Кінець таблиці 1

Ґатунок

Марка

Вид

соняшникової олі'і

Перший

Другий

Вищий

Перший

Олія соняшникова гідратована невиморожена (пресова, екстракційна або суміш пресової з екстракційною)

Олія соняшникова гідратована виморожена (пресова)

Олія соняшникова рафінована невиморожена (одержана з пресової, екстракційної або суміші пресової з екстракційною)

Олія соняшникова рафінована виморожена (одержана з пресової, екстракційної або суміші пресової з екстракційною)

П

Д

П

Д

Олія соняшникова рафінована дезодорована невиморожена (одержана з пресової, екстракційної або суміші пресової з екстракційною)

Олія соняшникова рафінована дезодорована невиморожена (одержана з пресової)

Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена (одержана з пресової, екстракційної або суміші пресової з екстракційною)

Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена (одержана з пресової)

Примітка 1. Олія соняшникова нерафінована холодного пресування першого віджиму призначена для безпосереднього вживання в їжу.

Примітка 2. Олія соняшникова пресова, екстракційна та суміш пресової з екстракційною призначена для промислового переробляння на харчові продукти.

Примітка 3. Для безпосереднього вживання в їжу, поставки в торговельну мережу та на підприємства ресторанного господарства призначена олія соняшникова тільки пресова нерафінована та гідратована вищого та першого Гатунків виморожена, а також виморожена та невиморожена рафінована та рафінована дезодорована марки П.

 1. Для виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування використовують олію соняшникову пресову рафіновану дезодоровану виморожену та рафіновану дезодоровану невимо- рожену марки Д.
 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Олія соняшникова повинна відповідати вимогам цього стандарту, і її виробляють згідно з чинними технологічним регламентом або технологічною інструкцією, затвердженими у встановленому порядку, з додержуванням вимог ДСП 4.4.4 - 90 [1] з насіння соняшнику згідно з ГОСТ 22391.

 1. Характеристика
 2. За органолептичними та фізико-хімічними показниками олія соняшникова повинна відповідати вимогам, що зазначені у таблицях 2, 3, 4, 5.

Таблиця 2 — Органолептичні та фізико-хімічні показники олії соняшникової нерафінованої холодного пресування першого віджиму

Назва

Характеристика

показників олії

Метод

показника

вищого ґатунку

першого ґатунку

випробовування

Прозорість

Прозоре без осаду

ГОСТ 5472

Смак та запах

Притаманні олії соняшниковій без стороннього запаху, присмаку та гіркоти

ГОСТ 5472

Колірне число, мг йоду, не більше ніж

10

15

ГОСТ 5477

Кінець таблиці 2

Назва

Характеристика

показників олії

Метод

показника

вищого ґатунку

першого ґатунку

випробовування

Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж

1,0

1,5

ДСТУ 4350 ГОСТ 5476

Пероксидне число, ^ О ммоль/кг, не більше ніж

 • під час випуску з підприємства
 • наприкінці терміну зберігання

3.0

10.0

6,0

10,0

ДСТУ ISO 3960 ГОСТ 26593

Масова частка фосфоровмісних речовин, %, не більше ніж

 • у перерахунку на стеароолеолецитин
 • у перерахунку на Р2О5

0,10

0,009

0,20

0,016

ГОСТ 7824

Масова частка нежирових домішок, %, не більше ніж

0,01

0,03

ДСТУ ISO 663 ГОСТ 5481

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж

0,10

0,15

ДСТУ ISO 662 ГОСТ 11812

Віск та воскоподібні речовини

Відсутність

Згідно з додатком А

Ступінь прозорості, фем, не більше ніж

25

ГОСТ 5472

Анізидинове число

Не нормують*

ДСТУ ISO 6885

Масова частка вітаміну Е, мг %, не менше ніж

80,0

ДСТУ ISO 9832 ГОСТ 30417

Масова частка вітаміну А, м. е., не менше ніж

15,0

ГОСТ 30417

* Визначання показника не нормують до 01.01.2008 р.

Примітка 4. Реалізація з легким помутнінням або «сіткою» не є ознакою браку. Під «сіткою» розуміють присутність у прозорій олії окремих дрібних часточок воскоподібних речовин, а під «легким помутнінням» розуміють присутність в олії суцільного фону дрібних часточок воскоподібних речовин, які злегка знижують прозорість олії.

Примітка 5. Показник «Ступінь прозорості» визначають на вимогу замовника, якщо є розбіжності під час оцінювання показника «Прозорість».

Примітка 6. Віск та воскоподібні речовини можна визначати за методами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Таблиця 3 — Органолептичні та фізико-хімічні показники олії соняшникової нерафінованої

Назва

показника

Характеристика показників олії

нерафінованої

Метод

невимороженої

вимороженої пресової

випробову-

вищого

ґатунку

першого

ґатунку

другого

ґатунку

вищого

ґатунку

першого

ґатунку

вання

Прозорість

Допустимо наявність «сітки» над осадом

Допустимо легке помутніння над осадом

Прозоре без осаду

ГОСТ 5472

Смак та запах

Притаманні олії соняшниковій без стороннього присмаку, гіркоти та запаху

Притаманні олії соняшниковій. Допустимо присмак легкої гіркоти та злегка затхлого запаху

Притаманні олії соняшниковій без стороннього присмаку, гіркоти та запаху

Притаманні олії соняшниковій із присмаком легкої гіркоти

ГОСТ 5472

Кінець таблиці 3

Назва

показника

Характеристика показників олії

Метод

випробову

вання

нерафінованої

невимороженої

вимороженої пресової

вищого

ґатунку

першого

ґатунку

другого

ґатунку

вищого

ґатунку

першого

ґатунку

Колірне число, мг йоду, не більше ніж

15

25

35

15

25

ГОСТ 5477

Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж

1,5

4,0

6,0

1,5

4,0

ДСТУ 4350 ГОСТ 5476

Пероксидне число, ^ О ммоль/кг, не більше ніж

 • під час випуску з підприємства
 • наприкінці терміну зберігання

7.0

10.0

8,0

10,0

7.0

10.0

ДСТУ ISO 3960 ГОСТ 26593

Масова частка фосфоровмісних речовин, %, не більше ніж

 • у перерахунку на стеароолеолецитин
 • у перерахунку на Р2О5

0,40

0,03

0,60

0,05

0,80

0,070

0,30

0,02

0,40

0,03

ГОСТ 7824

Масова частка нежирових домішок, %, не більше ніж

0,05

0,10

0,20

Відсутність

ДСТУ ISO 663 ГОСТ 5481

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж

0,20

0,20

0,30

0,15

0,15

ДСТУ ISO 662 ГОСТ 11812

Віск та воскоподібні речовини

Не визначають

Відсутність

Згідно з додатком А

Температура спалаху олії екстракційної, оС, не нижче ніж

225

Не визначають

ГОСТ 9287

Ступінь прозорості, фем, не більше ніж

40

Не визначають

25

ГОСТ 5472

Анізидинове число

Не нормують*

ДСТУ ISO 6885

* Визначання показника не нормують до 01.01.2008 р.

Примітка 7. Олію нерафіновану другого ґатунку направляють тільки для промислового переробляння.

Примітка 8. Олія нерафінована з підвищеними кислотним і (або) пероксидним числами призначена на технічні цілі або може бути реалізована для промислового переробляння за узгодженням із замовником.

Таблиця 4 — Органолептичні та фізико-хімічні показники олії соняшникової гідратованої

Назва

показника

Характеристика показників олії

Метод

випробовування

гідратованої

невимороженої

вимороженої пресової

першого

ґатунку

другого

ґатунку

вищого

ґатунку

першого

ґатунку

Прозорість

Прозоре без осаду

Прозоре без осаду

ГОСТ 5472

Смак та запах

Притаманні олії соняшниковій гідратованій без стороннього присмаку, гіркоти та запаху

Притаманні олії соняшниковій гідратованій. Допустимо присмак легкої гіркоти та злегка затхлого запаху

Притаманні олії соняшниковій гідратованій без стороннього присмаку, гіркоти та запаху

ГОСТ 5472

Колірне число, мг йоду, не більше ніж

20

30

15

20

ГОСТ 5477

Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж

4,0

6,0

1,5

4,0

ДСТУ4350 ГОСТ 5476

Пероксидне число, ^О ммоль/кг, не більше ніж

 • під час випуску з підприємства
 • наприкінці терміну зберігання

8,0

10,0

7.0

10.0

ДСТУ ISO 3960 ГОСТ 26593

Масова частка фосфоровмісних речовин, %, не більше ніж

 • у перерахунку на стеароолеолецитин
 • у перерахунку на Р2О5

0,20

0,016

0,25

0,022

0,10 0,15 0,009 0,012

ГОСТ 7824

Масова частка нежирових домішок, %, не більше ніж

Відсутність

ДСТУ ISO 663 ГОСТ 5481

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж

0,15

0,30

0,10

0,10

ДСТУ ISO 662 ГОСТ 11812

Віск та воскоподібні речовини

Не визначають

Відсутність

Згідно з додатком А

Температура спалаху олії екстракційної, оС, не нижче ніж

225

Не визначають

ГОСТ 9287

Ступінь прозорості, фем, не більше ніж

40

25

ГОСТ 5472

Анізидинове число

Не нормують*

ДСТУ ISO 6885

* Визначання показника не нормують до 01.01.2008 р.

Примітка 9. Олія гідратована другого сорту призначена тільки для промислового переробляння.

Примітка 10. Олія гідратована з підвищеними кислотним і (або) пероксидним числами призначена на технічні цілі або може бути реалізована для промислового переробляння за узгодженням із замовником.

Таблиця 5 — Органолептичні та фізико-хімічні показники олії соняшникової рафінованої та рафінованої дезодорованої

Назва

показника

Характеристика показників олії

Метод

випробовування

рафінована

рафінована дезодорована

невиморожена

виморожена

невиморожена виморожена

Д П

Д П

Прозорість

Прозора без осаду

ГОСТ 5472

Смак та запах

Притаманні олії соняшниковій рафінованій без сторонього присмаку, гіркоти та запаху

Смак знеособленої олії, без запаху

ГОСТ 5472

Колірне число, мг йоду, не більше ніж

12

10

ГОСТ 5477

Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж

 • свіжовиробленої олії
 • наприкінці терміну зберігання

0,25

0,60

0,25

0,60

ДСТУ 4350 ГОСТ 5476

Пероксидне число, ^О ммоль/кг, не більше ніж

 • під час випуску з підприємства
 • наприкінці терміну зберігання

6,0

10,0

6,0

10,0

2,0

10,0

2,0

10,0

ДСТУ ISO 3960 ГОСТ 26593

Масова частка фосфоровмісних речовин, %

 • у перерахунку на стеароолеолецитин
 • у перерахунку на Р2О5

Відсутність

Відсутність

ГОСТ 7824

Масова частка нежирових домішок, %

Відсутність

ДСТУ ISO 663 ГОСТ 5481

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж

0,10

0,10

ДСТУ ISO 662 ГОСТ 11812

Віск та воскоподібні речовини

Не визначають

Відсутність

Не визначають

Відсутність

Згідно з додатком А

Мило (якісна проба)

Відсутність

Відсутність

ГОСТ 5480

Температура спалаху олії екстракційної, оС, не нижче ніж

225

234

ГОСТ 9287

Ступінь прозорості, фем, не більше ніж

15

15

ГОСТ 5472

Анізидинове число

Не нормують*

ДСТУ ISO 6885

* Не нормують до 01.01.2008 р.

Примітка 11. В олії рафінованій дезодорованій марки Д визначають мікробіологічні показники, наведені в таблиці 6.