ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста компресора пересувного з двигуном внутрішнього

згоряння

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ № №180

від 30.07.2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист№15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23-252-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста компресора пересувного з двигуном внутрішнього

згоряння

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця Примірна інструкція для машиніста компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння (далі - машиніст) поширюється на робітників, що працюють на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України").

1.2. До самостійного обслуговування пересувних компресорів з двигуном внутрішнього згоряння допускаються особи, що досягли 18-річного віку, мають посвідчення на право керування компресором та визнані медичною комісією придатними до даної роботи. До роботи на пересувних компресорах з двигуном внутрішнього згоряння допускаються особи, що мають посвідчення машиніста компресора.

Машиніст має пройти вступний інструктаж по охороні праці, інструктаж на робочому, місці та інструктаж з правил пожежної безпеки.

До самостійної роботи на компресорах з двигуном внутрішнього згоряння допускається машиністи, які пройшли інструктаж з охорони праці для водія автомобіля.

1.3. За вимогами цієї інструкції машиніста пересувного компресора, (далі машиніст) слід інструктувати перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім повторний інструктаж 1 раз на 3 місяця.

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, що інструктує та машиніста.

1.4. Власник повинен застрахувати машиніста від нещасних випадків та професійних захворювань.

У разі пошкодження здоров'я з вини власника, машиніст має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. Робоче місце машиніста змінюється в залежності від виробничої потреби.

1.6. Машиніст компресора повинен знати:

- будову та принцип дії компресора і двигуна внутрішнього згоряння, вимірювальних приладів та апаратури, порядок і строки їх перевірки, експлуатаційні вимоги до них;

- схему трубопроводів стисненого повітря, води, мастила, місця встановлення проміжних і кінцевих холодильників, повітрязбірників, водомасловідділювачів та інших пристроїв.

- місця встановлення і схему контрольно-вимірювальних приладів;

- інструкцію по експлуатації компресора і двигуна внутрішнього згоряння;

- способи знаходження та усунення несправностей в роботі компресора і двигуна внутрішнього згоряння;

- схему монтажу.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на машиніста:

- підвищена температура поверхні обладнання;

- підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена загазованість робочої зони;

- незадовільні метеорологічні умови (дощ, сніг, ожеледиця);

- ураження електрострумом;

- наїзди автотранспорту.

1.8. Машиніст безкоштовно забезпечується спецодягом та спецвзуттям згідно діючим Типовим нормам:

комбінезон бавовняний на 12 місяців;

черевики шкіряні на 12 місяців;

рукавиці комбіновані на 1 місяць;

на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій підкладці, валянці.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.9. Машиніст повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил з охорони праці та відповідальність за співробітників;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці;

- вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків;

- вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.10. Температура спалаху компресорних мастил, що застосовуються, повинна бути вище +240°С.

Кожна партія компресорних або індустріальних мастил має супроводитися заводським паспортом-сертифікатом із зазначенням фізико-хімічних властивостей мастил.

1.11. Заливання мастила повинне проводитися машиністом тільки через воронки з фільтром. Масляні фільтри в системі примусового мащення мають систематично очищатися у строки, зазначені в інструкції заводу-виробника, але не рідше одного разу в місяць.

1.12. Пересувні компресорні станції слід розташовувати на горизонтальних площадках в затемнених та сухих місцях з найменшою наявністю пилу.

Колеса компресорних станцій слід закріплювати упорами.

1.13. На відкритому повітрі компресорна станція повинна бути огороджена бар'єром, тросом.

1.14 В компресорах ступінчатого стиснення слід впевнитися, що встановлені манометри, які мають на першій ступені шкали з градуюванням не менше ніж 4 кг/см2, а на другій ступені та на ресивері не менше ніж 12 кг/см2 , та мають нанесені червоною фарбою відмітки найбільш допустимого тиску, у разі перевищення якого робота не дозволяється.

1.15. Машиніст, що порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Надіти спецодяг, заправивши вільні кінці.

2.2 Слід впевнитися що:

- компресор забезпечений запобіжними клапанами і манометрами.

- запобіжні клапани і манометри опломбовані і повірені метрологічним центром (на манометрі є кругле клеймо);

- компресор має справні повітряні фільтри на всмоктувальних патрубках першого ступеня та водомасловідділювачі на наступному ступені стиснення;

- повітропроводи, запобіжні клапани та водомастиловідділювачі, внутрішні поверхні циліндрів і клапанні коробки чисті, а в разі необхідності очистити від конденсату, забруднення, масляних відкладень, нагару, тощо згідно з інструкцією по експлуатації компресора;

- на кожному компресорі є порошкові або вуглекислотні вогнегасники, лопати, відра.

Не дозволяється приступати до роботи якщо на манометрі:

- відсутні пломби або клеймо;

- прострочений строк повірки;

- стрілка у разі вимикання повертається до нульової позначки шкали на величину, що перевищує половину допустимої похибки для даного манометра;

- розбите скло, відсутня позначка оптимально-допустимого робочого тиску або є інші пошкодження, які можуть позначитись на правильності показань манометра;

- запобіжні клапани, відрегульовані на граничний тиск та опломбовані;

2.3. Перевірити наявність інструменту, запасних частин, пальних, мастильних і обтиральних матеріалів, а також вжити заходів до усунення неполадок.

2.4. Якщо виявлено несправності, які не можна усунути власними силами, необхідно повідомити про це відповідального інженерно-технічного працівника.

2.5. Встановити компресор в місці вказаному керівником робіт.

2.6. Перевірити стан та закріплення повітропроводів.

2.7. Перед пуском компресора слід:

- відкрити вентилі та засувки між компресором і резервуарами, а також вентилі для продування ресивера, холодильника і водомастиловідділювача;

- відкрити крани водяного охолодження і перевірити надходження води до системи охолодження компресора;

- випустити воду, що залишилась у резервуарі для стисненого повітря;

- продути фільтри;

- перевірити в маслянках наявність мастила для змащування циліндрів, підшипників, колінчастого вала та інших вузлів, а також переконатись у надходженні його до місць мащення;

- перевірити якість і рівень масла в картері компресора і приводного двигуна;

2.8. Відкривати кран на всмоктувальному трубопроводі або переводити регулятор тиску в робоче положення слід поступово, після досягнення компресором нормального числа обертів.

Існуючі заземлювачі мають бути зв'язані з заземлювальною магістраллю компресорної станції не менше ніж двома провідниками, приєднаними до заземлювачу в різних місцях.

Не дозволяється використовувати, для заземлення трубопроводи з горючими та вибуховими рідинами та газами, а також чавунні трубопроводи.

Вмикати в мережу електродвигун компресорної станції слід тільки за допомогою пускових приладів та пристроїв заводського виготовлення.

Не дозволяється вмикати електродвигун в мережу за допомогою проводів, кінці яких скручені вручну.

2.9. Під час роботи на компресорній станції продуктивністю 15 м3/хв і тиском повітря більше 10 кг/см2 впевнитися що станція обладнана манометрами на кожній ступені тиску і на ресивері.

2.10. Під час запуску охолодженого пускового двигуна пересувної компресорної станції не дозволяється підогрівати картер та блок двигуна відкритим вогнем паяльної лампи чи факелом.

Для цього слід використовувати гарячу воду, яка заливається в систему охолодження та нагріте мастило, яке заливається в картер.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. Не дозволяється працювати в одязі, просоченому пально-мастильними матеріалами. При ремонтних роботах на дорозі слід одягати сигнальний жилет.

3.2. Під час роботи компресора машиністові не дозволяється виконувати будь-яку іншу роботу, залишати компресор без догляду.

3.3. Машиніст компресора повинен постійно стежити за нормальною роботою всіх агрегатів, за показаннями манометрів та інших приладів.

3.4. Під час роботи компресора не дозволяється чистити й обтирати обертові або рухомі частини, а також будь-які ремонтні роботи.

3.5. Не дозволяється очищення повітряного фільтру на працюючому компресорі.

3.6. Під час роботи компресора слід продути запобіжний клапан і манометр.

3.7. Відігрівати конденсат, що замерз в трубопроводах, необхідно парою або гарячою водою, застосовуючи запобіжні заходи проти опіків.

3.8. Стежити за станом шківів, ремінних передач та інших приводних механізмів, а також за огороджувальними пристроями.

3.9. Під час продування стисненим повітрям слід стежити, щоб шланг повітропроводу був міцно приєднаний до штуцера стяжними хомутами.

3.10. Не дозволяється класти на компресор або біля рухомих його частин інструмент та інші предмети, а також ремонтувати, чистити і обтирати рухомі

частини компресора, кріплення з'єднань агрегатів компресорної установки, огороджувальних пристроїв під час роботи компресора.

3.11. Буксирувати пересувний компресор слід тільки за допомогою жорсткого буксира.

3.12. Не дозволяється приєднувати дишла до причіпного пристосування автомобіля за допомогою дроту, ланцюгів.

3.13. Не дозволяється встановлювати компресор:

- біля резервуарів з пальним на відстані менше 30 м, до ацетиленових генераторів на відстані менше 10 м.

- безпосередньо під проводами діючих ліній електропередач будь-якої напруги.

- ближче ніж за 3 м від підошви уступів у кар'єрах чи схилах та в інших місцях, де можливі обвали.

- у закритих приміщеннях, що не мають припливно-витяжної вентиляції.

3.14. Для полегшення запуску двигуна в зимовий період в системі охолодження слід використовувати рідини з низькою температурою замерзання (антифриз), який слід заправляти з використанням відра з носиком, бачка, воронки.

У разі використання в системі охолодження антифризу водій має заливати антифриз у систему охолодження без розширювального бочка не до горловини радіатора, а на 10 % менше об'єму системи охолодження.

3.15. Перед заправкою системи охолодження антифризом необхідно:

- перевірити відсутність течі в системі охолодження, а при наявності -ліквідувати її;

- промити систему охолодження чистою гарячою водою;

3.16 Після роботи з антифризом слід старанно вимити руки водою з милом.

3.17 .Своє робоче місце слід тримати в чистоті і порядку. Пролиті воду, мастило або пальне необхідно негайно витерти.

3.18. Не дозволяється:

- вмикати компресор у разі наявності стисненого повітря в повітряному резервуарі;

- використовувати як обтиральний матеріал шерстяні ганчірки.

- обслуговувати компресорну установку в нічний час без освітлення, яке має бути не менше 50 лк;

- торкати на ходу рукою рухомі частини компресора, знімати і надівати на ходу приводні ремні;

- у разі відсутності автоматики пуску залишати працюючий компресор без нагляду;

- допускати до компресора сторонніх осіб;

3.19. Під час технічного обслуговування для запобігання опіків рук парою або гарячою водою (антифризом), що викидається з радіатора у разі перегрівання двигуна, кришку радіатора слід знімати в рукавицях, стоячи з навітряного боку.

3.20. Не дозволяється:

торкатись оголених проводів електричної мережі, контактів електродвигуна та пускової апаратури;

- багаторазово вмикати і вимикати електродвигун для пуску компресора або випробування його;