1

2

3

4

5

6

Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

до зносу до зносу

36

1010

8121.2

Апаратник-

Костюм сукняний

ТиТр

12

гідромета-

Білизна натільна

З

6

лург

Черевики шкіряні на литій

підошві

Ми

12

Чоботи гумові

В К50

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

Рукавиці КР

К50 Щ20

1

Шолом сукняний

12

Фартух плівковий

Вн К50

3

Плащ непромокальний

Вн

36

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1011

8121.2

Вибиваль-

Костюм бавовняний

З Ми

9

ник

Напівчоботи віброзахисні

Мв

9

титанової

Рукавиці брезентові

ЗМи

7 днів

губки

Рукавиці віброзахисні

Мв

15 днів

8122.2

Роздільник

Рукавиці бавовняні

Ми

15 днів

титанової

Каска захисна з

губки

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1012

7122.2

Вогнетрив-

Костюм сукняний

ТиТр

12

ник

Білизна натільна

З

12

8131.2

Муляр

Черевики шкіряні з

(пічник),

металевим захисним носком

Мун200

12

черговий

Валянки

Тп

12

біля печей

Фартух брезентовий

З Ми

12

7122.2

Пічник

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

Шолом сукняний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Пояс запобіжний

чергов.

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1

2

3

4

5

6

1013

8334.2

Водій

навантажу

вача

Під час виконання робіт безпосередньо в цехах хлорування:

Костюм сукняний

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

12

9

12

6

7

днів

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

36

К50 Щ20 З

В К50 З Ми

Г

Тн

Костюм брезентовий Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

1014

7212.1

7212.2

Газозварник

Газорізаль

ник

Тр

ТиТр

З

24

24

6

Мун200 З Ми ННП

12 7 днів до зносу

24 до зносу до зносу до зносу

36

ЗПД

Тн

Газорятівник

1015

8290.2

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Онучі сукняні Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 З

12

6

Мун200 В К50 З Ми Вн К50

12 12 7 днів 1 1

чергов.

24 до зносу до зносу до зносу

36

Г

Тн

8112.2

8121.2

Дозувальник Завантажувач шихти

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком

1

2

3

4

5

6

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

ЗН

Тн

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1017

8112.2

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200

ТиТр

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1018

7212.1

Електрогазо

зварник

Костюм сукняний Костюм брезентовий з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Щиток захисний Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

ТиТр

З

Мун200

ТиТр

ЗПД

ННП

Тн

24

24

6

9

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

36

1019

8122.2

Електроліз

ник

розплавлених солей

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Валянки Рукавиці сукняні Шолом сукняний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

ТиТр

З

Мун200

Тп

ТиТр

Г

12

6

12 12 7 днів 12

24 до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

1020

7242.2

Електромон-

Костюм сукняний

ТиТр

24

тер з

Костюм бавовняний

З Ми

24

обслугову-

Білизна натільна

З

6

вання

Черевики шкіряні з

електроуста-

безцвяховим способом

новок

кріплення

Мун100

9

7241.1

Електромон-

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

тер з

Рукавиці КР

К50 Щ20

15 днів

ремонту та

Каска захисна з

обслугову-

підшоломником

24

вання

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

електроуста-

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

ткування

Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

1021

8122.2

Змішуваль-

Костюм бавовняний

З Ми

6

ник

Білизна натільна

З

6

(вторинна

Черевики шкіряні з гладким

переплавка

верхом та металевим

Мун200

12

кольорових

захисним носком

металів)

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

8121.2

Змішуваль- ник (плавка

Каска захисна з підшоломником

24

руд

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

кольорових

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

металів)

Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

1022

8121.1

Контролер

продукції

кольорової

металургії

(плавка руд

кольорових

Під час виконання робіт безпосередньо у виробничих цехах:

Халат бавовняний або Костюм бавовняний з кислотозахисним

Ми

металів)

просоченням

З Ми К50

12

8123.1

Контролер

продукції

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим

кольорової

захисним носком

Мун200

12

металургії

Фартух прогумований

Вн К50

12

(термічне

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

оброблення)

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Вн К50 ЗН

Тн

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1023

8229.2

Лаборант з

Костюм бавовняний з