1

2

3

4

5

6

ня зв’язувальних смол

Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Куртка утеплена

Мун200

З

ЗН

Тн

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу 36

1323

8121.2

Апаратник-

гідромета-

лург

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Пн З

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1324

8211.2

Верстатник з

механічного

оброблення

електродної

продукції

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1325

7122.2

Вогнетрив-

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Чоботи кирзові Онучі бавовняні Рукавиці віброзахисні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми

Мун200

Мун100

Мв З Ми

ЗН

Тн

Тн

12

12

24

6

1

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

1326

8112.2

Дозувальник

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Білизна натільна

Пн

З

12

6

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Мун200 З Ми

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

24

48

48

ЗН

Тн

Тн

Тн50

Дробильник

компонентів

обмазки

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Під час робіт з пеком додатково:

Білизна натільна Взимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

1327

8151.2

Пн

Мун200

Ми

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

ЗН

З

Тн

Тн

6

36

36

Костюм сукняний або

Костюм бавовняний з

вогнезахисним просоченням

Білизна натільна

Чоботи кирзові з металевим

захисним носком

Онучі бавовняні

Валянки

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Завантажу-

вач-виванта-

жувач

випалювальних та графітуваль- них печей

1328

8152.2

ТиТр

ТиТр

З

Мун200

Тн50

ТиТр

12

6

6

6

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

Г

Тн

Змішуваль-

ник

(вторинна

переплавка

кольорових

металів)

Змішуваль-

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником

Ми З З

Мун200

Ми

1329

8122.2

6

6

12 7 днів

1

2

3

4

5

6

ник (плавка руд

кольорових

металів)

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

1330

9322

Мастильник

Під час виконання робіт із змащення електродних заготовок каоліном:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

1331

8212.2

Машиніст

кальцина-

торів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1332

8151.2

8121.3

Машиніст

млина

Машиніст

просіюваль-

них

установок

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми З

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1333

8152.2

8131.2

Випалювач

електрову-

гільних

виробів

Випалювач

на печах

Костюм сукняний Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком або

Валянки

Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником

ТиТр

ТиТр

З

Мун200

Тп З Ми

6

12

6

12

12 7 днів

24

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗПД

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

1334

8152.2

Пекопла-

вильник

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням або

Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Рукавички бавовняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200 З Ми З Ми

Г

Тн

12

6

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1335

8159.2

Пресуваль

ник

електродної

продукції

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком або

Чоботи гумові Онучі бавовняні Білизна натільна Рукавиці брезентові Фартух прогумований Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні або Щиток захисний Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Мун200 В К50 З

З Ми Вн К50

ЗН

НБТ

Тн

12

12

12

6

6

7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

36

1336

8123.2

8152.2

8152.2

Прожарювач

Прожарювач

електрову-

гільного

виробництва

Прожарювач

на печах

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Рукавиці бавовняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Куртка утеплена

З Ми З

Мун200 З Ми З Ми

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1337

8122.2

Просочуваль-

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з

З Ми

6

1

2

3

4

5

6

(кольорова

металургія)

металевим захисним носком Білизна натільна Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Під час роботи з магнієвими

блоками:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Чоботи гумові Онучі бавовняні Білизна натільна Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун200

З

З Ми ЗН

Тн

З Ми

Мун200 В К50

З

З Ми Вн К50 НБХ

ЗН

Тн

6

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12

12

6

6

7 днів 1

до зносу

24 до зносу до зносу до зносу

36

1338

8151.3

Сортуваль-

Під час сортування

ник

електродних заготовок і

електродів

коксу:

9321

Сортуваль-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ник

Черевики шкіряні з

електрову-

металевим захисним носком

Мун200

12

гільних

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

виробів

Каска захисна з

7241.2

Стендовик

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1339

8333.3

Транспорту-

Костюм бавовняний

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні з

(обслугову-

металевим захисним носком

Мун200

12

вання

Чоботи гумові

В К50

12

механізмів)

Онучі бавовняні

6

7215.2

Транспорту-

Плащ брезентовий

Ву К50

до зносу

вальник

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

(такелажні

Під час роботи з пеком

роботи)

додатково: