Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Примірна інструкція

з охорони праці для моториста поворотного круга

локомотивних депо

Київ 2003

Узгоджено

Держнаглядохоронпраці лист

від " 29 " грудня 2002 р.

№ 09-03-15/5359

Затверджено

наказ Укрзалізниці

" 15 " січня 2003 р.

№ 9-Ц

Узгоджено ННДІОП

лист від " 29 " грудня 2002 р.

№ 472

ПІ 5.1.11-210-2003

Примірна інструкція

з охорони праці для моториста поворотного круга

локомотивних депо

Київ 2003

Зміст

Загальні положення 4

Вимоги безпеки перед початком роботи 5

Вимоги безпеки під час виконання роботи 7

Вимоги безпеки після закінчення роботи 10

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 10

1. Загальні положення.

1.1. Ця Примірна інструкція встановлює безпечні прийоми праці для працівників, які виконують роботи за професією моториста поворотного круга (далі -моторист). Моторист здійснює: керування поворотним кругом, який обладнаний електричним, пневматичним або ручним приводом; регулювання установлення локомотива на поворотній фермі круга; обслуговування, утримання в справному стані та доглядання за обладнанням поворотного круга; регулювання та випробування круга, який обслуговується; складання та монтаж встановлених в кабіні керування пускачів та кнопкових вимикачів; чищення та змащування частин поворотного круга, які труться.

1.2. До самостійної роботи машиністом допускаються особи, які:

- досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію;

- пройшли медичний огляд у встановленому порядку та не мають медичних протипоказань;

- пройшли спеціальне навчання, вступний та первинний інструктаж з охорони праці;

- мають групу по електробезпеці не нижче II.

1.3. Машиніст, винний в порушенні вимог цієї інструкції, притягається до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

1.4. Допущений до самостійної роботи моторист зобов'язаний:

- дотримуватися у приміщеннях і на території депо вимог, встановлених знаками безпеки праці, сигналами і попереджуючими написами;

- під час роботи бути уважним, не відволікатись сторонніми справами;

- палити тільки у встановлених місцях;

- вміти надавати першу долікарняну допомогу собі і потерпілим під час нещасних випадків;

- проходити по території депо до місця проведення робіт і назад тільки за маршрутами службових переходів;

- проходити уздовж колій, по узбіччю або посередині міжколійя, звертаючи особливу увагу на рухомий склад, що рухається по суміжних коліях;

- переходити колії під прямим кутом, переступаючи через рейки і не наступаючи на кінці залізобетонних шпал;

- під час переходу через колію, яка зайнята рухомим складом, по перехідним площадкам вагонів, переконатися в справності поручнів, підніжок і підлоги площадки і у відсутності локомотивів, або вагонів що рухаються по суміжних коліях;

- під час сходу з перехідної площадки триматися за поручні, знаходячись обличчям до вагона, переконавшись у відсутності перешкод для сходу.

1.5. Згідно з Галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій мотористу видається: костюм бавовняний, чоботи шкіряні, рукавиці комбіновані, рукавиці діелектричні. На зовнішніх роботах взимку додатково: куртка бавовняна на утеплюючій прокладці, брюки бавовняні на утеплюючій прокладці, валянки, калоші на валянки.

1.6. Виходячи на колію із приміщення або із-за будівель, що погіршують видимість колії, необхідно попередньо переконатися у відсутності рухомого складу, що рухається по ній.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Моторист перед початком роботи повинен бути ознайомлений з обстановкою в депо і, одягнувши належний спецодяг, спецвзуття і сигнальний жилет, приступати до роботи по вказівці чергового по депо, зв'язок з яким повинен підтримуватись протягом усієї зміни.

2.2. Мотористу необхідно підготувати сигнальні приналежності (сигнальні прапорці, свисток, ліхтар із сигнальними вогнями), комплект гальмових башмаків і перевірити їх справність.

2.3. Моторист зобов'язаний перевірити:

- дію сигнального покажчика поворотного круга в темний час доби і у разі поганої видимості (не дозволяється включати і виключати покажчик стороннім особам);

- наявність і цілісність захисного заземлення апаратури керування поворотним кругом;

- наявність у будці поворотного круга діелектричних рукавичок, а на її підлозі перед контролером - діелектричного килимка. Килимок повинен бути без розривів, рукавички без порізів і проколів, із штампом про дату наступного випробування;

- наявність перед поворотним кругом встановленого на видному місці попереджувального плаката з написом "Увага! Швидкість в'їзду і виїзду з круга не більше 3 км/год;

- правильність підклинювання рухомого складу і окремих колісних пар, що стоять на коліях, які виходять до поворотного круга, гальмовими башмаками або спеціальними дерев'яними клинками чи брусами;

- справність доріжки для проходу по верхній підпірній стінці котловану, а також переконатися у відсутності перешкод на ній і на верхньому настилі ферми поворотного круга;

- візуальним оглядом стан закладок ферми поворотного круга, колій на фермі, настилів, поручнів, бар'єрів, колій підходу локомотива до круга;

- відсутність у котловані поворотного круга і на кільцевій рейці сторонніх предметів, скупчення води, криги, снігу;

- роботу ходових частин і гальма.

2.4. Після перевірки в дії поворотного круга установити його в нормальне положення. Нормальним положення круга є:

- для кругів, установлених на прохідних і тупикових коліях - по осі прохідної або тупикової колії';

- для кругів, встановлених перед депо - по осі найбільш можливого підходу локомотива до круга.

Нормальне положення круга для кожного депо повинно бути встановлене в технічних інструкціях.

3. Вимоги безпеки щд час виконання роботи.

3.1. Під час виконання робіт моторист повинен дотримуватися наступних вимог:

- не ставати або не сідати на рейки, не ставати між гостряком і рамною рейкою, або в жолоби хрестовин і контррейок на стрілочному переводі;

- не знаходитись на підніжках, драбинах і інших зовнішніх частинах локомотивів під час їх руху;

- не проходити між розчепленими вагонами і локомотивами, якщо відстань між ними менша 10 м;

- не обходити групи вагонів або локомотивів, що стоять на коліях, на відстані менше 5 м від їхнього автозчепу;

- не переходити (не перебігати) через колію перед рухомим складом, що наближається;

- не підлазити під рухомий склад і залазити на автозчеп при переході через колію.

3.2. До постановки локомотива на поворотний круг моторист зобов'язаний:

- установити поворотний круг проти колії підходу локомотива, закласти закладки в гнізда і підклинити ферму круга з боку в'їзду локомотива (якщо це передбачене конструкцією круга), загальмувати круг гальмом;

- установити гальмовий башмак на одній з рейок круга, якщо з боку, протилежному в'їзду локомотива, після круга немає рейок;

- переконатися в правильній установці круга, відсутності людей і сторонніх предметів у котловані і на фермі круга, а також на рейках підходу до круга, після чого подати сигнал, що дозволяє машиністу локомотива в'їзд на поворотний крут.

3.3. Під час постановки локомотива на круг моторист повинен стежити за його швидкістю пересування, яка повинна бути не більше 3 км/год. Під час подачі локомотива належить знаходитись в кабіні керування.

3.4. Перед повертанням локомотива на крузі моторист зобов'язаний:

- після в'їзду локомотива перевірити правильність його установки;

- правильною установкою локомотива на крузі урівноваженого типу вважається така, коли круг врівноважується;

- на кругах неврівноваженого типу - коли відстань від крайніх коліс локомотива до кінців ферми круга приблизно однакова. Усі пересування локомотива на фермі круга виконуються тільки за сигналами моториста;

- після установки локомотива, приведення в дію його гальм і встановлення під крайні колісні пари гальмових башмаків підняти (вивести з гнізд) закладки, відпустити клини (якщо вони є);

- під час повертання локомотива, що виходить за габарити ферми, (якщо довжина локомотива більше довжини ферми) закладки встановлюються спеціальною вилкою;

- переконатися, що в котловані, на фермі, а також на колії і настилі круга, немає людей, подати сигнал і тільки після цього приводити круг в рух;

- переключати контролер і включати стрічкове гальмо плавно, без ривків;

- під час повороту круга не допускати непередбачені дії локомотивної бригади (машиніста) - продувку і випуск конденсату з головних резервуарів і гальмової магістралі, випуск піску з пісочниць, масла і палива з фільтрів, вихід із локомотива бригади (машиніста) на ферму круга, рух локомотива по фермі під час розвертання;

- не допускати до управління кругом сторонніх осіб.

Не дозволяється залишати закладку в піднятому під кутом до горизонту положенні з підкладеними під неї випадковими предметами, з'їзд (в'їзд) із ферми локомотива при невставленій в гніздо закладці.

3.5. Після повертання локомотива моторист зобов'язаний:

- виключити привід круга;

- зупинити круг за допомогою гальма;

- закласти (завести) закладки в гнізда на обидва боки;

- підклинити ферму круга з боку з'їзду (якщо це передбачено конструкцією круга);

- зняти встановлені під крайні колісні пари гальмові башмаки;

- переконатися, що немає перешкод для руху локомотива, подати сигнал машиністу, що дозволяє зїзд з круга;

- після з'їзду локомотива, що виконується за сигналом моториста, установити поворотний круг в нормальне положення.

3.6. Усі роботи з огляду, технічного обслуговування вузлів і механізмів круга необхідно проводити після його повної зупинки, обезструмленні з поста керування і замкнених дверях будки. На ввідному рубильнику необхідно вивісити плакат: "Не вмикати! Працюють люди."

3.7. У разі виникнення несправностей в електричному устаткуванні круга (електродвигуни, контролер, резистори струмоприймальних пристроїв) моторист повинен звернутися до електромонтера депо.

3.8. Ремонтні роботи, що не перешкоджають безпечному в'їзду локомотива на ферму круга, допускається проводити без огородження круга. У цьому випадку круг повинен бути встановлений в нормальне положення, якщо це не перешкоджає виконанню робіт з обслуговування і ремонту круга.

Перед подачею сигналу, що дозволяє в'їзд локомотива на круг, моторист зобов'язаний попередити керівника ремонтних робіт про припинення робіт і простежити, щоб працівники пішли в безпечну, при повороті круга, зону, забрали інструмент і матеріали в місця, що не перешкоджають повертанню ферми і в'їзду локомотива на круг.

3.9. Перед початком ремонтних робіт на поворотному крузі, що вимагають огородження, необхідно установити на коліях з усіх боків можливого підходу локомотива до круга сигнали зупинки. Огородження встановлюється за вказівкою чергового по депо.

У нічний час сигнали повинні бути освітленні, а на коліях найбільш імовірного гіідходу локомотива перед крутом додатково встановлюють гальмові башмаки. Порядок установки сигналів і охорона їх регламентуються в технічній інструкції підприємства.

3.10. Після закінчення ремонтних робіт моторист повинен переконатися, що в котловані круга, на його фермі і доріжці уздовж котловану не залишилось деталей, інструментів, матеріалів, що можуть послужити перешкодою для повертання круга і в'їзду локомотива на нього. Він повинен перевірити, що ніша в підпірній стінці котловану, яка призначена для огляду і ремонту кінцевих котків, закрита зверху настилом.

3.11. Мотористу не дозволяється:

- під час руху ферми круга знаходитись на ній або в котловані;

- закладати закладки в гніздо під час руху ферми або локомотива по ній.

3.12. У неробочому стані ферма поворотного круга повинна стояти в положенні, щоб був забезпечений наскрізний проїзд через круг.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи, моторист повинен відключити електроживлення на посту управління поворотним кругом, у холодний час року - виключити опалювальний прилад і замкнути двері будки на ключ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

В разі виникнення аварійної ситуації моторист поворотного круга повинен діяти у відповідності з планом ліквідації аварії.

5.1. Під час сходу локомотива з рейок на фермі круга негайно подати сигнал зупинки. Разом з локомотивною бригадою підкласти під колеса локомотива гальмівні башмаками і доповісти про аварію черговому по депо.

5.2. Під час відключення напруги, коли рухається круг, необхідно негайно перевести контролер у "нульове" положення, закріпити локомотив гальмівними башмаками і повідомити чергового по депо встановленим порядком. Залишати робоче місце не дозволяється.

5.3. Під час виникнення пожежі на локомотиві необхідно зупинити круг перед колією, по якій локомотив може від'їхати в бік, протилежний депо, після чого сповістити чергового по депо і діяти згідно з його вказівкою.

5.4. Під час виходу з ладу сигнальних пристроїв, припинити роботу круга, сповістити чергового по депо.