ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДБН Б. 1-1-93 С.74

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.1

Найменування видів

використання земель

Р

я

о к

П

л

о Щ а, кв. м

в тому числі

д

о

кк

о

щ

аа,

знаходиться

у власності

надана у користування

к

а,

кв.м

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

установ охорони здоров'я та соці

ального забезпечення

ІЗ

організацій фізкультури і спорту

14

культурно-просвітницьких та

видовищних установ

15

організацій торгівлі та громад-

ського харчування

16

організацій комунально-побутового

обслуговування

17

релігійних установ

18

багатофункціональних будинків

19

Землі внутрішньоміського транспорту

20

Землі зелених насаджень загального користування

21

Землі промисловості

22

Землі зовнішнього транспорту

23

залізничного

24

автомобільного

25

водного

26

повітряного

27

трубопровідного

28

Землі організацій зв'язку

29

Землі організацій телебачення

30

Землі організацій радіомовлення

31

Землі оборони

32

Комунально-складські землі

33

комунальних підприємств

34

складів і баз

35

кладовищ

36

об'єктів інженерного забезпечення,

санітарної очистки та благоустрою

37

гаражно-будівельних кооперативів

38

Землі сільськогосподарського використання

39

сільгоспугіддя

40

рілля

41

ДБН Б.1-1-93 С.75

Продовження додатку З

Продовження форми 3.1

Найменування видів

використання земель

Р

я

П

л

о Щ а> кв. м

в тому числі

д

о

к

о

щ

а

знаходиться

у власності

надана у користування

к

а

кв.м

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

багаторічні насадження

42

сінокоси

43

пасовища

44

городи

45

землі сільськогосподарських

підприємств

46

з них:

землі дослідних господарств

47

землі сортонасінницьких станцій

48

землі підсобних господарств

49

землі особистих підсобних господарств

50

землі дачно-будівепьних, садівницьких

кооперативів і дач громадян

51

Землі природоохоронного призначення

52

заповідники

53

національні парки

54

зоологічні парки

55

дендропарки

56

парки-пам'ятники садово-паркового

мистецтва

57

ботанічні сади

58

заказники

59

заповідні урочища, пам'ятники природи

60

Землі оздоровчого призначення

61

курорти, санагоріі-профілакторії

62

які мають природні пікувальні фактори

63

Землі рекреаційного призначення

64

Землі історико-культурного призначення

65

Землі лісовою фонду

66

Землі водного фонду

67

Землі резерву

68

ДБН Б. 1-1-93 С.76

Продовження додатку 3

Форма 3.2

Звіт про наявність та розподіл будинків (споруд)

населеного пункту (населених пунктів району) _______________________________________________________________

( найменування населеного пункту, району)

на “ _____ “ _________________ 199 __ року

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

Загальна площа, тис. кв.м

в тому числі розподіл, кв.м

за кількістю поверхів

за матеріалом стін

1

2-3

4-5

9

10-16

п

о

н

а

д

16

цег-

ла

і

бло-

ки

п

а

н

е

л

і

моно-

літний

залі-

зобе-

тон

д

е

р

е

в

о

к

а

м

і

н

ь

інші

мате-

ріали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Житлові

1

Промислочо-виробничі

2

Адміністративні

3

Лікувально-профілактичні

4

Відпочинку та туризму

5

Спортивні

6

Учбові

7

Дошкільного виховання

8

Позашкільного виховання

9

Клубні

10

Бібліотеки

11

Музеї і виставки

12

Видовищні

13

Побутового обслуговування

14

Комунальні

15

Торгівельні

16

Громадського харчування

17

Науково-дослідні, проектні, конструкторські

18

Соціального забезпечення

19

Транспортні

20

Інженерні

21

Зв'язку

22

Складські

23

Багатофункціональні

24