—назву продукту;

 • позначення групи та категорії яєць;
 • кількість яєць;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату сортування (пакування) та строку придатності;
 • рекомендований строк продажу;
 • умови зберігання яєць;
 • умови утримування птиці (вільний вигул, підлогове, кліткове);
 • умови годівлі птиці (комбікорм, зерно тощо).
  1. Марковання дублюють мовою країни-імпортера чи англійською мовою. Замість позначення цього стандарту треба зазначати non-EC standards.
   1. У разі маркування англійською мовою рекомендовано використовувати такі терміни та скорочення; UA (позначення України), Consumase preferentemente antes del ... або cons. pref. (вжити бажано до...), Packed або pkd або Packing date ... (дата пакування). Sell by... (продати до...). Laid (дата знесення), Free range eggs (яйця, одержані від птиці за умови утримування вільним вигулом) або Barn eggs (яйця, одержані від птиці за умови підлогового утримування) або Eggs from caged hens (яйця, одержані від птиці за умови кліткового утримування).
    1. На спожитковому пакованні для яєць групи «extra» термін «.EXTRA» друкують курсивом великими літерами заввишки не менше ніж 1 см. Замість «Вжити до...» зазначають; у разі нанесення дати пакування — «БХГ/?А UNTIL ТНЕ SOVENTH АБО 7*^ DAY AFTER PACKING» (екстра до 7 дня після пакування) або «EXTRA UNTIL THE NINTH АБО 9'^ DAY AFTER LAYING» (екстра до 9 дня після знесення). На транспортному пакованні, яке містить яйця «extra», у спожитковому пакованні зазначають великими літерами заввишки не менше ніж 2 см «PACK CONTAINING SMALL «EXTRA» PACKS».

*

 1. Паковання для яєць, призначених для промислового переробляння, повинно мати написи «EGGS FOR THE FOOD INDUSTRY» та «ЯЙЦЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» літерами, заввишки не менше ніж 2 см.
  1. У разі переведення дієтичних яєць та яєць «extra» в інші групи внаслідок закінчення визначеного строку зберігання на маркованні виправляють умовне позначення яєць. Якщо такі яйця перепаковують, не дозволено застосовувати слово «EXTRA» та позначення «Д» , а треба робити напис «ПЕРЕПАКОВАНІ ЯЙЦЯ» та «REPACKED EGGS».
   1. Транспортне марковання здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно, крихке!», «Верх, не кантувати», «Берегти від вологи»,
   2. Якщо партію яєць пересортовували, на паковання наносять нове марковання згідно з 7.2.2 наклеюванням етикетки, яка закриває попереднє марковання.
   3. У разі, якщо до партії приєднують паковальні одиниці після приймально-здавальних випробовувань, на паковання наклеюють контрольну смугу білого або червоного кольору з інформацією;
 • «ПЕРЕВІРЕНО» (дата і місце);
 • «ІНСПЕКТОР» або «ПЕРЕВІРЯЛЬНИК» (прізвище).
 1. ПАКУВАННЯ
  1. Яйця укладають тупим кінцем догори окремо за групами (класами) та категоріями у горбкуваті гофровані прокладки з чарунками згідно з чинними нормативними документами.
  2. Прокладки з яйцями розміщають у картонні ящики згідно з ГОСТ 13513.
  3. Ящики обклеюють клейкою стрічкою згідно з ГОСТ 18251 чи ДСТУ 3700 або аналогічним матеріалом для забезпечення цілісності паковання та збереження яєць.
  4. Дозволено пакувати харчові яйця без використання прокладок; у дерев’яні ящики згідно з ГОСТ 10131 місткістю 360 штук, полімерні ящики місткістю 240 штук або металеві контейнери згідно з чинними нормативними документами. Яйця розташовують рядами, між якими прокладають дерев’яну стружку, обгортковий папір згідно з ГОСТ 8273 або інші матеріали, дозволені органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.'
  5. Яйця дієтичні, класу А та «extra» можна пакувати у спожитковє паковання (коробки для дрібноштучного пакування згідно з ГОСТ 12301 чи аналогічні).
  6. Дозволено використовувати інші види спожиткового і транспортного паковання згідно з чинними нормативними документами та паковання закордонного виробництва, що дозволене центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
  7. Спожитковє та картонне транспортне паковання використовують одноразово, та вони повинні забезпечувати цілісність і збереження шкаралупи, якість, товарний вигляд яєць, їхню безпеку під час транспортування і зберігання.
  8. Дерев’яне та металеве транспортне паковання потрібно звільняти від попереднього марковання і дезінфікувати відповідно до чинних нормативних документів.
 2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортування
   1. Харчові яйця перевозять будь-яким видом транспорту з дотриманням чинних норм та правил, які забезпечують збереження продукції.
   2. Яйця «extra» та класу А заборонено транспортувати за температури нижче ніж 5 °С протягом часу більше ніж 24 год.
  2. Зберігання
   1. Харчові яйця зберігають у чистих, сухих, без стороннього запаху приміщеннях або холодильниках.

9.2.2 Умови та тривалість зберігання яєць наведено у таблиці 7. Таблиця 7 — Умови та тривалість зберігання яєць

Група яєць

Температура зберігання, °С

Строк зберігання, днів, не більше

Дієтичні

Від 0 до 20

7

^ .«Extra». .....

»5 ......... 15

8

Клас А

» 5 » 15

25

Столові та клас В

» 0 » 20

25

Охолоджені

» мінус 2 » 0

90

Помиті

» 5 » 8

12

Переробні:

— забруднені

» 5 » 8

20

— 3 пошкодженою шкаралупою

Не вище ніж 10

1

Примітка 1. До строку зберігання не зараховують день знесення яєць.

Примітка 2. Відносна вологість повітря у холодильниках повинна бути від 85 % до 88 %, у складських приміщеннях — у межах 75 %.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Стан паковання, наявність марковання, чистоту і цілісність шкаралупи визначають візуально.
 2. Визначання маси
 3. Для визначання маси яйця зважують поштучно та по 10 штук на вагах згідно з ГОСТ 24104 або аналогічних згідно з чинними нормативними документами. Похибка зважування не повинна перевищувати (± 0,5) г.
 4. Масу нетто однієї паковальної одиниці визначають на вагах, що забезпечують точність зважування (± 5) г, згідно з ГОСТ 29329 чи інших вагах згідно з чинними нормативними документами. Похибка вимірювання не повинна перевищувати (± 0,1)е від фактичної маси.
 5. Стан білка, жовтка та шкаралупи визначають овоскопуванням.
 6. Висоту повітряної камери вимірюють за допомогою шаблону-вимірювача [4, додаток 5].
 7. Запах вмісту яєць визначають органолептично згідно з ГОСТ 30364.0.
 8. Проби для хімічних і мікробіологічних аналізів відбирають згідно з ГОСТ 30364.0.
 9. Мікробіологічні показники визначають: кількість мезофільно-аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 10444.15; бактерії групи кишкових паличок — згідно з ГОСТ 30518; патогенні мікроорганізми, в тому числі роду Salmonella — згідно з ДСТУ EN 12824; бактерії роду Протея — згідно з гост 28560; коагулазопозитивні стафілококи — згідно з ДСТУ ISO 6888.
 10. Масову частку токсичних елементів визначають: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, цинку — згідно з ГОСТ 26934, міді — згідно з ГОСТ 26931, ртуті — згідно з ГОСТ 26927; миш’яку — згідно з ГОСТ 26930. Масову частку свинцю, цинку, міді та кадмію можна визначати згідно з ГОСТ 30178.

Проби для визначання масової частки важких металів та миш’яку готують згідно з ГОСТ 26929.

 1. Масову частку афлатоксинів визначають згідно з МУ № 4082 [6].
 2. Масову частку гормональних препаратів визначають згідно з вимогами МОЗ № 3202 [8].
 3. Масову частку антибіотиків визначають згідно з МУ № 3049 [7].
 4. Вміст радіонуклідів визначають за методиками, наведеними в ГН 6.6.1.1-130 [5].
 5. Залишкову кількість пестицидів визначають згідно з ДСТУ EN 12393-1, ДСТУ EN 12393-2, ДСТУ EN 12393-3.
 6. У разі виявлення невідповідності яєць вимогам цього стандарту проводять повторні випробовування на подвоєній кількості яєць, відібраних з тієї самої партії. Якщо одержано незадовільні результати повторного контролювання, всю партію яєць пересортовують.

-11ПРАВИЛАПРИЙМАННЯ

 1. Здавання-приймання харчових курячих яєць здійснюють партіями. Партією вважають будь-яку кількість харчових яєць однієї групи, вироблених на одному підприємстві, упакованих в однорідну тару і призначених для одночасного здавання-приймання.
 2. В одному транспортному засобі може бути кілька партій яєць, але не більше ніж п’ять, послідовних діб знесення (сортування, пакування), оформлених одним документом.
 3. Кожна партія яєць повинна супроводжуватися товарно-транспортною накладною, ветеринарним документом, виданим у встановленому порядку [16], та документом про якість (паспорт якості, зразок якого наведено у додатку В).
 4. Для перевіряння відповідності якості харчових яєць вимогам стандарту проводять приймально-здавальні випробовування.
 5. Під час приймально-здавальних випробовувань перевіряють якість пакування та маркування, відповідність харчових яєць вимогам 4.11, 4.12 або 4.13.
 6. Для проведення приймально-здавальних випробовувань з різних місць і різних шарів партії (зверху, зсередини, знизу) відбирають певну кількість паковань і яєць з них [17], [18].
 7. Якщо яйця запаковані у транспортні паковання, треба відбирати зразки відповідно до таблиць 8 та 9 . Т ' :

Таблиця 8 — Вибірка паковальних одиниць для приймально-здавальних випробовувань

Кількість паковальних одиниць у партії, ия.

Кількість паковальних одиниць, відібраних для здавання-приймання, шт.

До 10 включ.

1

Від 11 до 50

3

» 51 » 100

5

» 101 » 500

■ 15.:.

» 501 і більше

20

Таблиця 9 — Вибірка яєць для приймально-здавальних випробовувань

Кількість яєць у партії, шт.

Кількість яєць, яку відбирають, %

Мінімальна загальна кількість відібраних яєць, шт.

До 180

100

Від 181 до

1800

15

180

» 1801 »

3600

10

270

» 3601 »

10 800

5

360

» 10 801 »

18 000

4

540

» 18 001 »

36 ООО

3

720

» 36 001 »

360 ООО

1,5

1080

Більше ніж 360 ООО

0,5

5400

 1. Якщо яйця запаковані у спожитковє, а потім у транспортне паковання, треба відбирати зразки відповідно до таблиці 10.

Таблиця 10 — Вибірка яєць у спожитковому пакованні для приймально-здавальних випробовувань

■ Кількість яєць у партії, шт.

Кількість паковальних одиниць, яку відбирають, %

Кількість яєць, яку треба перевіряти, зі спожиткових паковань, %

До 180

100

100

Від 181 до 1800

15

100

» 1801 » 3600

10

100

» 3601 » 10800

5

100

» 10 801 » 18 000

4

100

» 18 001 » 36 000

3

100

» 36 001 » 360 ООО

1,5

100

Більше ніж 360 ООО

0,5

100

 1. У разі виявлення у партії пошкоджених паковальних одиниць здійснюють повне пересортування яєць усієї партії.
 2. У разі виникнення сумнівів щодо свіжості яєць або наявності токсичних елементів на вимогу споживача чи контрольного органу здійснюють хімічні і мікробіологічні аналізування. Для аналізування відбирають 10 яєць.
 3. Відбирання зразків яєць промислового виробництва та дослідження їх у державних лабораторіях ветеринарної медицини на якість та безпечність проводять відповідно до чинного порядку, встановленого правилами [16], але не рідше ніж один раз на місяць.
 4. Після проведення випробовувань яйця з непошкодженою шкаралупою приєднують до партії. 12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
 5. Виробник гарантує відповідність якості харчових яєць вимогам цього стандарту за умови дотримання правил транспортування та зберігання.
 6. Гарантійний термін зберігання харчових яєць — згідно з 9.2.2, не враховуючи дня знесення,
 7. Рекомендований термін продажу — не пізніше ніж за З дні до закінчення гарантійного терміну зберігання.

ДОДАТОК А (довідковий)

код ПРОДУКЦІЇ

Таблиця А.1 — Код продукції для яєць згідно з ДК 016

Назва продукції

Код ДКПП

Яйця курей дієтичні

01.24.20.130

Яйця курей яєчного стада промислового

01.24!20.120

ДОДАТОК Б (довідковий)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ПРО КАЛОРІЙНІСТЬ ТА ПОЖИВНУ ЦІННІСТЬ КУРЯЧИХ ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ {на 100 г ЯЄЧНОЇ МАСИ)

Таблиця Б.1 — Калорійність та поживна цінність

Білки, г

Від

11,0

ДО

13,0

Жири, г

»

9,0

»

11,0

Вуглеводи, г

»

0.7

»

0,9

Вітаміни, мг;

А

»

0,2

»

0,5

В, ;.

»

0,05

»

0,1.

Вг

»

0,4

»

0,5

Енергетична цінність, ккал

» 150

»

160