1

2

3

4

5

6

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

1533

Працівники металургійної промис-

Костюм бавовняний з вогнестійким просоченням або

ловості, які є

Костюм сукняний

То Тр

24

членами

Куртка утеплена

Тн

36

добровільної

Рукавиці брезентові з

пожежної

крагами

Тр

1

дружини

Чоботи кирзові

Мун100

12

(команди)

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Протигаз ізолюючий Пояс пожежний з карабіном Сокира пожежна

Г

24 до зносу чергов. чергов. чергова

1534

8232.2.

Пресуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник виробів

Черевики шкіряні

Ми

12

з пластмас

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

ЗН

7 днів

24 до зносу

1535

8231.2

Пресуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник-вулка-

Черевики шкіряні

Мун100

12

нізаторник

Рукавиці комбіновані

Фартух прогумований з

нагрудником

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

Ми

Вн

Вн

ЗН

7 днів

6

2

24 до зносу до зносу

1536

9132

Прибираль-

Халат бавовняний або

Ми

ник вироб-

Костюм бавовняний

Ми

12

ничих

Капці шкіряні

Ми

6

приміщень

Рукавиці комбіновані Під час миття підлоги та місць загального користування додатково: Калоші гумові Рукавиці гумові На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

В

Вн

Тн

7 днів

12 15 днів

36

1537

9322

Прибиральник відходів

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з

металургій-

вогнестійким просоченням

ТиТр

12

ного вироб-

Черевики шкіряні з

ництва

металевим захисним носком або

Мун200

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Вн

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

48

1538

9132

Прибираль-

Халат бавовняний або

Ми

ник службо-

Костюм бавовняний

Ми

12

вих примі-

Капці шкіряні

Ми

6

щень

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Під час миття підлоги та

місць загального

користування додатково:

Калоші гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані гумові

Вн

15 днів

На зовнішніх роботах взимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1539

9162

Прибираль-

Халат бавовняний або

Ми

ник тери-

Костюм бавовняний

Ми

12

торії

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Чоботи гумові або

В

Черевики шкіряні

Ми

12

Онучі бавовняні

6

Жилет сигнальний

Со

12

Плащ непромокальний

Вн

36

Фартух з нагрудником

Ву

12

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

24

1540

9322

Прибираль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник шлаку

Черевики шкіряні

Ми

12

та оборот-

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

них мате-

Каска захисна з

ріалів

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1541

8163.3

Приймаль-

Костюм бавовняний

З, Ми

12

ник балонів

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Взимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені

Тн

Тн

36

36

1542

2132.2

Програміст (база даних)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці трикотажні Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Ми

Ми

Тн

12 12 7 днів 1

24

36

1543

8152.2

Просочуваль- ник елек- тротехніч- них виробів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Напівчоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Фартух прогумований Каска захисна з підшоломником Респіратор газопилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Ми

В

Ми

Вн

Вн

Тн

12

12

6

7 днів 1 6

24 до зносу

36

1544

8121.3

Пультівник електроплавильної печі

Костюм бавовняний Калоші діелектричні Рукавиці діелектричні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Эн

Эн

ЗН

12

чергові

чергові

24 до зносу до зносу

1545

7243.1

Радіомеха- нік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

Фартух бавовняний Рукавиці діелектричні Маска захисна Плащ непромокальний Чоботи кирзові

Ми

Эн

Вн

Ми

12

чергові

чергова

чергов.

24

1546

7242.1

Радіомонтаж- ник судновий

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавиці діелектричні Пояс запобіжний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Ми

Эн

Эн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів чергові чергові чергов.

24 до зносу

36

36

48

1547

7243.2

Радіотехнік

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Ми

О

Тн

Тн

Тн20

12 7 днів до зносу

36

36

48

1548

8141.2

Рамник

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні із

захисним металевим носком

Мун200

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1549

3152

Ревізор

Костюм бавовняний

Ми

12

залізничний

Черевики шкіряні

Ми

12

з безпеки

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

руху поїздів

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки на гумовій підошві

Тн20

48

1550

8153.3

Регенерат-

Костюм бавовняний

См

12

орник

Черевики шкіряні

Ми

12

відпрацьо-

Рукавиці комбіновані

См

7 днів

ваного масла

1551

8231.2

Ремонтуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник гумових

Черевики шкіряні

Ми

12

виробів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Рукавиці гумові

Вн

чергові

Окуляри захисні

О

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

1552

9322

Ремонтуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник респі-

Черевики шкіряні

Ми

12

раторів та

Фартух з нагрудником

Ми

6

протигазів

1553

8143.2

Різальник

Костюм бавовняний або

Ми

паперу,

Халат бавовняний

Ми

12

картону та

Туфлі шкіряні

Ми

12

целюлози

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

О

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу