- інструмент з ізолюючими рукоятками - один раз на 12 місяців;

- килимок діелектричний - оглядають під час отримання його підприємством, а також не рідше 1 разу на 6 місяців і при наявності механічних пошкоджень відбраковують.

1.4.3. Секції повинні бути укомплектовані сигнальними прапорцями і сигнальними ліхтарями.

По мірі виходу їх із ладу депо приписки зобов'язане доукомплектовувати секції сигнальними засобами за заявкою механіка, відповідального за роботу на секції.

1.5. Вимоги безпеки під час знаходження на залізничних коліях.

1.5.1. Під час знаходження на залізничних коліях необхідно дотримуватися вимог особистої безпеки.

1.5.2. Виходити із вагона тільки після повної зупинки секції.

Перед виходом із службового вагона або машинного відділення вантажного вагона необхідно переконатися у відсутності рухомого складу, що рухається по суміжній колії, а також у відсутності предметів на міжколійях, які можуть потрапити під ноги під час виходу із вагона.

Після цього повернутися обличчям до вагона, взятися за поручні, зачинити двері і спуститися по східця.

Плигати з підніжки вагона не дозволяється.

1.5.3. Під час сходу із вантажем у руках необхідно дотримуватися наступного порядку:

- перед виходом із вагона закріпити відчинені двері, поставити вантаж, спуститися вниз, зняти вантаж, зачинити двері;

- під час входу у вагон з вантажем відчинити двері, закріпити їх, поставити вантаж на підлогу вагона, потім піднятися у вагон.

1.5.4. Під час переходу через колії впевнитися у відсутності рухомого складу, що рухається, а потім не наступаючи на рейки і кінці залізобетонних шпал. Переходити колії тільки під прямим кутом.

1.5.5. Коли необхідно пройти вздовж колій на перегонах, то слід йти тільки по узбіччю колії, а на станції - по узбіччю колії або посередині міжколійя по спеціально встановленому маршруту. При цьому потрібно слідкувати за поїздами, маневровими составами, локомотивами, що рухаються, а також звернути увагу, чи немає предметів, які виступають за обрис габариту рухомого складу. Ходіння всередині колії і по кінцях залізобетонних шпал не дозволяється.

Знаходження між коліями під час прямування поїздів по суміжних коліях не дозволяється.

1.5.6. Обходити групи вагонів або локомотиви, що стоять на коліях, слід на відстані не менше 5 м від рухомого складу. Між розчепленими вагонами дозволяється проходити, якщо відстань між ними не менше 10 м, проходити слід посередині розриву, при цьому необхідно впевнитися в тому, що по суміжній колії не рухається рухомий склад.

1.5.7. Не дозволяється:

- під час переходу колії пролазити під вагоном або автозчепами;

- переходити або перебігати колії перед рухомим складом, що рухається;

- переходити колії на сортувальних гірках;

- ставати або сідати на рейки;

- підніматися по східцях вагонів і локомотивів і сходити з них під час руху состава, а також знаходитися на східцях під час їх руху;

- переходити стрілочні переводи в місцях розташування гостряків і скріплень стрілочних переводів;

- під час руху поїзда відчиняти зовнішні двері і працювати на приставних драбинах і знаходитися у вантажних приміщеннях вагонів.

1.5.8. Під час знаходження на електрифікованих дільницях колій не дозволяється:

- наближатися до неогороджених проводів або частин контактної мережі на відстань менше 2 м;

- не наближатися до обірваних проводів контактної мережі на відстань менше 2 м незалежно від того: торкаються вони землі або заземлених конструкцій чи ні;

- торкатися сторонніх предметів (відрізків дроту, вірьовок, тросів на інше), які знаходяться на проводах контактної мережі;

- залазити на дах вагона.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Вимоги безпеки перед чергуванням.

Перед чергуванням, як і перед початком роботи механік повинен одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати засоби індивідуального захисту.

Впевнитись, що аптечка укомплектована відповідно до переліку. Заступаючи на чергування, механік зобов'язаний перевірити:

- надійність кріплення захисних огороджень на дизель-генераторі;

- справність теплоізоляційних кожухів на випускних колекторах дизелів, теплообмінних апаратів і трубопроводів холодильних установок;

- відсутність сторонніх предметів у дизельному, апаратному і машинному відділеннях вагонів і на обладнанні;

- відсутність масляних плям на обладнанні і підлозі. Сліди масла або палива, якщо вони виявлені, витираються насухо. Обтиральний матеріал, який був використаний, прибирається в металевий ящик з кришкою;

- наявність і справність інструменту, переносних світильників, діелектричних килимків, діелектричних рукавичок і іншого приладдя, яке необхідне для роботи з обладнанням;

- наявність і справність (зовнішнім оглядом) протипожежного інвентарю і засобів пожежогасіння.

2.2. Вимоги безпеки перед початком роботи з технічного обслуговування і ремонту дизельного обладнання.

Перед початком робіт з технічного обслуговування або поточного ремонту дизель-генераторів або дизельного обладнання необхідно виконати наступні роботи:

- відключити напругу живлення агрегатів (повітряний компресор, центробіжний паливний насос тощо), зупинити дизель-генератори, а також вимкнути стартерні акумуляторні батареї;

- перевірити надійність з'єднання нульового проводу генератора із заземлюючим контуром;

- закрити запірний вентиль пускового трубопроводу на балоні (система пуску дизеля стиснутим повітрям) і випустити залишок стиснутого повітря із пускового трубопроводу.

2.3. Вимоги безпеки перед початком роботи з технічного обслуговування акумуляторних батарей.

Перед початком обслуговування акумуляторних батарей необхідно одягти захисні окуляри, гумові кислотостійкі рукавички і кислотостійкий фартух.

Перед початком технічного обслуговування акумуляторних батарей на секції БМЗ необхідно переконатися в справності витяжної вентиляції, а на секції типу ЦБ-5 перевірити чистоту вентиляційних отворів у підвагонному ящику.

2.4. Вимоги безпеки перед початком технічного обслуговування холодильних установок.

2.4.1. Усі роботи з технічного обслуговування холодильних установок проводити тільки під час стоянки секції.

2.4.2. Перед пуском холодильної установки механік зобов'язаний переконатися у відсутності витікання хладона у всіх елементах холодильної установки за допомогою витікошукача або галоїдної лампи.

2.4.3. Розкривання хладонових компресорів, апаратів, трубопроводів дозволяється тільки в захисних окулярах, після того, як тиск хладона буде знижено до атмосферного і залишиться постійним на протязі не менше 20 хвилин.

2.5. Вимоги безпеки перед початком роботи з електроінструментом і переносними світильниками.

2.5.1. Перед початком роботи з електроінструментом і переносними світильниками необхідно перевірити:

- комплектність і надійність кріплення деталей;

- справність кола заземлення (між корпусом машини і заземлюючим контактом штепсельної вилки);

- справність кабелю (шнура), який підводиться, його захисної трубки і штепсельної вилки, цілісність ізоляційних деталей корпуса, рукоятки і щіткотримачів, а також наявність захисних кожухів і їх справність;

- справність вимикача під час роботи інструменту на холостому ході.

2.5.2. Під час роботи з електродриллю або ручною свердлильною

електричною машиною, предмети, які підлягають свердлінню, повинні бути надійно заземлені.

Торкатися руками частин інструменту, що обертаються, не дозволяється.

2.6. Вимоги пожежної безпеки.

2.6.1 Механіки зобов'язані чітко знати і виконувати встановлені правила пожежної безпеки, не допускати дій, які можуть привести до пожежі.

2.6.2. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки, наявність і справність засобів пожежогасіння на рефрижераторній секції покладається на механіка, який відповідальний за роботу на секції. Кожний механік зобов'язаний знати місце розташування на секції засобів пожежогасіння.

2.6.3. Кожна секція повинна бути забезпечена справними засобами пожежогасіння у відповідності з "Нормами оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння" №ЦУО-4607. Перелік засобів пожежогасіння для рефрижераторних секції (даний в додатку 2).

2.6.4. З метою підвищення протипожежної безпеки ряд секцій, обладнується системами пожежної сигналізації, які повинні працювати в автоматичному режимі і під час виявлення датчиками диму або вогню подавати звуковий сигнал тривоги.

Механіки повинні щоденно перевіряти на пульті управління ввімкнення системи пожежної сигналізації (вимикати сигналізацію заборонено).

По світловим сигналам пульту управління необхідно перевіряти відсутність несправностей.

Під час проведення перевірок робиться запис в робочому журналі ф.ВУ-85.

2.6.5. Під час спрацювання пожежної сигналізації необхідно виявити місце загоряння і діяти згідно вимогам, які викладені в підрозділі 5.1 цієї Інструкції.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Вимоги безпеки під час роботи з технічного обслуговування і ремонту обладнання.

3.1.1. Під час технічного обслуговування і ремонту обладнання не дозволяється:

- підходити до працюючих механізмів в розстібнутому одязі, торкатися і проводити які-небудь роботи біля частин машин, які обертаються, ремонтувати фланцеві з'єднання і вентилі на обладнанні, яке працює;

- користуватися відкритим вогнем у дизельному, машинному і акумуляторному відділеннях вагонів;

- приступати до ремонту якого-небудь обладнання без повідомлення механіку, відповідальному за роботу на секції;

- знаходитися під обладнанням, яке перебуває у припіднятому положенні, застосовувати випадкові підпірки і підкладки під обладнання;

- залишати інструмент і інші сторонні предмети на обладнанні, яке працює;

- знімати захисні огородження під час роботи обладнання і залишати їх незакріпленими після ремонту;

- проводити ремонтні роботи на обладнанні, яке працює;

- застосовувати манометри і електровимірювальні прилади з відсутніми пломбами (клеймами) і простроченим терміном повірки, а також із розбитим склом і тріщинами в корпусі;

- торкатися до проводів, заземлень, до частин обладнання під час роботи електрообладнання;

- експлуатувати запірну арматуру із пошкодженими сальниками.

3.1.2. Під час знаходження секції на колії, що має ухил, для запобігання самовільного руху секції, бригада, що обслуговує, повинна переконатися, що секція загальмована ручним гальмом, а під колеса підкладені гальмові башмаки.

3.2. Вимоги безпеки під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту дизельного обладнання.

3.2.1. Під час експлуатації, технічного обслуговування, а також під час поточного ремонту дизель-генераторів і дизельного обладнання не дозволяється:

- проводити ремонтні роботи і усувати течу палива, масла, води шляхом підтяжки штуцерів, гайок і болтів, підтягувати гайки шпильок кріплення головок циліндрів, проводити регулювання клапанного механізму, з'єднувати трубопроводи на працюючому обладнанні, а також усувати витікання повітря у разі наявності стиснутого повітря у пусковій магістралі дизеля;

- провертати колінчатий вал дизеля за допомогою електростартера (пневмостартера), коли незатиснуті форсунки (свічі розжарювання), а також без попередження людей, що знаходяться поруч;

- проводити пуск дизеля за допомогою легкозаймистих речовин (бензину, ефіру та інше);

- проводити заправлення витратного паливного бака під час роботи дизель-генератора, який розташований поруч з витратним баком.

3.2.2. Пуск дизель-генератора дозволяється проводити тільки після того, як будуть припинені всі роботи на дизельному, холодильному обладнанні, а також в інших місцях, куди подається напруга 220 В.

3.3. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування акумуляторних батарей.

3.3.1. Від'єднувати (приєднувати) акумулятори до зарядного обладнання під час їх зарядки слід тільки після зняття напруги із зарядного обладнання.

3.3.2. Під час роботи з навантажувальною вилкою з метою запобігання опіку не торкатися резистора навантажувальної вилки.

3.3.3. У випадку попадання електроліту або сірчаної кислоти на шкіру, в очі або рот діяти відповідно з п.п.5.6.8-5.6.14. цієї інструкції.

3.3.4. Під час роботи з акумуляторними батареями не дозволяється:

- торкатися руками без діелектричних рукавичок до струмонесучих частин (вводів, контактів, електропроводів із пошкодженою ізоляцією);

- перевіряти наявність напруги на виводах акумуляторів шляхом короткого замкнення;

- контролювати рівень електроліту в банках за допомогою відкритого полум'я для підсвічування.

3.4. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування холодильних установок.

3.4.1. Заміну сальникової набивки запірної арматури дозволяється виконувати тільки після зниження тиску хладону на пошкодженій ділянці до атмосферного і відключенням цієї ділянки від системи.

3.4.2. Перед зварюванням і паянням теплообмінних апаратів або трубопроводів слід вилучити із них хладон і від'єднати від магістралі.

3.4.3. Зварювання і паяння повинні проводитись із дотриманням протипожежних правил, коли відкриті жалюзі і двері.

3.4.4. В процесі заповнення хладоном холодильної установки приймають участь не менше двох механіків секції, які одягнені в захисні окуляри і гумові або бавовняні рукавички.

3.4.5. Перед заповненням системи хладоном-12 необхідно переконатися в тому, що в балоні знаходиться саме хладон-12 (за паспортом балона). Не дозволяється додавання до хладону-12 інших холодильних агентів.

3.4.6. Відкривати ковпачкову гайку на нипелі вентиля балона дозволяється тільки в захисних окулярах, направляючи вихідний отвір вентиля балона в протилежний бік від працюючих.

3.4.7. Необхідно перевіряти справність запірного вентиля балона. Балони з несправними запірними вентилями використовувати не дозволяється. З'єднання балона із заправочним вентилем ДУ-6 холодильної установки проводити за допомогою мідної трубки або маслобензостійкого шлангу, який випробуваний на міцність і щільність тиском 1,6-2,0 МПа, балон повинен мати термін служби, який не минув.