2.1.2 Перевірити: надійність кріплення калібрів у валках центровими болтами і клинами, наявність шплінтування на болтах і надійність кріплення натискних клинів;

справність стрижня і надійність кріплення оправки на ньому;

справність патрона заготівки, переднього патрона і надійність кріплення повідкової подовжувальної арматури, механізму переключення подачі, механізму завантаження стана;

справність і наявність огорож на всіх обертових механізмах стана, перекрить траншей; інструменту;

справність аварійних кінцевих вимикачів, електрокнопок і рукояток керування станом;

2.1.3 Остаточну перевірку готовності стана до роботи необхідно провести пуском його вхолосту на "переривчастий хід". Перед включенням необхідно вивести всіх працівників з небезпечної зони, перевірити відсутність будь-яких деталей або інструменту в кліті.

2.1.4 Працювати на несправному устаткуванні не дозволяється. Під час виявлення несправності стана, не починаючи роботи, слід доповісти змінному майстрові.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1 В процесі роботи вальцювальник зобов'язаний:

налагодити стан на заданий розмір;

проводити перевірку і підготовку технологічного інструменту до прокату;

вести технологічний процес холодної прокатки труб на стані;

керувати станом;

контролювати якість прокатки труб;

здійснювати перевірку валків і заміну технологічного інструменту;

брати участь в ремонті обладнання стана та прийманні його після ремонту.

3.2 Під час роботи вальцювальник повинен користуватися каскою і засобами індивідуального захисту органів слуху та зору.

3.3 Під час роботи не дозволяється:

знаходитися напроти труби, що прокатується, і заміряти стінку труби;

пересувати кліть стана електродвигуном при незакріплених калібрах і невстановлених запобіжних кільцях;

прокручувати вручну заготівку, що знаходиться в калібрі, а також підтримувати заготівку під час подачі стрижня з оправкою в осередок деформації;

проводити будь-який ремонт електрообладнання самостійно (під час виявлення несправності електрообладнання необхідно викликати чергового електрика);

змащувати зубчасті рейки, шестерні валків та інших обертових частин устаткування під час роботи стана;

утримувати надставку руками під час вибивання калібрів;

знаходитися в зоні руху "баби", що використовується для вибивання калібрів (при відведенні її в крайнє задане положення обов'язково оглянути площадку і місце руху корпусу. (Руки тримати тільки на наварених ручках);

знаходитися напроти важеля при зриванні або затяганні оправки;

працювати чалковими тросами різної довжини.

завантажувати та розвантажувати заготівки і готові труби при працюючому стані;

працювати з кривим стрижнем. 3.4 Під час укладання пакета на стелаж вальцювальник повинен відійти на безпечну відстань і стежити, щоб трос не потрапив на напрямні і не був затиснений.

3.5 Під час перезаряджання вальцювальник повинен уважно стежити за проходженням оправки стиків труб. При подачі в стан двох або кількох заготівок необхідно стрижень подавати переривчасто, із зупинкою перед кожним стиком труб. Для безперешкодженого введення стрижня з оправкою усередину прокатуваної заготівки і суміщення між собою торців її необхідно використовувати спеціальне пристосування - "ложку".

3.6 Під час перезаряджання не дозволяється:

тримати руками недокатану заготівку; подавати заготівку в стан, натискуючи в торець рукою; направляти стрижень в трубу руками; підтримувати трубу за люметом;

видобувати штовхач при включеному прискореному відведені патрона заготівки.

3.7 Переміщення стрижня з оправкою зворотно дозволяється виконувати на працюючому стані, але з відключеною подачею.

3.8 Не дозволяється залишати зламану оправку в трубі, необхідно негайно її вирізати тому, що це може призвести до нещасного випадку (під час волочіння може статися обрив цієї труби).

3.9 Не допускається попадання в пакет конуса труб, порізаних пилою, і які мають підрізи, тому, що під час подальшого волочіння може статися обрив такої труби, що призведе до нещасного випадку.

3.10 Вальцювальник повинен заміняти оправку, стрижень, кулачки патронів, стрижень "ложки", ножі пили, упор лише при знеструмлених ланцюгах керування станом за допомогою ключа вибірника режиму роботи, для чого необхідно поставити ключ вибірника в нульове положення і вилучити ключ-бирку. При зміні стрижня на стані КПВ І'/г необхідно користуватися додатковим пристосуванням.

3.11 Регулювання подачі необхідно проводити при відключеному головному приводі на ланцюгах керування станом за допомогою ключа вибірника режиму роботи і вимикача вентилятора головного привода.

3.12 Вимір проміжків між калібрами і переміщення натискненого клина необхідно проводити лише з підлоги, при відключеному головному приводі і ланцюгах керування станом за допомогою ключа вибірника режиму роботи із відключенням вентилятора головного привода.

3.13 Вимоги безпеки під час перевалювання калібрів

3.13.1 Перед початком перевалки, перевірки проміжків між калібрами та їх кріплення, регулюванні повзунів і напрямних, очищенні кліті та інших робіт, які потребують перебування вальцювальника в кліті, стан необхідно повністю знеструмити відповідно до вимог биркової системи. При цьому стан знеструмлює черговий електрик машинної зали включенням рубильника на панелі. Після цього він передає вальцювальнику бирку на право роботи в просторі робочої кліті.

3.13.2 Перевалку калібрів необхідно проводити з дотриманням наступних вимог:

кліть встановити в заднє положення, вилучити зі стана недокатану трубу;

знеструмити стан (пункт 3.13.1);

на напрямні станини під робочу кліть покласти дошку (для зменшення ковзання);

забивання калібрів проводити справною мідною кувалдою; при цьому повинні бути встановлені фіксуючі клини; знімати клини необхідно після встановлення клинових болтів;

для відкручування та затягання гайок і болтів кріплення калібрів необхідно користуватися спеціальними накидними ключами і важелем, який являє собою робочий конус труби довжиною 1000-1500 мм зі сталі;

застосовувати гайкові ключі з виробленим зівом, молотки та молоти з розклепаними бойками, зламом кромок не дозволяється. Рукоятки ударного інструменту повинні бути гладкими, без задирок, виготовлені з твердих порід дерев і розклинені металевими клинами. Нарощувати гайкові ключі іншими предметами не дозволяється;

для вибивання клинів кріплення калібрів необхідно використовувати відпалені обрізані оправки довжиною 300-400 мм з наставкою 0 45-60 мм довжиною 2000-3000 мм. Подібною наставкою вибивають калібри та забивають клини кріплення калібра;

розігріті калібри або калібри, які змащені, слід знімати, користуючись рукавицями або серветкою;

під час зміни стрижнів для підтримки корінного стрижня необхідно користуватися трубою квадратного перерізу 60x60x250^400 мм;

кидати калібри і оправки на металеві предмети або одне на одне не дозволяється.

3.13.3 Включення електросхеми стана необхідно проводити у відповідності до вимог биркової системи черговим електриком.

3.13.4 Після тривалої зупинки стана запускати його можливо лише після ретельного оглядання та випробування його механізмів.

3.14 При встановленні фланця і проводки необхідно користуватися напрямною трубою.

3.15 Під час роботи стана вальцювальник повинен знаходитися біля пульта керування. При появі незвичайного шуму в механізмах працюючого стана він повинен негайно відключити його, викликати черговий персонал і повідомити про це майстрові.

3.16 Проводити ремонт, розбирання механізмів із знаходженням людей в робочій камері можливо лише при повністю знеструменому стані.

За необхідності ремонту електрик після знеструмлення стана вивішує плакат "Не включати - працюють люди!" і видає жетон-бирку вальцювальнику. Одержавши жетон-бирку, вальцювальник зобов'язаний натиском кнопок і поворотом ключів включення, перевірити знеструмення стана після чого жетон-бирку передати безпосередньому виконавцю робіт.

3.17 По закінченні планового, поточного ремонту або перевалку калібрів вальцювальник повинен оглянути стан, переконатися у відсутності людей, інструменту, пристосувань та сторонніх предметів у робочій камері, відсутності важеля в муфті головного привода, в справності захисних пристосувань і заземлення стану. Дозволяючи електрику включення стану, вальцювальник віддає йому бирку і чекає його сигналу.

3.18 Перевірку остаточної готовності стана до роботи виконують згідно з пунктом 2.1.3 цієї інструкції.

3.19 Під час перевірки інструменту і налагодження стана на прокат мотовилок необхідно:

замінити проміжний патрон заготівки на спеціальний люнет;

встановити спеціальний завантажувальний стелаж для завантаження коротких заготівок;

встановити спеціальний додатковий карман-контейнер для складування прокатних мотовилок;

викликати електрика для налагодження командоапаратів на необхідну довжину ходу патрона заготівки і каретки стрижня. Після прокатки перших труб провести необхідне коригування;

після прокатки кожної чергової труби прибрати її та укласти в спеціальний карман-контейнер;

чергову заготівку вдіти одним кінцем на оправку і укласти її на люнет після чого подати оправку в осередок деформації;

прокатний укомплектований пакет мотовилок зв'язати дротом діаметром не менш як 3 мм у двох місцях;

крім транспортування порізаної заготівки і прокатних труб у спеціальних контейнерах допускається їх транспортування чалковими тросами. Зачалювання проводиться двома тросами на "удав" із зачепленням тросів на центральний гак траверси.

3.20 Під час зачищення калібрів за допомогою ручної шліфувальної машинки необхідно:

- відключення та підключення машинки до повітряної магістралі проводити лише після зняття тиску;

- повітряні гумові шланги повинні бути непошкоджені, надійно закріплені на машинці та повітряній магістралі за допомогою штуцерів або ніпелів стяжними хомутиками;

- перед приєднанням шланги продути, при цьому струмінь повітря направляти тільки уверх;

- поводитися зі шлангом акуратно, не допускаючи перегинань, перетину з електрокабелями, кисневими шлангами; розміщати їх таким чином, щоб виключати можливість наїзду на них;

- стежити за витіком повітря; під час припинення подачі повітря, при перерві в роботі, обриві шланга слід перекрити вентиль на магістралі;

- працювати з шліфувальною машинкою тільки за наявності захисного кожуха;

- шліфувальні круги підібрати у відповідності до паспортних даних машинки;

- користуватися тільки справними (непогнутими) оправками, шпинделями, шпильками; кріпити абразивний круг лише з прокладками; працювати в захисних окулярах.

3.21 Під час прокату труб з коротких заготівок необхідно:

- встановити рухомі люнети згідно з довжиною заготівки;

- в разі перекосу труб зупинити робочу кліть приблизно у середньому положенні для забезпечення фіксації кінця труби в калібрах; стрижень з оправкою відвести в заднє положення на відстань, яка перевищує довжину чергової заготівки; усунення перекосу труби і заготівки виконувати спільно з підручним вальцювальника за допомогою спеціального ломика.

3.22 Під час експлуатації передавального візка необхідно виконувати наступне:

- керувати візком може тільки персонал, що пройшов навчання;

- передавальний візок повинен бути обладнаний гальмом, кінцевими вимикачами і звуковою сигналізацією, яка включається одночасно з початком руху візка;

- ходові колеса візка повинні бути обладнані запобіжними щитками з проміжком між щитком і рейкою не більш як 10 мм;

- перевантаження візка вище встановлених габаритів не допускається;

- шлях переміщення візка повинен бути в вільному і справному стані, мати тупикові упори;

- настил з плит і рейкова колія повинні бути справні, стики рейок і плит повинні бути на одному рівні;

- при виявленні порушень експлуатація перевального візка не дозволяється;

- пакети труб необхідно розміщати по центру візка;

- циліндричні предмети (вали, ролики) необхідно укладати таким чином, щоб виключити можливість їх перекочування під час руху візка;

- під час зняття вантажу необхідно стежити, щоб троси не зачіпляли раму візка;

- своєчасно прибирати візок від залишків технологічного змащування;

3.23 Під час експлуатації передавального візка не дозволяється:

- включати візок, якщо поблизу від нього знаходяться або працюють люди;

- класти на пакети труби та інші предмети;

- сідати на візок або стояти на ньому під час руху.

3.24 Експлуатація передавального візка здійснюється згідно з вимогами биркової системи.

3.25 Вимоги безпеки під час експлуатації заточувальних верстатів

3.25.1 Верстат повинен бути обладнаний відсмоктуванням пилу, захисними екранами і зблокований з пусковою апаратурою. Можливість регулювання кута нахилу захисного екрана в межах 20° повинна забезпечуватися без порушення блокування.

3.25.2 Під час обробки виробів, що підтримуються руками, повинні застосовуватися підручники.

Підручники повинні мати достатню за величиною площадку для стійкого положення вироба, який обробляється, і встановлюватися таким чином, щоб верхня точка зіткнення вироба з шліфувальним кругом знаходилася вище горизонтальної площини, яка проходить через центр круга, але не більш як на 10 мм.

3.25.3 Проміжок між краєм підручника та робочою площиною шліфувального круга повинен бути не більш як 3 мм.

3.25.4 Края підручників з боку шліфувального круга повинні бути без вибоїв, відламків та інших дефектів; після кожної перестановки підручник необхідно надійно закріплювати.

3.25.5 Під час заточування інструмент (вироб) необхідно підводити до круга плавно, не натискувати на нього корпусом тіла; не застосовувати важелі для підвищення тиску.