8.24. При переміщенні вантажу працюючим необхідно знаходитися поза його контуром і з боку, протилежного подачі його краном. Вантаж, що подається, повинен подаватися з перевищенням над місцем його установки не менше, ніж на 0,5 м; з такого положення краном і з використанням відтягнень він опускається на 0,2-0,3 м, після чого робітник, що підійшов, наводить його на місце установки (обпирання).

8.25. Не допускається підйом вантажу, засипаного землею, закладеного іншими конструкціями, що примерзли, укріпленого болтами чи залитого бетоном.

УКРУПНЮВАЛЬНЕ СКЛАДАННЯ

8.26. Укрупнювальне складання конструкцій у блоки роблять у межах вантажовисотних характеристик вантажопідіймальних кранів на спеціально призначених для цієї мети місцях (див. п. 4.2) і, як правило, на спеціальних стелажах, стендах чи складальних кондукторах.

8.27. Відповідність укрупненого блоку проекту і можливість виконання на ньому сумісних робіт слід оформляти актом за участю представників будівельно-монтажної організації, що приймає блок для виконання наступних робіт.

8.28. Пролітні будівлі галерей слід укрупнювати в блоки, по можливості, з конструкціями, що обгороджують, і конструкціями сумісних видів робіт.

8.29. Структурні (просторові) блоки покрить типу "Кисловодськ", "ЦНИИСК", "Москва" і т.п. слід укрупнювати відповідно до ПВР чи відповідно до спеціальних інструкцій.

МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ І СПОРУД

8.30. При монтажі будівельних конструкцій каркаса будинків необхідно дотримуватися наступної технологічної черговості і правил установки конструкцій:

 • монтаж колон у кожнім відсіку необхідно починати зі зв’язової панелі, закріплюючи їх відповідно до основного проекту в необхідних випадках (на підставі перевірочного розрахунку на вітрове навантаження з урахуванням пульсаційної складової) колони додатково розкріплювати розчалюваннями;
 • розкріпити першу пару колон зв'язками і підкрановими балками;
 • установити після кожної наступної підкранову балку і розпірку (у необхідних випадках монтажну);
 • установлювати металеві конструкції покриття, як правило, блоками; при заелементному способі тимчасово розкріпити першу кроквяну ферму розчалюваннями (при гнучкості верхнього стиснутого пояса більше, а кожну наступну чергову ферму - проектними чи монтажними розпірками);
 • знімати розчалювання і монтажні розпірки можливо тільки після закріплення і вивірки положення кроквяних ферм, установки і закріплення у зв’язових панелях вертикальних і горизонтальних зв'язків, у рядових панелях - розпірок по верхніх і нижніх поясах кроквяних ферм;
 • плити чи щити покриття, сталевий настил встановлювати в кожній панелі покриття в слід за установкою і вивіркою кожної чергової кроквяної ферми або несучої балки.

8.31. Елементи залізобетонних конструкцій необхідно монтувати з використанням пристроїв і пристосувань (одиночних і групових конструкторів і ін.), що фіксують їх проектне положення. Конструкції, що мають заставні вироби обпирання, слід збирати на прихватках із застосуванням тих же зварювальних матеріалів, що й основні шви.

8.32. Проектне положення колон і рам слід вивіряти по двох взаємно перпендикулярних напрямках.

8.33. Монтаж плит перекриття необхідно починати з міжколонних (зв’язових) плит.

8.34. Монтаж плит покриття по проектно закріплених залізобетонних кроквяних фермах і балках рекомендується виконувати від одного кінця покриття у бік іншого.

8.35. Монтаж плит покриття по проектно закріплених металевих кроквяних фермах і балках необхідно здійснювати симетрично щодо центра вузлів ферм (балок) до країв покриття.

8.36. Монтаж плит покриття можливо здійснювати від одного краю покриття у бік іншого за умов:

 • попередньої розмітки по верхніх поясах їх проектного положення;
 • перевірки гнучкості розтягнутих розкосів ферм; гнучкість їх не повинна перевищувати 180, у противному випадку необхідно зробити перевірочний розрахунок кроквяної ферми на несиметричне завантаження від плит покриття (у зимовий час з урахуванням снігового навантаження).

8.37. Монтаж конструкцій кожного вищерозташованого поверху (ярусу) багатоповерхового будинку слід виконувати після проектного закріплення всіх монтажних вузлів сполучення несучих конструкцій нижчерозташованого поверху. Одночасно з монтажем будівельних конструкцій каркаса будинку повинен здійснюватися монтаж сходових маршів із установленням на них поручневого огородження, а також обгороджуючих конструкцій.

8.38. Конструкції збудованих приміщень: технологічні і ходові площадки, містки, сходи і ін. треба монтувати у виді готових укрупнених елементів по ходу монтажу каркаса будинку чи спорудження.

8.39. У виняткових випадках допускається виконання робіт у важкодоступних місцях будинків і споруджень здійснювати із застосуванням альпіністського оснащення.

8.40. У випадках, коли постійні зв'язки не забезпечують стійкість конструкцій у процесі зборки, необхідно застосовувати тимчасові монтажні зв'язки. Конструкції і число зв'язків, а також порядок їх установки і зняття повинні бути зазначені в ПВР.

8.41. Застосування непередбачених проектом підкладок у стиках колон і стійок рам для вирівнювання висотних оцінок і приведення їх у вертикальне положення без узгодження з проектною організацією не допускається.

8.42. Не допускається переміщати встановлені елементи (конструкції) після їх розстропування. При необхідності незначного переміщення встановлених елементів повинні бути прийняті заходи проти перекидання чи зісковзування їх з опор.

8.43. При підйомі вантажів поблизу лісів, фасадів, на яких маються прорізи чи виступаючі частини, повинне бути зроблене виступаюче обшивання на всю висоту підйому і ширину, що відповідає розмірам вантажу, що піднімається, з урахуванням амплітуди його коливання.

8.44. У процесі виконання складальних операцій сполучення виконується з використанням спеціального інструмента. Перевіряти збіг отворів у монтуємих конструкціях пальцями рук не допускається.

8.45. Укладання і повне проектне закріплення сталевого профільованого листа допускається здійснювати тільки після приймання робіт по установці, проектного закріплення всіх елементів конструкцій на ділянці, що закривається настилом, покриття і фарбування поверхонь, до яких примикає лист.

8.46. При виконанні робіт по укладанню сталевого профільованого листа не допускається:

 • залишати його незакріпленим до конструкцій покриття навіть при короткочасних перервах у роботі (на час обідньої перерви); він повинен бути закріплений відповідно до основного проекту;
 • використовувати настил на покритті чи перекритті для інших цілей без його тимчасового закріплення;
 • складувати його на покритті в інших місцях у необв'язаних пакетах.

МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ГРАДИРЕНЬ

8.47. Монтаж конструкцій градирень необхідно виконувати укрупненими площинами, що мають ширину грані вежі і висоту, які дорівнюють одному ярусу і включають, як правило, обшивку, з азбоцементних чи металевих аркушів. При укрупнювальному складанні слід робити перевірку взаємного примикання двох суміжних ярусів по висоті (контрольна зборка).

8.48. Монтаж елементів градирень слід робити поярусно по всьому периметру. Встановлені елементи (площини) повинні бути закріплені розчалюваннями, які можна знімати тільки після замикання контуру в межах кожного ярусу і повного їх проектного закріплення всіх елементів.

МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ВИСОТНИХ СПОРУДЖЕНЬ

8.49. На початку монтажу повинен бути виконаний проектний вантажозахист металоконструкцій монтуємого висотного спорудження: під час монтажу вище 50 м - забезпечення сигнальним освітленням, нарощуваним у міру монтажу.

8.50. Усі монтажні пристрої, розташовані на землі за межами небезпечної зони (постійні анкери, тимчасові якорі, розчалювання, лебідки, блоки, канати і т.п.), повинні бути обгороджені від доступу до них сторонніх осіб або наїзду (зачіпки) транспорту.

8.51. Під час перерв у роботах (у нічний час, у вихідні чи святкові дні) усі пускові пристрої вантажопідіймальних механізмів необхідно відключати з метою запобігання можливості скористатися ними.

8.52. Для зручності і безпеки робіт самопідіймальний кран доцільно розташовувати на щоглі чи вежі з боку, вільного від будь-яких споруджень чи пристроїв, що знаходяться поблизу.

МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ РЕЗЕРВУАРІВ

8.53. При монтажі вертикальних циліндричних резервуарів для нафти і нафтопродуктів, мокрих газгольдерів і т.п. із заводських рулонірованих заготівель повинна забезпечуватися їх стійкість шляхом закріплення у процесі монтажу розчалюваннями, а також установкою конструкцій покрівлі в міру розгортання полотнища корпуса.

8.54. Розгортання рулонів висотою 18 м слід робити ділянками довжиною не більше 2 м; висотою не менше 18 м - ділянками довжиною не більше 3 м.

8.55. На всіх етапах розгортання рулонів днища чи корпуса необхідно виключати можливість самовільного переміщення витків рулону під дією сил пружності.

8.56. Корпус резервуара в процесі монтажу полистовим методом після зборки чотирьох поясів повинен бути розкріплений розчалюваннями для забезпечення його стійкості від вітрового навантаження.

8.57. При роботі в закритих ємностях працюючого повинні страхувати два монтажники, що знаходяться поза ємністю. Роботи в закритих ємностях виконувати тільки за наявності наряду-допуску, крім того, працюючі повинні бути щоразу попередньо проінструктовані про заходи безпеки при виконанні робіт.

ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

8.58. Метод, схема і програма проведення випробування конструкцій і споруд повинні бути приведені в основному проекті, а порядок проведення представлений у складі вищевказаного розділу основного проекту чи в спеціальному ПВР. Забороняється в період установки випробувальної арматури (гідрозатвора тиску, вакуум-затвора, ємностей і ін.) робити її заміну, а також змінювати схему і програму проведення випробування без узгодження з організацією, що розробила проект випробування.

8.59. Персонал, призначений для проведення випробування, може бути допущений до роботи тільки після проходження спеціального інструктажу. Випробування повинна проводити комісія. Наказ про її призначення видає "Замовник".

8.60. Перед випробуванням монтажна організація пред'являє комісії всю вихідну документацію. Перед випробуванням металевих конструкцій керівнику робіт необхідно:

 • ознайомити персонал, що бере участь у випробуваннях, з порядком проведення робіт і з заходами щодо безпечного їх виконання;
 • зробити огляд конструкцій і установити придатність їх до випробування;
 • перевірити наявність і справність арматури, контрольно-вимірювальних приладів і заглушок;
 • позначити на безпечній відстані попереджувальними знаками тимчасові заглушки, люки і фланцеві з'єднання;
 • забезпечити освітленість робочих місць не менше 50 лк;
 • попередити адміністрації організацій, що працюють на суміжних ділянках, про погоджену дату і час проведення випробування;
 • відгородити і позначити відповідними знаками безпеки небезпечну зону випробування.

8.61. На весь час випробування необхідно установити границі небезпечної зони, у межах якої неприпустиме перебування людей, не зв'язаних з випробуванням:

 • при випробувальному надлишковому тиску від 0,75 до 2,5 кгс/см2 - радіусом 25 м від конструкцій;
 • при випробувальному надлишковому тиску 2,5 кгс/см2 і більше - радіусом 50 м.

ДЕМОНТАЖ

8.62. Демонтаж конструкцій слід виконувати згідно з ПВР. (У складі ПВР повинні бути детально розроблені схеми членування конструкцій на демонтуємі елементи (блоки) і схеми їх стропувань, а також прийняті заходи проти можливого зміщення демонтуємих елементів у бік робочого місця різальника). Перед складанням ПВР демонтуємий об'єкт необхідно детально обстежувати, а у випадку аварії також з рекомендаціями і заходами щодо ліквідації її наслідків.

8.63. При демонтажі конструкцій необхідно приймати заходи проти раптового обвалення їх елементів. За стійкістю елементів, що залишилися, необхідно вести безупинне спостереження. Не допускається одночасна розробка конструкцій у двох і більше ярусах по одній вертикалі.

8.64. Перебування людей у нижчерозташованих поверхах на захватці, де виконуються роботи з демонтажу конструкцій, не допускається. Демонтаж конструкцій треба виконувати з дотриманням вимог, що пред’являються до монтажних робіт.

8.65. Подача сигнальником команди крановикам на "підйом" чи "опускання" вантажу можлива тільки після огляду виконаного розділового різання; при розділовому різанні конструкцій чи їх елементів не допускати недорізання і утворення "ластівкіна хвоста".

8.66. Демонтуємі елементи необхідно укладати на землі в стійкому положенні.

9. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ В УМОВАХ

ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА І В ЗОНІ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

9.1. Виконання робіт на території діючого підприємства, цеху або в будь-якому іншому діючому інженерному спорудженні необхідно виконувати з дотриманням наступних основних заходів:

 • перед початком робіт оформити з замовником акт-допуск на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства відповідно до вимог СНіП 111-4-80;
 • оформити у встановленому порядку з відповідними службами наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки в умовах діючого виробництва;
 • ознайомити працюючих з нарядом-допуском і провести з ними цільовий інструктаж з охорони праці в присутності представника від охорони праці діючого підприємства (цеху);
 • відгородити небезпечні зони виконання робіт з установкою відповідних знаків безпеки;
 • відключити відкриті струмоведучі частини, що знаходяться в зоні монтажу, і повісити попереджувальні плакати на відповідних рубильниках, що забороняють їх включення;
 • погодити конструкцію і місця установки пристроїв, що обмежують рух автомобільного і залізничного транспорту, бруківок, підвісних кранів і інших механізмів і устаткування діючого підприємства, у зоні виконання монтажних робіт;
 • виконати відключення чи перенос по тимчасових схемах усіх діючих енергокомунікацій, включаючи ЛЕП і електромережі зовнішнього освітлення, розташовані в зоні виконання монтажних робіт;
 • забезпечити виведення робітників та службовців діючого підприємства за межі небезпечної зони виконання монтажних робіт;
 • погодити у встановленому порядку і установити послідовність використання в процесі проведення робіт елементів будинків, споруд, устаткування діючого виробництва для кріплення опорних конструкцій, такелажного оснащення, риштування, страхувальних пристроїв і т.п.;
 • забезпечити безпеку при проведенні усіх видів вогневих робіт, а також робіт із іскроутворенням електричного і механічного походження, утворенням ударної хвилі і т.д., у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних цехах чи на пов'язаною з ними території;
 • установити порядок взаємодії персоналу будівельно-монтажної організації з персоналом діючого підприємства;
 • у необхідних випадках скласти графік сумісних робіт, який повинен бути погоджений і затверджений у встановленому порядку;
 • на території діючого підприємства повинні бути покажчики і знаки безпеки для забезпечення безпечного проходу до зони виконання монтажних робіт;
 • усі працівники, у тому числі інженерно-технічні, виконуючи роботи з монтажу (демонтажу) будівельних конструкцій на території діючого підприємства, повинні пройти медичний огляд відповідно до діючого положення для осіб, що працюють на даному підприємстві;
 • санітарно-побутові приміщення будівельно-монтажних організацій, розташовані на території діючого підприємства, повинні відповідати його санітарним вимогам.