ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста компресорних установок

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ № №180

від 30.07.2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23-253-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста компресорних установок

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дія інструкції поширюється на осіб, які працюють за професією машиніст компресорного устаткування (далі - машиніст) на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України").

1.2. До самостійного обслуговування повітряних компресорних установок допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання, одержали посвідчення на право обслуговування компресорної установки, попередній медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, мають другу групу з електробезпеки.

1.3. Наказом по автогосподарству призначається особа, відповідальна за правильну та безпечну експлуатацію компресорних установок.

1.4. Усі компресорні установки мають бути укомплектовані контрольно-вимірювальними приладами.

1.5. Якщо виконання робіт створює умови, небезпечні для життя та здоров'я машиніста компресора або сторонніх осіб, машиніст повинен припинити роботу та повідомити про керівника робіт.

1.6. Машиніст компресора повинен вміти надавати першу допомогу потерпілим.

1.7. Машиніст компресора зобов'язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Під час експлуатації компресора присутні такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- термічні фактори;

- ураження електричним струмом;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин;

- підвищені рівні шуму;

- травмування стисненим повітрям при його некерованому викиді.

1.9. Машиніст компресора пересувного отримує спецодяг, спецвзуття та інші засоби захисту за встановленими нормами і зобов'язаний використовувати їх за призначенням:

костюм бавовняний на 12 місяців; спецвзуття на 12 місяців; рукавиці комбіновані на 12 місяців. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.10. Машиніст компресора зобов'язаний під час виконання своїх обов'язків дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

- правильно користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом;

- перед прийманням їжі мити руки з милом;

- дотримуватися режиму праці і відпочинку.

1.11. Машиніст повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил з охорони праці та відповідальність за співробітників;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці;

- вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків;

- вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.12. Компресор має бути забезпеченим запобіжними клапанами і манометрами.

1.13. Запобіжні клапани і манометри мають бути опломбовані і щороку повірятися метрологічним центром, на манометрі має стояти кругле клеймо.

1.14. Не дозволяється застосовувати манометри, в яких:

- відсутні-шюмби або клеймо;

- прострочений строк повірки;

- стрілка у разі вимикання повертається до нульової позначки шкали на величину, що перевищує половину допустимої похибки для даного манометра;

- розбите скло, відсутня позначка оптимально-допустимого робочого тиску або є інші пошкодження, які можуть позначитись на правильності показань манометра.

1.15. Манометр слід обирати з такою шкалою, щоб межа вимірювання робочого тиску знаходилася в другій третині шкали. На ресивері компресора мають бути нанесені: реєстраційний номер (інвентарний номер якщо посудина не підлягає реєстрації в Держнаглядохоронпраці), максимальний тиск, максимальна температура (якщо це потрібно), дата виконаного і наступного випробування.

1.16. Машиніст, що порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Одягнути та акуратно заправити спецодяг. Підготувати робоче місце. Прибрати всі сторонні предмети та матеріали, які непотрібні під час роботи.

2.2. Оглянути установку, перевірити наявність мастил, стан повітропроводів.

2.3. Якщо компресорна установка була зупинена за приписом то її пуск слід проводити з дозволу особи, яка видала припис.

2.4. Слід впевнитися що:

- запобіжний клапан компресора обладнаний пристроєм для примусового його відкриття під час роботи компресора, відрегульований та має пломбу;

- термометри для вимірювання температури стиснутого повітря встановлені в металеві гільзи та закручені різьбовим з'єднанням;

- рухомі частини компресора мають захисні огорожі. Частини що обертаються - відбалансовані;

- мастила, які застосовують в компресорах, відповідають вимогам

заводу, який виготував компресор..

2.5. На пересувному компресорі перевірити стан двигуна, наявність палива, мастил, охолоджувальної рідини, з'єднання двигуна та компресора. Під час обслуговування електрокомпресора перевірити справність заземлення електродвигуна, ізоляції провідників.

2.6. У разі виявлення несправності обладнання пристроїв, пристосувань, інструменту слід поставити до відома керівництво.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. Запустити компресорну установку за допомогою двигуна (ДВЗ чи електродвигуна), впевнитися в справності його роботи, відсутності сторонніх стуків, тощо.

3.2. Перевірити за манометром тиск повітря (на манометрі має бути нанесена червона міста (риска) найбільш дозволеного тиску). Тиск повітря не повинен перевищувати дозволений тиск.

3.3. Перевірити роботу запобіжного клапана шляхом примусового його відкривання.

3.4. Контролювати роботу компресора та двигуна, якщо потрібно покинути робоче місце (туалет, обід, тощо) - зупинити компресор, вжити заходи до заборони пуску його сторонніми особами. Не дозволяється залишати працюючий компресор навіть на короткий час.

3.5. Не дозволяти обслуговування компресора сторонніми особами та їх знаходження на робочому місці

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. Зупинити компресор (двигун), привести в порядок робоче місце, зібрати та протерти всі інструменти. Використані під час роботи обтиральні матеріали зібрати та винести в металевий ящик з кришкою.

4.2. Зняти спецодяг, почистити його та помістити в шафу для спецодягу. Старанно вимити руки, обличчя водою з милом або прийняти душ. Застосовувати для миття рук пальне не дозволяється.

4.3. Про всі виявлені під час роботи недоліки повідомити безпосереднє керівництво.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. Компресорна установка має бути негайно зупинена в таких випадках:

якщо нагрівання деяких частин компресора постійно збільшується та їх температура вище допустимої;

якщо манометр показує тиск вище допустимого;

якщо чути стуки, удари в двигуні чи компресорі, або виявлені неполадки, які можуть привести до аварії;

у разі раптового зменшенні або зупинці подачі охолоджувальної рідини (на компресорах з охолодженням);

у разі збільшення температури стисненого повітря вище допустимої;

якщо електроприлади показують на перевантаження електродвигуна (на електрокомпресорах);

у разі несправності контрольно-вимірювальних приладів(манометра, тощо);

у разі відсутності освітлення (в темну пору, в закритому приміщенні);

у разі пожежі, аварії;

у разі захворюванні, нещасному випадку.

5.2. У разі виявлення на металевих частинах установки напруги (в електрокомпресорах) зупинити компресор, вимкнути електродвигун, повісити на пульт керування табличку з написом "Не вмикати - аварія" та повідомити про неполадки майстра або бригадира.

5.3. У разі нещасного випадку вжити всіх заходів для зупинки компресора.

5.4. У разі виникнення пожежі припинити роботу, вимкнути електрообладнання від електромережі повідомити про пожежу пожежну охорону і керівника робіт та приступити до ліквідації пожежі первинними засобами пожежегасіння, дотримуючись правил безпеки.

5.5. У разі нещасного випадку - звільнити потерпілого від дії травмуючого фактору та надати йому першу допомогу, у разі необхідності -викликати лікаря. Повідомити про нещасний випадок адміністрацію

5.5. Під час звільнення потерпілого від дії електроструму слідкувати за тим, щоб самому не потрапити під напругу, в т.ч. кроку, та не увійти в контакт з струмопровідними частинами.

5.6. У разі захворювання, отримання травми, виявленя несправностей обладнання, пристроїв, устаткування - повідомити про це безпосереднє керівництво та адміністрацію особисто або через працюючих.