Особи, посади яких визначено в Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженому наказом МНС України від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1147/8468, проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Запис про проведення інструктажів та спеціальних навчань з питань пожежної безпеки повинен вноситися у відповідний журнал.

2.9. Для кожного спортивного будинку та споруди розробляються і вивішуються на видимих місцях і шляхах евакуації плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Крім цього, до плану (схеми) евакуації людей повинна додаватися інструкція, що визначає дії працівників спортивної споруди (будинку) щодо забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення пожежі, за якою не рідше одного разу на півроку проводяться практичні заняття для всіх працівників спортивної споруди (будинку). Про проведення практичних занять з працівниками спортивної споруди (будинку) вноситься запис у відповідний журнал.

Вимоги до складання плану евакуації людей із спортивних будинків та споруд на випадок пожежі наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.10. Організатори спортивних та інших заходів виділяють на трибунах окремі місця для осіб з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням можливості своєчасної та самостійної їх евакуації у випадку надзвичайної ситуації без застосування стаціонарних механічних засобів транспортування людей (ліфти, ескалатори, травелатори). Для надання допомоги таким особам виділяються окремі особи з числа працівників спортивної споруди (будинку) або обслуговувального персоналу спортивного заходу, які мають відповідну підготовку.

2.11. Спортивні будинки та споруди обладнуються первинними засобами пожежогасіння відповідно до Вимог щодо оснащення спортивних будинків та споруд первинними засобами пожежогасіння, що наведені в додатку 2 до цих Правил.

2.12. Під час проведення вогневих та інших ремонтно-монтажних робіт у спортивних будинках та спорудах повинні вживатися заходи, які унеможливлюють виникнення пожежі, та дотримуватися вимоги глави 8 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009.

2.13. У спортивних будинках та спорудах можуть створюватися добровільні пожежні дружини (команди) та пожежно-технічні комісії. Порядок створення добровільних пожежних дружин (команд) та пожежно-технічних комісій визначається Положенням про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 136, та Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затвердженим наказом МНС України від 20 травня 2009 року № 347, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 липня 2009 року за № 658/16674.

У разі створення добровільних пожежних дружин (команд) необхідно враховувати вимоги наказу МНС України від 24 грудня 2009 року № 882 "Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2010 року за № 171/17466.

ІІІ. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території

3.1. При в’їзді на територію спортивного будинку чи споруди встановлюються схеми проїзду пожежних автомобілів, на яких зазначаються місця розміщення спортивних будинків (споруд), зовнішні виходи з них, шляхи руху глядачів, пожежні гідранти (водойми) тощо.

На території спортивного будинку (споруди) встановлюються покажчики розміщення первинних засобів пожежогасіння, пожежних водойм, пожежних гідрантів.

3.2. Ворота в’їздів (виїздів) на територію спортивної споруди (будинку) з прилеглих доріг загального користування повинні утримуватись у справному стані. Ворота (двері) входів (виходів) на територію спортивних будинків та споруд повинні мати можливість відкривання в обох напрямках та у відкритому положенні не повинні перешкоджати евакуації людей. Ворота в’їздів (виїздів), що відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристрої, які дозволяють відчиняти їх вручну. У разі замикання воріт на запори, що відмикаються за допомогою ключів, такі ключі повинні зберігатися у приміщенні чергового по спортивній споруді (будинку).

3.3. Проїзди для пожежних автомобілів, у тому числі до місця безпосереднього проведення спортивного заходу, та під’їзди до спортивних будинків (споруд), пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання повинні бути завжди вільними, узимку очищуватися від снігу та льоду. Проїзди для пожежних автомобілів повинні мати тверде покриття. У зазначених місцях для паркування автомобілів встановлюються (вивішуються) відповідні заборонні знаки.

3.4. Територія спортивних будинків та споруд, протипожежні відстані між будинками, спорудами, спортивними майданчиками тощо повинні постійно утримуватися в чистоті та систематично очищуватися від сміття та опалого листя, узимку - від снігу.

3.5. На ділянці території (майданчиках, площах) спортивної споруди, які розташовані перед входами (виходами) до спортивних будинків та споруд, забороняється облаштовувати її для стоянки автотранспорту або розташовувати споруди, які можуть створювати перешкоди для руху людей під час проведення спортивного заходу.

3.6. Про закриття окремих ділянок доріг і проїздів для їх ремонту або з інших причин, що перешкоджають проїзду пожежних автомобілів, необхідно завчасно письмово повідомляти підрозділи МНС України.

Ремонтні роботи на проїзних частинах і пішохідних доріжках необхідно проводити до відкриття спортивного заходу або в період підготовки будинку чи споруди до проведення цього заходу.

На період ремонтних робіт на проїзних частинах у відповідних місцях встановлюються покажчики напрямку об'їзду або влаштовуються переїзди через частину дороги, що ремонтується.

3.7. Територія спортивних будинків та споруд повинна мати систему зовнішнього освітлення.

3.8. Курити на території спортивної споруди (будинку) допускається лише у спеціально відведених місцях. Місця для куріння на території спортивних споруд (будинку) обладнуються вогнегасниками, відповідними покажчиками, урнами, виготовленими з негорючих матеріалів.

3.9. Для тимчасового зберігання сміття (насипом або в тарі з негорючих матеріалів) на території спортивних будинків та споруд допускається розташовувати майданчик, який огороджується з трьох боків стінами з негорючих матеріалів заввишки не менше 1 м. Відстань від таких майданчиків до спортивних будинків, споруд і спортивних майданчиків повинна бути не менше 15 м.

3.10. На території спортивних будинків та споруд забороняється:

зберігати горючі гази, легкозаймисті рідини, горючі речовини та матеріали, кислоти і токсичні матеріали і речовини;

розводити багаття, спалювати сміття та інші горючі матеріали;

довільно зменшувати нормовану ширину доріг і проїздів для пожежних автомобілів та допускати стоянку автотранспорту на таких проїздах і влаштовувати на них тимчасові споруди, у тому числі торговельні;

забудовувати майданчики (площадки) на прилеглій ділянці території, що розташовані перед входами (виходами) спортивних споруд (будинків) та до глядацьких трибун; розташовувати на них будь-які тимчасові споруди, у тому числі торговельні; складувати будь-які матеріали, знижувати їх розрахункову ширину, збільшувати кути їх нахилу;

зменшувати мінімальні протипожежні відстані за рахунок улаштування стоянок автотранспорту, складування матеріалів, установлення тимчасових будинків та споруд (малі архітектурні форми тощо).

IV. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання спортивних будинків та споруд

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Комплект ключів від усіх приміщень спортивного будинку або споруди, а також в'їзних воріт повинен постійно перебувати у приміщенні чергового персоналу (диспетчерській).

4.1.2. Приміщення спортивних будинків та споруд повинні своєчасно очищуватися від горючого сміття і постійно утримуватися в чистоті.

4.1.3. У разі реконструкції, капітального ремонту приміщень спортивних будинків та споруд, їх технічного переоснащення необхідно забезпечити виконання будівельних норм з урахуванням вимог протипожежних норм.

4.1.4. Матеріали, що використовуються для оздоблення підлоги спортивних будинків та споруд, а також матеріали, з яких виготовлені сидіння трибун, повинні мати показники пожежної небезпеки відповідно до вимог ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди".

4.1.5. Зберігання спортивного інвентарю (обладнання) необхідно здійснювати в окремому приміщенні. Під час зберігання спортивного інвентарю на стелажах зазначений інвентар не повинен виступати за габарити стелажів.

4.1.6. Під час зберігання збірно-розбірних конструкцій, які застосовуються у приміщеннях спортивних будинків та споруд, їх необхідно укладати в штабелі площею не більше 100 м2. Висота штабеля повинна бути не більше 2,5 м і не менше ніж на 0,5 м нижче несучих конструкцій перекриття або покриття. Ширина проходів повинна бути не менше 1 м.

4.1.7. Конструктивні елементи тимчасових сидінь трибун відкритих спортивних споруд повинні бути виготовлені з матеріалів, які мають показники пожежної небезпеки не вище, ніж горючий важкозаймистий матеріал, помірну димоутворювальну здатність відповідно до ГОСТ 12.1.044, та належати до матеріалів групи займистості В2 відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-2.

Конструктивні елементи тимчасових сидінь трибун закритих спортивних споруд (будинків) повинні бути виготовлені з матеріалів, які мають показники пожежної небезпеки не вище, ніж важкогорючий матеріал, помірну димоутворювальну здатність, помірно небезпечні за токсичністю продукти горіння відповідно до ГОСТ 12.1.044, та належати до матеріалів групи займистості В2 відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-2.

4.1.8. Тимчасові конструкції для сидіння глядачів, тимчасових помостів, рингів повинні надійно кріпитися до стаціонарних конструкцій спортивних споруд (будинків).

4.1.9. Стаціонарне огородження трибун для глядачів, спортивних майданчиків, сходів, що ведуть на трибуни, маршів сходових кліток повинно утримуватись в справному стані та надійно закріплюватись до будівельних конструкцій.

4.1.10. Вогнезахисні покриття після закінчення їх термінів експлуатації чи їх пошкодження необхідно поновити.

Перевірка стану вогнезахисного покриття дерев’яних і металевих конструкцій проводиться не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

4.1.11. Роботи з вогнезахисту конструкцій повинен виконувати суб’єкт господарювання, що має ліцензію щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе) та поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання).

Вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій необхідно виконувати згідно з вимогами Правил з вогнезахисту, затверджених наказом МНС України від 02 липня 2007 року № 460, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 2007 року за № 849/14116.

4.1.12. Кількість та розміри евакуаційних виходів зі спортивних будівель і приміщень, їх конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

4.1.13. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися, а в разі виникнення пожежі забезпечувати безперешкодну евакуацію людей зі спортивних будинків та споруд.

4.1.14. Під час проведення спортивних заходів двері евакуаційних виходів повинні бути незамкнені або замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

4.1.15. Над евакуаційними виходами зі спортивних залів і приміщень з масовим перебуванням людей, виходами з трибун встановлюються світлові покажчики "Вихід", які підключені до мережі аварійного освітлення або мають автономне джерело живлення.

4.1.16. Пульти управління електронним табло та радіотрансляційним центром спортивних будинків та споруд розташовуються в окремому приміщенні (на спеціально відведених майданчиках). До таких приміщень (майданчиків) забезпечується вільний доступ посадових осіб підрозділів МНС України для оперативного реагування у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації.

Вхід у простір за електронним табло дозволяється тільки відповідним працівникам спортивної споруди (будинку), перелік яких визначено відповідним наказом керівника спортивної споруди (будинку).

4.1.17. За наявності у спортивних будинках (спорудах) фізкультурно-оздоровчих приміщень, приміщень для обстеження фізичного стану спортсменів та тих, хто займається фізкультурою, приміщень для медичного обслуговування, а також фізкультурно-рекреаційних приміщень (саун) необхідно дотримуватися вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009.

4.1.18. У спортивних будинках, спорудах і приміщеннях забороняється:

будувати (прибудовувати) до спортивних будинків та споруд комори, майстерні, інші будівлі та приміщення без проектної документації, погодженої у встановленому порядку;

влаштовувати турнікети в проходах для глядачів між секторами та на шляхах евакуації;

розташовувати, складувати спортивний інвентар на шляхах евакуації;

влаштовувати під трибунами та помостами приміщення будь-якого призначення, якщо це не передбачено проектною документацією;

установлювати тимчасові місця для сидіння глядачів на шляхах евакуації між рядами стаціонарних сидінь та інші пристрої, які можуть перешкоджати вільній евакуації глядачів (уболівальників);