ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)


______________________________

1 Для котлів з тиском 6 MПa (60 кгс/см2) і вище за вимогою замовника, що міститься в договорі, крім передбачених таблицею даних повинні бути прикладені копії сертифікатів на метал заготовки з даними про хімічний склад, механічні властивості в обсязі, передбаченому ГОСТ або ТУ.

2 Допускається заміна даних граф 11—14 діаграмою термообробки, що містить всі вказані дані для елемента (барабана, колектора та ін., включаючи вигини).

Продовження дод. 2

с. 9

9. Дані про труби котла і трубопровід в межах котла

Назва

(за призначенням)

Кількість

Зовнішній діаметр,

мм

Товщина стінки,

мм

Довжина, м

Матеріал

Дані про зварювання стиків

Метод і обсяг контролю

марка

ГОСТ

або ТУ

вид зварювання

електроди і зварювальний дріт (тип, марка, ГОСТ або ТУ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_____________________________

Примітка. Допускається не заповнювати для труб зовнішнім діаметром менше 36 мм, які не огріваються.

Продовження дод. 2

с. 10

10. Дані про штуцери, кришки, плоскі днища, переходи,

фланці з деталями кріплення (болти, шпильки, гайки)

Назва

Кількість

Розміри, мм, або номер специфікації

Матеріал

марка сталі

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

____________________________

Примітка. Штуцери вказуються при внутрішньому діаметрі 36 мм і більше.

с. 11

11. Результати вимірювань корпусів котлів, барабанів,

колекторів, виготовлених із листової сталі або поковок

Назва елемента котла

Номер формуляра

Номер перерізу (через 1 м

довжини)

Зовнішній (внутрішній) діаметр

горизонтальний, мм

вертикальний (під кутом 90°), мм

овальність, %

1

2

3

4

5

6