ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

12.10.2009 N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2009 р. за N 1017/17033

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, що додаються.

2. Розділ 5 "Водне господарство" Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 N 117, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 449/2889, виключити. У зв'язку з цим розділи 6-7 вважати відповідно розділами 5-6.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.12.2009.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 12.10.2009 N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2009 р. за N 1017/17033

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

I. Загальні положення

1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації, які здійснюють управління водними ресурсами, ремонт, експлуатацію та будівництво меліоративних систем і захисних споруд незалежно від підпорядкуваня та форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників водного господарства, перелік яких відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2005" , ), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 ( ). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 ДССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 ДССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками водного господарства.

1.5. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ і організацій водного господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

1.6. Забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах і організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

------------------------------------------------------------------------------

| N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк |

|з/п| ДК 003:2005 |назва роботи | спецодягу, | захисних | носіння |

| |( vb375609-05, | | спецвзуття та |властивостей|(місяців)|

| | vc375609-05 )| | інших ЗІЗ |(тип, марка)| |

| | | | | ЗІЗ | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|1 |7241.2 |Акумуляторник|При виконанні | | |

| | | |робіт з перевірки | | |

| | | |і ремонту | | |

| | | |акумуляторних | | |

| | | |батарей: | | |

| | | |Костюм бавовняний |З, К20, Ми |12 |

| | | |з кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні |К20, Ми, Щ20|12 |

| | | |Берет |З, К20 |до зносу |

| | | |Фартух |К20, Щ20 |черговий |

| | | |прогумований з | | |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Нарукавники |К20 |чергові |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Рукавички |К50, Ми, Щ20|2 |

| | | |Рукавички |Эн |чергові |

| | | |діелектричні | | |

| | | |Респіратор | |до зносу |

| | | |газозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | |до зносу |

| | | |закриті | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|2 | 3142 |Багермейстер,|Плащ з капюшоном |Вн |черговий |

| | |зайнятий на |Напівчоботи |В |чергові |

| | |земснаряді |гумові | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|3 |7123.2 |Бетоняр |Костюм |Вн |12 |

| | | |брезентовий | | |

| | | |Чоботи гумові |См, В |18 |

| | | |Черевики шкіряні |См, Ми |12 |

| | | |Рукавиці |Ми |2 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Каска захисна | |до зносу |

| | | |На роботах з | | |

| | | |віброінструментом: | | |

| | | |Рукавиці |Мв |до зносу |

| | | |антивібраційні | | |

| | | |Навушники | |до зносу |

| | | |протишумові | | |

| | | |На зовнішніх | | |

| | | |роботах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|4 |8340.2 |Боцман |Костюм бавовняний |Ми |12 |

| | | |Черевики шкіряні |Ми |12 |

| | | |Плащ з капюшоном |Вн |черговий |

| | | |Рукавиці |Ми |2 |

| | | |комбіновані | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|5 |7129.2 |Бруківник |При виконанні робіт| | |

| | | |з мостіння укосів | | |

| | | |гідротехнічних і | | |

| | | |захисних споруд: | | |

| | | |Костюм бавовняний |З, Ми |12 |

| | | |Черевики шкіряні |Мун 50, См |12 |

| | | |Рукавиці |Ми |до зносу |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Жилет сигнальний |Со |12 |

| | | |Наколінники |Ми |до зносу |

| | | |На зовнішніх | | |

| | | |роботах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Штани на утепленій |Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Напівчоботи |З, Тн20 |48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавиці утеплені |Ми, Тн |до зносу |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|6 |8113.2 |Бурильник |При роботі на | | |

| | | |меліоративних | | |

| | | |системах: | | |

| | | |Штани брезентові |Вн, З |12 |

| | | |Куртка бавовняна з |Ву |12 |

| | | |водовідштовхува- | | |

| | | |льним просоченням | | |

| | | |Рукавиці |Ми, Вн |2 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Черевики шкіряні |В, З, Ми, См|12 |

| | | |Каска захисна | |до зносу |

| | | |На роботах у мокрих| | |

| | | |умовах додатково: | | |

| | | |Чоботи гумові |В, З, См |чергові |

| | | |На роботах з | | |

| | | |віброінструментом: | | |

| | | |Рукавиці |Мв |4 |

| | | |антивібраційні | | |

| | | |Навушники | |до зносу |

| | | |протишумові | | |

| | | |На зовнішніх | | |

| | | |роботах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Штани на утепленій |Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Напівчоботи |Тн20 |48 |

| | | |утеплені | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|7 |7112.1 |Вибуховик |Костюм бавовняний |З, Ми |12 |

| | | |Плащ |Ву, З |черговий |

| | | |Рукавиці |Ми |4 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |При роботі на | | |

| | | |мокрих ґрунтах | |12 |

| | | |додатково: | |до зносу |

| | | |Чоботи гумові |В, З | |

| | | |Каска захисна | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|8 |8322.2 |Водій |Для зайнятих на | | |

| | |автотранспо- |ремонтно-будіве- | | |

| | |ртних засобів|льних роботах і при| | |

| | |(важкі |виконанні | | |

| | |вантажні |експлуатаційних | | |

| | |автомобілі з |заходів на | | |

| | |великою |меліоративних | | |

| | |вантажо- |системах і захисних| | |

| | |підйомністю, |спорудах: | | |

| | |вантажні |Костюм бавовняний з|Ву, З, Ми |12 |

| | |автомобілі, |водовідштовхува- | | |

| | |спеціальні |льним просоченням | | |

| | |автомобілі) |Напівчоботи |З, Ми |12 |

| | | |Рукавиці |З, Ми |2 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Узимку додатково: | |36 |

| | | |Куртка на утепленій|Тн | |

| | | |підкладці | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|9 |8322.2 |Водій |Рукавиці |З, Ми |2 |

| | |автотранс- |комбіновані | | |

| | |портних |Костюм бавовняний |З, Ми |24 |

| | |засобів | | | |

| | |(легкові | | | |

| | |автомобілі) | | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|10 |7216.2 |Водолаз |При виконанні | | |

| | | |підводно-технічних | | |

| | | |та аварійно- | | |

| | | |ремонтних робіт на | | |

| | | |гідротехнічних і | | |

| | | |захисних спорудах, | | |

| | | |насосних станціях: | | |

| | | |Комбінезон |З, Ми |12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Плащ з капюшоном |Вн |36 |

| | | |Чоботи гумові |В |24 |

| | | |Рукавиці |Ми |4 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Рукавиці шкіряні |Тн |12 |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Штани на утепленій |Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Черевики шкіряні |Ми |12 |

| | | |Шапка в'язана |Тн |24 |

| | | |Панчохи вовняні |Тн |24 |

| | | |Шкарпетки вовняні |Тн |24 |

| | | |При виконанні робіт| | |

| | | |на значних глибинах| | |

| | | |і в холодний період| | |

| | | |року | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Білизна вовняна: | | |

| | | |светр |Тн |24 |

| | | |рейтузи |Тн |24 |

| | | |Кожушок |Тн |48 |

| | | |Валянки |Тн20 |36 |

| | | |Калоші гумові |В, Ми |36 |

| | | |Шапка-вушанка з |Тн |48 |

| | | |шкіряним верхом | | |

| | | |Панчохи |Тн |12 |

| | | |бавовняні | | |

| | | |Шкарпетки |Тн |12 |

| | | |бавовняні | | |

| | | |Рукавиці в'язані |Тн |12 |

| | | |(шиті) | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|11 |7212.1 |Газозварник |Костюм для |То, Тр |12 |

| | | |зварника | | |

| | | |Черевики шкіряні |Мун100, |12 |

| | | | |Тр, З | |

| | | |Рукавиці |Тр, Ми |1 |

| | | |брезентові | | |

| | | |Рукавиці-краги |Тр, Ми |1 |

| | | |Каска захисна | |до зносу |

| | | |Окуляри захисні | |до зносу |

| | | |На обслуговуванні | | |

| | | |стаціонарних | | |

| | | |газогенераторів: | | |

| | | |Костюм |З, Тр |12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |з вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Рукавиці гумові |К50, Щ20 |чергові |

| | | |На зовнішніх | | |

| | | |роботах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з |Тр, Тн |36 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням на | | |

| | | |утепленій | | |

| | | |підкладці | | |

| | | |Штани на утепленій |Тр, Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Підшоломник |- |до зносу |

| | | |Напівчоботи |Тн20 |48 |

| | | |утеплені | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|12 |2114.2 |Геолог |Для лінійного | | |

| |2114.2 |Гідрогеолог |персоналу при | | |

| |2142.2 |Гідротехнік |роботі у польових | | |

| | | |умовах на | | |

| | | |меліоративних | | |

| | | |системах і захисних| | |

| | | |спорудах: | | |

| | | |Плащ з капюшоном |Вн |черговий |

| | | |Чоботи гумові |В |12 |

| | | |При виконанні | | |

| | | |зовнішніх | | |

| | | |робіт узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|13 |8111.2 |Гідромоні- |Плащ з капюшоном |Вн |36 |

| | |торник |Чоботи гумові |В, З |12 |

| | | |Рукавиці |Вн, Ми |2 |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|14 |2213.2 |Ґрунтознавець|Костюм бавовняний |Ми |12 |

| |2148.2 |Топограф |Чоботи кирзові |З, Ми |12 |

| | | |Плащ з капюшоном |Вн |36 |

| | | |Узимку додатково: | | |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|15 |1221.2 |Головний |Плащ з капюшоном |Вн |черговий |

| | |інженер | | | |

| |1237.1 |Головний |Чоботи гумові |В |чергові |

| | |гідрогеолог | | | |

| |1237.1 |Головний | | | |

| | |ґрунтознавець| | | |

|---+---------------+-------------+-------------------+------------+---------|

|16 |8332.2 |Дорожній |Костюм бавовняний |Ми, З |12 |

| | |робітник |Черевики шкіряні |З |12 |

| | | |Рукавиці |Ми |3 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Плащ |Вн |36 |

| | | |Жилет сигнальний |Со |12 |

| | | |При роботі взимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка на утепленій|Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Штани на утепленій |Тн |36 |

| | | |підкладці | | |

| | | |Напівчоботи |З, Тн20 |48 |

| | | |утеплені | | |