1

2

3

4

5

6

7311.1

них приладів та

автоматики

(електроні

ка)

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та

автоматики

(прецизійні

прилади)

підошві

Рукавиці комбіновані Рукавиці діелектричні Калоші діелектричні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Эн

Эн

ЗН

Тн

12 7 днів чергові чергові

24 до зносу до зносу

36

1567

7233.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

механоскла-

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

дальних

Рукавиці трикотажні

Ми

15 днів

робіт

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

7232.1

Слюсар-

Каска захисна з

складальник

підшоломником

24

двигунів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1568

7231.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Нл

12

паливної

Фартух прогумований

Нл

6

апаратури

Чоботи гумові

Нм

12

Онучі бавовняні

6

Нарукавники хлорвінілові

Нм

6

Рукавиці комбіновані

Нм

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1569

7232.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

ремонту

Черевики шкіряні

Ми

12

агрегатів

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1570

7233.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

ремонту та

Черевики шкіряні

Мун100

12

обслугову-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

вання

Каска захисна з

переванта-

підшоломником

24

жувальних

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

машин

Респіратор пилозахисний

до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1571

7233.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

ремонту та

Черевики шкіряні

Ми

12

обслугову-

Чоботи гумові

В

12

вання

Онучі бавовняні

6

систем

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

вентиляції та

Каска захисна з

кондицію-

підшоломником

24

вання

Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу до зносу

36

1572

7233.1

Слюсар з

Костюм бавовняний або

Ми

ремонту

Костюм брезентовий

Тр

12

устаткуван-

Черевики шкіряні або

Мун100

ня

Чоботи гумові

В

12

котельних та

Онучі бавовняні

6

пилопідго-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

товчих цехів

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

ЗН

Тн

Тн

24 до зносу до зносу

36

36

1573

7233.2

Слюсар з ремонту

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або

Ми

Мун100

12

устаткуван-

Чоботи кирзові

Мун100

12

ня теплових

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

мереж

Каска захисна з

7233.1

Слюсар з

ремонту

парогазотур-

підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

24 до зносу

бінного

Куртка утеплена

Тн

36

устаткуван

ня

Штани утеплені

Тн

36

1574

7233.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

такелажу й

Черевики шкіряні

Мун100

12

вантажо-

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

захватних

Каска захисна з

пристроїв

підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ЗН

Тн

Тн

Тн30

24 до зносу

36

36

48

1575

7214.2

Слюсар із

Костюм бавовняний або

Ми

12

1

2

3

4

5

6

збирання

металевих

конструкцій

Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 7 днів

24 до зносу

36

1576

7233.2

Слюсар

системи

випарного

охолод

ження

Костюм сукняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

ТиТр

Мун100

Ми

ТиТр

ЗН

12 12 7 днів 2

24 до зносу до зносу

1577

7233.2

Слюсар

централізо

ваної

мастильної

станції

Костюм бавовняний з

масловодовідштовхувальним

просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Каска захисна з

підшоломником

Нм

Нм

Нм

12 12 7 днів

24

1578

7241.2

Слюсар- електрик з ремонту електроустаткування

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавиці діелектричні Плащ непромокальний Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Ми

Эн

Эн

Ву

ЗН

Тн

Тн

Тн20

12 12 7 днів чергові чергові 24 до зносу

24

36

36

48

1579

7241.1

Слюсар-

електро

монтажник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Ми

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів

24

36

36

48

1580

7222.1

Слюсар-

інструмен

тальник

Костюм бавовняний Напівчеревики шкіряні або Капці на гумовій підошві Рукавиці трикотажні Рукавиці комбіновані

Ми

Ми

Ми

Ми

Ми

12

12

6

15 днів 7 днів