ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ПЛАН

Земельної ділянки в ________________________________________ , по вулиці _____________________ ______________

(найменування населеного пункту)

№ _________ _________________________________________________________________________________ району

Масштаб 1:2000

С.92 ДБН Б.1-1-93

ДБН Б.1-1-93 С.110

Продовження додатку 4

Форма 4.12

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

П Л А Н

встановлених меж

Таблиця

ліній та дирекційних кутів

Назва сторони

Довжина лінії

Дирекційний кут

номер точки

початку лінії

кінця лінії

Опис суміжних ділянок

Опис суміжних ділянок

І. ___________________

5. ____________________

2.___________________

6. ____________________

3.___________________

7. ____________________

4.___________________

8. ____________________

ДБН Б.1- 1-93 С.111

Продовження додатку 4

Форма 4.13

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про будинок (споруду)

Власник (користувач) ____________________________________________________________________________

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________________________________

02

4айменуванн Найменування галузі _____________________________________________________________________________

03

Юридична адреса власника (користувача) ___________________________________________________________

04

______________________________________ тел. _________________________________________________

05

Місцезнаходження будинку (споруди)

населений пункт ______________________________________________________________________________

06

адміністративний район ________________________________________________________________________

07

планувальний район ___________________________________________________________________________

08

планувальна одиниця __________________________________________________________________________

09

вулиця ___________________________________________ номер ____________________________________

10

Будинок (споруду) надано:

на підставі __________________________________________ _________________________________________

(найменування документу, найменування _________________________________________

11

(найменування документу, найменування організації)

від '' ___ '' ______________________ 199 _____ року № _______________________________________

12

на правах: власність, володіння, користування, оренда _____________________________________________

13

(потрібне підкреслити)

строком ______________________________________________________________________________________

14

для _________________________________________________________________________________________

15

(мета, призначення)

форма власності: державна, колективна, приватна __________________________________________________

16

(потрібне підкреслити)

Вид, (функціональне призначення) будинку (споруди) _________________________________________________

17

Тип будинку (споруди) ____________________________________________________________________________

18

Серія __________________________________________________________________________________________

19

Основне використання будинку (споруди) ____________________________________________________________

20

Метричні характеристики будинку (споруди):

кількість поверхів, од. ____________________________________________________________________________

21

довжина, м ________________________________________________________________________________

22

ширина, м _________________________________________________________________________________

23

висота (глибина), м _________________________________________________________________________

24

площа забудови, кв.м ________________________________________________________________________

25

будівельний об'єм, куб.м ____________________________________________________________________

26

площа загальна, кв.м _______________________________________________________________________

27

ДБН Б.1-1-93 С.112

Продовження додатку 4

площа корисна, кв.м __________________________________________________________________________ 28

в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),

кв.м ________________________________________________________________________________________ 29

інших юридичних осіб ______________________________, кв.м ________________________________ ____ 30

(найменування)

__________________________________________________________, кв. м ________________________ ____ ________ 31

(найменування}

вбудовані приміщення (по видах функціонального використання):

в ____________ поверсі, _____________________ корисною площею ___________ кв.м ________________ 32

(призначення)

в _____________ поверсі, ____________________ корисною площею __________ кв.м _____ ____________ 33

(призначення)

в ____________ поверсі, _____________________ корисною площею __________ кв.м ____ _____________ 34

(призначення )

в ____________ поверсі, _____________________ корисною площею ______ ___ кв. м _________ ________ 35

(призначення)

Технічний стан будинку (споруди):

рік побудови_____________________________________________________________________________ 36

рік останнього капітального ремонту ________________________________________________________ 37

матеріал фундаменту _________________________________________________________________ ___ 38

матеріал стін_____________________________________________________________________________ 39

матеріал перекриття ______________________________________________________________________ 40

матеріал покриття ________________________________________________________________________ 41

відсоток зносу ________________________________________________________ ___________________ 42

найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються) ___________ ________________________ 43

ДБН Б.1-1-93 С.113

Історико-культурна цінність будинку (споруди):

категорія цінності _____________________________________________________________________________ 44

охоронний номер ____________________________________________________________________________ 45

Вартісні характеристики будинку (споруди):

балансова вартість, млн.крб. ___________________________________________________________________ 46

оціночна вартість згідно ______________________________ _________________________________________ 47

(екон.оцінка, експерт, оцінка, аукціон, ін.)

____________________________'_____________ млн.крб. ____________________________________________ 48

Інженерне обладнання будинку (споруди):

тип водопостачання ___________________________________________________________________________ 49

площа, обладнана водопроводом, кв.м ___________________________________________________________ 50

тип гарячого водопостачання ____________________________________________________________________ 51

площа, обладнана гарячим водопостачанням, кв.м ___ ______________________________________________ 52

тип побутової каналізації _________________________________________________________________________ 53

площа, обладнана побутовою каналізацією, кв.м ____________________________________________________ 54

тип дощової каналізації _________________________ _________________________________________________ 55

тип промислової каналізації _______________________________________________________________________ 56

площа, обладнана промисловою каналізацією, кв.м _________________________________________________ 57

тип опалювання _______________________________________________________________________________ 58

опалювана площа, кв.м _________________________________________________________________________ 59

тип газопостачання ______________________________________________________________________________ 60

Продовження додатку 4

тип електропостачання ________________________________________________________________

61

тип вентиляції ________________________________________________________________________

62

наявність ванн (душових установок) _____________________________________________________

63

наявність сміттєпроводу _______________________________________________________________

64

тип транспортних комунікацій ___________________________________________________________

65

тип слабкострумних кабельних мереж ____________________________________________________

66

Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду):

_______________________________________________________________________________________

(найменування документу)

який міститься в ________________________________________________________________________

(найменування організації)

складений “ ____ “ ______________ 199 ___ р. ______________________________________________

67

68

Будинок (споруда) прийнято в експлуатацію:

на підставі _____________________________________________________________________________

69

( найменування документу)

_______________________________________________________________________________________________________

( найменування організації )

70

від “ ____ “ _______________ 199 ____ р. № _______________________________________________

71

Продовження додатку 4

Форма 4.14

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

П Л А Н

поповерховий

Будинку (споруди) в _________________________________ по __________________________________________________

(найменування насаленого пункту ) (найменування вулиці)

№ ___________________ , _________________________________________________________________________ району.

Масштаб 1:100

Продовження додатку 4

Форма 4.15

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про водопровідну мережу

Власник (користувач)_______________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ______________________________________________ 02

Найменування галузі ______________________________________ ___________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)____________________ _________________________

____________________________________, телефон _______________________________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна __________________________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип водопроводу ________________________________________________________________________ 06

Продовження додатку 4

Форма 4.16

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку водопровідної' мережі

Місцезнаходження длянки ____________________________________________________________________________ 01

(наймен-ня вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина, м _________________________________________________________________________________ 02

Діаметр, м __________________________________________________________________________________ 03

Матеріал ____________________________________________________________________________________________ 04

Глибина закладення, м ________________________________________________________________ 05

Схил _______________________________________________________________________________________ 06

Технічний стан: ______________________________________________________________________________

відсоток зносу __________________________________________________________________________ 07

знаходиться в аварійному стані ______________ ТАК - НІ ___________________________________ 08

(потрібне підкреслити)

Режим роботи _______________________________________________________________________________ 09

Шляховий відбір, л/с _________________________________________________________________________ 10

Продовження додатку 4

Форма 4.17

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол водопровідної мережі

Загальна витрата води, л/с _________________________________________________________________

01

Загальна зосереджена витрата води, л/с _____________________________________________________

02

Тиск, кПа ________________________________________________________________________________

03

Кількість зосереджених споживачів, од. _______________________________________________________

04

Форма 4.18

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

водопровідної мережі

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,

л/с

Код

вузла

Загальна витрата води,

л/с

Продовження додатку 4

Форма 4.19

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про каналізаційну мережу

Власник (користувач)______________________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ________________________________________________ 02

Найменування галузі ________________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)______________________________________________

_______________________________________, телефон _________________________________ 04