НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ РИБНІ

см

см

ю

о

о

см

І

со

ш

Пакування ДСТУ 2641:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

 1. РОЗРОБЛЕНО: Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії (ПівденНІРО), Технічний комітет стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33)

РОЗРОБНИКИ: О. Бітютська (науковий керівник); Н. Салахова; Л. Зіміна; Б. Панов, канд. геогр. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 297
 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 2641-94

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Познаки та скорочення3
 5. Загальні вимоги3
 6. Пакування у спожиткову тару4
 7. Пакування у транспортну тару6
  1. Пакування у місткості (бочки,флягитощо)6
  2. Пакування в ящики7
  3. Пакування в мішки, тюки8
  4. Транспортне паковання9

Додаток А Перелік продукції, щорекомендують для пакування у спожиткову тару 10

Додаток Б Рекомендована гранична маса рибних продуктів у ящиках10

Додаток В Бібліографія11

ДСТУ 2641:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПРОДУКТИ РИБНІ

Пакування

ПРОДУКТЫ РЫБНЫЕ

Упаковка

FISHERY PRODUCTS

Packing

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на рибу, водорості, ракоподібні, молюски та продукти їхнього перероблення і встановлює вимоги до пакування у спожиткову і транспортну тару.

Стандарт не поширюється на консерви та пресерви.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2887-94 Пакування та маркування. Терміни та визначення ДСТУ 2888-94 Пакування та консервація. Терміни та визначення ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 3326-96 Риба, морські безхребетні, водорості та продукти їх перероблення. Терміни та визначення

ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови ДСТУ 4643:2006 Декстрини. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 745:2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні вимоги (ГОСТ 745-2003, IDT) ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови (ГОСТ 10117.1-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання (ГОСТ 15846-2002, IDT) ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия (Мотузки технічні та господарські. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия (Пиломатеріали листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпону листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия (Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпону хвойних порід. Технічні умови)

ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры (Цвяхи тарні круглі. Конструкція та розміри)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7420-89 Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия (Картон для плоских шарів гофрованого картону. Технічні умови)

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості та продукти їх перероблення. Маркування та пакування)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 7931-76 Олифа натуральная. Технические условия (Оліфа натуральна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні та сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини та деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11771-93 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка (Консерви та пресерви з риби і морепродуктів. Пакування та маркування)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови) ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з полімерних і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки льняні та льняні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия (Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови) ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладки плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідна. Технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия (Тканини бавовняні та змішані побутові. Загальні технічні умови).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2887, ДСТУ 2888, ДСТУ 2890, ДСТУ 3326.

 1. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовано такі познаки та скорочення:

ПМ — марка паперових мішків, один чи два шари яких ламіновані поліетиленом;

НМ — марка паперових мішків, які складаються з непросочених шарів.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  1. Паковання має захищати продукцію від пошкодження, втрат, впливу довкілля, а також забезпечувати процеси транспортування, зберігання та реалізації продукції.
  2. Тара, що її використовують для пакування, має бути міцною, чистою, сухою, без стороннього запаху, відповідати вимогам нормативних документів, зазначених у цьому стандарті.

Можуть бути використані інші види тари та паковання, зокрема ті, які закуповують (імпорт), виготовлені з матеріалів, дозволених до застосування центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я для паковання харчових продуктів, що відповідають санітарним вимогам, вимогам чинних нормативних документів і забезпечують збереження та якість продукції під час транспортування та зберігання.

 1. За показниками безпеки тара з полімерних матеріалів має відповідати вимогам СанПиН 42-123-4240 [1].
  1. Порядок ввезення та вивезення з України дерев’яної тари має відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.
  2. Багатообігова тара має підлягати санітарному оброблянню згідно з вимогами Технологічної інструкції з санітарної обробки технологічного обладнання, інвентарю та тари на рибопереробних підприємствах і суднах [2].
  3. Під час пакування в кожній пакованій одиниці має бути продукція одної назви, ґатунку, категорії, розмірної групи, виду розбирання, жирності, солоності, рецептури, одного способу консервування, дати виготовлення.

У кожній одиниці транспортної тари має бути продукція одного виду спожиткового паковання та місткості.

 1. Вимоги до пакування продукції, не передбачені цим стандартом, мають бути викладені в нормативній документації на продукцію чи в договорі (контракті) на постачання продукції.

Паковання продукції, що постачають до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, — згідно з ДСТУ ГОСТ 15846.

 1. Спожиткова і транспортна тара мають містити необхідну інформацію згідно з ГОСТ 7630, а також відповідати вимогам чинного законодавства України [3].

6 ПАКУВАННЯ У СПОЖИТКОВУ ТАРУ

 1. Продукти рибні пакують у
 • банки скляні згідно з ГОСТ 5717 або чинним нормативним документом (риба солена, ікра, пасти, кулінарні вироби, баликові вироби, жири тощо);
 • банки металеві згідно з ГОСТ 5981 або чинним нормативним документом (риба солена, ікра, пасти, кулінарні вироби, баликові вироби, агар тощо);
 • банки металеві з кришками, що їх насувають, згідно з чинним нормативним документом (ікра осетрових видів риб);
 • банки з полімерних матеріалів згідно з чинним нормативним документом (риба солена, баликові вироби, пасти, кулінарні вироби, ікра тощо);
 • пляшки скляні з темного чи світлого скла згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 або чинним нормативним документом (жири, гідролізати тощо);
 • пляшки з полімерних матеріалів згідно з чинним нормативним документом (жири);
 • флакони з темного чи світлого скла згідно з чинним нормативним документом (жири, гідролізати);
 • стаканчики з полімерних і комбінованих матеріалів згідно з чинним нормативним документом (ікра, пастоподібні продукти тощо);
 • туби з полімерних і комбінованих матеріалів згідно з чинним нормативним документом (ікра, пастоподібні продукти);
 • пакети з полімерних і комбінованих матеріалів згідно з ГОСТ 12302 або чинним нормативним документом (риба охолоджена, заморожена, солена, копчена, в’ялена, сушена, кулінарні вироби, ікра ястикова в’ялена тощо);
 • пакети з паперу та комбінованих матеріалів згідно з ГОСТ 24370 або чинним нормативним документом (борошно кормове, сушені продукти перероблення водоростей тощо);
 • мішки паперові згідно з чинним нормативним документом (борошно рибне кормове);
 • пачки з картону та комбінованих матеріалів згідно з ГОСТ 12303 або чинним нормативним документом (риба морожена, в’ялена, копчена, сушена тощо);
 • коробки з картону та комбінованих матеріалів згідно з ГОСТ 12301 або чинним нормативним документом (риба морожена, в’ялена, копчена, сушена тощо);
 • лотки або основи з полімерних матеріалів для подальшого загортання продукції у плівку з полімерних матеріалів або термозварювання згідно з чинними нормативними документами (риба охолоджена, морожена, солена, копчена, в’ялена, сушена, кулінарні вироби, баликові вироби тощо);
 • відра поліетиленові згідно з чинним нормативним документом (риба солена, ікра тощо).