Прийом і здача зміни повинні оформлятися підписами у журналі прийому-здачі зміни.

2.5При виявленні несправностей, які перешкоджають безпечнійроботі, сушильник, не приступаючи до роботи, повинен зробити відповіднийзапис у журналі та доповісти про це майстру.

До усунення несправності починати роботу не можна.

 1. Не дозволяється самостійний ремонт електрообладнання та пускової апаратури.
 2. Приймаючи зміну сушильник і чергові слюсарі випалювальної дільниці повинні перевірити положення кранів, засувок, справність газового обладнання, приладів у сушил, які працюють, а також переконатися у відсутності витоку газу.

Для виявлення місць витоку газу треба використовувати мильний розчин. Не дозволяється користуватися відкритим вогнем.

 1. При аварійних ситуаціях передача зміни здійснюються з дозволу начальника цеху або особи, яка відповідає за ліквідацію аварії.
 2. Після перевірки робочого місця і обладнання сушильник повинен доповісти безпосередньому керівнику результати огляду і тільки після його дозволу приступити до роботи.

З Вимоги безпеки під час роботи

3.1 Вимоги щодо безпечної експлуатації сушильних барабанів.

 1. перед пуском в роботу барабана необхідно перевірити справність: топки; опорних і упорних роликів, димососної установки; деталей передачі у барабана і елеватора; захисних огороджень і сигналізації; міцність кріплення бандажів до барабану;
 2. під час нормальної експлуатації сушильного барабана не повинно бути поштовхів, стуків і вібрацій у механізмах, застрягання матеріалу у

бункерах і воронках, викидання топочних газів із системи газопридушення у робочий простір.

Особисту увагу треба звернути на герметичність ущілення барабанів, яка залежить від вірного встановлення ущільнювальних кілець, своєчасної заміни зношених деталей і очистки від пилу, який збирається в ущільненнях. При виявленні недоліків у роботі обладнання необхідно вжити заходів щодо їх усунення;

3.1.3сушильний барабан повинен робити під розрядженням, якестворюється за рахунок штучної тяги. Сушильник повинен контролюватирозрядження у системі за показаннями приладів.

Експлуатація сушильних барабанів при вибиванні газів через живильні і завантажувальні пристрої не допустима;

 1. при суттєвих порушеннях у роботі сушильного барабану, що може створити небезпеку для здоров'я і життя працюючих, сушильний барабан треба негайно зупинити, доповісти майстру або іншій посадовій особі, вилучити з панелі управління ключ-бирку, закрити засувку подачі газу на пальник;
 2. ручний інструмент, який використовується працівниками при обслуговуванні сушильного барабану, по формі і розмірам повинен відповідати умовам праці і бути у справному стані;
 3. не дозволяється проводити будь-які роботи у топці при температурі вище +40°С. Перед тим, як увійти у сушильний барабан або топку, необхідно відключити електродвигуни, на приводі вивісити плакат "Не включати - працюють люди!" зняти на розподільному щиті запобіжники і зробити відповідний запис у журналі чергового електрика (усі ці операції повинен провести черговий електрик), після чого необхідно закрити запорну арматуру на пальник, відкрити свічку безпеки, встановити на вхідній засувці перед ПЗК заглушку, відкрити топку і, за рахунок руху повітря, охолодити її до потрібної температури;
 4. роботи всередині сушильних барабанів відносяться до робіт в умовах підвищеної небезпеки і повинні проводитися за нарядом-допуском;
 5. під час роботи в топці або в сушильному барабані необхідно користуватися тільки переносними електричними лампами напругою 12 В;
 6. сушильнику під час роботи не дозволяється:

підніматися під склепіння топки без спеціального настилання, яке надійно встановлено і спирається на стінки топки;

завалювати робоче місце сторонніми предметами;

проводити змащення частин сушильної установки, які обертаються, під час руху;

3.1.10при роботі топки сушильного барабана на рідкому паливі:

 1. для стійкої роботи форсунок на рідкому паливі необхідно стежити за тим, щоб паливо було підігріте до температури, яка забезпечить її плинність;
 2. для рівномірної подачі рідкого палива у форсунки необхідно стежити за станом фільтрів і своєчасно спускати воду, що

залишилася. Баки для палива треба періодично очищувати від осадів, які накоплюються;

 1. при ввімкнені форсунки, для попередження вибуху, необхідно спочатку ввімкнути повітря, а потім рідке паливо. При вимкненні форсунки спочатку припинити подачу пального, а потім повітря;
 2. при очищенні форсунки і регулюванні факелу горіння заглядати у печі дозволяється тільки через наглядові люки. Виконуючи цю операцію, треба стояти збоку від форсунки. При очищенні форкамер необхідно надівати захисні окуляри;
 3. у випадку припинення горіння форсунку необхідно негайно вимкнути;
 4. баки з рідким паливом повинні розташовуватися не ближче 5 м від печей. Необхідно перевіряти наявність у баків приладів, які виключають переливи, і трубок для відводу газів, які збираються;
 5. для визначення рівня палива у баках треба встановлювати указувачі (поплавки). Зовнішнє обслуговування баків дозволяється проводити тільки з площадок із драбинами;
 6. необхідно стежити за теплоізоляцією нафтопроводів, особливо тих, що розташовані у відділеннях, де можливе підвищення температури від технологічного обладнання;
 7. не можна дозволяти проливання рідкого палива на підлогу або на площадки цеху. Якщо це сталося, треба місця проливання обробити вапняним молоком;
 8. при зупинці сушильного барабану для перевірки, часткового розбирання і ремонту мазутопроводів треба: звільнити усі мазутопроводи і витрибні баки; ретельно очистити їх від залишків; промити мазутопроводи гарячою водою; вказаний ремонт треба проводити тільки з дозволу майстра.

3.1.11 При роботі топки сушильного барабану на газоподібному паливі:

 1. перед розпалюванням пальника необхідно перевірити, чи достатній тиск газу у газопроводі перед топкою, а при подаванні повітря від дуючих пристроїв - також і тиск повітря;
 2. вимикаюче обладнання на газопроводі перед пальником дозволяється відкривати тільки після піднесення до пальника запалювальника, факела або іншого засобу для запалювання газу.

При запалюванні пальників у топку повинна подаватися мінімальна кількість повітря, яка забезпечить повне загоряння газу і виключить відрив полум'я перед пальником;

 1. необхідно стежити, щоб пальники працювали стійко без відрива полум'я і проскакування його всередину пальника, у випадку порушення цих вимог необхідно регулювати пальне навантаження агрегату;
 2. при аваріях або пожежі у сушильному відділенні подачу газу треба негайно припинити.

3.2 Експлуатація тунельних сушил:

3.2.1для створення безпечних умов праці при експлуатації тунельнихсушил подача вагонеток до тунелю і проштовхування їх у тунелях повиннібути механізовані і здійснюватися механічними штовханами.

Користуватися ломами або іншими ручними приладами для проштовхування навантажених вагонеток не можна;

3.2.2перед заштовхуванням вагонетки у тунель необхідно датисигнал про відчинення дверей із розвантажувального кінця тунелю, про вихідчергової вагонетки із сухим напівфабрикатом;

 1. сушильник повинен оглянути вагонетки перед завантаженням їх у сушила, попередньо переконавшись у їх справності, виключаючи можливість падіння виробів. У випадку виявлення дефектів вагонетки необхідно доповісти про це майстру. Завантажувати несправні вагонетки у сушила не дозволяється;
 2. не дозволяється робота у несправних тунелях. Доступ працівників у тунель дозволяється тільки при повному закритті шиберів підвідних каналів і температурі повітря у тунелі: у зимовий період, весняний і осінній - не вище 30°С, а у літній період - не вище 40°С.

Перед заходом працівників у сушила там повинна вимірюватися температура;

3.2.5роботи у каналах сушил відносяться до робіт в умовахпідвищенної небезпеки і повинні проводитися за нарядами-допусками.

3.3 Вимоги безпеки при експлуатації камерних і кільцевих печей:

 1. при обслуговуванні цих печей до обов'язків сушильника входить: завантаження у них напівфабрикату (садка), підтримування горіння у печах і розвантаження готових виробів;
 2. необхідно дотримуватися правил безпеки під час садки напівфабрикату і розвантаження виробів, так як при цьому можливі ушкодження виробами, які падають, і шматками футеровки із склепіння, які вивалюються, отруєння газами, перегрів і опіки тіла;
 3. перед початком садки і під час розвантаження необхідно стежити за станом склепіння, каналів печі. При їх несправності роботи щодо садки і розвантаження не дозволяються;
 4. усі отвори у склепіннях камер під час садки і розвантаження повинні бути вкриті ґратами. Розвантаження виробів повинно проводитися послідовно уступами подібно "ялинці" зверху до низу садки для забезпечення її стійкості;
 5. садку у печі напівфабрикату і розвантаження із печі обпалених виробів дозволяється проводити при температурі повітря у робочому просторі: у зимовий і перехідні періоди - не вище 30°С, а влітку - не вище 40°С;
 6. сушильник повинен контролювати температуру по приладах, що записують. Контрольні виміри повинні проводитися на початку і в середині кожної зміни, а також перед кожним допуском працівників всередину печі;
 7. для запобігання перегріву тіла та перевтомлення під час садки і розвантаження необхідно встановлювати щогодинні 10-15 хв. перерви для відпочинку;
 8. при завантаженні напівфабриката у кільцеву піч і розвантаженні виробів з неї електронавантажувачами, ці операції повинні проводитися тільки через різні отвори;
 9. електрозавантажувачі повинні бути обладнані звуковою сигналізацією;
 10. при транспортуванні напівфабриката і обпалених виробів вагонетками, подання їх у камери печі дозволяється тільки по рівним вузькоколійних шляхах із справними поворотними кругами. Поворотні круги повинні мати ручки для переноски і запобіжники для попередження зсуву вагонетки з круга;
 11. під час чистки димоходів камерних, кільцевих і газокамерних печей необхідно користуватися теплоізоляційним одягом. Роботи повинні проводитися при температурі повітря не вище 40°С і за нарядом-допуском.

3.4 Вимоги безпеки при експлуатації тунельних печей:

 1. усі роботи щодо сушки, розігріва печі необхідно проводити тільки за інструкцією;
 2. перед сушкою печі треба: перевірити внутрішній профіль робочої частини обпалювального каналу, стан і якість укладання рейкових колій; оглянути склепіння і стіни робочого простору печі (у склепінні не повинно бути провисання деяких цеглин, дільниць); заміряти ширину температурних швів і порівняти з проектними даними; випробувати вентилятори і штовхачі печі вхолосту і під навантаженням; засипати пісочний затвор близько 2/3 висоти сухим, промитим і просіяним великозернистим піском або сухим меленим шамотом з величиною зерен 5-3 мм. Жолоби пісочних затворів повинні бути надійно закріплені, мати глибину не менше 200 мм;
 3. також необхідно перевірити надійність кріплення пісочних ножів до вагонеток, відсутність "змійки" і наявність компенсації температурних подовшань, стан комплекту протиаварійних інструментів;
 4. заштовхнувши у піч штовхачем вагонетки з напівфабрикатом необхідно відкрити шибери димосос, вімкнути димовсмоктувач, перевірити тягу за допомогою тягоміра і відрегулювати її;
 5. вагонетки, які завантажуються напівфабрикатом і прямують до печі, повинні бути справними. Необхідно стежити за станом їх ходових частин, фартухів і футеровки;
 6. перед початком руху склада вагонеток по печі необхідно подати звуковий сигнал і тільки тоді відкрити двері печі. Після закінчення проштовхування двері печі закриваються;
 7. для запобігання порушення футеровки печі, садка виробів на печні вагонетки повинна проводитися з дотримуванням габариту тунеля. Якість укладання виробів необхідно перевірити шаблоном;
 8. нагляд за обладнанням у печі треба вести тільки у захисних окулярах через наглядові люки і на відстані не менше 0,5 м від них. При

розташуванні оглядових люків вище рівня очей необхідно влаштовувати зручні металеві драбини або містки. Відкривати ці вікна треба за допомогою металевих гачків, знаходячись при цьому збоку;

3.4.9 під час сушки і розігріва печі необхідно вести журнал нагляду, в якій кожну годину повинні заноситися результати вимірювання температури, реєструватися моменти підключення пальників, включення вентиляторів і димососів, дані щодо тиску і витрат пального. У журналі також повинні реєструватися усі відхилення і ненормальні явища, які спостерігалися під час сушки і розігріва.

3.5Вимоги щодо безпечної експлуатації і обслуговуваннятеплогенераторів.

3.5.1Під час роботи теплогенератора не дозволяється:

робота теплогенератора при несправних комунікаціях, відсутності заземлення, при витоку газу;

проводити ремонтні роботи на трубопроводах і арматурі, які знаходяться під тиском, підтягати болти, муфти, штуцери у місцях з'єднання арматури з трубопроводами;

відшукувати місця витоку газу і розігрівати арматуру за допомогою відкритого вогню;

працювати з несправним інструментом і використовувати інструмент не за призначенням.

3.5.2Теплогенератор треба зупинити при:

 • виявленні витоку газу;
 • падінні або підвищенні тиску газу у мережі;
 • зупинці вентилятора (падіння тиску повітря);
 • вибуху у теплогенераторі;
 • виникненні пожежі.

 1. У всіх вище перерахованих випадках необхідно припинити подачу газу до теплогенератора, відключити електроживлення, відкрити кран на "свічку".
 2. При ремонтних роботах газ із дільниці, яка підлягає ремонту, необхідно стравлювати тільки через свічку.
 3. Усі роботи щодо огляду і чищення електрообладнання, ліквідування витоку газу, заміни частин пальника, які зносилися, тощо, повинні проводитися при відключенні газу і електроенергії. На видному місці теплогенератора треба вивісити плакат "Не включати - працюють люди!".