НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


допомогою піщаного затвору (еластичної подушки). Підйомно-опускний

механізм слід відрегулювати так, щоб швидкість опускання завіси

була не менше 0,2 м/с. Завіса повинна мати звукову та світлову

сигналізацію для оповіщення про її підняття та опускання.

Дистанційне управління рухом протипожежної завіси повинно

здійснюватися з трьох розсереджених місць: з приміщення пожежного

поста, з планшета сцени та з приміщення лебідки протипожежної

завіси. Електрообладнання механізму опускання та піднімання завіси

повинно бути заживлене по 1-й категорії надійності згідно з ПУЕ та

ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ). Перевірку працездатності

механізму опускання та піднімання завіси слід здійснювати не рідше

одного разу на 10 днів із зазначенням результатів перевірки в

журналі.

У разі виникнення пожежі протипожежна завіса повинна

зрошуватися водою з боку сцени.

7.5.7. Клапани димових люків на зимовий період необхідно

утеплювати і не рідше одного разу на 10 днів перевіряти на

безвідмовність у роботі.

Відкривання клапанів повинно відбуватися під дією власної

ваги після звільнення їх від утримуючих пристроїв.

7.5.8. У межах сценічної коробки видовищної установи

одночасно можуть знаходитися декорації та сценічне обладнання не

більше ніж для двох спектаклів. Решта декорацій має зберігатися у

спеціальних складських приміщеннях за межами будівлі установи.

Після закінчення спектаклю всі декорації й бутафорія повинні

бути розібрані та прибрані зі сцени, а театральні костюми з

артистичних убиралень здані до костюмерних складів.

7.5.9. У залах для глядачів та на трибунах усі крісла та

стільці слід з'єднувати між собою в ряди і міцно кріпити до

підлоги.

На балконах та в лоджіях з кількістю місць не більше

12 крісла, стільці допускається не закріплювати за наявності

самостійного виходу у фойє.

У залах для глядачів з кількістю місць не більше 200, де

проводяться танцювальні вечори та подібні заходи, кріплення

стільців до підлоги не обов'язкове за умови з'єднання їх у рядах

між собою.

7.5.10. Розставляння крісел у залах для глядачів, з

урахуванням кількості місць у ряді, відстані між рядами, спинками

сидінь тощо, повинно здійснюватися відповідно до чинних

будівельних норм для видовищних установ.

7.5.11. Під час оформлення постановок (вистав) повинен бути

забезпечений вільний круговий прохід завширшки не менше одного

метра навколо планшета сцени.

7.5.12. Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації мають

відповідати розрахунку, виходячи з необхідного безпечного часу

евакуації.

У залі для глядачів ширина дверних отворів, незалежно від

результатів розрахунку, повинна бути не менше 1,2 м і не більше

2,4 м, а ширина проходів, розташованих напроти виходів, - не менше

ширини самих дверей.

7.5.13. В експозиційній частині музеїв, виставок, картинних

галерей та пам'яток культури маршрут руху відвідувачів повинен

забезпечувати огляд усіх експозиційних залів без утворення

зустрічних потоків та потоків, що перетинаються.

У тих випадках, коли шляхи евакуації в будівлях пам'яток

культури не відповідають вимогам будівельних норм і виключена

можливість улаштування додаткових виходів, необхідно обмежити

одночасне перебування в цих будівлях людей, додержуючись норм не

більше 50 відвідувачів одночасно.

7.5.14. Проходи між вітринами та щитами в експозиційній

частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам'яток

культури повинні бути не менше 2 м завширшки, а головний

прохід - не менше 3 м.

У сховищах музеїв, картинних галерей, виставок ширина

головних проходів має бути не менше 2,5 м, а відстань між

устаткуванням фондів - 0,9 м.

7.5.15. У приміщеннях костюмерних між вішалками слід

передбачити вільні проходи. Центральний прохід повинен бути не

менше 1,2 м завширшки.

У декораційних складах проходи слід залишати не менше 1,5 м

завширшки, а для зберігання декорацій влаштовувати спеціальні

відсіки.

7.5.16. Крім виходів з глядачевих, експозиційних,

виставочних, читальних залів, світловими покажчиками з написом

"Вихід" повинні бути обладнані виходи з фойє, кулуарів, планшета

сцени, робочих галерей, колосників та трюмів.

7.5.17. У разі реставрації будівель пам'яток культури треба

розробляти відповідні протипожежні заходи стосовно кожного об'єкта

з урахуванням особливостей будівель, їх художньої цінності і

погоджувати ці заходи з органами державного пожежного нагляду.

7.5.18. У цирках манеж необхідно відділяти від глядачевої

частини бар'єром завширшки не менше 0,5 м і розміщувати на

відстані не менше 1 м до першого ряду місць для глядачів.

7.5.19. Приміщення для тварин повинні мати не менше двох

воріт назовні. Клітки хижих тварин повинні бути пересувними

(на колесах).

У будівлі цирку допускається зберігання не більше добового

запасу фуражу для тварин.

7.5.20. Покриття цирків-шапіто повинні бути, як правило, з

негорючих матеріалів. У разі застосування горючого покриття, воно

має бути оброблене вогнезахисною речовиною для надання йому

важкозаймистих властивостей.

7.5.21. Демонстрування кінофільмів у місцях їх постійного

показу дозволяється здійснювати лише із спеціально обладнаного

кіноапаратного комплексу, відокремленого від інших приміщень

протипожежними перегородками (стінами) й перекриттями з межею

вогнестійкості не менше 0,75 год.

7.5.22. Проекційні та оглядові вікна у кінопроекційній

необхідно захищати заслінками або шторками з межею вогнестійкості

не менше 0,25 год. та механічним скиданням.

7.5.23. Вихід з кіноапаратного комплексу повинен бути назовні

або на сходову клітку, що має вихід назовні. Допускається

влаштовувати вихід з приміщення кіноапаратного комплексу до фойє

чи вестибюля кінотеатру через приміщення, не зв'язане з

перебуванням глядачів. Двері кінопроекційного комплексу мають

відчинятися в напрямку виходу назовні.

7.5.24. У кінотеатрах (у приміщеннях кіноустановок)

допускається зберігання не більше сорока частин (рулонів)

кіноплівки, укладеної в негорючі фільмостати або в фільмоноски.

7.5.25. У приміщеннях, у яких неможливе влаштування

кіноапаратного комплексу (навчальні класи, лікарні тощо),

дозволяється демонструвати лише 16-мм кінофільми на

кінопроекційній апаратурі пересувного типу.

При цьому необхідно дотримуватися таких вимог:

до роботи на кіноапаратурі допускаються особи, які мають

кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка (кінодемонстратора) та

посвідчення, що підтверджує знання вимог пожежної безпеки і

проходження пожежно-технічного мінімуму, з позначками про щорічну

перевірку знань;

кінопроектор не повинен установлюватися біля виходу з

приміщення і ускладнювати евакуацію людей;

підключення проектора до електричної мережі повинно

здійснюватися лише справними електропроводами за допомогою

штепсельних розеток та вилок;

місце показу повинно бути забезпечене вогнегасниками,

кількість яких визначається відповідно до вимог щодо оснащення

об'єктів первинними засобами пожежогасіння (додаток 2);

кінофільми, призначені для демонстрування, повинні

зберігатися в закритих негорючих коробках або фільмоносках;

показ фільмів у класах або аудиторіях у разі присутності

учнів у кількості понад 50 осіб, допускається лише за наявності

двох евакуаційних виходів з приміщення.

7.5.26. Усі особи, які забезпечують масовий показ кіно- та

відеофільмів, зобов'язані мати відповідне кваліфікаційне

посвідчення та документ про проходження пожежно-технічного

мінімуму, а також щорічної перевірки знань відповідно до Типового

положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань

з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та

організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368

( z1148-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від

11.12.2003 за N 1148/8469.

7.5.27. Приміщення для масового показу відеофільмів можуть

розміщуватися в будівлях I та II ступеня вогнестійкості на

будь-якому надземному поверсі, а в решті будівель - не вище

другого поверху з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9-99 "Громадські

будинки та споруди". Місткість відеозалів має бути не менше

1,5 кв. м площі підлоги на одного глядача, а відеокабін -

2,0-2,5 кв. м на одного глядача. При цьому кількість місць у

відеозалах не повинна перевищувати 100, а у відеокабінах -

8 одиниць. У разі розміщення відеозалів у будівлях та приміщеннях

іншого призначення слід враховувати відповідні правила пожежної

безпеки.

7.5.28. Телевізори, відеомагнітофони, монітори,

відеопроекційні пристрої та інше обладнання відеокомплексів

повинні експлуатуватися в повній відповідності з інструкціями

заводів-виготовлювачів.

Лінії електроживлення обладнання відеокомплексів повинні бути

виконані окремо від ліній інших споживачів електроенергії, мати

власні пристрої для відключення і встановлені в місцях, доступних

для обслуговуючого персоналу. Для кожної одиниці обладнання на

місці його встановлення повинна бути передбачена індивідуальна

розетка, змонтована з урахуванням можливості негайного відключення

обладнання від електромережі.

7.5.29. Відеокасети слід зберігати на стелажах або в шафах,

виготовлених із негорючих матеріалів. Основний фонд відеокасет

необхідно розміщувати у спеціально призначеному для їх зберігання

приміщенні. Безпосередньо в пункті прийому й видачі одночасно може

перебувати не більше 100 одиниць відеокасет.

7.5.30. Не допускається:

виготовляти піротехнічні вироби кустарним способом, а також

зберігати їх у видовищних установах, приміщеннях та на трибунах

стадіонів, в інших місцях з масовим перебуванням людей (зберігання

й використання таких виробів має здійснюватися у відповідності до

вимог спеціальних правил);

улаштовувати антресолі в бутафорських і меблевих цехах,

декораційних складах, на сценах, у кишенях сцени та в інших

приміщеннях видовищних установ;

зберігати дерев'яні верстати, горючий інвентар, бутафорії та

декорації у трюмах, на колосниках, робочих майданчиках,

заекранному просторі, у підвалах, розташованих під залою для

глядачів;

палити на сцені та поза спеціально відведеними місцями;

улаштовувати житлові приміщення та допускати тимчасове

проживання громадян у видовищних та культурно-освітніх установах;

здавати в оренду приміщення діючих музеїв, картинних галерей

для розміщення в них організацій іншого призначення;

зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР, балони з газами та інші

вогненебезпечні речовини і матеріали в основних будівлях

видовищних установ, музеїв та картинних галерей;

зберігати рідкісні книжки й рукописи, фонди музеїв та

картинних галерей у приміщеннях зі стінами (перегородками), що

мають покриття з горючих та важкогорючих матеріалів, а також разом

з іншими пожежонебезпечними речовинами й матеріалами;

проводити масові заходи, коли протипожежні пристрої

(протипожежна завіса, димові люки, автоматичні установки

пожежогасіння тощо) є несправними або вимкненими;

користуватися електронагрівальними приладами у приміщеннях,

за винятком місць, що спеціально відведені та обладнані для цієї

мети;

проводити спектаклі, концерти й інші масові заходи за

відсутності на сцені пожежного поста з числа працівників пожежної

охорони об'єкта або членів ДПД;

застосовувати у видовищних та культурно-просвітницьких

установах декорації і сценічне оформлення, виготовлене з горючих

синтетичних матеріалів (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

розміщати під залами та сценами столярні, швейні майстерні,

склади та інші подібні приміщення для зберігання або використання

горючих матеріалів;

чистити перуки, костюми бензином, ефіром та іншими ЛЗР та ГР

безпосередньо в будівлі видовищної установи;

застосовувати піротехнічні вироби при проведенні

культурно-масових заходів без письмового погодження з органами

державного пожежного нагляду.

7.6. Підприємства торгівлі та харчування

7.6.1. Можливість розміщення підприємств торгівлі й

харчування в будівлях іншого призначення (у тому числі житлових),

а також заходи щодо їх відділення від інших приміщень цих будівель

протипожежними перепонами встановлюються, виходячи з вимог

будівельних норм.

Торговельні підприємства для продажу ЛГР, ГР та горючих газів

(балонів з газами, фарб, розчинників, інших пожежонебезпечних

товарів побутової хімії), боєприпасів та піротехнічних виробів

розміщувати в будівлях іншого призначення не допускається.

7.6.2. Товари, які мають підвищену пожежну небезпеку

(сірники, парфуми, одеколони, аерозольні упаковки тощо), необхідно

зберігати нарізно від інших товарів у спеціально пристосованих

приміщеннях.

Торгівлю цими товарами у великих магазинах, універмагах,

торгових центрах рекомендується здійснювати на верхніх поверхах

будинків.

7.6.3. У робочий час завантаження товарів та вивантаження