1. Вміст токсичних елементів у коньяках України не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені згідно з МБТ № 5061 [2] та наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 — Гранично допустимі концентрації важких металів і миш’яку

Назва

показника

Значення

Метод

контролювання

Допустимий рівень, мг/дм3, не більше ніж: ртуті

0,005

Згідно з ГОСТ 26927

миш’яку

0,200

Згідно з ГОСТ 26930

міді

5,000

Згідно з ГОСТ 26931

свинцю

0,300

Згідно з ГОСТ 26932

Назва

показника

Значення

Метод

контролювання

кадмію

0,030

Згідно з ГОСТ 26933

цинку

10,000

Згідно з ГОСТ 26934

заліза

1,500

Згідно з ГОСТ 26928, ГОСТ 13195

 1. У разі відвантажування коньяків України на експорт дозволено виготовляти їх з органолептичними і фізико-хімічними показниками, вказаними в укладеному контракті.
 2. Вимоги до сировини та матеріалів
 3. Для виготовлення коньяків України використовують таку сировину й матеріали:
 • спирти коньячні, витримані не менше 3 років, згідно з чинним нормативним документом;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 4623;
 • цукор-рафінад — згідно з ДСТУ 4623;
 • воду питну — з жорсткістю не більше ніж 0,36 моль/м3 для пом’якшеної води і до 1 моль/м3 для природної непом’якшеної води згідно з чинними нормативними документами;
 • кислоту лимонну харчову — згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
 • желатин харчовий — згідно з ГОСТ 11293;
 • білок із курячих харчових яєць — згідно з ГОСТ 27583;
 • кислоту ортофосфорну «ч. д. а» — згідно з ГОСТ 6552.

Допустимо застосування інших допоміжних матеріалів згідно з РД-01 [3].

Використовування харчових добавок, ароматизаторів і барвників під час виробництва коньяків України заборонено.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 1. Технологічне устатковання для виробництва коньяків України — згідно з ГОСТ 12.2.003, процеси виробничі — згідно з ГОСТ 12.3.002.
 2. Цехи й ділянки, де виробляють коньяки України, повинні бути забезпечені сигналізацією і телефонним зв’язком.
 3. Гранично допустимі концентрації парів спирту в повітрі робочої зони виробничих приміщень — згідно з ГОСТ 12.1.005.
 4. Категорія та група вибухонебезпечної суміші спирту з повітрям ПА-Т2 — згідно з ГОСТ 12.1.011.

Під час проведення усіх видів робіт згідно з технологією виробництва коньяків України необхідно дотримуватися правил, встановлених для робіт з вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.

 1. Під час виробництва коньяків України зі спиртів коньячних повинні використовуватися герметичні апарати, обладнання й герметична транспортна тара.
 2. Виробничі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05 [4], забезпечені водопостачанням й очисними спорудами.
 3. Електрообладнання та телефонний зв’язок повинні бути захищені від вибухів згідно з ГОСТ 12.2.020.
 4. Резервуари, технологічне устатковання, трубопроводи і зливно-наливні пристрої, які пов’язані з прийманням, зберіганням і переміщенням коньяків України, повинні бути захищені від статичної електрики згідно з правилами [5].
 5. Засоби гасіння пожежі: вода, що тонко розбризкується, хімічна повітряно-механічна піна, зріджений діоксид вуглецю — згідно з чинними нормативними документами.
 6. Загальна пожежна безпека підприємств — згідно з ГОСТ 12.1.004.
 7. Освітлення — згідно з СНиП ІІ-4 [6].
 8. Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБ згідно з ДСН 3.3.6.037 [7], ГОСТ 12.1.003.
 9. Повітря робочої зони — згідно з ГОСТ 12.1.005.
 10. Контроль за рівнем шуму на робочих місцях здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050.
 11. Мікроклімат виробничих приміщень — згідно з ДСН 3.3.6.042 [8].
 12. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води — згідно з СанПиН 4630 [9].
  2. Контроль за викидами гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [10].
  3. Охорона ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами — згідно з СанПиН 42-128-4690 [11].
 13. МАРКУВАННЯ
  1. Пляшки з коньяками України оформлюють етикеткою та кольєреткою, комбінованою етикеткою з кольєреткою або етикеткою та контретикеткою згідно з чинними нормативними документами.

Згідно з чинним законодавством [12], [13] на етикетці вказують:

 • назву держави;
 • назву підприємства та його місцезнаходження;
 • назву коньяку України ;
 • знак для товарів і послуг;
 • вік витримки коньячних спиртів;
 • місткість посуду (л, дм3);
 • вміст спирту (% об.);
 • позначення цього стандарту;
 • вміст цукру (г/дм3);
 • дату розливу продукції — на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду);
 • штриховий код — на лицьовій стороні етикетки. Дозволено наносити штриховий код на контр- етикетку;
 • гарантійний термін зберігання, а також інформацію відносно придатності: «Продукція придатна для подальшого зберігання та реалізації, якщо в ній після закінчення гарантійного терміну не з’явилось помутніння та видимого осаду».

Маркування коньяків України, які призначені для експорту, проводять згідно з вимогами відповідної угоди на експорт.

 1. Дозволено наносити необхідну інформацію методом напилення безпосередньо на скло.
  1. На кольєретці або етикетці вказується кількість зірочок для ординарних коньяків України, термін витримки спиртів для марочних коньяків України, термін витримки у колекції. На контрети- кетці вказують відсотковий склад використаних коньячних спиртів за термінами витримки. Фігурні та сувенірні пляшки оформлюють етикеткою, на якій розміщують всю інформацію відповідно до 8.1.
  2. Підприємства можуть наклеювати на пляшки крім контретикетки також художньо оформлені стрічки та наносити додаткову інформацію.
  3. Маркування закритих ящиків із гофрованого картону — згідно з ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційних знаків «Крихке», «Обережно», «Верх», «Оберігати від вологи».

На ящики наносять додаткові познаки:

 • країну-виробника;
 • назву підприємства та його місцезнаходження;
 • назву коньяку України;
 • кількість пляшок;
 • місткість пляшки.

Розмір літер — не менше ніж 40 мм.

 1. Маркують бочки, залізничні цистерни, автоцистерни та контейнери відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на даному виді транспорту.
  1. Транспортне маркування здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням даних, що характеризують продукцію:
 • маніпуляційні знаки «Вогненебезпечно», «Вибухонебезпечно», «Оберігати від нагрівання» та основні написи:
 • назва заводу-виробника, його товарний знак (за наявності) та код виробника;
 • назва продукції;
 • номер партії (під час відвантажування коньяків України в цистернах),
 • номер бочки (під час відвантажування коньяків України в бочках);
 • об’єм коньяку України в декалітрах (під час відвантажування в цистернах), маса брутто в кілограмах або об’єм у декалітрах (під час відвантажування в бочках);
 • позначення цього стандарту;
 • дата відвантаження.
  1. На скляні банки наклеюють етикетку з позначенням:
 • назви заводу-виробника, його товарного знака (за наявності) та коду виробника;
 • назви продукції;
 • маси брутто в кілограмах або об’єму в декалітрах;
 • дати відвантаження.

9 ПАКУВАННЯ

 1. Коньяки України розливають у скляні пляшки згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1, ДСТУ ГОСТ 10117.2 і в інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд, а також у іншу тару, яка дозволена для використовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та хімічно- стійку до коньяків України, місткістю 0,05 дм3, 0,1 дм3, 0,2 дм3, 0,25 дм3, 0,275 дм3, 0,35 дм3, 0,375 дм3, 0,4 дм3, 0,45 дм3, 0,5 дм3, 0,61 дм3, 0,68 дм3, 0,7 дм3, 0,75 дм3 , 0,8 дм3, 1,0 дм3 і більше.
 2. Значення допустимих відхилів кількості коньяків України в пакувальній одиниці, заповненій об’ємом, від номінальної кількості за температури (20 ± 0,5) оС повинне бути не більшим від границі допустимих мінусових або мінусових і плюсових відхилів Т, значення яких наведені у таблиці 4 згідно з Р 50-056 [14].

Таблиця 4 — Значення границі допустимого мінусового відхилу об’єму у пляшці

Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, см3

Значення межі допустимого відхилу Т від номінального значення

%

см3

Від

5

до 50

включ.

9,0

Понад

50

» 100

»

4,5

»

100

» 200

»

4,5

»

200

» 300

»

9,0

»

300

» 500

»

3,0

»

500

» 1000

»

15,0

»

1000

» 10000

»

1,5

»

10000

» 15000

»

150,0

»

15000

» 25000

»

1,0

Допустимий середній відхил об’єму коньяків України у пляшці (посуді) за температури (20 ± 0,5) оС від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин) не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 5.

Таблиця 5 —Значення допустимого середнього відхилу об’єму коньяків України від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин)

Номінальна місткість пляшки (посуду),

дм3

Межа допустимого середнього відхилу від її номінальної місткості для 20 пляшок (посудин), см3

0,05 — 0,20 0,25 — 0,5 0,55 — 1,0 1,1—1,75

± 1,5 ± 4,0 ± 6,0 ± 10,0

Примітка. Для пляшок номінальною місткістю більше ніж 1,75 дм3 значення допустимого середнього відхилу об’єму у пляшці (посуді) не повинне перевищувати ± 1,0 % від її номінальної місткості.

 1. Закупорювання пляшок із коньяками України — згідно з ГОСТ 5541, поліетиленовими пробками — згідно з чинними нормативними документами, алюмінієвими ковпачками з перфорованим відривним кільцем — згідно з чинними нормативними документами та іншими закупорювальними засобами, які забезпечують герметичність закорковування та дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 2. Пляшки з коньяками України пакують у тару: пластмасові ящики — згідно з ДСТУ 3778, тару-обладнання — згідно з ГОСТ 24831, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, на картонні підложки чи картонні лотки — згідно з чинними нормативними документами, за допомогою обтягування термозсідальною плівкою — згідно з ГОСТ 25951 або плівкою — згідно з чинними нормативними документами, контейнери та іншу транспортну тару вітчизняного та іноземного виробництва, яка забезпечує зберігання та транспортування продукції, — згідно з чинними нормативними документами або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використовування транспортної тари іноземного виробництва.

Стики клапанів накривки і дно ящиків із гофрованого картону з’єднують клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, гарячоплавким клеєм.

Пляшки з марочними коньяками України рекомендовано загортати у папір (целофан).

Марочні коньяки України пакують у сувенірні коробки і ящики з гофрованого картону.

Під час відвантажування на експорт тип пляшки і місткість визначають спеціальними умовами контракту.

 1. Відвантажування оброблених коньяків України
 2. Налив коньяків України, що відвантажують для розливу та промислового переробляння, проводять у дубові, титанові бочки згідно з чинними нормативними документами, в автомобільні і спеціальні вагони-цистерни та інші види тари, що дозволені для використовування у встановленому порядку.

Відвантажувати коньяків України для промислового переробляння дозволено у скляних банках місткістю не менше ніж 3,0 дм3 згідно з ГОСТ 5717.

 1. Дубові й титанові бочки, контейнери, скляні банки, автомобільні та залізничні вагони-цистерни, цистерни водного транспорту повинні бути герметично закриті та опломбовані підприємством- виробником.

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 1. Транспортування коньяків України у пляшках
 2. Коньяки України, які розлиті у пляшки й упаковані відповідно до розділу 8 цього стандарту, перевозять усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті кожного виду.
 3. Під час внутрішньоміських перевезень дозволено транспортувати коньяки України у відкритих транспортних засобах із захистом продукції від атмосферних опадів.
 4. Коньяки України зберігають у вертикальному положенні, у закритих вентильованих приміщеннях, окремо від речовин із сильним запахом, з захистом від прямих сонячних променів. Температура зберігання пляшок із коньяками України повинна бути від 5 оС до 25 оС.