НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


9.3. З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути

забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за

винятком випадків, коли відповідними державними нормативними

актами встановлений особливий порядок допуску.

9.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та

технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов'язані

брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні

і технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих

будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних

заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її

розвитку, сил та засобів об'єкта.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки П.Ф.Борисов

Додаток 1

до пункту 3.4 Правил

пожежної безпеки в Україні

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до інструкцій про заходи пожежної безпеки

1. Інструкції повинні розроблятися на підставі діючих правил

та інших нормативних актів з пожежної безпеки, виходячи зі

специфіки пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних

процесів, технологічного та виробничого обладнання.

Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення

пожежної безпеки, обов'язки і дії працівників у разі виникнення

пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї

пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних

цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з

підрозділами пожежної охорони.

Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей

(тварин) і матеріальних цінностей.

2. Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі - інструкції)

поділяються на такі види:

загальні інструкції для підприємств, установ, організацій

(далі - загальнооб'єктові інструкції);

інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць,

лабораторій, приміщень тощо;

інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт,

експлуатації технологічних установок, обладнання тощо.

2.1. У загальнооб'єктовій інструкції необхідно відображати

основні положення з питань пожежної безпеки, у тому числі:

порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд,

протипожежних розривів, під'їздів до будівель, споруд, вододжерел;

вимоги щодо утримання шляхів евакуації;

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

місця зберігання (на території) та допустиму кількість

розташування там сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

допустимість (місця) паління;

порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та

інших пожежонебезпечних робіт;

порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів

виробництва;

утримання та зберігання спецодягу;

основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

технологічних процесів;

вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та

матеріалів;

правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, у

тому числі автоматичних установок та первинних засобів

пожежогасіння;

порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття

приміщень після закінчення роботи;

особливості утримання електроустановок, вентиляційного та

іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших

нагрівальних приладів;

обов'язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням:

порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику

пожежної охорони;

порядку евакуації людей та матеріальних цінностей; правил

застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної

автоматики;

порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції,

зупинення роботи технологічного обладнання тощо.

2.2. В інструкціях для окремих приміщень (дільниць) повинні

вказуватися:

категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки з

урахуванням ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий

по взрывопожарной и пожарной опасности" (для виробничих,

складських приміщень, лабораторій тощо);

вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

місця для паління та вимоги до них;

правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та

застосування ЛЗР, ГР, пожежовибухонебезпечних речовин і

матеріалів;

порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та

видалення горючих відходів, промасленого шмаття;

утримання та зберігання спецодягу;

місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні

сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в

пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття

приміщень після закінчення роботи;

заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних

установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;

граничні показання контрольно-вимірювальних приладів

манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть

викликати пожежу або вибух;

обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі:

порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежної охорони,

зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів,

підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів,

застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей

та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки

безпеки.

2.3. Інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів

робіт, експлуатації технологічних установок та обладнання

необхідно розробляти з урахуванням вимог, викладених

в розділах 5, 8 цих Правил.

3. Інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства

або особою, яка виконує його обов'язки.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки П.Ф.Борисов

Додаток 2

до пунктів 6.4.9, 7.5.25, 8.1.1.4, 8.4.4, 8.4.9

Правил пожежної безпеки в Україні

ВИМОГИ

щодо оснащення об'єктів первинними

засобами пожежогасіння

1. До первинних засобів пожежогасіння відносяться:

вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого

теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики

з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та

пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

2. Для визначення видів та кількості первинних засобів

пожежогасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні

властивості горючих речовин, їх взаємодію з вогнегасними

речовинами, а також розміри площ виробничих приміщень, відкритих

майданчиків та установок.

3. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння

визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для

етажерок відкритих установок.

Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за

пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного

протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечують

вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів

пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

4. Покривала (з матеріалів, вказаних у пункті 1 цього

додатку) повинні мати розмір не менш як 1 x 1 м. Вони призначені

для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин,

горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях

застосування та зберігання ЛЗР та ГР розміри покривал можуть бути

збільшені до величин: 2 x 1,5 м, 2 х 2 м. Покривала слід

застосовувати для гасіння пожеж класів "A", "B", "D", (E).

5. Бочки з водою встановлюються у виробничих, складських та

інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього

протипожежного водогону та за наявності горючих матеріалів, а

також на території об'єктів, у садибах індивідуальних жилих

будинків, дачних будиночках тощо. Їх кількість у приміщеннях

визначається з розрахунку установки однієї бочки на 250-300 кв. м

захищуваної площі.

6. Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно

до ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов.

Основные виды. Размещение и обслуживание" повинні мати місткість

не менше 0,2 кв. м і бути укомплектовані пожежним відром місткістю

не менше 0,008 куб. м.

7. Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта

з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 кв. м.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на

ньому, слід включати: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт.,

покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті

розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт.,

ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.

8. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або

3,0 куб. м та бути укомплектованими совковою лопатою.

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного

стенду, повинні бути місткістю не менше 0,1 куб. м. Конструкція

ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання

піску та виключати попадання опадів.

9. Склади лісу, тари та волокнистих матеріалів слід

забезпечувати збільшеною кількістю пожежних щитів з набором

первинних засобів пожежогасіння, виходячи з місцевих умов.

10. Будівлі та споруди, які зводяться та реконструюються,

мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з

розрахунку:

на 200 кв. м площі підлоги - один вогнегасник (якщо площа

поверху менша 200 кв. м - два вогнегасники на поверх), бочка з

водою, ящик з піском;

на кожні 20 м довжини риштування (на поверхах) - один

вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м

довжини риштування - бочка з водою;

на 200 кв. м площі покриття з утеплювачем та покрівлями з

горючих матеріалів груп Г3, Г4 - один вогнегасник, бочка з водою,

ящик з піском;

на кожну люльку агрегата для будівництва градирень - по два

вогнегасники;

у місці встановлення теплогенераторів, калориферів - два

вогнегасники та ящик з піском на кожний агрегат.

У вищезазначених місцях слід застосовувати вогнегасники пінні

чи водяні місткістю 10 л або порошкові місткістю не менше 5 л.

Місткість бочок з водою та ящиків з піском, а також їх

укомплектованість інвентарем (відрами, лопатами) - має відповідати

вимогам пунктів 6 та 8 цього додатка.

На території будівництва в місцях розташування тимчасових

будівель, складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди)

та бочки з водою.

11. Вибір типу та визначення необхідної кількості

вогнегасників здійснюється відповідно до Типових норм належності

вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151 та зареєстрованих

у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153

( z0554-04 ).

12. Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального

призначення на об'єктах захисту вогнегасниками визначаються

відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 02.04.2004 N 152 ( z0555-04 ) та зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки П.Ф.Борисов

Додаток 3

до пункту 7.10.1.1

Правил пожежної безпеки в Україні

ПОРЯДОК

сумісного зберігання речовин та матеріалів

1. Умови зберігання всіх речовин і матеріалів визначаються

вимогами стандартів або технічних умов на них.

2. Можливість сумісного зберігання речовин та матеріалів

визначається вимогами, викладеними в ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ.

Пожарная безопасность. Общие требования". Ці вимоги формульовані

на підставі кількісного врахування показників пожежної небезпеки,

токсичності, а також однорідності засобів пожежогасіння.

3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность.

Общие требования" не поширюються на вибухові та радіоактивні

речовини, які повинні зберігатися та перевозитися за спеціальними

правилами.

4. Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность.

Общие требования", за потенційною небезпекою викликати пожежу,

підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє

середовище (повітря, воду, ґрунт, флору та фауну тощо), впливати

на людину через шкіру, слизові оболонки дихальних органів шляхом

безпосередньої дії або на відстані речовини та матеріали

поділяються на розряди:

безпечні;

малонебезпечні;

небезпечні;

особливо небезпечні.

У залежності від того, до якого розряду відносяться речовини

та матеріали, визначаються умови їх зберігання.

4.1. До безпечних відносять негорючі речовини та матеріали в

негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних