виробництво)

1434

7221.2

Копрівник з оброблення брухту та відходів металу

Костюм бавовняний або Костюм брезентовий Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун200

Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

1435

7214.2

Котельник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Куртка утеплена Штани утеплені

Ми

Ми

Ми

Тн

Тн

12 12 7 днів 36 36

1436

8162.2

Котлочис-

тильник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Ми

В

Ми

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

1437

8162.2

Кочегар технологічних печей

Піл час роботи на печах, що працюють на твердому паливі:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний На газовому і рідкому паливі:

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Ми

Ми

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

18 7 днів

36

1438

9132

Кубівник

Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна

Ми

Ми

Ми

12 12 7 днів 24

1439

3111

Лаборант (хімічні та

Халат бавовняний Ф артух прогумований з

Ми

12

1

2

3

4

5

6

фізичні

досліджен

ня)

нагрудником Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці трикотажні Рукавиці комбіновані

Вн

Ми

Вн

Ми

Ми

6

12

1

1

7 днів

1440

8229.2

Лаборант з

Халат бавовняний або

К20

аналізу газів

Костюм бавовняний з

та пилу

кислотозахисним

просоченням

Ми

12

Черевики шкіряні або

Ми

Туфлі

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці бавовняні

Ми

15 днів

Рукавиці КСЩ

К50

1

Рукавиці гумові

Вн

1

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Черевики утеплені

Тн30

36

1441

8121.2

Лаборант з

Халат бавовняний або

Ми

аналізу

Костюм бавовняний

Ми

12

формуваль-

Фартух прогумований з

них та

нагрудником

Вн

6

шихтових

Рукавиці бавовняні

Ми

1

сумішей

Туфлі шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1442

7241.1

Лаборант з

Халат бавовняний

Ми

12

електроізо-

Фартух прогумований з

ляційних

нагрудником

Вн

6

матеріалів

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці гумові

Вн

1

Респіратор газозахисний

до зносу

1443

7241.1

Лаборант з

Халат бавовняний

Ми

12

фізико-меха-

Фартух брезентовий

Тр

12

нічних

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

випробувань

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1444

7243.2

Лаборант

Халат бавовняний

Ми

12

ренгено-

Черевики шкіряні

Рз

12

спектрально

Берет бавовняний

6

го аналізу

Фартух пластиковий

Ри

чергов.

1

2

3

4

5

6

Нарукавники пластикові Рукавиці гумові Рукавиці медичні Рукавиці трикотажні Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Рушник бавовняний

Ри

Вн

Вн

Ми

Г

чергові

1

7 днів 1

до зносу до зносу 1

1445

8121.1

Лаборант

Халат бавовняний

Ми

12

спектрально-

Фартух прогумований з

го аналізу

нагрудником

Вн

6

Рукавиці гумові

Вн

2

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Туфлі шкіряні

Ми

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1446

8283.1

Лаборант-

Халат бавовняний

Ми

12

рентгено-

Фартух просвинцьований

Ри

чергов.

структурник

Калоші гумові

В

чергові

Онучі бавовняні

6

Рукавиці гумові

просвинцьовані

Ри

чергові

Шапка гумова

просвинцьована

Ри

чергова

Окуляри з освинцьованого

скла

Г

чергові

1447

8159.1

Лаборант

Костюм бавовняний або

Ми

хімічного

Халат бавовняний

К20

12

аналізу

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Туфлі шкіряні

Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1448

8333.3

Лебідник

Костюм бавовняний або

Костюм брезентовий

Ми

12

Черевики шкіряні

Мун100

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36