Статьи

Image00096.jpgПерше вогняне джерельце забило на місці нинішнього гіганта металургійної промисловості України 110 років тому, у лютому 1897 р. Сьогодні ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» («ММК імені Ілліча») — гордість нашої країни. Тут використовуються найпередовіші технології, випускається продукція світового рівня. Успішно вирішуються питання безпеки та соціального захисту працівників. Ось що розповів нашому власному кореспондентові Геннадію ЩУРОВУ заступник генерального директора комбінату з охорони праці В. ДОМАНОВ.

Щоб уявити, яку величезну роботу доводиться щодня виконувати службі охорони праці комбінату, необхідно навести спочатку деякі дані про «ММК імені Ілліча», який у роки економічної нестабільності в країні став опорою для багатьох десятків українських підприємств.
На комбінаті працює понад 80 тис. осіб. До його складу входять 116 виробничих цехів і 66 агроцехів. Територія комбінату становить понад 1000 га, агроцехи мають понад 100 тис. га орних земель. При цьому аграрний комплекс комбінату об’єднує не тільки агроцехи, розташовані у сільських районах Донецької області, але й у Запорізькій, Черкаській областях, Автономній Республіці Крим.
Крім того, на комбінаті створено авіакомпанію «Ілліч-авіа». Літаки Як-40 здійснюють регулярні рейси до столиці нашої держави та Москви. Крім вантажних і пасажирських перевезень, «Ілліч-авіа» виконує агрохімічні та аварійно-рятувальні роботи. Тож працівникам служби охорони праці треба бути спеціалістами в багатьох галузях.
До сказаного вище варто додати ще й те, що 15 рибальських суден комбінату ведуть вилов риби в Азовському морі. А дочірнє підприємство «Ілліч-рибак» тільки у 2006 р. випустило 50 тис. мальків російського осетра в Азовське море. Це — лише один епізод довгострокової програми поповнення запасів цінної риби. В одинадцяти ставках, які орендує «ММК імені Ілліча», вирощують також товстолобика, коропа і ще один вид осетрових — бестера. Риба надходить на дільницю переробки підприємства, реалізується на ринках.
І це далеко не все. До складу комбінату входять підприємства: хіміко-металургійна фабрика в селищі Донське, ВАТ «Комсомольське рудоуправління» в м. Комсомольське, ВАТ «Уманьферммаш» у м. Умань, ВАТ «Кондратьєвський вогнетривкий завод» у м. Олексієво-Дружківка, ГЗК «Укрмеханобр» у м. Кривий Ріг, Маріупольський морський рибний порт, рибоконсервний комбінат, швейна фабрика «Фея», на яких виконано реконструкцію та ремонт, налагоджено виробництво продукції, створюються нові робочі місця. Вирішуються питання охорони праці та соціальні проблеми.
Про долю селища Донське треба сказати окремо. Нещодавно тут відзначалося 60-річчя хіміко-металургійного заводу, а нині фабрики у складі «ММК імені Ілліча». Свого часу цей надсекретний оборонний об’єкт багато років успішно працював на зміцнення могутності СРСР. А потім став нікому не потрібен і становив загрозу для усього регіону. На занедбаному заводі накопичилося чимало цирконієвого порошку з вичерпаним терміном зберігання, і могла статися катастрофа. Біді запобігли іллічівці. Тепер підприємство і селище отримали нове життя. Діє виробництво, на якому додержують норм безпеки, відремонтовано стадіон, критий басейн та інші об’єкти. Отримали роботу і соціальний захист жителі селища. І подібних прикладів чимало.
Image00114.jpgВитрати на охорону праці на підприємстві з року в рік збільшуються. Так, у 2006 р. на охорону праці було витрачено 67,2 млн. грн. Проте, незважаючи на всі вжиті заходи, минулого року було травмовано 131 працівника, в т. ч. 4 — смертельно. Смертельний травматизм знижено з 9 до 4 випадків (44%) порівняно з 2005 р. Завдання, що стоїть перед службою охорони праці,— повністю уникнути смертельного травматизму та звести до мінімуму травматизм з важкими наслідками.
Підвищується професійна майстерність спеціалістів, зайнятих найблагороднішою справою — турботою про здоров’я та життя працівників. До складу служби охорони праці входять: відділ охорони праці — 20 осіб, санітарно-технічна лабораторія — 30 осіб, газорятувальна станція — 67 осіб.
Для поліпшення ефективності профілактичної роботи з охорони праці в усіх структурних підрозділах комбінату, у тому числі в агроцехах, запроваджено посади інженерів, а в цехах з чисельністю менше ніж 200 працюючих — інспекторів з охорони праці, які оперативно підпорядковуються керівникові служби охорони праці. Це дало змогу посилити контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці на виробництвах, вживати необхідних заходів для підвищення рівня трудової та технологічної дисципліни. При цьому порушників карають матеріально. Стали більш жорсткими вимоги до працівників комбінату, які вживають спиртні напої. Кожний випадок появи на роботі у стані алкогольного сп’яніння розглядається на координаційній раді комбінату і нерідко закінчується звільненням з підприємства того, хто не встояв перед спокусою «зеленого змія».
Служба охорони праці діє в кожному цеху, доходить до кожного робочого місця. Вона визначає свої завдання на кожний день, місяць, рік.
Середа — це традиційний день техніки безпеки на комбінаті, і кожен начальник цеху знає, що незалежно від специфіки виробничої діяльності, головними сьогодні будуть питання охорони праці. І насамперед — це обов’язкова перевірка комісією всіх об’єктів. Потім — розгляд виявлених порушень, після чого вживаються жорсткі заходи до порушників безпеки праці. Зокрема, знижується розмір премії до 30%. Якщо порушення могло спричинити нещасний випадок з тяжкими наслідками, порушника позбавляють 100% премії. У грошовому вираженні сума ця коливається в межах 1000 і більше гривень.
На комбінаті діє комісія оперативного контролю з питань охорони праці, на якій щомісяця заслуховуються звіти начальників цехів. За результатами аналізу, проведеного комісією, встановлено, що понад 90% нещасних випадків минулого року було допущено через незадовільну організацію роботи в цехах і відділах.
Щоб добитися поліпшення становища, служба охорони праці бере на особливий контроль виробничі підрозділи, де травматизм залишається на високому рівні. Проводяться рейди-перевірки стану охорони праці в нічні зміни та святкові дні.
На комбінаті проводиться щомісячний огляд-конкурс з восьми груп цехів, мета якого — поліпшення профілактичної роботи з охорони праці, зниження виробничого травматизму, створення безпечних умов на кожному робочому місці, підвищення культури виробництва і, як результат,— недопущення аварій. Колективи цехів, які добилися кращих показників, одержують грошову винагороду.
З великим ентузіазмом на комбінаті було підхоплено ініціативу Держгірпромнагляду про проведення відповідно до рішення Міжнародної організації праці 24—30 квітня 2006 р. Тижня охорони праці, тема якого «Безпечна праця — гідна праця». У цей період було проведено позапланові перевірки технічного стану вантажопідйомного устаткування та вантажозахоплювальних пристроїв, зверталася увага на додержання вимог електробезпеки, контролювалася робота автомобільного та залізничного транспорту.
Підсумки підбивалися на нарадах керівників, спеціалістів і на зборах трудових колективів, де були проаналізовані досягнення та упущення з питань охорони праці в структурних підрозділах. Тих, хто відзначився,— преміювали.
Відомо, що від рівня знань керівниками та спеціалістами законодавства і діючих норм з охорони праці, як правило, залежить належна організація безпечного виконання насамперед робіт підвищеної небезпеки. Ось чому на комбінаті організовано проведення перевірки знань цих правил у керівників структурних підрозділів і членів постійно діючих цехових комісій.
Усі без винятку правила безпеки, порядок розслідування та обліку нещасних випадків, текст Закону «Про охорону праці» закладено в комп’ютерну базу даних. Розроблено програми, що дають змогу використовувати комп’ютер і як екзаменатор, і в режимі навчання. При цьому в пам’яті ЕОМ зберігаються результати складання екзаменів керівників за останні п’ять років. А це дає змогу стежити за тим, наскільки серйозно і сумлінно ставиться кожний до удосконалення знань, і робити відповідні висновки — аж до звільнення недбалих.
У процесі призначення на керівну посаду, а також під час підготовки до здачі акта за формою Н-1 спеціалісти, відповідальні за нещасний випадок, що стався, складають позачерговий екзамен з охорони праці.
У світлі підготовки України до вступу до Світової Організації Торгівлі виникає необхідність не тільки у державній підтримці виробників якісної та конкурентоспроможної продукції, але й у відповідальності самих виробників за якість продукції та охорону навколишнього середовища. Отже, питанням якості, безпеки, конкурентоспроможності продукції, екологічного управління варто приділяти особливу увагу, щоб реалізувати принципи, покладені в основу міжнародного стандарту OSHAS 18001.
Тому, незважаючи на успішно діючий на підприємстві стандарт «Система управління охороною праці на комбінаті», нині розпочато роботи з розробки нової системи управління охороною праці відповідно до міжнародних стандартів. Створення нової системи управління дасть змогу зменшити небезпеку для працівників, які в своїй професійній діяльності можуть наражатися на ризики, пов’язані з загрозою їхній безпеці та здоров’ю.
На комбінаті багато чого робиться для того, щоб знизити шкідливий вплив виробничих факторів на людину. Кожний працівник повною мірою забезпечений необхідним спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. Введено в експлуатацію лінію з розливання газованої води та напоїв у 1,5-літрові ємкості, а також очисник питної води, завдяки чому знижено рівень захворюваності на кишкові інфекції.
Коштів на охорону праці не шкодують, оскільки ці гроші призначені для людей, їхньої безпечної праці та здоров’я. Тому по праву комбінат вважається одним з кращих в теруправлінні Держгірпромнагляду по Донецькій області.
Високу оцінку справам металургів дав Прем’єр-міністр України В. Янукович, який брав участь 1 грудня 2006 р. у пуску на комбінаті машини безперервного лиття заготовок та відвідав реабілітаційний центр. Він сказав: «На прикладі «ММК імені Ілліча» ми бачимо, що через рік-два ми станемо в один ряд з передовими європейськими металургійними компаніями».
Вітаючи працівників комбінату з ювілеєм, редакція бажає успіхів у здійсненні цих планів, удосконалення системи охорони праці, безаварійної роботи та благополуччя.

На знімках:
заступник генерального директора ВАТ «ММК імені Ілліча»
з охорони праці В. Доманов;
Прем’єр-міністр України В. Янукович
і голова правління ВАТ «ММК імені Ілліча»,
народний депутат України В. Бойко
під час пуску машини
безперервного лиття заготовок.

Фото автораДо списку