НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, і

після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС;

відстань між автомобілем, який знаходиться під заправленням,

та автомобілем, що стоїть за ним, має бути не менше 3 м, а

відстань між усіма іншими автомобілями, які стоять у черзі - не

менше 1 м; при цьому для кожного транспортного засобу повинна бути

забезпечена можливість маневрування та виїзду з території АЗС.

7.12.19. На АЗС забороняється:

заправлення транспортних засобів з працюючими двигунами;

проїзд автотранспорту над підземними резервуарами;

робота в одязі та взутті, облитих бензином;

заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів),

у яких перебувають пасажири;

заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем

(вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами,

ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами тощо);

в'їзд на територію АЗС і заправлення тракторів, не обладнаних

іскрогасниками;

відпускання палива роздавальними колонками, котрі підключені

до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);

приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та

забруднених частин автоцистерни;

використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та

горючими газами, а також інших трубопроводів;

експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими

деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його

конструкцією;

експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у

вибухозахищеному виконанні.

7.12.20. Експлуатація пересувних автозаправних станцій

7.12.20.1. ПАЗС повинні розміщуватися на спеціально

відведених майданчиках (за погодженням з місцевими органами

державного пожежного нагляду).

7.12.20.2. На кожній ПАЗС повинні бути нанесені фарбою написи

"Пересувна АЗС", "Вогненебезпечно" та знак класифікації вантажу.

Кожна ПАЗС має бути укомплектована первинними засобами

пожежогасіння, виходячи з вимог пункту 7.8.8 цих Правил.

7.12.20.3. Кожна ПАЗС повинна мати інструкцію щодо заходів

пожежної безпеки для водія-заправника.

7.12.20.4. Перед початком відпускання нафтопродуктів

водій-заправник зобов'язаний:

забезпечити надійне гальмування автомобіля й причепа на

майданчику;

надійно заземлити ПАЗС (вертикальний заземлювач під час

установлення забивають у землю на глибину 0,5-0,6 м);

підготувати до застосування первинні засоби пожежогасіння;

надійно зафіксувати дверцята шафи паливороздавальних

агрегатів під час відкривання, протерти підлогу шафи;

перевірити герметичність трубопроводів та паливороздавальних

агрегатів, у разі необхідності негайно усунути несправності, що

виникли.

7.12.20.5. Використання ПАЗС дозволяється лише за прямим

призначенням. На території стаціонарних АЗС дозволяється

використання ПАЗС у разі зупинення АЗС на ремонт або очищення

резервуарів.

7.12.21. Експлуатація контейнерних автозаправних станцій

7.12.21.1. Контейнерні АЗС виготовляються двох видів:

автозаправний блок-пункт (далі - АБП);

КАЗС, яка складається з контейнера зберігання палива та

контейнера керування (операторної).

7.12.21.2. Кожна АЗС піддається випробуванню для

підтвердження відповідності вимогам технічних умов не рідше 1 разу

на 3 роки, про що має бути складений акт.

7.12.21.3. Контейнерна АЗС повинна встановлюватись на

відокремленому майданчику у вигляді суцільної бетонної

горизонтальної плити. Поверхня майданчика має бути піднята над

прилеглим плануванням на 0,1-0,15 м і мати по контуру

водовідвідний лоток, підключений трубою до збірника атмосферних

опадів, забруднених нафтопродуктами.

Розмір майданчика повинен забезпечувати можливість

установлення блок-пункту, а також стоянки автомобіля, який

заправляється, або автоцистерни, що зливає нафтопродукт у

блок-пункт. Зона стоянки автомобіля повинна мати ухил поверхні до

водовідвідного лотка не менше 1%.

Майданчики, де встановлені блок-пункти, повинні бути

огороджені стіною з негорючих матеріалів або обдернованим земляним

обвалуванням, які перешкоджають розтіканню пального у випадку

аварії. Висота стіни визначається з такого розрахунку, щоб

вміщувався об'єм, який дорівнює об'єму одного найбільшого

резервуара з пальним.

При використанні блок-пункту підвищеної надійності з

наявністю в його конструкції захисного кожуха спорудження

огороджувальної стіни або обвалування не є обов'язковим.

7.12.21.4. Операторна КАЗС має бути обладнана дистанційним

керуванням колонками, засобами зв'язку, пожежогасіння, звуковою

охоронною сигналізацією.

7.12.21.5. Перед роботою АБП необхідно:

відчинити двері та зафіксувати їх;

провітрити приміщення впродовж не менше 15 хвилин;

переконатися у справності електроживлення, заземлення,

засобів пожежогасіння, герметичності трубопроводів та колонки.

7.12.21.6. Забороняється:

зливання палива з автоцистерни через замірний люк;

здійснення приймання палива за умови повного бака АБП;

приймання нафтопродуктів за наявності нещільностей у

з'єднаннях вентилів та трубопроводів, у випадку наявності

підтікання;

залишення без нагляду відкритими блок-пункту і контейнера

зберігання.

7.12.21.7. До паспорта (інструкції) КАЗС повинні бути

занесені номер телефону, прізвище, посада особи, відповідальної за

її безпечну експлуатацію.

7.13. Лазні сухого жару (сауни)

7.13.1. Можливість розміщення лазень сухого жару (далі -

саун) у будівлях різного призначення визначається, виходячи з

вимог будівельних норм.

7.13.2. У разі влаштування вбудованих саун необхідно:

відділяти приміщення лазень від інших приміщень

протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу;

улаштувати один евакуаційний вихід з приміщень безпосередньо

назовні;

обладнати парильне відділення піччю заводського виготовлення

з автоматичним захистом та відключенням, яке робить неможливою

роботу печі більше 8 годин на добу;

улаштувати в парильному відділенні перфоровані сухотруби,

підключені до внутрішнього протипожежного водогону, з можливістю

ручного пуску від пристроїв, встановлюваних за межами парильного

відділення;

передбачати місткість парильного відділення не більше ніж на

10 місць;

вся деревина, що застосовується при будівництві парильні, має

бути з листяних порід.

7.13.3. У парильному відділені піч має бути встановлена на

основі з негорючих матеріалів. Відстань від печі до дерев'яної

обшивки поверхонь конструкцій повинна бути не менше 1 м.

Стелю над піччю слід захищати від дії високої температури

металевим листом по шару негорючого теплоізоляційного матеріалу з

розмірами, що на 0,5 м перевищують розміри печі (у плані).

7.13.4. У верхній зоні парильного відділення, а також на

найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яної оздоби слід

встановлювати датчики температури, зблоковані з пристроєм

(терморегулятором), який відключає електроенергію від

електронагрівників у разі підвищення температури до 110 град. C.

7.13.5. Електричні проводи, використовувані для підключення

печі до електромережі, а також світильники та електроарматура

повинні бути розраховані на умови експлуатації у середовищі з

підвищеною температурою. Підключення ТЕНів до електромережі має

здійснюватися за межами парильного відділення.

7.13.6. Канал припливу свіжого повітря під піччю слід

систематично очищати від пилу та інших сторонніх предметів.

7.13.7. У разі виявлення несправностей в устаткуванні або

появи ознак горіння (диму, запаху горілого, обвуглювання

дерев'яного обличкування) слід негайно повідомити про це

адміністрацію.

7.13.8. Витяжний повітровод з парильного відділення

виконується відокремленим і виводиться безпосередньо назовні.

7.13.9. У приміщеннях саун забороняється:

експлуатувати піч з відключеним або несправним

терморегулятором;

користуватися електронагрівальними побутовими приладами поза

спеціально обладнаними місцями;

залишати без нагляду включений в електромережу

електронагрівник печі.

8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення

вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

8.1. Зварювальні та інші вогневі роботи

8.1.1. Загальні вимоги, підготовка до проведення вогневих

робіт

8.1.1.1. Місця проведення зварювальних та інших вогневих

робіт, пов'язаних з нагріванням деталей до температур, спроможних

викликати займання матеріалів та конструкцій, можуть бути:

постійними, які організуються у спеціально обладнаних для

цієї мети цехах, майстернях чи на відкритих майданчиках;

тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в

будівлях, які зводяться або експлуатуються, спорудах та на

території об'єктів з метою монтажу будівельних конструкцій,

ремонту устаткування тощо.

8.1.1.2. Постійні місця проведення вогневих робіт

визначаються наказами, розпорядженнями, інструкціями власника

підприємства. Обгороджуючі конструкції в цих місцях (перегородки,

перекриття, підлоги) повинні бути з негорючих матеріалів.

8.1.1.3. Керівник підприємства чи структурного підрозділу, де

проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях (крім будівельних

майданчиків та приватних домоволодінь), зобов'язаний оформити

наряд-допуск (додаток 4) на проведення цих робіт.

За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони (ДПД)

наряди-допуски повинні бути погоджені з нею напередодні виконання

робіт з установленням з боку пожежної охорони (ДПД) відповідного

контролю.

8.1.1.4. Проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових

місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають

можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих

матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними

засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою,

відром з водою). Вид (тип) та кількість первинних засобів

пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце робіт,

визначаються з урахуванням вимог щодо оснащення об'єктів

первинними засобами пожежогасіння (додаток 2), і вказуються в

нарядідопуску.

8.1.1.5. Після закінчення вогневих робіт виконавець

зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності

горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини

виникнення пожежі.

Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення

(дільниці, установки, території тощо), де проводились вогневі

роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт

упродовж 2 годин після їх закінчення. Про приведення місця

вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна

за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у

наряді-допуску.

8.1.1.6. Технологічне обладнання, на якому передбачається

проведення вогневих робіт, повинне бути приведене в

пожежовибухобезпечний стан до початку цих робіт (видалені

пожежовибухонебезпечні речовини та відклади, відключені діючі

комунікації, виконано безпечними методами очищення, прошпарення,

промивання, забезпечені вентиляція та контроль за повітряним

середовищем тощо).

8.1.1.7. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від

горючих речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці:

------------------------------------------------------------------

|Висота точки | | | | | | | | |

|зварювання над| | | | | | | | |

|рівнем підлоги| | | | | | | | |

|чи прилеглої | | | | | | | | Понад |

|території, м | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |

|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------|

|Мінімальний | | | | | | | | |

|радіус зони, м| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

------------------------------------------------------------------

8.1.1.8. Розміщені в межах указаних радіусів будівельні

конструкції, настили підлог, оздоблення з матеріалів груп

горючості Г2, Г3, Г4, а також горючі частини обладнання та

ізоляція мають бути захищені від потрапляння на них іскор

металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного

матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою.

8.1.1.9. З метою виключення потрапляння розпечених часток

металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи, близько

розташоване устаткування, всі оглядові, технологічні й

вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і

перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, повинні

бути закриті негорючими матеріалами.

8.1.1.10. Приміщення, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР

та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути

старанно провентильовані.

8.1.1.11. Двері, що з'єднують приміщення, де виконуються

вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені.

8.1.1.12. Місце для проведення зварювальних та різальних

робіт у будівлях і приміщеннях, у конструкціях яких використані

горючі матеріали, має бути обгороджене суцільною перегородкою з

негорючого матеріалу. При цьому висота перегородки повинна бути не

менше 1,8 м, а відстань між перегородкою та підлогою - не

більше 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток цей