність, маркування, пакування, транспортування, зберігання, виробник