Таблиця 4 — Відхили від норм за фізико-хімічними показниками вин

Назва показника

Значення

Об’ємна частка етилового спирту %

± 0,5

Масова концентрація цукрів (за винятком сухих вин), г/дм3

± 5,0

Масова концентрація титрованих кислот, г/дм3

± 2,0

Примітка. У випадках, коли для вин конкретних найменувань встановлені межі норм за об’ємною часткою етилового спирту масовими концентраціями цукрів і титрованих кислот, відхили від цих меж не допускаються.

 1. Вміст токсичних елементів у винах не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з МБТ № 5061 [2], зазначені в таблиці 5.

Таблиця 5 — Вміст токсичних елементів у винах

Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг, не більше

Метод

контролювання

Вміст важких металів:

свинцю

0,300

Згідно з ДСТУ 4112.35 або ГОСТ 26932

кадмію

0,030

Згідно з ДСТУ 4112.32 або ГОСТ 26933

ртуті

0,005

Згідно з ГОСТ 26927

цинку

10,000

Згідно з ДСТУ 4112.34 або ГОСТ 26934

міді

5,000

Згідно з ДСТУ 4112.31 або ГОСТ 26931

Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг, не більше

Метод

контролювання

Вміст миш’яку

0,200

Згідно з ГОСТ 26930

Примітка. Масова концентрація заліза повинна бути (3,0— 10,0) мг/кг для вин марочних і (3,0—15,0) мг/кг для вин ординарних. Для вин, які не оброблялись жовтою кров’яною сіллю (ЖКС), нижня межа не встановлюється.

Згідно з ДСТУ 4112.30 або ГОСТ 26928, ГОСТ 13195

Таблиця 6 — Допустимі рівні радіонуклідів у винах

Кінець таблиці 5

5.1.10 Вміст радіонуклідів у винах не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з ГН 6.6.1.1-130 [3], зазначені в таблиці 6.

Показник

Допустимі рівні, Бк/кг

Метод контролювання

137

Сз

50

Згідно з ДСТУ 3240

90Sr

30

Згідно з ДСТУ 3240

 1. Органолептичні і фізико-хімічні показники вин, що відвантажують на експорт, встановлюють умовами контракту.
 2. Вимоги до сировини і матеріалів
 3. Для виготовлення вин використовують:
 • виноматеріали оброблені — згідно з ДСТУ 4805;
 • спирт етиловий ректифікований — згідно з ДСТУ 4221 та спирт етиловий ректифікований виноградний — згідно з чинними нормативними документами, для коригування купажу за необхідності не більше ніж на 1 % об.;
 • допоміжні матеріали щодо оклеювання і фільтрації — згідно з РД-01[4];

Використовування цукру, води, ароматизаторів та барвників заборонено.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 1. Технологічне обладнання для виробництва вин повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, вимоги безпеки до виробничих процесів — згідно з ГОСТ 12.3.002, пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.
 2. Під час виробництва вин необхідно дотримуватись правил техніки безпеки і виробничої санітарії згідно з правилами [5].
 3. Резервуари, технологічне обладнання, трубопроводи і заливноналивні пристрої, які пов’язані з прийманням, зберіганням і переміщенням вин, повинні бути захищені від статичної електрики згідно з правилами [6]. Захисне заземлення від статичної електрики з’єднують із заземленням електрообладнання — згідно з ГОСТ 12.2.020.
 4. Освітлення — згідно з СНиП ІІ-4 [7].
 5. Виробничі приміщення обладнують вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [8].
 6. Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях — згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037 [9].
 7. Повітря робочої зони — згідно з ГОСТ 12.1.005.
 8. Контроль за рівнем шуму на робочих місцях здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050.
 9. Мікроклімат виробничих приміщень — згідно з ДСН 3.3.6.042 [10].
 10. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води під час виробництва вин — згідно з СанПиН 4630 [11].
  2. Контроль за викидом гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу — згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201[12].
  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами забезпечують згідно з СанПиН 42-128-4690 [13].
 11. МАРКУВАННЯ
  1. На пляшки з вином наклеюють художньо оформлену етикетку або комбіновану етикетку з кольєреткою згідно з чинними нормативними документами. На етикетці кожної пляшки з вином згідно з законодавством [14], [15] вказують:
 • назву держави;
 • назву виробника, його юридичну адресу, телефон;
 • знак для товарів і послуг;
 • назву вина (в столових натуральних — додатково напис «натуральне»);
 • місткість посуду, (дм3 або л);
 • вміст спирту, % об.;
 • вміст цукру (крім сухих вин), (% мас.);
 • позначення цього стандарту;
 • дату виготовлення продукції, яка повинна бути зазначена на видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду);
 • штриховий код. Допускається нанесення штрихового коду на контретикетку.
 • гарантійний термін зберігання, а також інформацію відносно придатності: «Продукція придатна для подальшого зберігання та реалізації, якщо в ній після закінчення гарантійного терміну не з’явилось помутніння та видимого осаду». Допускається нанесення зазначеного на контретикетку.

Пляшки можуть оформлюватися контретикетками, художньо оформленими стрічками, поясками, ярликами з наведенням додаткової інформації, в тому числі щодо терміна витримки та органолептичних характеристик.

 1. На шийки пляшок з марочними винами наклеюють кольєретку з позначенням «марочне», року врожаю винограду або терміна витримки вина.
  1. На пляшки з колекційним вином наклеюють додатковий ярлик з позначенням «колекційне, додатково витримано в колекції ... років». На шийку пляшки з колекційним вином наклеюють кольєретку з позначкою року врожаю винограду, з якого виготовлене вино.
  2. Для вин контрольованих найменувань на етикетці вказують: «вино контрольованих за походженням назв». На пляшку наклеюють контретикетку, на якій надається характеристика вина, зображена схема району, де виготовлене вино, позначення ділянок.
  3. Маркування закритих ящиків з гофрокартону проводять згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням на ящики маніпуляційних знаків: «Обережно, крихке», «Верх, не кантувати», «Боїться вологи».

На ящики наносять також такі позначення:

 • країна — виробник;
 • найменування підприємства та його місцезнаходження;
 • назва вина;
 • кількість пляшок;
 • місткість пляшки;
 • маса брутто.

Під час реалізації вин на внутрішньому ринку у відкритих ящиках їх маркування можна не проводити.

 1. При експортних відвантаженнях за контрактами допускається оформлення, пакування та маркування продукції відповідно до умов, зазначених у замовленні-наряді, контрактах, договорах.

9 ПАКУВАННЯ

 1. Вина розливають у скляні пляшки за ДСТУ ГОСТ 10117.1, ДСТУ ГОСТ 10117.2, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу «Tetra-Pak» та «Bag in box».
 2. Розлив вина проводять у тару (посуд) місткістю 0,05 дм3, 0,1 дм3, 0,2 дм3, 0,25 дм3, 0,275 дм3, 0,35 дм3, 0,375 дм3, 0,4 дм3, 0,45 дм3, 0,5 дм3, 0,61 дм3, 0,68 дм3, 0,7 дм3, 0,75 дм3, 0,8 дм3, 1,0 дм3 і більше.

Розлив столових сухих та кріплених вин здійснюють також у тару (посуд) місткістю від 50 дм3 до 600 дм3, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з винами.

 1. Значення допустимих відхилів кількості вина в пакувальній одиниці, заповненій за об’ємом, від номінальної кількості за температури (20 ± 0,5) оС повинне бути не більшим від границі допустимих мінусових відхилів Т, значення яких наведені у таблиці 7 згідно з Р 50-056 [16].

Таблиця 7 — Значення границі допустимого мінусового відхилу об’єму вина у пляшці (посуді)

Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, см3

Значення границі допустимого мінусового відхилу Т від номінального значення

%

см3

Від

5

до

50

включ.

9,0

Понад

50

до

100

включ.

4,5

»

100

»

200

»

4,5

»

200

»

300

»

9,0

»

300

»

500

»

3,0

»

500

»

1000

»

15,0

»

1000

»

10000

»

1,5

»

10000

»

15000

»

150,0

»

15000

»

25000

»

1,0

 1. Допустимий середній відхил об’єму вина у пляшці (посуді) від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин) за температури (20 ± 0,5) оС не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 8.

Таблиця 8 — Значення допустимого середнього відхилу об’єму вина у пляшці (посуді) від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин)

Номінальна місткість пляшки (посуду), дм3

Границя допустимого середнього відхилу об’єму вина в пляшці (посуді) від її номінальної місткості для 20 пляшок (посудин), см3

0,05—0,20

± 1,5

0,25—0,5

± 4,0

0,61— 1,0

± 6,0

1,1—1,75

± 10,0

Примітка. Для пляшок номінальною місткістю більше 1,75 дм3 значення допустимого середнього відхилу об’єму вина в пляшці (посуді) не повинне перевищувати ± 1,0 % від її номінальної місткості.

 1. Вина закупорюють корковими пробками згідно з ГОСТ 5541, поліетиленовими пробками згідно з чинними нормативними документами. Допускається закупорювання ординарних вин іншими закупорювальними засобами, дозволеними для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

Колекційні вина і вина контрольованих найменувань закупорюють тільки корковими пробками.

У пляшках з винами, які пастеризують, допускається закупорювати вінчик шийки пляшки ковпачками типу «Алка» без ущільнювальних прокладок.

Закупорювання пляшок (тари) з винами повинне запобігати витіканню вина і втраті його якості.

 1. Пакування пляшок з вином повинно бути таким, що не пошкоджує їх оформлення і цілісність.

Пляшки з вином пакують в тару: пластмасові ящики — згідно з ДСТУ 3778, тару-обладнання —

згідно з ГОСТ 24831, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, на картонні підложки чи картонні лотки — згідно з чинними нормативними документами за допомогою обтягування термозсідальною плівкою згідно з ГОСТ 25951 або плівкою — згідно з чинними нормативними документами, контейнери та іншу транспортну тару вітчизняного та іноземного виробництва, яка забезпечує зберігання та транспортування продукції, згідно з чинними нормативними документами, або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використовування транспортної тари іноземного виробництва. Стики клапанів накривки і дна ящиків з гофрованого картону з’єднують клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, гарячоплавким клеєм.

 1. Під час відвантаження на експорт тип пляшки і місткість визначають спеціальними умовами контракту.
 2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортують вина в ящиках, тарі-устаткуванні згідно з ГОСТ 24831, контейнерах, пакетах типу А згідно з ГОСТ 23285, піддонах з гофрованого картону, обтягнутого поліетиленовою термозсідальною плівкою згідно з ГОСТ 25951 транспортом усіх видів у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті кожного виду з дотриманням температурних умов відповідно до 10.3.

Під час перевезення в межах міста припустимим є транспортування вин у відкритих транспортних засобах із захистом продукції від атмосферних опадів.

 1. Пляшки, що закупорені поліетиленовими пробками, слід укладати у вертикальному положенні. Закорковані пляшки зберігають лише у горизонтальному положенні.
  1. Вина слід зберігати відповідно до 10.2, в затемнених вентильованих приміщеннях, що не мають стороннього запаху, за вологості повітря не більше 85 %, столові сухі та кріплені — за температури від 8 оС до 20 оС, а столові напівсухі та напівсолодкі — від мінус 2 оС до 16 оС.
 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Методи відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137, готування проб для визначання вмісту токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929.
  2. Прозорість/колір, смак/букет вин контролюють органолептично.
  3. Фізико-хімічні показники кожної партії вина перевіряють згідно з ДСТУ 4112.1, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.5, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.25, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 13195, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351.