ДСТУ IEC 62040-3. Системи гарантованого електропостачання агрегати безперебійного живлення загальні технічні вимоги. методи випробування


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АГРЕГАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АГРЕГАТЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

GUARANTE SUPPLY SYSTEMS UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEMS GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS. METHODS OF TESTING

Чинний від

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей стандарт застосовують для систем живлення з використанням непрямих електричних перетворювальних систем змінного струму, які мають пристрої накопичення електричної енергії у колі постійного струму. Основна функція агрегату безперебійного живлення (АБЖ), визначена цим стандартом, - забезпечувати безперервну роботу в якості допоміжного джерела живлення. АБЖ також забезпечує поліпшення якості живлення та роботу споживачів електроенергії в межах установлених характеристик.

Національне доповнення

Цей стандарт також придатний для цілей сертифікації АБЖ.

Різноманітність АБЖ дає змогу задовольнити вимоги споживачів до безперервності роботи та якості електричної енергії для різних видів навантаження в широкому діапазоні потужностей, від менше, ніж 100 Вт, до декількох мегават. Інформація про наявні типи АБЖ міститься в додатках А та В.

Цей стандарт застосовують для електронних агрегатів безперебійного живлення (АБЖ):

а)що генерують одно- чи трифазну вихідну напругу змінного струму фіксованої частоти;

в) із пристроєм накопичення електричної енергії у колі постійного струму, якщо не зазначено інше;

 1. із номінальною напругою, що не перевищує 1000 В змінного струму;
 2. пересувним, стаціонарним та/чи з установлюваним устаткуванням.

Цей стандарт також містить методику визначення всіх силових перемикачів, що є невід’ємною частиною АБЖ і пов'язані з його виходом, зокрема, пререривачів, перемикачів обвідного кола, ізолювальних перемикачів, перемикачів перерозподілу навантаження, з'єднувальних перемикачів. Ці перемикачі взаємодіють з іншими функціональними блоками АБЖ для забезпечення безперебійного електропостачання.

Цей стандарт не стосується традиційних розподільних щитів, вхідних перемикачів, випрямлячів чи перемикачів постійного струму (наприклад, для акумуляторних батарей, вихідної потужності випрямляча чи вхідної потужності інвертора, тощо), а також АБЖ на основі обертних машин.

Примітка 1. Цей стандарт розроблено зважаючи на те, що основний ринковий попит на АБЖ, охарактеризованих у цьому розділі, зумовлений їхньою сумісністю з устаткуванням інформаційних технологій.

Більшість устаткування сучасних інформаційних технологій, використовуваного як навантаження для АБЖ, використовує джерела живлення, що являють собою нелінійне навантаження для АБЖ і можуть витримувати несинусоїдальну напругу протягом обмеженого проміжку часу. Номінальні вихідні характеристики АБЖ установлюють, щоб забезпечити сумісність АБЖ із нелінійним та лінійним навантаженням, в іншому разі - питання вирішує виробник.

У цьому стандарті лінійне навантаження мають на увазі для методик проведення випробувань, а також у разі ствердження додаткових декларацій виробника.

Примітка 2. Для використання АБЖ із несинусоїдальною вихідною напругою протягом часу, що перевищує час роботи на накопиченій енергії, рекомендований цим стандартом, необхідно погодження виробника устаткування навантаження.

Примітка 3. Для АБЖ із вихідною частотою, що відрізняється від 50 Гц чи 60 Гц, технічні вимоги до робочих характеристик зазначають в угоді між виробником та покупцем.

Цей стандарт призначено для визначення комплектного АБЖ у межах його робочих характеристик, а не окремих функціональних блоків АБЖ. Окремі функціональні блоки АБЖ обговорюються в публікаціях ІЕС, наведених у бібліографії у додатку I, які застосовуються, якщо не суперечать цьому стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань наступні зміни до яких-небудь із цих видань чи перегляд їх не застосовують. Але учасникам угоди, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування останніх видань нормативних документів, перерахованих нижче. У разі недатованих посилань рекомендується звернутись до на- йостанніших видань нормативних документів. Члени ІЕС і ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

IEC 60050-101:1998, International Electrotechnical Vocabulary (lEV) - Part 101: Mathematics

IEC 60050 (131):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 131: Electric and magnetic circuits

IEC 60050 (151): 978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60050 (161):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161: Electromagnetic

compatibility

Amendment 1 (1997)

IEC 60050 (351):1975, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 351: Automatic control

IEC 60050 (441):1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 441: Switchgear, control gear and fuses

IEC 60050 (486):1991, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 486: Secondary cells and batteries

IEC 60050 (551):1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 551: Power electronics

IEC 60050 (826):1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electrical installations of buildings

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing - Part 2: Tests. Tests A: Cold

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-32:1975,Environmental testing - Part 2:Tests. Tests Ed: Free fall (Procedure 1)

IEC 60068-2-48:1982, Environmental testing - Part 2: Tests. Guidance on the application of the tests of IEC 60068 to simulate the effects of storage

IEC 60068-2-56:1988, Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Cb: Damp heat, steady-state, primarily for equipment

IEC 60146-1-1:1991, Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specifications of basic requirements Amendment 1 (1996)

IEC 60146-1-2:1991, Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-2: Application guide

I EC 60146-2:1974, Semiconductor converters - Part 2: Semiconductor self-commutated converters

IEC 60309 (all parts), Plugs, socket-outlets and couples for industrial purposes

IEC 60364-4 (all parts), Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety

I EC 60417-1:1998, Graphical symbols for use on equipment - Part 1: Overview and application

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

IEC 60950:1991, Safety of information technology equipment

IEC 60990:1990, Methods of measurement of touch-current and protective conductor current^1

IEC 61000-2-2:1990, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Selection 2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems

IEC 61140:1997, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

IEC 602040-2: -Semiconductor converters - Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

ISO 7000:1989, Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis

ISO/DIS 7779, Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment 2)

Національне пояснення

IEC 60050-101:1998, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС).Частина 101: Математика

IEC 60050 (131):1978, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС).Частина 131: Електричні та магнітні кола

IEC 60050 (151):1978, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 151: Електричні та магнітні пристрої

IEC 60050 (161):1990, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 161: Електромагнітна сумісність Виправлення 1 (1997)

IEC 60050 (351): 1975, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 351: Автоматичне керування

IEC 60050 (441):1984, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 441: Розподільчі пристрої, пристрої керування та запобіжники

IEC 60050 (486):1991, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 486: Вторинні елементи живлення й батареї

IEC 60050 (551):1998, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 551: Силова електроніка

IEC 60050 (826):1982, Міжнародний електротехнічний словник (МЕС). Частина 825: Електроустановки будинків

IEC 60068-2-1:1990, Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2: Випробування. Випробування А: Холод

IEC 60068-2-2:1974, Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2: Випробування. Випробування В: Сухе тепло

IEC 60068-2-27:1987, Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2: Випробування. Випробування Еа та настанова : Удар

IEC 60068-2-32:1975, Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2: Випробування. Випробування Ed: Вільне падіння (процедура 1)

IEC 60068-2-48:1982, Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2: Випробування. Настанова із проведення випробування по ІЕС 60068 для імітації збереження

IEC 60068-2-56:1988, Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2: Випробування. Випробування СЬ: Вологе тепло постійне, переважно для устаткування

IEC 60146-1-1:1991, Напівпровідникові перетворювачі. Загальні вимоги та лінійно- комутовані перетворювачі. Частина 1-1: Основні технічні вимоги Поправка 1 (1996)

IEC 60146-1-2:1991, Напівпровідникові перетворювачі. Загальні вимоги та лінійно - комутовані перетворювачі. Частина 1-2: Настанова із застосування

IEC 60146-2:1974, Напівпровідникові перетворювачі. Частина 2: Напівпровідникові самоко- мутовані перетворювачі

IEC 60309 (усі частини), З’єднувачі, вилки та з'єднання промислового призначення

IEC 60364-4 (усі частини), Електроустановки будинків. Частина 4: Захист для безпечності

IEC 60417-1:1998, Графічні символи для застосування на устаткуванні. Частина 1: Огляд і застосування

IEC 60529:1989, Рівні захисту, забезпечувані оболонками (IP код)

IEC 60950:1991, Безпечність устаткування інформаційних технологій

IEC 60990:1990, Методика вимірювання сили струму торкання та сили струму захисного

проводу 1)

IEC 61000-2-2:1990, Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 2: Електромагнітне оточення. Розділ 2: Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем передавання в низьковольтних системах електропостачання загального призначення

IEC 61140:1997, Захист від ураження електричним струмом. Загальні положення для установок і устаткування

IEC 602040-2, Напівпровідникові перетворювачі. Системи безперебійного живлення (СБЖ). Частина 2: Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС)

ISO 7000:1989, Графічні символи для застосування на устаткуванні. Абетковий покажчик і короткий огляд

ISO/DIS 7779, Акустика. Вимірювання повітряних шумів, створюваних комп'ютерним і офісним устаткуванням 2)

 1. Друге видання в даний час на стадії обговорення
 2. Буде опубліковано (Перегляд ISO 7779:19881.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті, по можливості, використано терміни та визначення Міжнародного електротехнічного словника, у першу чергу, IEC 60050 (551).

 1. Системи та складники
 2. агрегат безперебійного живлення (АБЖ) (uninterruptible power system)

Поєднання перетворювачів, перемикачів і засобів накопичення енергії (наприклад, акумуляторні батареї), що входять до складу системи живлення, для забезпечення безперебійного електропостачання (див. 3.2.10) у випадку порушення електропостачання

Національне доповнення

Н.3.1.1а) Система гарантованого електропостачання (СГЕ) - сукупність певним чином з'єднаних агрегатів безперебійного живлення, перетворювачів, комутаційних пристроїв, накопичу- вачів енергії, наприклад, акумуляторних батарей, а за необхідності - електрогенерируваль- них агрегатів, що автономно працюють, призначених для забезпечення безперебійного електропостачання підключених до них електроприймачів критичної групи із заданими показниками надійності до усунення неполадок у мережі живлення чи протягом необхідного проміжку часу

 1. перетворювач (converter)

Пристрій для електронного перетворення електричної енергії, що містить один чи більше електронних вентильних пристроїв, трансформаторів, фільтрів, і якщо це необхідно, - допоміжного устаткування [IEV 551-12-01]

 1. функціональний пристрій АБЖ (UPS functional unit)

Функціональна складальна одиниця, наприклад, випрямляч АБЖ, інвертор АБЖ чи перемикач АБЖ

 1. випрямляч АБЖ (UPS rectifier)

Перетворювач змінного струму в постійний випрямленням

 1. інвертор АБЖ (UPS inverter)

Перетворювач постійного струму в змінний зворотним перетворенням

 1. система накопичення енергії постійного струму (DC energy storage system)

Система, що складається з одного чи декількох пристроїв (зазвичай, акумуляторних батарей), розроблена, щоб забезпечити необхідний час роботи на накопичений енергії

 1. коло постійного струму (DC link)

З'єднання для передавання потужності постійного струму між випрямлячем чи випрямлячем із зарядним пристроєм та інвертором

 1. (вторинна) акумуляторна батарея (secondary) battery

Два чи більше вторинні хімічні джерела струму, з'єднані між собою і використовувані як джерело електроенергії [IEV 486-01-03]

 1. регульований клапаном герметичний (вторинний) елемент (valve regulated sealed (secondary) cell)

Вторинне хімічне джерело струму, що закрите за нормальних умов, але має пристрій, що забезпечує вихід газу в разі перевищення встановленого тиску. В акумуляторні батареї електроліт зазвичай не додають [IEV 486-01-20]

 1. вентильований (вторинний) елемент (vented (secondary) cell)

Вторинне хімічне джерело струму з кришкою, що забезпечує в разі її відкривання можливість виходу газоподібних продуктів

Примітка. Відкривання кришки можна робити за допомогою вентиляційної системи.

 1. зарядний пристрій акумуляторної батареї (battery charger)

Пристрій для перетворення змінного струму в постійний для заряджання акумуляторної батареї

 1. комутаційний пристрій (UPS switch)

Перемикач (гасильний, лінійний чи самоперемикальний, електронний чи механічний, що залежить від необхідного безперебійного електропостачання), використовуваний для підключення/відключення АБЖ чи обвідного кола до навантаження / від навантаження

 1. перемикальний пристрій; передатний ключ; перемикач живлення (transfer switch) Комутаційний пристрій АБЖ, що складається з одного чи більше перемикачів, використовуваний для переведення електроживлення з одного джерела електроенергії на інший
 2. електронний (силовий) перемикач (electronic (power) switch)

Комутаційний пристрій для електронної сильнострумової комутації, що містить хоча б один керований вентильний пристрій [IEV 551-13-01]

 1. механічний (силовий) перемикач АБЖ (mechanical UPS (power) switch)

Механічний комутаційний пристрій, здатний вмикати, пропускати та вимикати струм за нормальних умов кола, що можуть містити короткочасні перевантаження, а також пропускати струм протягом заданого часу за особливих аномальних умов, наприклад, у випадку короткого замикання [IEV 44114-10 modified]