ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


____________________________________________, телефон ___________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна _________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип газопроводу ________________________________________________________ 06

Власник (користувач) _______________________________________ _________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) {підпис)

М.П. “ _____” _____________________ 199 __ р ДБН.1-Ї-93 С.45

Продовження додатку 1

Форма 1.30

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку газової мережі

Місцезнаходження ділянки_____________________________________________________________________

01

(найменування вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку)

довжина, м

Довжина,м____________________________________________________________________________________

м

аметр, м

02

Діаметр,м_____________________________________________________________________________________

03

Матеріал______________________________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м__________________________________________________________________________

05

Схил _________________________________________________________________________________________

Технічний стан:

06

відсоток зносу

07

знаходиться в аварійному стані__________________________________ ТАК - НІ ________________

(потрібне підкреслити)

08

Режим роботи ________________________________________________________________________________

09

Шляховий відбір, куб.м/год ______________________________________________________________

10

Власник (користувач) _________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________

Власник (користувач)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) {підпис)

М.Л. “ ____ “ ____________________ 199 __ р

ДБН Б.1-1-93 С.46

Продовження додатку 1

Форма 1.31

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. ___________________________________________________ 01

Загальна витрата на виході, куб.м/год __________________________________________________ 02

Тиск на вході, МПа ___________________________________________________________________ 03

Тиск на виході, МПа ____________________________________________________________________ 04

Кількість зосереджених споживачів, од. ____________________________________________________ 05

Власник (користувач)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ _____ “ ___________________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93 С.47

Продовження додатку 1

Форма 1.32

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

координат вузлів газової мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахува ____________________________________________ “ ____ “ _______________ 199 ____ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив _________________________________________ “ ____ “ _______________ 199 ____ р.

(прізвища, ім'я та по батькові)

ДБН Б.1-1-93 С.48

Продовження додатку 1

Форма 1.33

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

газової мережі

Код

ділянки

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/год.

Код

вузла

Витрата на

вході,

куб.м/год

Витрата на

виході,

куб.м/год.

Форма 1.34

Дата реєстрації інформації

П А С П О Р Т

теплової мережі

Складений ''____” _________________ 199 ____ року

ДБН Б.1-1-93 С.49

Продовження додатку 1

Форма 1.35

Дата реєстрації інформації

О П И С

документів паспорту теплової мережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про теплову мережу

1

1

Відомості про ділянку теплової мережі

2

Відомості про вузол теплової мережі

3

Схема теплової мережі

4

1

Каталог координат вузлів теплової мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:

ДБН Б.1-1-93 С.50

Продовження додатку 1

Форма 1.36

Дата реєстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про теплову мережу

Власник (користувач) ___________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________________ 02

Найменування галузі ___________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)_________________________________________

_____________________________________________, телефон ______________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна ______________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип теплової мережі ____________________________________________________________ 06

Власник (користувач) ___________________________________________

____________________________________________________________ _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові,телефон) {підпис)

М.П. “ ____ “ ______________________ 199 ___ р,

ДБН Б.1-1-93 С.51

Продовження додатку 1

Форма 1.37

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку теплової мережі

Місцезнаходження ділянки ________________________________________________________________________ 01

(найменування вулиці або планув. одиниці, під якою прокладеноділянку)

Довжина,м __________________________________________________________________________________________________________ 02

Діметр, м ________________________________________________________________________________ 03

Матеріал ________________________________________________________________________________ 04

Глибина закладення, м _____________________________________________________________________ 05

Схил ______________________________________________________________________________________ ____ 06

Технічний стан:

відсоток зносу ________________________________________________________________________ 07

знаходиться в аварійному стані __________________ _________________________________ ТАК - НІ ____________ 08

(потрібне підкреслити)

Режим роботи __________________________________________________________________________________ 09

Шляховий відбір, Вт______________________________________________________________________________ 10

Спосіб прокладання______________________________________________________________________________ 11

Наявність антикорозійного внутрішнього покриття__________________________ ТАК — НІ __________________ 12

(потрібне підкреслити)

Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття ______________ _______________________________ 13

Наявність антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________ ТАК - НІ ________________ 14

(потрібне підкреслити)

ДБН Б.1-1-93 С.52

Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________________ 15

Власник (користувач) _________________________________________

________________________________________________________________________ _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ _____ “ _____________________ 199 ___ р

ДБН Б.І-І-93 С.53

Продовження додатку 1

Форма 1.38

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол теплової мережі

Загальна витрата тепла, Вт____________________________________________________________ 01

Загальна витрата гарячої води, л/с _____________________________________________________ 02

Тиск, Па ___________________________________________________________________________ 03

Кількість зосереджених споживачів, од. ________________________________________________________ 04

Власник (користувач) __________________________________________________ ______________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ ----” ---------------- 199 ___ р

ДБН Б.1-1-93 С.54

Продовження додатку 1

Форма 1.39

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

теплової мережі

Код

ділянки

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/год.

Код

вузла

Загальна

витрата

гарячої води,

л/с

Загальна

витрата

тепла,

Вт

ДБН Б.1-1-93 С.55

Продовження додатку 1

Форма 1.40

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

координат вузлів теплової мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував_____________________________________________________________________ “ ____ “ __________ 199 __ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив _______________________________________________________________________ “ ______ “ _________ 199 ___ р.

Форма 1.41

Дата реєстрації інформації

П А С П О Р Т

електромережі

Складений “ ____ “ ______________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93 С.56

Продовження додатку 1

Форма 1.42

Дата реєстрації інформації

О П И С

документів паспорту електромережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про електромережу

1

1

Відомості про ділянку електромережі

2

Відомості про вузол електромережі

3

Схема електромережі

4

1

Каталог координат вузлів електромережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:

ДБН Б.1-1-93 С.57

Продовження додатку 1

Форма 1.43

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про електромережу

Власник (користувач) _______________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________ 02

Найменування галузі _______________________________________________________ 03

Ю Юридична адреса власника (користувача) ____________________________________

____________________________________ , телефон __________________________ 04

Ф Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна __________________ 05 (п (п отрібне підкреслити)

Т Тип електромережі________________________________________________________ 06

В Власник (користувач) ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) {підпис)

М.П. “ ____ “ ______________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93 С. 58

Продовження додатку 1

Форма 1.44

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку електромережі

Місцезнаходження ділянки __________________________________________________________

01

(наймен-ня вулиці або планув, одиниці, під/над якою прокладено ділянку)

Довжина,, м

Довжина,м _______________________________________________________________________

прокладки (лінії) ___________________________________________________________________

02

Тип прокладки (лінії) _______________________________________________________________ 03

>еріз кабеля, кв. мм

03

Переріз кабеля, кв.мм______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________04

04

Марка кабеля_____________________________________________________________________

05

Матеріал жили(проводу) кабеля _____________________________________________________

06

Матеріал опори ___________________________________________________________________

кладення кабеля,

07

Глибина закладення кабеля, м ______________________________________________________

08

Відсоток зносу ____________________________________________________________________

Напруга

Напруга, кВ

Відсоток зносу ____________________________________________________________________

09

Напруга, кВ ______________________________________________________________________

10

Активний опір, Ом ________________________________________________________________

11