Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТА ПАРОВОЇ ПЕРЕСУВНОЇ ДЕПАРАФІНІЗАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ

київ

Узгоджено

Державний департамент з нагляду за охороною праці

Лист№ 06-1-17/4210 від 06.12.2001 року

Затверджено

Наказ дочірньої компанії "Укртрансгаз"

№266 від 07.12.2001 року

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист № 276 від 04.10.2001 р.

ПІ 1.1.23-193-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТА ПАРОВОЇ ПЕРЕСУВНОЇ

ДЕПАРАФІНІЗАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки (далі - машиніст ППУ) на підприємствах ДК "Укртрансгаз", робота яких пов'язана з експлуатацією та обслуговуванням парової пересувної депарафінізаційної установки (далі - ППУ), змонтованої на рамі автомобіля і призначеної для отримання пару, що використовується під час ліквідації гідратоутворень у свердловинах, наземних трубопроводах, місткостях та іншому газопромисловому обладнанні.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію машиніст ППУ та за станом здоров'я можуть бути допущеними до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, машиніст ППУ повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста ППУ. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

1.3. Парова пересувна установка являє собою автономний паровий котел, змонтований на рамі автомобіля, призначений для отримання пару, що використовується при ліквідації гідратоутворень у свердловинах, наземних трубопроводах, місткостях і іншого газопромислового обладнання.

1.4. Робочим місцем машиніста ППУ є кабіна автомобіля, на рамі котрого встановлений автономний паровий котел, пульт управління котлом і робочий майданчик на якому встановлена ППУ. Машиніст ППУ виконує обов'язки водія автомобіля та машиніста по експлуатації та обслуговуванню парового котла

1.5. Робота машиніста ППУ полягає в експлуатації та обслуговуванні автомобіля та парової пересувної установки.

1.6. Машиніст ППУ повинен знати основні вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями за видами робіт; вимоги безпеки під час ведення технологічного процесу з ліквідації гідратоутворень у свердловинах, наземних трубопроводах, місткостях та іншому газопромисловому обладнанні; вимоги безпеки до ручного інструменту, правила користування спецодягом і засобами індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; характеристику шкідливих речовин, які використовуються під час ведення технологічного процесу, їх дію на організм людини і заходи захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Машиніст ППУ повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення машиністом ППУ вимог інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.7. Машиніст ППУ повинен знати, що його робота пов'язана з підвищеною небезпекою, так як вона виконується на газових свердловинах та діючому газопромисловому обладнанні. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.8. У процесі виробничої діяльності на машиніста ППУ діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: напруженість праці та важкість праці.

1.9. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" №296 від 29.12.2000 (розділ 5, п.5.20.), машиністу ППУ видається наступний спецодяг:_______________________________________________________

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

12 місяців

ГОСТ 12.4.043-78

Чоботи кирзові

12 місяців

ГОСТ 5782-75

Рукавиці комбіновані

2 місяці

ГОСТ 12.4.010-75

Каска захисна

24 місяці

ТУ 6-11-278-83

Підшоломник під каску

12 місяців

ТУ 17-08-149-81

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.11. Спецодяг машиніста ППУ повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати головний убір.

1.12. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна машиніста ППУ сприяє попередженню професійних отруєнь і захворювань.

Машиніст ППУ зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Машиніст ППУ перед початком вахти перевіряє стан і працездатність механізмів, обладнання, інструменту та пристроїв, на яких він буде працювати на протязі вахти.

2.2. Машиніст ППУ перед початком роботи повинен перевірити:

■ стан спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

■ оглянути установку і перевірити: надійність кріплення насосів вентилятора, цистерни, паливних баків, котла, трубопроводів, рами встановлення котла та всіх роз'ємних з'єднань;

■ наявність та цілісність контрольно-вимірювальних приладів і панелі КВП, датчиків, термометрів і термопар;

■ натяг ременів вентилятора і насос живлення. При необхідності відрегулювати натяг за допомогою влаштувань для натягу;

■ наявність мастила у картері насосу живлення;

■ справність покажчика рівня води;

■ при необхідності добавити мастило у камери підшипників проміжної опори, натяжних влаштувань, вентилятора;

■ провести огляд і впевнитись у справності обладнання і агрегатів автомобіля;

■ провести огляд знімного запірного вузла і перевірити рухливість тарілки зворотного клапана;

■ працездатність запобіжних клапанів;

■ справність систем автоматики;

■ справність запірної арматури і трубопроводів, впевнитись у відсутності витоків палива і води;

■ наявність попереджувальних плакатів;

■ засоби пожежогасіння ;

■ стан освітлення робочого місця;

2.3. У разі виявлення несправностей вжити заходи по їх усуненню, якщо усунути їх неможливо, доповісти керівнику робіт до початку роботи.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. При виконанні робіт машиніст ППУ повинен працювати у спецодязі, касці, утримувати у чистоті своє робоче місце, протягом зміни звертати увагу на стан робочого місця, огороджень, обладнання, пристроїв, приладів та інструменту.

3.2. По приїзду на виробничий об'єкт ППУ повинна бути встановлена на рівній поверхні на відстані не ближче 25 м від устя свердловини (іншого технологічного газопромислового обладнання) з навітряного боку.

3.3. Місце встановлення ППУ необхідно вибирати таким чином, щоб вона не перебувала під лініями електромереж.

3.4. Кабіна автомобіля повинна бути повернута від устя свердловини (технологічного обладнання), автомобіль необхідно загальмувати, роз'єднати трансмісію і під колеса підкласти клинці

3.5. На період теплової обробки небезпечні зони об'єктів обробки і обладнання, що задіяне у технологічному процесі, повинні огороджуватись попереджувальними плакатами «Обережно! Теплова обробка!».

3.6. Під час проведення робіт з теплової обробки технологічного обладнання машиніст ППУ повинен слідкувати щоб у небезпечній зоні не перебували члени вахти.

3.7. Під час проведення робіт по тепловій обробці технологічного обладнання (свердловини) машиніст ППУ повинен дотримуватись наступних вимог безпеки:

■ виконувати будь-які ремонтні роботи чи кріплення обв'язки свердловини і трубопроводів за умови повної зупинки ППУ;

■ чистити і змащувати деталі і механізми ППУ при виключеній трансмісії;

■ знімати огородження деталей і механізмів, що обертаються тільки за умови їх повної зупинки;

■ направляти і регулювати ремінну передачу під час зупинки установки;

■ припиняти роботу у разі виявлення несправностей механізмів і витоків палива через нещільності у з'єднаннях;

■ переміщати установку тільки при виключеній коробці відбору потужності та не працюючій трансмісії;

■ використовувати тільки підготовлену воду, нагрівальне середовище ;

■ не залишати установку без нагляду навіть на короткий час;

■ під час пропарювання труб, укладених на прийомних містках, парові шланги повинні мати спеціальні наконечники;

3.8. Під час роботи у темний час доби робоче місце машиніста ППУ, зона прокладення і підключення технологічних трубопроводів, місця з'єднання повинні бути освітлені.

3.9. Технічне обслуговування ППУ допускається тільки при виключеному електроживленні, стравленому тиску у трубопроводах та за умови, що температура трубопроводів, арматури і стінок котла не перевищує 30 градусів

ЗЛО. Під час проведення теплової обробки свердловини, або іншого технологічного обладнання не допускається виконання будь-яких ремонтних робіт на цьому обладнанні та у небезпечній зоні.

3.11. При роботі установки необхідно підтримувати постійний тиск пари при подачі споживачу.

3.12. Щозмінно проводити підрив запобіжних клапанів для перевірки їх працездатності.

3.13. Розпалювання котла виконується у відповідності із вимогами інструкції по безпечному обслуговуванню ППУ, яка розроблена на підставі інструкції заводу-виготовлювача ППУ.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи машиніст ППУ повинен зупинити котел у наступній послідовності:

■ зупинити подачу палива у топку;

■ знизити тиск у котлі;

■ подачу води у котел продовжувати до зниження температури у ньому до 50°С;

■ вимкнути установку;

■ закрити кран подачі палива на насос.

4.2. Після повної зупинки котла, впевнившись що у технологічних трубопроводах відсутнє робоче середовище і їх температура не перевищує ЗО С, демонтувати лінію, вкласти у касету і надійно закріпити.

4.3. У зимовий час для запобігання замерзання води, котел і живлячий насос продути стиснутим повітрям.

4.4. Усе обладнання і пристрої, що використовувались під час роботи, повинні очищатись від бруду і, за необхідності, змащуватися.

4.5. Про всі виконані роботи та виявлені недоліки машиніст ППУ, при поверненні на місце базування техніки, повинен доповісти особі, відповідальній за безпечну експлуатацію котла, і, за необхідності, за її вказівкою вжити заходів щодо усунення недоліків

4.6. Робочий і черговий спецодяг, що використовувався машиністом ППУ на протязі зміни, необхідно почистити та просушити.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Машиніст ППУ повинен знати свої обов'язки згідно з Планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій, в якому розроблені заходи щодо сповіщення про виникнення аварійних ситуацій та аварій і про першочергові дії у разі їх виникнення.

5.2. Види аварійних ситуацій, що можуть виникнути при експлуатації парової пересувної установки:

■ перестав діяти один запобіжний клапан;

■ тиск піднявся вище, ніж ПО кгс/см і продовжує рости, не дивлячись на зупинку подачі палива;

■ температура у котлі піднялась вище 310 С;

■ пошкодження технологічних трубопроводів, виявлені витоки чи інше пошкодження обладнання і котла;

■ виявлені неполадки обладнання (обрив ременя, стуки у насосах, редукторі тощо);

■ надмірно нагріваються технологічні трубопроводи і обладнання

■ залишок води у цистерні менше 150 л;

■ вийшли з ладу насоси, вентилятор, контрольно-вимірювальні прилади;

5.3. Дії машиніста ППУ в аварійних ситуаціях:

У разі виникнення вищенаведених або інших аварійних ситуацій машиніст ППУ повинен виконати наступні заходи щодо локалізації аварії:

■ зупинити подачу палива у топку;

■ знизити тиск до 20 кгс/см2 у котлі;

■ вимкнути установку;