ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)


9.8. Зовнішній контур скупчення – контур, обмежений зовнішніми краями включень, які входять в скупчення, і дотичними лініями, що з’єднують вказані краї.

9.9. Максимальний розмір скупчення – найбільша відстань між двома точками зовнішнього контуру скупчення.

9.10. Максимальна ширина скупчення – найбільша відстань між двома точками зовнішнього контуру скупчення, що виміряна в перпендикулярному напрямі до максимального розміру скупчення.

9.11. Скупчення поодиноке – скупчення, мінімальна відстань від зовнішнього контуру якого до зовнішнього контуру будь-якого іншого сусіднього скупчення або включення не менше трикратної максимальної ширини кожного із двох скупчень (або скупчення і включення), що розглядаються, але не менше трикратного максимального розміру скупчення (включення) з меншим значенням цього показника (із двох, що розглядаються).

9.12. Група включень – два або декілька включень, мінімальна відстань між краями яких менше максимальної ширини хоча б одного із двох сусідніх включень, що розглядаються. Зовнішній контур групи включень обмежується зовнішніми краями включень, які входять в групу, що розглядається, і дотичними лініями, які з’єднують вказані краї. При оцінці якості зварних з’єднань група включень розглядається як одне суцільне включення.

9.13. Включення поодинокі протяжні (при радіографічному контролі) – включення, максимальний розмір яких перевищує допустимий максимальний розмір поодиноких включень, а допустимість встановлюється тільки залежно від розмірів і кількості без врахування їх площі при підрахунку сумарної приведеної площі і без включення їх кількості в загальну кількість поодиноких включень і скупчень.

9.14. Приведена площа включення або скупчення (при радіографічному контролі) – добуток максимального розміру включення (скупчення) на його максимальну ширину (враховується для поодиноких включень і поодиноких скупчень).

9.15. Сумарна приведена площа включень і скупчень (при радіографічному контролі) – сума приведених площ окремих поодиноких включень і скупчень.

9.16. Індикаторний слід (при капілярному контролі) – забарвлена пінотрантом ділянка (пляма) поверхні зварного з’єднання або наплавленого металу в зоні розміщення несуцільності.

9.17. Індикаторний слід (при капілярному контролі) – індикаторний слід з відношенням його максимального розміру до максимальної його ширини не більше трьох.

9.18. Індикаторний слід поодинокий (при капілярному контролі) – індикаторний слід, мінімальна відстань від краю якого до краю будь-якого іншого сусіднього індикаторного сліду не менше максимальної ширини кожного із двох індикаторних слідів, що розглядаються, але не менше максимального розміру індикаторного сліду з меншим значенням цього показника (із двох, що розглядаються).