Міністерство транспорту та зв'язку України

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ УКРЗАЛІЗНИЦЯ

УЗГОДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці

Лист 14.12.2006 №573

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального директора Укрзалізниці

10.01.2007 № 019-Ц

ЦП-0169

ПІ 5.1.11-471-207

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРЗАЛІЗНИЦІ

Розроблено:

Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України (ДНДЦ УЗ)

Внесено:

Головним управлінням колійного господарства Укрзалізниці

Уведено:

На заміну "Типовой инструкции по охране труда для монтеров пути", утвердженой МПС СССР 19.02.1990г.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.............................................................................6

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОЛІЙНИХ РОБІТ..............6

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КОЛІЙНИХ РОБІТ...........12

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛІЙНИХ РОБІТ.............95

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.........................................97

Додаток 1......................................................................................................99

Додаток 2.........................................................................................................100

Додаток 3............................................................................................................102

Додаток 4............................................................................................................104

Додаток 5.....................................................................................................106

Додаток 6............................................................................................................107

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Інструкція призначається для працівників колійного господарства (далі - працівників) (бригадирів(звільнених) з поточного утримання та ремонту колії і штучних споруд, монтерів колії, обхідників колій та штучних споруд) під час виконання робіт з будівництва, ремонту і поточного утримання колії і споруд залізничного транспорту.

У зв'язку з тим, що робота працівників колійного господарства пов'язана з рухом поїздів і маневровою роботою, вона вимагає ретельного виконання правил і технологічних процесів кожного виду робіт. Особливістю робіт, пов'язаних з ремонтом і утриманням колії, є їх різноманітність, зміна обставин і місць виконання. Роботи виконуються незалежно від пори року на станціях і перегонах, на електрифікованих дільницях і дільницях з тепловозною тягою, на прямих і в кривих дільницях, на насипах і в виїмках, там, де швидкість до 120 м/год. і швидкісних ділянках, де швидкість руху до 200 км/год. При виконанні робіт використовуються різноманітні матеріали, типи машин і механізмів, різні джерела енергозабезпечення, транспортні засоби, вантажно-розвантажувальні механізми. При цьому, інструкція передбачає заходи, які, при належному їх виконанні, гарантують безпечні умови праці і забезпечення здоров'я працівників.

1.2 До самостійної роботи працівниками колійного господарства допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, які у відповідності з вимогами „Положення про медичний огляд працівників певних категорій", затвердженого від 31.03.94р. наказом №45 МОЗ України, пройшли медичний огляд і визнані придатними для роботи у колійному господарстві. Особи, що приймаються на роботу на посади бригадирів (звільнених) з поточного утримання та ремонту колії і штучних споруд, монтерів колії, обхідників колій та штучних споруд повинні мати, в залежності від розряду, за яким вони оформляються на роботу, загальносередню і професійно-технічну освіту. Під час приймання на роботу вони мають бути ознайомлені під розпис зі шкідливими та небезпечними умовами праці, що є на їх робочих місцях. Працівники повинні пройти вступний і первинний інструктажі з охорони праці, протягом 4-15 змін пройти стажування на робочому місці.

1.3 В процесі роботи працівники проходять періодичний медичний огляд. Працівники повинні проходити повторні, позапланові та цільові інструктажі з питань охорони праці.

1.4 Працівники повинні знати:

вплив на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають під час роботи у колійному господарстві; місцеві екологічні умови праці; вимоги виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки в межах своїх обов'язків; видимі і звукові сигнали, що забезпечують безпечні умови праці та безпеку руху поїздів, знати знаки безпеки й порядок огородження місць виконання робіт; безпечні прийоми роботи, в тому числі знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; способи надання першої медичної допомоги; місця розташування аптечок першої допомоги; порядок надання оперативної інформації про нещасні випадки та інші надзвичайні події і порядок дій причетних працівників у нестандартних ситуаціях.

1.5 Працівники зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей у процесі виконання робіт чи під час перебування на території підприємства.

2.1.7 Всі роботи у колійному господарстві, крім тих, що виконуються однією особою (черговий по переїзду, монтер колії, що тимчасово призначений для огляду колії, сигналіст), необхідно виконувати під керівництвом і наглядом керівника робіт.

1.6 Під час виконання робіт бригадою з двох осіб, один з них, що має більший досвід, призначається старшим і відповідає за виконання необхідних заходів з безпеки праці.

1.7 Керівниками колійних робіт призначаються посадові особі у відповідності з „Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт" (ЦП-0067), а на роботи, що не вказані в цій інструкції, за призначенням керівника колійного підрозділу залізниці.

Керівниками робіт можуть призначатись монтери колії 3, 4, 5 та 6 розрядів.

1.8 Керівники колійних підрозділів залізниці (дистанцій колії, колійних машинних станцій) зобов'язані забезпечити за встановленими нормами лінійні підрозділи: бригади, околотки, переїзди, виробничі бази колійних машинних станцій необхідною кількістю справних машин, механізмів, інструментом, безкоштовним спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, організувати його належне утримання і ремонт, слідкувати за своєчасним проведенням опосвідченням приладів і інструменту щодо відповідності їх встановленим вимогам (шаблони, мірний інструмент тощо).

1.9 Під час виконання робіт з будівництва, ремонту і поточного утримання колії працівники повинні користуватись спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а саме: костюмами бавовняними, черевиками шкіряними; куртками із плащ-намету (оранжевого кольору); комплектом водозахисного спецодягу із плащового полотна або бавовняної прогумованої тканини оранжевого кольору; рукавицями комбінованими; жилетом сигнальним зі світловідбивальними смугами (літній та зимовий); окулярами захисними закритими.

- під час роботи з електроінструментом: рукавичками діелектричними; чоботами гумовими;

- під час виконання робіт із водоборотьби, очищення підкюветних дренажів, прорізів, галерей, штолень, лотків, ремонті колії на пунктах навантаження солі: плащем із плащ-намету або прогумованої тканини; каскою захисною; чоботами гумовими;

- під час роботи в тунелях: плащем із плащ-намету або прогумованої тканини, каскою захисною;

- узимку додатково: теплозахисним костюмом „Колійник", чоботами утепленими, шапкою-вушанкою зі звукопровідними вставками, рукавицями ватяними.

- під час виконанні вантажно-розвантажувальних робіт каскою захисною; рукавицями комбінованими.

1.10 Користуватись справними засобами індивідуального захисту необхідно в разі відповідності їх розміру і зросту монтерів колії.

Засобами індивідуального захисту від ураження електричним струмом, що пройшли в установленому порядку попереднє випробування.

1.11 Працівники повинні використовувати спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту за призначенням і стежити за його схоронністю.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОЛІЙНИХ РОБІТ.

2.1. Перед початком виконання колійних робіт на станційних коліях і стрілочних переводах керівник робіт, в обов'язковому порядку, здійснює запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації та автоблокування (СЦБ), зв'язку і контактної мережі про місце і характер робіт, про огородження місця робіт загороджувальними сигналами або сигналами зменшення швидкості (якщо цього вимагає безпека руху і охорона праці) та про заходи щодо забезпечення безпечних умов праці бригади.

2.2 Керівник бригади перед початком робіт зобов'язаний уточнити план робіт, об'єм робіт, перевірити наявність та справність інструменту, вияснити перелік попереджень, що діють в межах фронту виконання робіт і на підходах до нього, перевірити справність транспортних засобів, за допомогою яких будуть доставлятися до місця робіт люди і матеріали, сповістити причетних (монтерів колії) про особливості організації і виконання робіт та про заходи з охорони праці при їх виконанні.

2.3 Перед початком роботи необхідно ретельно перевірити справність та цілісність обладнання, інструменту, механізмів, пристроїв, виявлені несправності усунути. Якщо несправності усунути не вдається, то його необхідно замінити.

2.4 Перевіряючи інструмент, необхідно звернути увагу, перш за все, на частини інструменту, які в процесі роботи піддаються ударам, внаслідок яких виникають задирки, щербини, тріщини і вибоїни на ударній поверхні. Особливо небезпечні заусениці на обухах молотків.

Насадка ударних інструментів повинна бути надійно закріплена, поверхня ручок не мати тріщин, заусениць та сучків.

2.5 Перед початком роботи з механізованим колійним інструментом (колійними механізмами) керівник робіт повинен перевірити:

надійність кріплення деталей; справність електрокабеля і штепсельної вилки, ізоляції деталей корпусу, справність захисних кожухів; правильність

під'єднання до електричної мережі; справність роботи вимикача; справність заземлення механізму; перевірити роботу колійного інструменту на холостому ходу.

2.6 При роботі з рейкосвердлильними, рейкорізними та фаскознімальними верстатами необхідно попередньо перевірити надійність їх кріплення до рейки.

Перед початком роботи з рейкорізним верстатом перевірити стан ножівкового полотна. Різальні зуби полотна не повинні мати вибоїн.

При роботі на рейкорізному верстаті з абразивним диском та рейкошліфувальному верстаті перевірити відсутність тріщин та викришування в диску, простукуючи його у підвішеному стані дерев'яним молотком по боковій поверхні (торцю). При простукуванні диска, який не має пошкоджень лунає чистий звук, при наявності тріщин - глухий.

2.7 Перед початком роботи з електрогайковертом необхідно переконатися в справності пристроїв, що гасять вібрацію (амортизатори). Ключ повинен легко переміщуватися на роликах по рейці.

Підвіска мотор-редуктора повинна забезпечувати співвісне з'єднання гайкового ключа та гайки.

2.8 Перед підключенням шуруповерта до джерела електроенергії необхідно додатково перевірити справність і правильність встановлення відповідного знімного наконечника шуруповерта, відповідність встановлення запобіжного ролика захвату типу рейок, на яких буде виконуватися робота, справність редуктора (повертаючи вручну шпиндель при різних швидкостях), рівень оливи в редукторі.

2.9 Перед початком роботи з електрошпалопідбійками необхідно перевірити надійність кріплення усіх болтових з'єднань, особливо гайок, що стягують болти корпусів двигуна, перевірити висоту розміщення рукоятки.

2.10 До початку роботи з костилезабивачем необхідно додатково перевірити наявність мастила в мастильниці.

2.11 Перед початком роботи з гідравлічним механізованим інструментом переконатися у наявності необхідної кількості робочої рідини в резервуарах і, якщо виникає потреба, добавити робочу рідину. Після додавання робочої рідини необхідно видалити повітря з гідравлічної системи та випробувати інструмент на холостому ході.

2.12 До початку роботи перевіряти справність гідравлічного механізованого інструменту, в тому числі - надійність закріплення гвинтів, гайок і інших скріплень, з'єднань, пристроїв гальмування роботи приладу. Виявлені несправності усунути.

2.13 Один раз на тиждень перед початком роботи доцільно перевірити герметичність гідросистем гідравлічного інструменту та усунути виявлені недоліки.

2.14 Не рідше одного разу на місяць необхідно змащувати осі, всі деталі інструменту що підлягають змащуванню.

2.15 Перед початком роботи механізованим колійним інструментом із приводом від двигуна внутрішнього згоряння - ранцевим інструментом (пилки, кущорізи) необхідно переконатися у наявності палива і, за необхідності, поповнити його.

2.16 Не слід доливати пальне при працюючому двигуні, якщо місце, де готують пальну суміш та заправляють двигуни знаходяться в приміщенні, воно повинно бути оснащено системою вентиляції. Якщо при додаванні пального воно потрапило на інструмент, то такі місця необхідно витерти насухо ганчірками. В разі попадання пальної суміші на спецодяг - необхідно його замінити.

2.17 До початку роботи пилки, кущорізу перевіряють пристрої безпеки, в тому числі:

справність замків для розстібання і швидкого звільнення працівника від ранцевого інструменту; справність системи віброгасіння, надійність кріплення елементів, що гасять вібрацію; справність роботи вимикача, надійність кріплення глушника на корпусі двигуна, відсутність дефектів і правильність монтування захисного кожуха різального диска.

2.18 Після додавання палива та перевірки пристроїв безпеки необхідно випробувати інструмент при роботі на холостому ході на відстані від місця, де заправляли інструмент, не менше 3 метрів.

2.19 Якщо несправності усунути не вдається, то такий інструмент та обладнання необхідно замінити.