ДСТУ Б В.2.7-195:2009 «Будівельні матеріали. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників».

ДСТУ Б В.2.7-200:2009 «Будівельні матеріали. Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників».

ДСТУ Б В.2.7-228:2009 Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним м’яким покриттям. Технічні умови (ГОСТ 31364-2007, MOD).

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко

прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом

ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3 (CEN/TS 14383-3:2005, ГОТ)Запобігання злочинам . Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинківДСТУ prEN 483:2003 Котли газові централізованого опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

ДСТУ Б EN 1341:2007 Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1341:2001, IDT)

ДСТУ Б EN 1342:2007 Будівельні матеріали. Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 701. Ванні та душові приміщення.

ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення щодо розрахунків)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы

испытаний. Испытания нагретой проволокой (Випробуванняна

пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробування нагрітим дротом)

ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ГОСТ 13109-87* Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения

ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств (Засоби вогнезахисту для деревини.

Методи визначення вогнезахисних властивостей)

ГОСТ 25772-83 Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30331.1-95 Электроустановки зданий. Основные положення. (Електроустановки будівель. Основні положення)

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общестивенные. Параметры микроклимата в помещениях (Будівлі житлові і громадські. Параметри мікроклімата в приміщеннях)

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ Б.02.014-2004. Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтування відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників.

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України (проект)

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок. ПУЕ РД 34.21.122-87/ Минэнерго СССР, Г осстрой СССР Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

ДержСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Мікроклімат виробничих приміщень ДержСанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДержСанПіН 383-96 Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.2.2261-07 Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Санитарноэпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям СанПиН 5781-91и Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли на территории жилой застройки

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) СанПиН 2.1.6.1032-01Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.6.575-96 Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест. Санитарные правила и нормы

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы

СанПиН 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения

СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01) (взамен СП 4723-88, СП 2270-80)

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

ДержСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях (взамен СанПиН 2.2.4.1191-03 в части пп. 3.1.1-3.1.5 и пп. 4.2.1-4.2.10)

СанПиН 12152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ( va037282-99 )

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень СанПиН 3077-84 застройки Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий

СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах СанПиН 1102-73 Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта

СН 4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03Г игиенические требования к естественному,

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий ВНТП-СГіП-46-4.94/ Мінсільгосппрод України Птахівницькі підприємства. 01.01.1970

ВНТП-СГіП-46-1.94/ Мінсільгосппрод України Скотарські підприємства.) ВСН 1-77/ Минсвязи СССР/ Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Автостоянка - розміщуване в межах будинку, в прибудові до нього або в окремій споруді приміщення, призначене для зберігання або парковки автомобілів, не обладнане для їх ремонту або технічного обслуговування

Альтанка (бесідка) - відкрита споруда на присадибній ділянці з навісом з функціями відпочинку або відкритої столової.

Альтанка прибудована (газібо) - різновид альтанки зв’язаної з будинком входом до одного з приміщень будинку або критим переходом.

Балкон - виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку.

Блокований житловий будинок - будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю. ЦІ норми розповсюджуються на блоковані будинки, що складаються з двох або більш прибудованих один до одного автономних житлових блоків, кожен з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку.

Блок житловий автономний - житловий блок, що має самостійні інженерні системи і індивідуальні підключення до зовнішніх мереж, не має загальних з сусідніми житловими блоками горищ, підпіль, шахт комунікацій, допоміжних приміщень, зовнішніх входів, а також приміщень, розташованих над або під іншими житловими блоками

Будинок житловий одноквартирний - будинок, що складається з окремої квартири (автономного житлового блоку), включає комплекс приміщень, призначених для індивідуального і/або одно сімейного заселення мешканців, при їх постійному, тривалому або короткочасному мешканні (у т.ч. сезонному, відпустковому і тому подібне має окрему присадибну ділянку.

Будинок одноквартирний міський - однокваритрний житловий будинок, розташований на земельній ділянці у міський місцевості в який як правило вимагаеться розвинений склад інженерного обладнання, та можуть бути визначені місцеві обмеженя з використання дялінки та споруд на її територіїї .

Будинок одноквартирний сільський - однокваритрний житловий будинок, розташований на земельній ділянці у сільській місцевості разом зі спорудами господарського призначення, садом і городом.

Будинок одноквартирний дачний - однокваритрний житловий будинок, розташований на земельній ділянці дачного кооперативу який може

використовуватися сезонно, і може мати обмеження жаного кооперативу.

Будинок одноквартирний садовий - однокваритрний житловий будинок, розташований на земельній ділянці садового кооперативу який може використовуватися сезонно. і може мати обмеження жаного кооперативу.

Веранда - засклене неопалюване приміщення, прибудоване до малоповерхового будинку або вбудоване у нього, яке не має обмеження за глибиною.

Г остьовий будинок - прибудований або окремо розміщений присадибе ній дялнці будинок який слугує виключно для приймання гостей мешканців будинку як додаткова (резервна) площа.

Г осподарська споруда - будівля або споруда для здіснення функецій сільського господарства на присадибній ділянці та (або) обслуговування будинку.

Ганок - відкрита прибудова до фасаду в місці головного входу що включає навіс перед входом для захисту від опадів крильця та конструкції що підтримують цей навіс.

Горище - простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху.

Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

Житловий будинок (приміщення) для інвалідів: спеціальнийжитловий будинок (спеціальне житлове приміщення), призначен-е) для постійного мешкання сім'ї, в якій є фізично ослаблені особи, для яких користування житловими приміщеннями загального типу неможливе або істотно утруднене.

Загальна площа житлового будинку - сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтом відповідно до додатка Д.

Лазня (окремо розміщена) - будівля з метою здійснення гігієнічних процедур (сауна, турецька або російська лазня, душові, мильна мийня) та відпочинку.

Лоджія - перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія не є верандою.

Льох - споруда, заглиблена в землю, для цілорічного зберігання продуктів. Може бути розташованим окремо, під житловим будинком або господарською будівлею.

Крильце - майданчик из сходами або(та) пандусом для виходу з рівня землі на рівень позначки першого поверху

Малоповерхова забудова - забудова території одно-, дво-, триповерховими житловими будинками різних типів.

Мезонін - фрагмент простору горища з вертикальними стінами та вікнами, яких займає обмежену частину плоші поверху.

Нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом цивільно- правових відносин

Підсобні приміщення будинку - приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо.

Площа будинку - сумарна площа житлових і підсобних приміщень будинку без урахування лоджій, балконів, веранд і терас.

Планувальна позначка землі - рівень землі на межі вимощення.