ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Продовження додатку 4

Форма 4.35

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вулично-дорожню мережу

Власник (користувач) ___________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ______________________________________ 02

Найменування галузі ___________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача) ________________________________________

_____________________________________________ , телефон ______________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна _________________________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип елемента вулично-дорожньої мережі __________________________________________ 06

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі _________________________________ 07

Форма 4.36

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку вулично-дорожньої мережі

Місцезнаходження ділянки _________________________________________________________________ 01

(наймен-ня вулиць, початку і кінця д-ки або правої і лівої план. одиниць)

Довжина, м _______________________________________________________________________ 02

Матеріал покриття _________________________________________________________________ 03

Категорія ___________________________________________________________________________ 04

Ширина в червоних лініях, м __________________________________________________________________ 05

Ширина проїзної частини, м ___________________________________________________________ 06

Тип поперечного профілю ____________________________________________________________________ 07

Технічний стан (відсоток зносу) _________________________________________________________ 08

Пропускна здатність, од./год. __________________________________________________________ 09

Вид відведення поверхневих вод: дощова каналізація, поверхневе відведення ________________________ 10

(потрібне підкреслити)

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє ____________________________ 11

(потрібне підкреслити)

Продовження додатку 4

Форма 4.37

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол вулично-дорожньої мережі

Загальна площа, кв.м ________________________________________________________________ 01

Матеріал покриття ___________________________________________________________________ 02

Відсоток зносу _______________________________________________________________________ 03

Вид регулювання: регульований, нерегульований _________________________________________ 04

(потрібне підкреслити)

Відповідальний за технічний і снанітарний стан ________________________________________ ____________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

Форма 4.38

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

вулично-дорожньої мережі

Код ділянки

Ширина в

червоних лініях,

м

Пропускна

здатність,

од./год.

Код вузла

Пропускна здатність,

од./год.

З М І С Т ____________________________________________________________________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. СТРУКТУРА ДАНИХ

3. СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОДАТОК 1. Зразки паспортів об'єктів (вхідні форми)

Паспорт земельної ділянки

Паспорт будинку (споруди)................................................

Паспорт водопровідної мережі

Паспорт каналізаційної мережі

Паспорт газової мережі

Паспорт теплової мережі

Паспорт електромережі

Паспорт вулично-дорожньої мережі

ДОДАТОК 2. Функціональне зонування території населеного пункту

ДОДАТОК 3. Вихідні форми документів за стандартними запитами

ДОДАТОК 4. Вихідні форми документів з узагальненими даними