ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.34

Додаток Г

(довідковий)

Приклад виконання розрізу одноповерхової виробничої будівлі

Приложение Г

(справочное)

Пример выполнения разреза одноэтажного производственного здания

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.35

Приклад виконання розрізу багатоповерхової виробничої будівлі

Пример выполнения разреза многоэтажного производственного здания

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.36

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501 -93) с.37

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.38

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.39

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.40

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.41

Додаток И

(довідковий)

Приклад виконання схеми розміщення елементів збірних перегородок

Приложение И

(справочное)

Пример выполнения схемы расположения элементов сборных перегородок

С х е м а...

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501 -93) с.42

Додаток К

(довідковий)

Приклад виконання схеми розміщення елементів заповнення віконного прорізу

Приложение К

(справочное)

Пример выполнения схемы расположения элементов заполнения оконного проема

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.43

Додаток Л

(довідковий)

Приклади

виконання схем розміщення елементів збірних конструкцій

Схема розміщення елементів фундаментів і фундаментних балок

Приложение Л

(справочное)

Примеры

выполнения схем расположения элементов сборных конструкций

Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.44

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501 -93) с.45

Схема розміщення панелей стінСхема расположения панелей стен

Схема розміщення панелей стін, перегородок і інших елементів житлового будинкуСхема расположения панелей стен, перегородок и других элементов жилого дома

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501 -93) с.46

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.47

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.48

Додаток Н (довідковий)

Приклад заповнення відомості витрати сталі, кг

Приложение Н (справочное)

Пример заполнения ведомости расхода стали, кг

Марка

елемента

Марка

элемента

Напружена арматура класу

Напрягаемая арматуа класса

Вироби арматурні

Изделия арматурные

Вироби закладні

Изделия закладные

Арматура класу

Арматура класу

Арматура класу

Арматура класу

Прокат марки

A-IV

Всього Итого

А-ІІІ

Вр-1

Всього

А-ІІІ

ВСтЗкп2

Всього

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ

6727-80

Всего

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 538-88

ГОСТ 8510-86

Всего

Ø14

Ø16

Ø20

Ø6

Ø8

Ø10

Всього Итого

Ø5

Всього Итого

Ø16

Ø20

Всього Итого

-5х14

-5х16

Всього Итого

1,75х50х5

Всього Итого

2БФ6-2А1Vа

-

-

30,4

30,4

4,7

-

9,3

14,0

4,0

4,0

18,0

25,1

-

25,1

5,5

13,8

19,3

40,3

40,3

84,7

2БФ6-5А1Vа

14,8

-

-

14,8

-

4,7

2,0

6,7

7,1

7,1

13,8

30,6

15,3

45,9

2,8

-

2,8

45,3

45,3

94,0

2БФ6-9А1Vа

-

18,0

-

18,0

4,7

-

8.7

13,4

4,0

4,0

17,4

41,2

15,8

57,0

3,2

-

3,2

38,1

38,1

98,3

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.49

Додаток П

(довідковий)

Приклад виконання

групового робочого документа на сітки

Приложение П

(справочное)

Пример выполнения

группового рабочего документа на сетки

Марка виробу Марка изделия

Поз.дет.

Найменування Наименование

Кількість Количество

Маса 1 дет., кг Масса 1 дет., кг

Маса виробу,

кг

Масса изделия,

кг

С1

1

Ø16А-ІІІ І=3050

7

4,8

36,9

2

Ø8А-І І=650

11

0,3

С2

1

Ø12А-ІІІ І=2150

6

1,9

12,2

2

Ø6А-І І=550

8

0,1

С3

1

Ø10А-ІІІ І=1550

6

1,0

6,6

2

Ø6А-І І=550

6

0,1

С4

3

Ø16А-ІІІ І=3500

1

5,5

4

Ø6А-ІІІ І=3400

1

5,4

5

Ø16А-ІІІ І=3050

1

4,8

20,6

6

Ø8А-І І=350

1

0,1

7

Ø8А-І І=650

16

0,3

С5

3

Ø12А-ІІІ І=2500

1

2,2

4

Ø12А-ІІІ І=2400

1

2,1

5

Ø12А-ІІІ І=2050

1

1,8

7,3

6

Ø6А-І І=350

1

0,1

7

Ø6А-І І=650

11

0,1

1 Арматура згідно з ГОСТ 5781-82

2 Граничні відхилення від розмірів стержнів і випусків - 2 мм1 Арматура - по ГОСТ 5781-82

2 Предельные отклонения от размеров стержней и випусков - 2 мм

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.50

Додаток Р

(довідковий)

Приблизний перелік металевих виробів, на які робочі креслення виконують

в складі робочих креслень

залізобетонних конструкцій

1 Зовнішні металеві сходи завширшки не більше 1,0 м.

2 Косоури сходів з залізобетонними східцями і площадками.

3 Огорожа: на покрівлі, площадок, прорізів, приямків, сходів (залізобетонних, металевих).

4 Щити над каналами завширшки до 1,0 м з навантаженням не більше 20 кПа (2000кГс/м2).

5 Щити над прорізами (наприклад, монолітними) площею до 2 м2 з навантаженням не більше 20 кПа (2000 кГс/м2).

6 Конструкції козирків виносом не більше

1,5м.

7 Металеві елементи залізобетонних конструкцій (наприклад, окремі металеві балки, з'єднувальні вироби, анкери, випуски між залізобетонними плитами, металева гідроізоляція стін, профільований настил, який використовується як опалубка).

8 Інші металеві вироби, конструкції, параметри яких аналогічні переліченим в пп.1-7.

Приложение Р (справочное)

Примерный перечень металлических изделий, на которые рабочие чертежи выполняют в составе рабочих чертежей железобетонных конструкций

1 Наружные металлические лестницы шириной не более 1,0 м.

2 Косоуры лестниц с железобетонными ступенями и площадками.

3 Ограждение: на кровле, площадок, проемов, приямков, лестниц (железобетонных, металлических).

4 Щиты над каналами шириной до 1,0 м с нагрузкой не более 20 кПа (2000кГс/м2).

5 Щиты над проемами (например, монолитными) площадью до 2 м2 с нагрузкой не более 20 кПа (2000 кГс/м2).

6 Конструкции козырьков выносом не более 1,5м.

7 Металлические элементы железобетонных конструкций (например, отдельные металлические балки, соединительные изделия, анкеры, выпуски между железобетонными плитами, металлическая гидроизоляция стен, профилированный настил, используемый в качестве опалубки).

8 Другие металлические изделия, конструкции, параметры которых аналогичны перечисленным в пп. 1-7.

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.51

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.52

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.53

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.54

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) с.55

УДК Ж01 ОКСТУ

Ключові слова: архітектурні рішення, плани, фасади, будівельні конструкції, схеми розміщення, схеми армування, будівельні вироби, позначення, специфікації

Ключевые слова: архитектурные решения, планы, фасады, строительные конструкции, схемы расположения, схемы армирования, строительные изделия, обозначения, спецификации

Коректор – А.О. Луковська

Комп’ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Відповідальний за випуск - В. М. Чеснок

Видавництво "Укрархбудінформ"

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки,26

Зовнішторгвидав України Зам. 6 — 199