МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Аркуш погодження 16 грудня 2004 р. №820

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики України

19 серпня 2005 р. №311

ПІ 1.4.32-426-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТАХ

З НАТРІЯ ГІДРАТОМ ОКИСУ, КАЛІЯ ГІДРАТОМ ОКИСУ,

НАТРІЄМ ВУГЛЕКИСЛИМ, АМІАКОМ ВОДНИМ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги безпеки при роботі з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємствах усіх форм власності в галузях мікроелектроніки, радіоелектроніки та приладобудування.

1.2 Роботи з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним відносяться до робіт із шкідливими речовинами та підвищеною небезпекою відповідно до НПАОП 0.00-8.24-05 „Перелік робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 №15.

1.3 Згідно зі ст.П Закону України „Про охорону праці" (далі Закон) не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

1.4 До самостійного виконання робіт допускаються особи:

котрі пройшли медичний огляд у встановленому порядку згідно з ДНАОП 0.03-4.02-94 „Положення про медичний огляд працівників певних категорій," затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45 і не мають медичних протипоказань;

з котрими проведено інструктаж (навчання) з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлення з правилами поведінки при виникненні аварій і надання першої (долікарської) допомоги потерпілим від нещасних випадків;

котрі склали іспити на право: працювати з хімічними речовинами, технічної експлуатації електроустановок споживачів напругою до 1000 В і мають групу електробезпеки не нижчу П-ої (керівник робіт, бригадир або старший групи - не нижчу Ш-ої або ІУ-ої);

з котрими проведені вступний інструктаж, стажування та інструктаж на робочому місці із записом у відповідному журналі інструктажу.

1.5 Робітники, котрі виконують роботи з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним, зобов'язані:

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (правил, стандартів, норм, положень, інструкцій);

знати та виконувати правила поведінки з устаткуванням, інструментом та іншими засобами виробництва;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

виконувати вимоги і зобов'язання з охорони праці, передбачені Законом, колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) вчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

б) не виконувати робіт, не передбачених змінним завданням, технологічним процесом або інструкцією;

в) не знаходитися на роботі в позаробочий час без відповідного дозволу керівника;

проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу (ст.159 Кодексу Законів про працю України /КЗпПУ/);

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу (ст.159 КЗпПУ).

1.6 У приміщенні, де знаходиться робоче місце, повинно знаходитися не менше двох працівників.

1.7 Працівники не повинні залишати робоче місце без нагляду.

1.8 При виконанні робіт з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі чинники:

а) фізичні:

ураження електричним струмом;

травмування гострими краями при руйнуванні скляного оснащення або тари;

підвищення або зниження рухомості повітря (несправність загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції);

підвищення або зниження температури робочої зони.

б) хімічні: отруєння;

отримання хімічних опіків;

подразнююча дія на організм людини (шкірний покрив, слизові оболонки очей та органи дихання);

спричинення дистрофічних змін у печінці, нирках, легенях, селезінці.

1.9 Для робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці згідно зі ст.8 Закону працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджуючі засоби:

халат лавсановий (білий або світлих тонів), ГОСТ 12.4.103-83; ковпак (шапочка) лавсановий (білий або світлих тонів), ГОСТ 12.4.011-89;

взуття шкіряне (тапочки, черевики), ГОСТ 12.4.137-2001; рукавички гумові технічні, ГОСТ 20010-93; щитки захисні лицеві, ГОСТ 12.4.023-84; рукавички хірургічні гумові, ГОСТ 3-88; фартух спеціальний, ГОСТ 12.4.029-76; нарукавники поліетиленові; окуляри захисні ПО-1,ГОСТ 12.4.013-85;

респіратор фільтруючий протигазовий РПГ-67, ГОСТ 12.4.004-74; протигаз промисловий фільтруючий, ГОСТ 12.4.121-83; коробки фільтруючі відповідної марки „А" або „БКФ" („К" або „М" для виконання робіт з аміаком), ГОСТ 12.4.122-83; мило туалетне, ГОСТ 28546-90; рушник із бавовняної тканини.

1.10 Робітники, котрі виконують роботу з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним, повинні:

дотримуватись вимог санітарних норм та особистої гігієни;

виконувати роботу в необхідних засобах індивідуального захисту;

утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті;

їсти та зберігати їжу тільки в спеціально відведених місцях;

зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, що видаються на підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для зберігання продуктів;

перед тим, як вийти на технологічну перерву (для відпочинку, паління або з інших причин), вимити з милом руки, обмити обличчя та прополоскати ротову порожнину питною водою;

після закінчення роботи вимити з милом забруднені частини тіла або прийняти душ, прополоскати ротову порожнину питною водою.

1.11 Працюючі робітники повинні виконувати вимоги правил пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння, знати порядок їх використання та вміти ними користуватися відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.12 При проведенні технологічних процесів з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним необхідно враховувати властивості цих хімічних речовин і їх небезпечні чинники.

1.12.1 Натрія гідрат окису (№ОН) (ГОСТ 2263-79. Натр едкий технический. Технические условия).

Натрія гідрат окису (гідроксид натрію) - це тверді білі, дуже гігроскопічні кристали, що плавляться при температурі +320 С.

У зв'язку із сильною роз'їдаючою дією на тканини, шкіру, папір та інші органічні речовини він також називається їдким натром.

У техніці натрія гідрат окису часто називають каустичною содою.

Натрія гідрат окису слід зберігати у добре закупорених посудинах, оскільки він легко вбирає з повітря діоксид вуглецю, поступово перетворюючись у карбонат натрію.

Густина -2,13 г/см .

Натрія гідрат окису при контакті зі шкірою спричиняє опіки, проникає в глибину тканини, утворюючи виразки та рубці.

ГДК парів у повітрі робочої зони 0,5 мг/м3 згідно з ГОСТ 2263-79.

Клас небезпеки 2 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

1.12.2 Калія гідрат окису (КОН) (ГОСТ 9285-78. Калия гидрат окиси технический. Технические условия).

За зовнішнім виглядом, а також за фізичними та хімічними властивостями дуже нагадує гідрат окису натрію, але має ще більшу активність. Подібно до гідрату окису натрію - це також білі гігроскопічні кристали, які добре розчиняються у воді.

У зв'язку з сильною роз'їдаючою дією на шкіру людини та органічні речовини він називається їдким калієм.

Калія гідрат окису при контакті зі шкірою людини спричиняє хімічні опіки, проникає в глибину тканини, утворюючи виразки та рубці.

ГДК у повітрі робочої зони 0,5 мг/м3 згідно з ГОСТ 9285-78.

Клас небезпеки 2 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

1.12.3 Натрій вуглекислий (Ш2С03) (ГОСТ 5100-85. Сода ка.льцинированная техническая. Технические условия).

Речовина білого кольору. Добре розчиняється у воді. Пари її розчину подразнюють слизові оболонки очей і дихальних шляхів, спричиняють кон'юктивіти. При попаданні на шкіру розчин натрію вуглекислого роз'їдає тканину шкіри, спричиняючи хімічні опіки й утворюючи виразки.

Температура плавлення - +852и С.

•з

Густина - 2,53 г/см .

ГДК парів розчину в повітрі робочої зони 2 мг/м згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

Клас небезпеки 3 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

1.12.4 Аміак водний (1ЧН4 ОН) (ГОСТ 3760-79. Аммиак водньїй. Технические условия).

Аміак водний - 25 % водний розчин аміаку, це безбарвна прозора рідина з лужною реакцією та характерним різким запахом. Ще його називають гідроксидом амонію. Водні розчини аміаку застосовують у хімічних лабораторіях і різних виробництвах як слабку основу. При нагріванні розчину аміак вивітрюється, у чому легко впевнитися за запахом. Оскільки водний розчин аміаку є слабкою основою, то солі амонію в розчинах гідролізуються. Отже, будь-яку амонійну сіль у розчині можна виявити, нагріваючи ці розчини.

Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів. Великі концентрації парів аміаку викликають опіки очей, носової порожнини, горла, спричиняють пекучий біль у горлі та витік великої кількості сліз, відчуття різі в очах, стан сильного збудження, марення, різкий розлад дихання, погіршення серцевої діяльності, слабкий пульс, охолодження кінцівок і тіла. У легких випадках отруєння - сухість у горлі, задуха, сльозливість, приступи кашлю.

Суміші аміаку з повітрям вибухонебезпечні. Концентраційні межі аміаку з повітрям за об'ємом складають:

нижня - 17%;

верхня - 28 %.

ГДК парів аміаку в повітрі робочої зони 20 мг/м3 згідно з ГОСТ 3760-79.

Клас небезпеки 4 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

1.13 Все електрообладнання має бути надійно заземлене.

1.14 Згідно зі ст.44( Закону) за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів держнагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити наявність технологічної карти (інструкції) на робочому місці.

2.2 Перевірити й одягти необхідні засоби індивідуального захисту згідно з вимогами інструкції з охорони праці на робочому місці.

2.3 Провести зовнішній огляд приладів і обладнання та впевнитися у відсутності видимих пошкоджень.

2.4 Впевнитися в наявності та справності заземлення приладів і обладнання.

2.5 Включити припливно-витяжну вентиляцію за 20-30 хвилин до початку роботи.

2.6 Перевірити роботу витяжної вентиляції у витяжній шафі.

2.7 Впевнитися в наявності засобів пожежогасіння.

2.8 Перевірити склад медичної аптечки і наявність засобів для надання першої (долікарської) до помоги.

2.9 Приготувати 5 % розчин оцтової кислоти. Розчин зберігати в медичній аптечці.

2.10 Підготувати робоче місце, інструмент, оснащення, прилади відповідно до технологічної карти (інструкції).

2.11 Отримати та доставити на візку необхідні хімічні речовини.

2.12 При виявленні недоліків (дефектів) у засобах індивідуального та колективного захисту, відсутності засобів пожежогасіння, вентиляційної тяги, медичної аптечки із засобами медичної допомоги або інших недоліків сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи стати лише після усунення всіх недоліків.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Усі роботи із застосуванням натрія гідрату окису, калія гідрату окису, натрія вуглекислого, аміаку водного необхідно виконувати тільки у витяжній шафі при працюючій місцевій витяжній вентиляції, та загальній припливно-витяжній вентиляції в приміщенні, користуючись засобами індивідуального захисту.

3.2 Натрій гідрат окису, калій гідрат окису, натрій вуглекислий, аміак водний використовуються при виконанні таких операцій:

1) приготування розчинів лугів;

2) проявлення фоторезисту;

3) зняття фоторезисту;

4) хімічна обробка;

5) відбір проб і проведення хімічних аналізів;

6) нейтралізація розчинів кислот.

3.3 Змішування або розбавлення розчинів лугів, що супроводжується виділеням тепла, виконувати в термостійкому порцеляновому посуді.

3.4 При нагріванні хімічних рідин у пробірці, її необхідно спрямовувати вбік від себе та осіб, які перебувають поруч.

3.5 Під час збовтування лужного розчину в колбах і пробірках необхідно закривати їх пробками із лугостійкої резини.

3.6 Не зберігати їдкі хімічні речовини без напису та етикеток.

3.7 При приготуванні лужних розчинів необхідно класти в холодну воду їдкі речовини (а не навпаки) дрібними шматочками за допомогою шпателів або щипців, помішуючи розчин вініпластовою паличкою. Великі шматки їдких речовин необхідно розколювати на дрібні в спеціально відведеному місці, попередньо накривши цей шматок щільною тканиною (бельтингом). У всіх випадках під час приготування лужних розчинів речовини необхідно розчиняти невеликими порціями в холодній воді та безперервно помішувати розчин.

3.8 Лужні розчини необхідно вливати тільки в сухий і чистий посуд.

3.9 Перед початком роботи з їдкими речовинами (натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим та аміаком водним) треба опустити шторку витяжної шафи або надіти захисні окуляри.