5.3 У випадку виникнення пожежі машиніст повинен припинити роботу, обезживлити електрообладнання, негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4 У випадку травмування, отруєння потерпілому необхідно надати першу долікарську допомогу (до прибуття швидкої медичної допомоги).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та вивчається машиністом при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним Інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДГГБХВ, м. Сєвєродонецьк)