___________________ПІ 1.7.30-484-2008____________________

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для оброблювача шкіряно-хутряної сировини

Київ 2008

 1. Загальні положення

1.1.Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оброблювача шкіряно-хутряної сировини. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2.Роботи, які проводяться оброблювачем шкіряно-хутряної сировини повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3Робочим місцем протягом усієї робочої зміни є дільниця контурування і розкрою сировини на елементи.

1.4Ціль операції полягає у контуруванні, обробленні шкіряної сировини та укомплектуванні партій.

1.5Технологічний процес пов‘язаний з переміщенням шкур з піддону на стіл з наступним видаленням обважнителів і маркуванням шкур. Організація праці бригадна.

1.6Обладнання, яке використовується на робочому місці приладдя та інструмент:

 • заточувальний верстат;
 • стіл, рахівниця;
 • ріжучий інструмент (ніж);
 • маркірувальник;
 • мусат.

Доступ до електрощитів обслуговування устаткування має тільки електротехнічний персонал.

1.7До виконання робіт за професією оброблювача шкіряно-хутряної сировини допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається оброблювачем шкіряно-хутряної сировини при проходженні первинного й наступних інструктажів з охорони праці.

Графік роботи оброблювача шкіряно-хутряної сировини встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Оброблювач шкіряно-хутряної сировини зобов‘язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;
 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму робочому місці;
 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;
 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;
 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної й обідньої перерв;
 • не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;
 • не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;
 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно- технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;
 • співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9До кола обов‘язків оброблювача шкіряно-хутряної сировини входить:

- заточування ножа на верстаті і виправлення леза ножа мусатом;

- укладання розсортованої сировини з піддону на стіл, де буде відбуватися оброблення сировини;

- оброблювання сировини згідно нормативних документів;

- укладання контурованої сировини зі столу на піддон;

- маркірування сировини скомплектованої із шкіросировини ;

- отримані при обробці обрізки кидати у спеціальні касети;

- рахувати кількість штук обробленої сировини;

- повинен знати правила контурування, обробки і топографію сировини (згідно з діючою інструкцією – технологічною картою), державні стандарти, технічні умови на контурування шкіряної сировини, передові прийоми заточування і виправлення інструмента, улаштування (будову) заточувального обладнання;

- завантаження сировини у касети.

1.10У процесі роботи на оброблювача шкіряно-хутряної сировини можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- шум;

- хімматеріали (антисептики на шкурах);

- напруженість;

- електричний струм;

- обертаючі частини абразивного круга заточувального верстата;

- лезо ножа, мусат;

- транспорт, що рухається.

1.11Оброблювачу шкіряно-хутряної сировини відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків оброблювач шкіряно-хутряної сировини зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

-приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

-прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

-зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цього;

 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.
  1. Переконатися у справності засобів індивідуального захисту.
  2. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.
  3. Дізнатися у змінника про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.
  4. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених дротів.
  5. Переконатися у справності обладнання на холостому ході, інструменту, приладдя та захисних пристроїв шляхом зовнішнього огляду.
  6. Перевірити справність запобіжних вимикачів, які вимикають заточувальний верстат.
  7. Переконатися у надійності роботи припливно-витяжної вентиляції.
  8. Заточити лезо ножа.
  9. Перевірити справність стола для обробки шкірсировини, піддона і касети, ножа, мусата, маркірувальника.
  10. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботу доручену майстром.
  1. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.
  2. Включати заточувальний верстат, переконавшись у відсутності сторонніх осіб на робочому місці.
  3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
  4. Не торкатися частин, що рухаються та обертаються.
  5. Не відкривати огороджень при включеному механізмі.
  6. Тримати вільним доступ до пускових приборів і електрощитів, не захаращувати своє робоче місце.
  7. Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар.
  8. Під час роботи бути обережним, користуватися справним ножем і не підводити пальці рук до леза.
  9. Не перевіряти ступінь заточки ножа руками.
  10. Обрізування сировини виконувати плавно, направляючи ніж від себе. Узгоджувати свої дії з напарником для запобігання травмування один одного.
  11. Під час обрізування обтяжувачів ніж тримати лезом від себе.
  12. Для зручності під час роботи ніж та маркірувальник укладати в спеціально відведене місце на безпечній відстані один від одного.
  13. Користуватися тільки справними піддонами.
  14. Укладати шкури на піддони акуратно, щоб кінці не звисали з піддону і не потрапляли під лапи навантажувача. Завантаження проводити, погоджуючи свої дії з напарником.
  15. Шкури на піддон укладати по висоті таким чином, щоб запобігти їх розсипанню при транспортуванні.
  16. Отримані обрізки в процесі оброблення сировини своєчасно прибирати в касету для запобігання захаращування робочого місця.
  17. Під час подачі навантажувачем порожніх піддонів і вивозі завантажених знаходитися в на безпечній відстані від нього.
  18. Не захаращувати робоче місце піддонами. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.
  19. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.
  20. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.
  21. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Почистити стіл, ніж, мусат, прибрати робоче місце, сміття завантажити у касету.

4.2 Прибрати ніж, мусат та маркірувальник в спеціально відведене для зберігання місце.

4.3 Ретельно прибране робоче місце здати зміннику і повідомити про недоліки, які мали місце під час роботи.

 1. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, прийняти душ.
  1. Спецодяг не виносити за межі підприємства, по мірі забруднення здавати для прання.

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

 1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від‘єднати заточувальний верстат від електроживлення головним вимикачем (рубильником).
  1. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.
  2. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:
 • витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;
 • виникнення загорань та пожеж;
 • руйнування, обвали, тріщини конструкцій будівель та споруд.

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації:

- припинити виробничий процес;

- від‘єднати пошкоджену дільницю від електроструму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- вивести потерпілих із небезпечної зони та надати першу допомогу;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону й розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості запобігти аварії покинути небезпечне приміщення.