ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста екскаватора

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ №180

від 30.07. 2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23-250-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста екскаватора

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією машиніст екскаватора і їх робота пов'язана з виконанням земляних робіт по влаштуванню траншей, котлованів і приямків, та виконанням навантажувальних робіт сипучих матеріалів, на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. До самостійної роботи машиністом екскаватора допускаються особи у віці не молодше 18 років, що отримали спеціальне навчання по даній професії у навчальних закладах та придатні по стану здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу на робочому місці, навчання з охорони праці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці, проводиться перевірка знань машиніста екскаватора з питань охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування.

1.3. Робочим місцем машиніста екскаватора є кабіна екскаватора, проммайданчик де зберігається спецтехніка, територія та майданчик виконання робіт, де проводяться земляні роботи, будівництво, реконструкція чи ремонт магістрального газопроводу, а також тимчасові дільниці куди може направлятись машиніст екскаватора за розпорядженням керівника служби, згідно із змінним завданням.

1.4. Робота машиніста екскаватора полягає в обслуговуванні та експлуатації екскаватора, виконанні земляних та навантажувальних робіт, а саме:

- влаштуванні траншей та котлованів;

- засипанні ям, траншей та котлованів;

- навантаженні сипучих матеріалів (ґрунту, гравію тощо).

1.5. Машиніст екскаватора повинен знати:

- основні відомості про призначення та будову магістральних трубопроводів;

- будову екскаватора, будову та призначення його механізмів і приладів безпеки;

- асортимент та призначення мастильних матеріалів;

- обсяги, порядок і організацію роботи при проведенні планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) обладнання, механізмів і приладів безпеки екскаватора;

- встановлений порядок проведення робіт поблизу ліній електропередач;

- порядок виконання робіт в зоні діючих газопроводів високого тиску на КС та ГРС;

- методи визначення відмов у роботі екскаватора і їх усунення;

- загальні відомості щодо проведення газонебезпечних та вогневих робіт на діючих магістральних трубопроводах;

- вимоги правил пожежної безпеки, вміти користуватись протипожежним інвентарем і обладнанням;

- властивості небезпечних, шкідливих та отруйних речовин.

- правила надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках.;

- дану інструкцію; вимоги нормативних актів з безпечного ведення робіт, що виконуються; інструкцію заводу-виготовлювача з експлуатації екскаватора; інструкції за видами робіт;

- призначення і правила безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших монтажних і захисних засобів, що використовуються в процесі роботи.

- план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на лінійній частині трубопроводу.

- правила внутрішнього трудового розпорядку.

Машиніст екскаватора повинен пам'ятати, що порушення ним трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації обладнання, несе за собою дисциплінарне стягнення, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.6. Екскаватор має бути закріплений за машиністом наказом по підрозділу і зданий йому за актом з вказанням технічного стану, наявності інструменту і пристроїв.

1.7. Екскаватор має бути укомплектований:

- аптечкою і повним набором необхідних медикаментів першої допомоги і їх переліком;

- технічною документацією на екскаватор, інструкцією по професії та інструкціями за видами робіт;

- необхідним справним інструментом і пристроями;

- вогнегасником, лопатою, брезентом та кошмою.

1.8. Машиніст екскаватора повинен знати, що його робота пов'язана з підвищеною небезпекою, так як вона виконується в зоні діючих газопроводів, що знаходяться під високим тиском, та пов'язана з участю у проведенні газонебезпечних та вогневих робіт на магістральних газопроводах та їх комунікаціях і виконанням робіт під час складних виробничих та метеорологічних умовах.

1.9. У процесі виробничої діяльності на машиніста екскаватора діють такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: вібрація, шум, природний газ та несправний чи невідповідаючий роботі, що виконується, інструмент або некваліфіковані дії і прийоми в роботі з ним, що можуть спричинити різні травми і ушкодження працюючого.

1.10. Згідно з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту машиністу екскаватора видається наступний спецодяг:

- Напівкомбінезон бавовняний на 12 місяців.

- Чоботи кирзові на 18 місяців.

- Рукавиці комбіновані на 3 місяці.

- Плащ непромокальний черговий. Взимку додатково:

- Куртка бавовняна на утеплюючій прокладці на 36 місяців.

- Штани бавовняні на утеплюючій прокладці на 36 місяців.

- Валянки на 48 місяців.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.11. Спецодяг машиніста екскаватора має бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати головний убір.

1.12. Дотримання правил особистої гігієни:

Особиста гігієна машиніста екскаватора сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Машиніст екскаватора зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, встановлених для даного виробництва, зокрема:

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце та інструмент;

- правильно і дбайливо користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані та чистому вигляді;

- перед кожним прийманням їжі мити руки теплою водою з милом;

- дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

- дотримуватись режиму праці і відпочинку;

- дотримуватись санітарних правил при роботі з бензином, дизельним паливом, мастилами;

у разі появи температури чи інших ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Перед початком робочого дня машиніст екскаватора повинен:

- привести в порядок та одягнути спецодяг і спецвзуття, застебнути всі ґудзики, підв'язати обшлаги, не допускаючи звисання окремих частин спецодягу;

- ознайомитись із завданням керівника і можливою небезпекою при виконанні роботи;

- упорядкувати своє робоче місце, інструмент та пристрої; переконатись, що вони справні та відповідають вимогам техніки безпеки.

2.2. При непрацюючому двигуні уважно подивитись та перевірити:

- наявність та справність кріплення огорожі ланцюгових передач механізму, а також інших рухомих деталей та вузлів;

- кріплення вузлів гідроприводу, а також дію важелів керування гідроприводу на холостому ході;

- змащення передач, підшипників, а також стан мастильних пристроїв і сальників;

- рівень пального в баці (лише мірною лінійкою), мастила в картері двигуна і баках гідросистеми, води в системі охолодження;

- відсутність витоків в системі подачі палива, гідросистемі, системі охолодження, цілісність з'єднувальних шлангів;

- стан кріплень та підтягнути гайки, які ослабли;

- стан ізоляції електропроводів і контактів для запобігання можливим пожежам;

- стан стріли, відсутність на ній тріщин та деформацій;

2.3. У .разі виявлення порушень у роботі техніки машиніст повинен доповісти про це керівнику робіт або механіку. Приступати до роботи можна лише після усунення неполадок.

2.4. Перед початком роботи машиніст повинен переконатись у достатній освітленості робочого місця, а також наявності освітлення на екскаваторі, справності сигнального та блокуючого обладнання, контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Перед запуском двигуна необхідно:

- переконатись у відсутності сторонніх предметів на рухомих частинах;

- переконатись, що важіль перемикання передач знаходиться в нейтральному положенні;

- витерти насухо всі зовнішні частини машини, на які потрапили бензин чи мастило, щоб уникнути загоряння.

2.6. У разі необхідності двигун підігріти гарячою водою. Застосовувати для підігріву двигуна відкритий вогонь (факел, паяльну лампу) не дозволяється.

2.7. В зимовий час очистити від снігу та льоду гусениці (колеса), траки та робочий орган.

2.8. Забороняється запуск двигуна при несправному блокувальному пристрої, який запобігає запускові двигуна при увімкненій передачі.

2.9. При запуску двигуна всі пальці руки повинні бути розташовані з одного боку пускової рукоятки, забороняється брати пускову рукоятку в обхват.

2.10. Під час запуску пускового двигуна на дизельних тракторах з допомогою шнура, забороняється намотувати шнур на руку, тому що колінчатий вал, починаючи обертатись в зворотній бік, може затягнути руку між шківом і шнуром. Для безпечного запуску двигуна необхідно ввести вузол пускового шнура в один із пазів на маховику пускового двигуна і намотати шнур в канавку маховика в напрямку годинникової стрілки, потім різким ривком підтягнути на себе кінець шнура.

2.11. Після огляду екскаватора машиніст повинен перевірити роботу двигуна і випробувати на холостому ходу всі механізми екскаватора, перевіривши при цьому:

- надійність роботи гальм, при необхідності відрегулювати їх;

- наявність мастила, гідросистему масляного насоса;

- справність освітлення та приладів безпеки, встановлених на екскаваторі;

- справність навісного обладнання;

- справність сигнального обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

2.12. Перед запуском основного двигуна важелі перемикання передач і муфти зчеплення слід ставити в нейтральне положення, так як двигун може завестись при першому, прокручуванні колінчатого валу, бульдозер почне рухатись і машиніст може попасти під ходову частину екскаватора.

2.13. Рушаючи з місця, особливо перед початком руху назад, під час повороту і зуцинки, машиніст екскаватора зобов'язаний дати попереджуючий сигнал.

2.14. Перед тим, як запустити екскаватор і почати роботу або рух, машиніст повинен впевнитись у відсутності поблизу людей, неприбраних предметів і подати звуковий сигнал.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1. На кожному екскаваторі мають бути таблички з правилами керування, схеми пускових улаштувань, правилами догляду за обладнанням.

3.2. Під час роботи двигуна не дозволяється проводити будь-які усунення неполадок стріли, ковша, тощо.

3.3. Для запобігання нещасних випадків у разі аварії робочих механізмів екскаватора під час його роботи не дозволяється будь-кому знаходитись біля екскаватора на відстані, рівній довжині його стріли плюс 5 м, але не ближче 15 м.

3.4. Під час роботи екскаватора не дозволяється:

міняти виліт стріли з заповненим ковшем (це може призвести до перекидання екскаватора);

регулювати гальма, якщо у цей час ківш піднятий; підтягувати за допомогою стріли вантаж, розташований збоку.

3.5. У випадках перерви в роботі, незалежно від тривалості, стрілу екскаватора слід відвести в сторону від котловану, ківш опустити на землю.

3.6. Очищення ковша та огляд головних частин стріли проводити після зупинки екскаватора та опущеному на землю ковші.

3.7. Якщо в зоні роботи екскаватора знаходяться підземні кабелі, водопровідні та каналізаційні труби, газопровід - машиніст повинен одержати інструктаж з вимог безпеки робіт та проводити роботи під наглядом представника організації, яка експлуатує ці комунікації.

Місця розташування підземних комунікацій мають бути позначені спеціальними знаками, у разі виявлення комунікацій, не позначених знаками, -припинити роботи та повідомити про це відповідальну особу за безпечне проведення робіт.

3.8. Не дозволяється проводити роботи під діючою ЛЕП без наряду-допуску. В охоронній зоні ЛЕП роботи проводяться по наряду-допуску під

безпосереднім керівництвом інженерно-технічного працівника в тому разі, якщо відстань від крайньої верхньої точки екскаватора до найближчого проводу ЛЕП буде:

Напруга ЛЕП, кВт

Відстань,м

1

1,5

до 20

2,0

35-110

4,0

до 150

5,0

330

6,0

550

9,0