5) вжити заходів щодо розроблення та впровадження нових безпечних технологій відпрацювання газонасичених вугільних пластів на великих глибинах у складних гірничо-геологічних умовах;

6) поновити системну роботу з підготовки, навчання та перевірки знання працівниками вугледобувних підприємств норм і правил техніки безпеки, охорони праці, додержання технологічної та виробничої дисципліни.

4. Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду вжити невідкладних заходів щодо:

1) забезпечення безумовного виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 374;

2) посилення державного нагляду за:

дотриманням норм і правил безпеки робіт на шахтах, де здійснюються роботи на глибинах понад 1000 метрів, та шахтах понадкатегорійних за наявності шахтних газів, вибухів вугільного пилу та раптових викидів вугілля і породи;

проведенням гірничих робіт на небезпечних ділянках, у тому числі шляхом збільшення чисельності інспекторів;

діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в частині проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю працівників, спричиненим умовами праці.

5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України:

провести протягом 2009 - 2012 років переоцінку геолого-економічних показників резервних вугільних родовищ;

запровадити постійний моніторинг впливу закриття шахт на стан довкілля.

6. Міністерству праці та соціальної політики України разом із Міністерством вугільної промисловості України та Міністерством охорони здоров'я України доопрацювати у тримісячний строк державну програму "Здоров'я шахтарів" та внести її в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

7. Міністерству фінансів України, Міністерству економіки України забезпечити:

фінансування в повному обсязі заходів, передбачених Програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах;

бюджетне фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами розвитку вугільної промисловості, насамперед із розв'язання проблем безпеки робіт, зокрема, при відпрацюванні газонасичених вугільних пластів на великих глибинах у складних гірничо-геологічних умовах.

8. Рекомендувати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України брати активну участь у наукових дослідженнях у сфері охорони праці працівників вугільних підприємств, у тому числі фінансуванні таких досліджень.

9. Фонду державного майна України у процесі приватизації та передачі в оренду вугільних підприємств державної форми власності передбачати в договорах зобов'язання нового власника (орендаря) забезпечувати належний рівень безпеки праці, надавати соціальні гарантії шахтарям і членам їх сімей, здійснювати природоохоронні та інші заходи з урахуванням нових концептуальних підходів, передбачених Концепцією реформування вугільної галузі, а також механізм розірвання таких договорів у разі невиконання зазначених вимог.

 

Голова Ради національної
безпеки і оборони України 

 
В. ЮЩЕНКО 

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України 

 
Р. БОГАТИРЬОВА