Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для готувача харчової сировини та матеріалів

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-133-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ

для готувача харчової сировини та матеріалів

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для готувача харчової сировини та матеріалів і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Режим роботи безперервний.

Готувач виконує таку роботу: веде процес просіювання продукту або матеріалу на машинах і механізмах різних систем. Забезпечує рівномірне завантаження устаткування. Миє сировину і продукти водою або миючими розчинами в апаратах і машинах різних систем. Веде процес очищення продуктів від різних металевих домішок шляхом уловлювання і добування їх за допомогою лінійних і індивідуальних магнітних загороджень, електромагнітних сепараторів і магнітних колонок. Регулює швидкість і товщину шару продукту, який надходить на очищення. Очищає вручну установки, магніти магнітного захисту і збірники від металу. Збирає і відносить металеві домішки. Вмикає та вимикає електромагнітні пристрої та усуває несправності в їх роботі. Передає продукти, сировину, матеріали на наступну переробку. Запускає, зупиняє, розбирає, збирає, чистить змащує механізми. Миє яйця, розколює їх вручну з відбракуванням нестандартних без відділення білків від жовтків. Передає на наступну стадію. Обшпарює мигдаль та інші горіхи, очищає від шкірки, замочує чорнослив та інші сухофрукти, відділяє м'якоть від кісточок. Виконує інші роботи по підготовці сировини, матеріалів і тари. Веде облік і нескладні аналізи.

1.2. До роботи допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Працівник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором)

та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- • знати будову і правила експлуатації машин та механізмів, види та сорти сировини, матеріалів, продуктів; періодичність подавання продукту до магнітних установок; вимоги до якості роботи; режими обробки; норми витрат сировини, матеріалів, продукту.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо

створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи

здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього

середовища.

1.4. В робочій зоні можливий вплив:

шкідливих виробничих факторів:

- хлораміну (дезінфікуючої речовини при митті яєць, тари, інвентарю);

- підвищеної запиленості повітря робочої зони (пилу цукру і борошна);

- гарячої води (при митті сировини); небезпечних виробничих факторів:

- рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

- електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

- підвищена рухливість повітря.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.5. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон, знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього

місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. При виконанні роботи використовуйте санодяг та ЗІЗ:

- халат бавовняний;

- ковпак або косинку бавовняні;

- фартух бавовняний з суцільнокрійним нагрудником із водовідштовхуючим просоченням ГОСТ20712-75;

- черевики шкіряні;

- окуляри;

- рукавиці;

- рушник бавовняний.

1.10. Дотримуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.11. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягніть санодяг та ЗІЗ, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Прийміть зміну згідно встановленого порядку. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування.

Перевірте:

- справність і правильне положення сит просіювача, запобіжних ґрат у завантажувальній воронці;

- справність дії блокувального пристрою, що вимикає електропривод просіювача при знятих запобіжних ґратах або зовнішнього сита;

- справність магнітного сепаратора для уловлювання металевих домішок;

- справність кришок лючків гвинтового або ковшового конвеєрів;

- справність дії місцевого відсмоктувача і вентиляції;

- справність решіток каналізаційного трапа;

- справність інструменту для розшиття мішків і розкривання ящиків (ніж повинен бути зрізаний на конус з тупим кінцем).

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.5. Перевірте відсутність сторонніх предметів усередині або на устаткуванні.

2.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.9. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.3. Розбирайте штабель мішків тільки зверху, через кожні 3-4 мішки по висоті робіть уступ на один мішок. Пам'ятайте, що відбір мішків знизу спричиняє до обвалу штабеля.

3.4. Не скидайте мішки з штабеля, спускайте їх обережно. Користуйтесь спеціальними лотками.

3.5. Ніж для розшиття мішків і розкривання ящиків і банок зберігайте в піхвах, розташованих таким чином, щоб поводження з ножем не викликало зайвих рухів.

3.6. Під час роботи з ножем тримайте його в напрямі "від себе". Не проводьте її в напрямі іншого працівника, присутнього на робочому місці.

3.7. Нитки, шпагат, скобки, що залишились після розшиття мішків і розкриття ящиків, складайте в спеціальну тару.

3.8. У разі утворення завалів сировини в завантажувальній воронці просіювача негайно вимикайте електропривод устаткування. Усувайте завали при непрацюючому устаткуванні.

3.9. Стежте за надійним закріпленням кришки, що закриває сита.

3.10. Не відкривайте під час роботи лючки конвеєрів.

3.11. Своєчасно і обережно видаляйте з магнітів металеві домішки. Стежте, щоб метал не потрапив у просіювач.

3.12. Періодично очищайте зовнішнє сито від волокон мішковини.

3.13. Не ставайте на кришки (кожухи) закритих транспортуючих пристроїв.

3.14. Не допускайте перевантаження устаткування і перегріву підшипників.

3.15. Під час роботи устаткування не знімайте запобіжні решітки із завантажувальної воронки.

3.16. Стежте за справною роботою місцевих відсмоктувачів.

3.17. Під час видалення металевих скобок на ящиках стежте, щоб скобки не попали в обличчя, користуйтесь захисними окулярами.

3.18. Дотримуйтесь обережності при приготуванні дезінфікуючого розчину для промивання яєць, остерігайтесь розбризкування і попадання його в обличчя і на шкіру.

3.19. Тримайте дезінфікуючу речовину для миття яєць (хлорамін) у спеціальному ящику із закритою кришкою.

3.20. Переносьте тази з яйцями і бачки з дезінфікуючим розчином удвох.

3.21. При розкриванні металевих банок працюйте в захисних рукавицях.

3.22. Ящики встановлюйте в штабеля заввишки не більше 1,5 м.

3.23. Очистку устаткування від пилу проводьте вологим способом або пилососом. Не застосовуйте при цьому металеві предмети, що можуть викликати утворення іскри.

3.24. Своєчасно очищайте від забруднень решітки каналізаційного трапа.

3.25. Внутрішній огляд, очистку устаткування і транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений попереджувальний плакат "Не вмикати — працюють люди!".

При огляді користуйтесь переносною електролампою напругою не вище 12В з арматурою в захищеному виконанні.

3.26. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи вимкніть устаткування вивісить на пусковому пристрої попереджувальний плакат "Не вмикати! Працюють люди!" і очистіть устаткування. Приберіть ніж у спеціальні піхви.

4.2. Приберіть з приміщення мішки, ящики, банки, що вивільнились.

4.3. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.4. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.5. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.6. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці можуть бути: 5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;