Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для механіка рефрижераторних секцій

Київ

УЗГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист від 23.06.2003р.

№08-153062

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці

від 27.06.2003 р.

№ 228-Ц

УЗГОДЖЕНО

ННДІОП

лист від 26.05.2003 р.

№324

ПІ 5.1.11-228-03

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для механіка рефрижераторних секцій

Київ

Зміст

Вступ 5

1. Загальні положення 5

1.1. Умови допуску механіків до роботи на секції 5

1.2. Вказівки про необхідність дотримання правил внутрішнього

розпорядку. Режим праці і відпочинку 6

1.3. Вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни 7

1.4. Спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту і сигнальні

засоби 9

1.5. Вимоги безпеки під час знаходження на залізничних коліях 11

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 13

2.1. Вимоги безпеки перед чергуванням 13

2.2. Вимоги безпеки перед початком роботи з технічного обслуговування і

ремонту дизельного обладнання 13

2.3. Вимоги безпеки перед початком роботи з технічного обслуговування

акумуляторних батарей 14

2.4. Вимоги безпеки перед початком технічного обслуговування

холодильних установок 14

2.5. Вимоги безпеки перед початком роботи з електроінструментом і

переносними світильниками 15

2.6. Вимоги пожежної безпеки 15

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 16

3.1. Вимоги безпеки під час роботи з технічного обслуговування і

ремонту обладнання 16

3.2. Вимоги безпеки під час експлуатації, технічного обслуговування і

ремонту дизельного обладнання 17

3.3. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування акумуляторних

батарей 17

3.4. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування холодильних

установок 18

3.5. Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування

електрообладнання 19

3.6. Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування

секції 20

3.7. Вимоги безпеки під час роботи з інструментом 21

3.8. Вимоги безпеки під час екіпірування 22

3.9. Вимоги безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 23

3.10. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації рефрижераторного рухомого складу 24

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 28

4.1. Вимоги безпеки після закінчення чергування 28

4.2. Вимоги безпеки після закінчення роботи з технічного обслуговування і

ремонту дизельного обладнання 28

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 28

5.1. Порядок дій механіків під час пожежі 28

5.2. Порядок дій механіків під час аварій і катастроф 29

5.3. Дії механіків під час виявлення обриву проводів контактної мережі 30

5.4. Порядок зупинки дизеля у випадку його "розносу" 30

5.5. Порядок дій механіків у випадку травматизму 31

5.6. Перша долікарняна допомога постраждалому 31 Додаток 1. Рекомендований перелік медикаментів, які входять в

універсальну аптечку першої допомоги 35 Додаток 2. Витяг з переліку засобів пожежогасіння для

рефрижераторних секцій 36

Вступ.

1. Примірна інструкція з охорони праці для механіка рефрижераторних секцій призначена для осіб, які працюють за професією механік рефрижераторних секції Укрзалізниці, робота яких пов'язана з експлуатацією дизельних установок, холодильних установок і іншого обладнання рефрижераторних секцій з метою забезпечення температурного режиму вантажів, що перевозяться.

2. Примірна інструкція може використовуватись як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1. Загальні положення.

1.1. Умови допуску механіків до роботи на секції.

1.1.1. До самостійної роботи за професією механік рефрижераторних секцій допускаються особи, які:

- досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію за професією механік рефрижераторної секції;

- пройшли у встановленому порядку медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

- пройшли спеціальне навчання, вступний та первинний інструктаж на робочому місці, стажування і перевірку знань з питань охорони праці;

- мають групу з електробезпеки IV.

1.1.2. Перед кожним відправленням в рейс механіки проходять повторний інструктаж з охорони праці і правилам пожежної безпеки із записом в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.1.3. Механік, відповідальний за роботу на секції, проводить позаплановий інструктаж працюючим на секції в перший день після приймання секції, а також перед початком робіт, які відносяться до категорії робіт з підвищеною небезпекою.

Якщо до складу бригади входить механік, який робить першу поїздку, тоді механік, який відповідає за роботу на секції, в перший день після приймання

секції проводить йому первинний інструктаж на робочому місці із записом в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Під текстом інструктажу робиться запис, що механік, який робить першу поїздку, на період стажування протягом 14 діб закріплюється за механіком, який відповідає за роботу на секції.

Після закінчення стажування і співбесіди з питань охорони праці, механік, який відповідає за роботу на секції, проводить механіку, який робить першу поїздку, позаплановий інструктаж.

Під текстом інструктажу робиться запис, що після проходження стажування на робочому місці та співбесіди з питань охорони праці, механік, який робить першу поїздку, допускається до самостійної роботи.

1.2. Вказівки про необхідність дотримання правил внутрішнього розпорядку. Режим праці і відпочинку.

1.2.1. Робота механіків з обслуговування обладнання секції і їх відпочинок організовуються у відповідності до графіка чергування, який видається механікам в депо приписки.

Тривалість поїздки встановлюється керівництвом депо за погодженням із профспілковим комітетом на підставі наказу Укрзалізниці №40-Ц від 10.03.90 р.

1.2.2. Якщо необхідно відлучитися із секції з службових справ (подача заявок, відправлення телеграм тощо), а також під час відлучень з особистих справ у вільний від чергування час, то механік робить запис в журналі ф.ВУ-85 з відміткою часу залишення секції і передбаченого часу повернення і обов'язково повідомляє про це механіка, який залишився на секції. Час відлучень з особистих справ та можлива тривалість відлучення встановлюється керівником депо.

Не дозволяється відлучення механіка, який повинен заступати на зміну, за З години до зміни.

Механіку, який відлучається із секції, механік - відповідальний за роботу на секції повинен провести позаплановий інструктаж із записом в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Під час відлучення механіка - відповідального за роботу на секції, він повинен провести механіку, який залишається на секції, позаплановий інструктаж із записом в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Механік, який залишається на секції, зачиняє вікна і замикає двері і під час відсутності другого механіка нікого на секцію не допускає, крім працівників станції, які причетні до роботи рефрижераторного рухомого складу, залізниці або працівників органів транспортної міліції, тільки після пред'явлення ними службового посвідчення. Механік, який залишився на секції, виконує обов'язки механіка, який відповідальний за роботу на секції.

1.2.3. Під час прямування секції через зони підвищеної криміногенної небезпеки бригада повинна закрити вікна, замкнути двері.

1.2.4. Знаходження і проїзд на секції сторонніх осіб не дозволяється.

1.2.5. Дозволяється проїзд на секції представника вантажовідправника за наступних умов:

- перевезення здійснюється на особливих умовах, про що робиться позначка у вантажних документах;

- наявність у представника вантажовідправника медичної довідки і постільних речей.

Про знаходження на секції представника вантажовідправника механік, який відповідає за роботу на секції, робить позначку в робочому журналі ф.ВУ-85 і повідомляє телеграмою в депо приписки.

1.3. Вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни.

1.3.1. Під час виконання робіт з обслуговування секції механік повинен бути одягнений в спецодяг та використовувати інші ЗІЗ.

1.3.2. Перед вживанням їжі спецодяг потрібно зняти і залишити в шафі для "робочого одягу", а потім вимити руки. Приймати їжу необхідно тільки на кухні або в салоні.

1.3.3. Після закінчення чергування спецодяг вичистити від пилу, прийняти душ або вимити руки і обличчя водою з милом.

1.3.4. Індивідуальні шафи для одягу утримувати в чистоті. Не дозволяється зберігати в шафах сторонні предмети.

1.3.5. Чистий посуд, столове приладдя (ложки, вилки, ножі) слід зберігати у спеціальній шафі на кухні. Шафи для зберігання посуду і столового приладдя повинні утримуватись в чистоті, займати їх іншими предметами не дозволяється. Використаний посуд і столове приладдя миють гарячою водою із застосуванням нетоксичних мийних засобів, якими дозволяється мити посуд.

1.3.6. Чиста постільна білизна повинна зберігатися у спеціально відведеній шафі для білизни.

Не дозволяється спільне зберігання чистої і використаної білизни.

1.3.7. В баки питної води заправляють воду з магістральних джерел. Пити дозволяється тільки кип'ячену воду.

1.3.8. Сміття, харчові відходи слід збирати в сміттєзбірники і на стоянці виносити в спеціально відведені місця. Викидати сміття і відходи із вагонів на колії не дозволяється.

1.3.9. У вагоні повинен знаходитися комплект прибирального інвентарю: віник, відро для сміття, совок, відра і ганчірки для прибирання підлоги і окреме відро і ганчірки для туалету, йоржі для миття унітазу.

1.3.10. Чистоту у службових приміщеннях вагона необхідно постійно підтримувати, для цього не рідше одного разу на добу проводять вологе прибирання.

Під час прибирання туалету необхідно застосовувати мийні і дезінфіціруючі засоби, використовувати окреме відро і гумові рукавички.

1.3.11. На шляху прямування повинен дотримуватись режим користування туалетом. На стоянці під час проходу великих станцій, санаторно-курортних і приміських зон, тунелів, мостів, користуватися туалетом не дозволяється.

1.3.12. Механіки повинні не рідше одного разу на тиждень приймати гарячий душ і проводити заміну натільної і постільної білизни.

1.3.13. Для запобігання шкідливого впливу нафтопродуктів шкіру рук слід покривати захисною пастою для рук "Лано" ТУ-15-02-331-93 тощо.

У випадку сильного забруднення рук нафтопродуктами необхідно для їх вилучення застосовувати змиваючу рідину або очищувач рук, а потім вимити руки теплою водою з милом.

1.3.14. Під час заправки холодильних установок хладоном або під час роботи з полімерними клеєвиними композиціями на основі епоксидних смол необхідно користуватися респіраторами РПГ-67А ГОСТ 12.4.004-74.

1.3.15. Холодильник для зберігання продуктів харчування один раз на два-три тижні розморожується і миється. Емальовані поверхні миють теплою водою із содою, алюмінієві і пластмасові поверхні - теплою водою із милом. Вимитий холодильник насухо витирають м'якою тканиною і провітрюють протягом 30-40 хвилин.

Швидкопсувні продукти харчування потрібно зберігати у побутовому холодильнику, не швидкопсувні продукти - в спеціально відведеній шафі.

1.3.16. Періодично, не рідше одного разу за поїздку, перед заповненням баків свіжою водою, залишок води із водяних баків і водопідігрівача побутових потреб злити, баки промити шляхом одноразового наливу і зливу води.

1.3.17. Ионізовані сигналізатори, які установлені на секціях ЦБ-5, у випадках виходу їх із ладу, для запобігання шкідливого впливу на здоров'я людей із-за джерел радіоактивних випромінювань, які знаходяться в них, не розкривати, а здавати їх у депо приписки в установленому порядку.

Знаходження механіків на відстані до 30 см від йонізованого сигналізатора дозволяється не більше 8 годин на добу, на відстані більше 30 см йонізований сигналізатор на людину не діє.

1.4. Спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту і сигнальні засоби.

1.4.1. Для роботи на секції механіки рефрижераторного рухомого складу повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту у відповідності з Галузевими нормами безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій:

- костюм бавовняний на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані на 12 місяців;

- черевики шкіряні на 2 місяців;

- калоші діелектричні - чергові;

- респіратор - до зношення;

- фартух кислостійкий - черговий;

- рукавички кислостійкі - чергові;

- окуляри захисні - до зношення;

- теплозахисний костюм (або "Гудок") на 24 (36) місяці;

- чоботи кирзові утеплені на 24 місяці;

- рукавички діелектричні - чергові.

1.4.2. Спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту повинні бути справні і відповідати розміру і зросту механіків, яким вони видаються.

Крім того, засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом повинні бути перевірені.

Згідно технічних вимог на індивідуальні засоби захисту від ураження електричним струмом встановлені такі терміни випробувань:

- рукавички діелектричні - один раз на 6 місяців;

- калоші діелектричні - один раз на 12 місяців;