МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.1.70-397-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста бульдозера в кар'єрі

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючи та знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1 Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Правил дорожнього руху; Правил з охорони праці для підприємств автомобільного транспорту і визначає загальні права і обов'язки машиністів бульдозера в кар'єрі, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.

1.2 Машиніст бульдозера повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги цієї інструкції.

1.3 Машиніст бульдозера повинен під розписку одержати інструкцію з охорони праці по професії. Ця інструкція також повинна бути на спеціально виділених місцях.

1.4 Машиніст бульдозера повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки працівника з «Положення про СУОП», правила пересування до місця роботи; вимоги нормативних актів з охорони праці; технологічний процес; інструкцію з обслуговування і ремонту бульдозера; вимоги нарядної системи; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги потерпілим.

1.5 В обов'язки машиніста бульдозера входить: огляд, обслуговування і підтримка бульдозера в технічно справному стані; виконання роботи щодо розрівнення гірничої маси в кар'єрі — зачищення блоків, будівництво і планування доріг і інші роботи.

1.6 До роботи машиністом бульдозера допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку і що мають посвідчення на право керування бульдозером; що пройшли інструктаж з охорони праці і стажування в умовах кар'єру.

1.7 Повторні інструктажі з охорони праці проводяться не рідше 1 разу на квартал, чергова перевірка знань з охорони праці - щорічно.

1.8 Пересування по території цеху або підприємства дозволяється тільки по встановлених маршрутах, пішохідних доріжках.

1.9 Машиніст бульдозера повинен знати і виконувати порядок подання сигналів при виробництві масових вибухів в кар'єрі.

1.10 Машиніст бульдозера повинен виконувати тільки доручену згідно наряду роботу; не починаючи роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці і інструктажу.

1.11 При виникненні під час роботи непередбаченої або аварійної ситуації негайно припинити роботу і повідомити про це безпосередньому керівникові.

1.12 При отриманні травми негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особу нагляду.

1.13 Машиніст бульдозера повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння.

1.14 Основними небезпечними виробничими факторами для машиніста бульдозера є: падіння з висоти, можливість ДТВ і наїзду автотранспорту, пошкодження деталями машин, що обертаються і рухаються, обвалення забою.

1.15 Шкідливими виробничими факторами є: загазованість повітря, підвищена запиленість, підвищені рівні шуму і вібрації.

1.16 Машиніст бульдозера повинен приступати до роботи тільки у встановленому за нормою і справному спецодязі і спецвзутті: костюмі бавовняному, куртці і брюках бавовняних на утепленій підкладці, чоботях або черевиках кирзових, а також використовувати відповідні 313 - каску, респіратор, рукавиці брезентові.

1.17 Машиніст бульдозера повинен дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, стежити за чистотою спецодягу.

1.18 Особи, винні в порушенні вимог безпеки, викладених в даній інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи машиніст бульдозера повинен прибути у встановлений час на наряд, одержати завдання на виконання робіт, дорожній лист, пройти інструктаж з охорони праці і безпеки руху, а також передрейсовий медичний контроль.

2.2 При собі необхідно мати посвідчення машиніста бульдозера, техпаспорт механізму, посвідчення на право роботи в кар'єрі.

2.3 Перед виїздом на лінію перевірити:

2.3.1 Стан і кріплення механізмів бульдозера.

2.3.2 Наявність мастила і охолоджуючої рідини.

2.3.3 Справність гальм, рульового управління, світлової і звукової сигналізації.

2.3.4 Стан навісного устаткування.

2.3.5 Дію важелів системи управління.

2.3.6 Наявність інструментів, засобів пожежогасіння, медичної аптечки.

2.4 Виїзд на лінію дозволяється лише за наявності в шляховому листі підпису механіка.

2.5 Скло кабіни і дзеркала заднього огляду повинні бути чистими.

2.6 Перед початком роботи необхідно очистити вхідні ступені і поручні.

2.7 Перед запуском двигуна слід переконатися у відсутності сторонніх предметів на деталях, що обертаються, і механізмах, переконатися, що важіль перемикання швидкостей знаходиться в нейтральному положенні.

2.8 Не допускається виконувати запуск двигуна без перевірки робочої трубки радіатора, оскільки її забруднення може призвести до вибуху.

2.9 Під час запуску двигуна в холодну пору року використовувати для підігріву відкритий вогонь не дозволяється.

2.10 Відкриття пробки радіатора при прогрітому двигуні необхідно виконувати в рукавицях.

2.11 При заправці паливного бака і при перевірці рівня пального в баку не палити і не застосовувати ' відкритий вогонь для освітлення, користуватися тільки справною переносною електролампою.

2.12 При огляді нижньої частини бульдозера, заміні масла в агрегатах і редукторах, змащенні вузлів двигун повинен бути заглушений.

2.13 При огляді, регулюванню кріплення відвала бульдозера його необхідно встановити на спеціальні підставки. Двигун необхідно заглушити, під гусениці встановити упор.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1 Перед початком руху необхідно переконатися у відсутності людей і перешкод на шляху руху, підняти навісне устаткування і дати попереджувальний звуковий сигнал.

3.2 Безпосередньо перед початком роботи слід на безпечній ділянці перевірити роботу вузлів і механізмів.

3.3 У нічний час працювати тільки за наявності освітлення, при русі в тумані включати фари.

3.4 Не допускається залишення бульдозера з працюючим двигуном. За необхідності відлучитися двигун треба заглушити і вжити заходи, що виключають довільний рух.

3.5 Не допускається перевезення людей на бульдозері.

3.6 Не допускається залишати несправний бульдозер на проїжджій дорозі, поблизу уступів, на краю верхньої брівки уступу.

3.7 При спусках під уклон необхідно включити першу передачу, не дозволяється перемикання передач під час спуску.

3.8 При проїзді залізничного переїзду необхідно переконатися у відсутності транспорту, проїзд здійснювати на першій передачі без перемикання її на ходу.

3.9 При проїзді через мости і інші штучні споруди необхідно перевірити їх стан і вантажопідйомність.

3.10 При русі по автодорогах кар'єру і відвалах машиніст бульдозера повинен керуватися правилами дорожнього руху і покажчиками, не заїжджати в небезпечну зону зарядки свердловин, не наближатися до контактного дроту, при недостатній ширині проїжджої частини поступатися дорогою автомобілю.

3.11 Під'їжджати до працюючого екскаватора дозволяється не ближче за його радіус дії.

3.12 Бульдозер повинен пересуватися або розташовуватися на уступі за призмою обвалення і скачування кусків породи з вищерозміщеного уступу.

3.13 Під час роботи необхідно стежити, щоб люди не знаходилися в зоні виробництва робіт.

3.14 Транспортування машин бульдозером дозволяється із застосуванням жорсткого зчеплення завдовжки не більш'як 4 м, гнучкого - в межах 4-6 м. При гнучкому зчепленні зв'язуюча ланка через кожен метр позначається прапорцями. Пересувні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти повинні мати жорстку зчіпку для їх транспортування.

3.15 Транспортування особливо важких машин із застосуванням інших видів зчеплення здійснюється за спеціальним проектом, затвердженим головним інженером підприємства.

3.16 Кріпити зчеплення дозволяється тільки при зупиненому бульдозері. Не допускається починати рух за наявності людей між бульдозером і причіпною машиною.

3.17 Заходи безпеки при роботі на розвантажувальних майданчиках, перевантажувальних пунктах і відвалах.

3.17.1 Підтримання розвантажувальних майданчиків, перевантажувальних пунктів і відвалів покладається на бульдозериста, обслуговуючого ці об'єкти.

3.17.2 Якщо на обслуговування розвантажувального майданчика назначаються два і більш бульдозери, один з бульдозеристів призначається старшим.

3.17.3 Бульдозерист повинен мати при собі технічні паспорти об'єкту, що обслуговується. При обслуговуванні одним бульдозером двох і більш об'єктів бульдозерист повинен вивчити заходи безпеки і особливості обслуговування об'єкту, а також одержати технічну документацію на кожен об'єкт.

3.17.4 Бульдозерист, обслуговуючий перевантажувальні пункти і відвали, повинен мати засоби сигналізації: сигнальну карту оранжевого (жовтого) кольору, свисток, ручний сигнальний жезл (аншлаг). За відсутності сигнального жезла як тимчасовий захід допускається використовування червоного прапорця.

3.17.5 Бульдозерист здійснює контроль за установкою автомобілів для розвантаження в спеціально відведених місцях. При порушенні порядку розвантаження подається сигнал сиреною або свистком, за яким припиняється рух автомобілів на майданчику.

3.17.6 Для вказівки місця зупинки автомобіля бульдозерист використовує ручний сигнальний жезл. Жезл, звернений до водія зеленим кольором, дозволяє рух, червоним - забороняє.

3.17.7 При огляді розвантажувального майданчика, а також при виконанні інших робіт за межами кабіни бульдозерист, повинен бути одягнений в сигнальний жилет.

3.17.8 До початку роботи автомобілів бульдозерист повинен уважно оглянути стан розвантажувального майданчика і розставити переносні сигнальні знаки. Місце розвантаження автомобілів позначається знаком зеленого кольору з написом світлою фарбою «розвантажувати тут». Вище напису повинна бути зображена стріла, вказуюча місце розвантаження. У місцях, де заборонене розвантаження автомобілів, встановлюється знак червоного кольору з написом світлою фарбою «розвантаження заборонене». Крім того, місце, де заборонене розвантаження, слід захистити суцільним валом, що споруджений з породи і розташовується за межою призми обвалення.

3.17.9 Місця, де відсутній природний укіс гірничої маси на контакті з верхньою брівкою розвантажувального майданчика, а також при утворенні нависань або інших чинників, загрозливих небезпекою падіння автомобіля з майданчика, захищаються знаками жовтого кольору з написом білою фарбою "не під'їжджати ближче 5 м". Крім того, запобіжний вал в цих місцях слід розташовувати на відстані 3-5 м від верхньої брівки робочого укосу розвантажувального майданчика.