Продовження таблиці А.1

Діти

дошкільного

віку

А) Для навчання і вдосконалення лазіння:

 • піраміди з вертикальною і горизонтальною поперечкою;
 • сходи різної конфігурації, з вбудованими обручами, півсфери;
 • дошка дерев'яна на висоті 0,1 м - 0,15 м (встановлюється на спеціальних підставках).

Б) Для навчання

рівновазі,

переступанню,

перестрибуванню,

зістрибуванню

 • колода, міцно закріплена, лежача на землі, довжина 2,5 м -3,5 м, ширина 0,2 м - 0,3 м;
 • бум, довжина 2,5 м, ширина 0,2 м, висота 0,2 м;
 • гімнастична колода, довжина горизонтальної частини 3,5 м, похил - 1,2 м, горизонтальна частина - 0,3 м або 0,5 м, діаметр колоди - 0,27 м;
 • гімнастична лавка довжиною 3 м, шириною 0,2 м, товщиною 0,03 м, висотою 0,2 м.

В) Для навчання входженню, лазінню, скочуванню

 • гірка з поручнями, довжина 2 м, висота 0,6 м;
 • гора з драбинкою і скатом, довжина 2,4 м, висота 0,8 м, довжина драбинки і ската
 • 0,9 м, ширина драбинки і ската - 0,7 м

Г) Для навчання розвитку сили, гнучкості, координації рухів

 • гімнастична стінка, висота 3 м, ширина прольотів не менше ніж 1 м, діаметр щаблини - 0,022 м, відстань між щаблиною - 0,25 м;
 • гімнастичні стовпчики

Кінець таблиці А.1

Д) Для розвитку окоміру, точності рухів, спритності, для навчання метання в мету

 • стійка з обручами для метання в мету, висота від 0,12 м до 0,13 м, діаметр обруча від 0,4 м до 0,5 м;
 • устаткування для метання у вигляді «квітки», «півня», центр мішені розташований на висоті:
 • 1,2 м - для молодшого дошкільного віку;
 • 1,5 м - 2 м для старшого дошкільного віку;
 • пристосування для кидання кільця - дошка з укріпленими кілочками заввишки 0,15 м-0,2 м, пристосування для кидання кільця можуть бути розташовані горизонтально і похило;
 • мішені на щитах з дощок у вигляді чотирьох концентричних кругів діаметром 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 м, центр мішені на висоті 1,1 м-1,2 м від рівня підлоги або майданчика, круги фарбуються в червоний (центр), салатний, жовтий і блакитний;
 • баскетбольні щити, кріпляться на двох дерев'яних або металевих стійках так, щоб кільце знаходилося на рівні 2 м від підлоги або поверхні майданчика.

Діти

шкільного

віку

Для загального фізичного розвитку

 • гімнастична стінка заввишки не менше ніж 3 м, кількість прольотів - від 4 до 6;
 • різновисока щаблина, щаблина-еспандер для виконання силових вправ у висі;
 • «рукохід» різної конфігурації для навчання пересуванню різними способами, підтяганню;
 • спортивно-гімнастичні комплекси - щаблини з 5-6 горизонтальними поперечинами, що укріплені на різній висоті, до щаблини можуть прикріплятися спортивні снаряди: кільця, трапеції, гойдалки, жердини і др.;
 • зчленована щаблина різної висоти: 1,5 м; 2,2 м; 3 м, можуть розташовуватися по одній лінії або у формі букв «Г», «Т» або змійкою.

Діти

старшого

шкільного

віку

Для поліпшення м'язової сили, статури і загального фізичного розвитку

 • спортивні комплекси;
 • спортивно-ігрові комплекси (велодроми тощо)

Таблиця А.2 - Параметри ігрового обладнання

Ігрове

обладнання

Параметри

Гойдалки

1. Висота від рівня землі до сидіння гойдалок в стані спокою має бути не менше ніж 0,35 м і не більше ніж 0,635 м. Допускається не більше двох сидінь в одній рамці гойдалок. У подвійних гойдалках не повинні використовуватися разом сидіння для маленьких дітей (колиска) і плоске сидіння для більш старших дітей.

2. Висота від землі до сидіння в стані рівноваги має бути від 0,55 м до 0,75 мм. Максимальний нахил сидіння при русі назад і вперед - не більше ніж 200. Конструкція гойдалки не повинна допускати попадання ніг дитини, що сидить в ній, під опорні частини гойдалки, не повинна мати гострих кутів, радіус їх закруглення повинен складати не менше ніж 0,02 м.

Каруселі

Мінімальна відстань від рівня землі до нижньої конструкції каруселі, що обертається, має бути не менше ніж 0,06 м і не більше ніж 0,11 м. Нижня поверхня платформи, що обертається, має бути гладкою. Максимальна висота від нижнього рівня каруселі до її верхньої крапки складає 1 м.

Гори

Доступ до гори здійснюється через сходи, секцію для лазіння або інші пристосування. Висота ската гори, що стоїть окремо, не повинна перевищувати 2,5 м незалежно від виду доступу. Ширина відкритої і прямої гори не менше ніж 0,7 м і не більше ніж 0,95 м. Стартовий майданчик з похилом до 50 завдовжки не менше ніж 0,3 м , але, як правило, ширина майданчика, має дорівнювати горизонтальній проекції ділянки ковзання. На горці, що окремо стоїть, висота бічної огорожі на стартовому майданчику має бути не менше ніж 0,15 м. Кут нахилу ділянки ковзання не повинен перевищувати 600 в будь-якій точці. На кінцевій ділянці ската середній нахил не повинен перевищувати 100. Край ската гори повинен підгинатися у напрямку до землі з радіусом не менше ніж 0,05 м і кутом загину не менше ніж 1000. Відстань від краю ската гори до землі має бути не більше ніж 0,1 м. Висота захищаючого борту на кінцевій ділянці при довжині ділянки ковзання менше ніж 1,5 м - не більше ніж 0,2 м, при довжині ділянки ковзання більше ніж 1,5 м - не більше ніж 0,35 м. Гора - тунель повинна мати мінімальну висоту і ширину 0,75 м.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 269 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 431 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення"
 2. Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
 3. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.06 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.12.09 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»
 5. Закон України «Про автомобільні дороги»
 6. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
 7. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.09 № 264 "Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах"
 8. Закон України "Про охорону культурної спадщини"
 9. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 03.12.01 № 272 "Правила охорони життя людей на водних об'єктах України"
 10. Водний кодекс України
 11. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 554 зі змінами від
 13. № 142 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
 14. Закон України "Про екологічну експертизу"

14 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.11 N 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»
 2. Указ Президента України від 1.11.08 № 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень»
 3. ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід01.08.06№1045«Про

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»

 1. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 24.12.01 № 226 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України»
 2. Закон України "Про рекламу"
 3. ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід29.12.03№2067«Про

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

 1. ПУЭ «Правила устройстваэлектроустановок»(ПУЕ«Правила

улаштування електроустановок»)

 1. ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід15.06.06№826«Про

затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою»

 1. Містобудування. Довідник проектувальника. Київ, 2006
 2. Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.11 № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5.04.11 за № 457/19195
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.05.96 № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»
 5. Закон України "Про охорону земель"
 6. Наказ Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.01.05 № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»
 7. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19.06.2009 за N 549/16565

Ключові слова: благоустрій, територія, об’єкти благоустрою, елементи благоустрою